Poststempels van Velsen deel 1

Poststempels Velsen deel 1

De poststempels van de Gemeente Velsen.

Eef Limmen-Stegemeijer is jarenlang een van de gangmakers geweest van de postzegelvereniging IJmuiden en nog steeds actief als tentoonstellend filatelist, onlangs nog een met goud bekroonde inzending bij de Antverpia 2022 over vuurtorens op postzegels. Zij rondde onlangs een totaaloverzicht af van alle gebruikte poststempels in de gemeente Velsen: Driehuis, Santpoort, IJmuiden en Velsen zelf. Ze gaf toestemming om dat op onze website te zetten.
Ton Dietz, 2 augustus 2022

Gemaakt door Eef Limmen-Stegemeier
Met afbeeldingen van
Cees Janssen
Harrie Jans
Sijtze Douwstra
Bert van Marrewijk
Eef Limmen
Ronald Noteboom
Trudie Bakker-Dijcks

Datum van uitgifte 1 juni 2022


Opzet

Om snel bij de verschillende onderdelen te komen zijn de onderstaande items direct aanklikbaar.


DRIEHUIS N-H

Mededeelingen No 6401S van 27 juni 1928: Met ingang van 2 Juli 1928 wordt te Driehuis, gemeente Velsen, gevestigd een postagentschap, benevens telegraaf- en telefoonstation. Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari 1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie der zeeplaatsen.


DRIEHUIS (GEM. VELSEN) # 1
KBPA 0000 Opgeleverd door De Munt op 21 juni 1928.

Het stempel werd toegezonden op 26 juni 1928 en vernietigd op 17 april 1970.
a. Eerste gebruiksperiode van 2 juli 1928 tot 1 januari 1943. b. Tweede gebruiksperiode van .. tot 24 november 1969.


DRIEHUIS (gem. VELSEN) # 1 Cilinderbalkstempels
CBPA 0263

Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot 3 april 1978. Dienstorder No H,209 van 9 mei 1978: Wijziging benaming postinrichting: Te rekenen van 3 april 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd:
Bedrijfsvorm — Oude benaming — Nieuwe benaming
Stadspostagentschap — Driehuis (gem. Velsen) — Driehuis Nh


DRIEHUIS (Nh) # 1 Cilinderbalkstempel
CBPA 0264

Het stempel werd opgeleverd op 24 januari 1978 en verstrekt op 22 maart 1978. Het stempel werd op 3 april 1978 in gebruik genomen.


DRIEHUIS (NH) # 1 Cilinderbalkstempel
CBPA 0000

Afbeelding 2234 Afbeelding 2066

De vlag van het cijfer 1, het volgnummer, is groter (stempeltype II Raab).

Zelfinktende Tuimelstempel TNTpost. Adres: Driehuizerkerkweg 69 in de dagwinkel.

DRIEHUIS NH – DRIEHUIZERKERKWEG

Afbeelding 2064 Afbeelding 2

Servicepunt (Opgeheven: op 6 maart 2009). Stond in de plaatselijke courant van 7 maart 2009:

IJmuider courant 7 maart 2009

Zo kwam er een einde van het servicepunt van TNTpost in Driehuis. Tot opheden van vandaag is er nog steeds geen post administratie in Driehuis. Zij kunnen terecht voor postzaken in Santpoort-Noord of IJmuiden.


ZANDPOORT, SANDPOORT, SANTPOORT N-H

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Provincie Noord-Holland


VELSEN&ZANDPOORT
Franse inlijving 1810-1813

Na de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ressorteerde de Gemeente Velsen en Santpoort, gelegen binnen het arrondissement Haarlem, onder het departement ‘du Zuider-Zee’. Met ingang van 1 januari 1812 werden Velzen en Zandpoort onder de naam Velzen’ bij Keizerlijk decreet tot een gemeente samengevoegd. In tegenstelling tot het decreet is Velsen op de stempels wel juist weergegeven met zwarte stempel inkt.

Picture 2 Picture 4 Picture 5 Picture 7

Beide originele stempels afkomstig uit het archief van de gemeente Velsen, ondergebracht in het Noord-Hollands archief te Haarlem. Ook op brief bekend in het archief.

Afbeelding 62

VELZEN ZANDPOORT
Bij portvrijdom gebruikte stempel in 1830 met zwart/violet stempel inkt.

Zandpoort

Afbeelding 59 Afbeelding 60 Afbeelding 4

Distributiekantoor tot 01-09-1850.Gevestigd in de herberg “de Uilenboom” Heereweg nu de hoofdstraat. Afbeeldingen brieven uit 1828 en 1848. Nog niet gevonden. Met de hand geschreven tot 01-09-1850. De vroegst bekende handgeschreven op brief is van 1828. Het hulppostkantoor Santpoort werd opgericht op 1 september 1850. Het hulpkantoor behoorde toen tot het ressort van het postkantoor Haarlem.

ZANDPOORT
Hulppostkantoor per 01-09-1850.

Afbeelding 58

Gebruikte stempel, Zandpoort in Egyptische letters met zwarte inkt.

Bijzondere stempels van hulpkantoren.

Verschillende hulpkantoren, nabij de spoorwegen gelegen, ontvingen bijzondere stempels met de namen van postkantoren, ter eenvoudiger berekening van het te betalen port van ongefrankeerde brieven. Naamstempel der hulpkantoren op de achterzijden der brieven.

Halve cirkel-stempel gebruikt in Zandpoort. 1851-1852:

In 1851 werd het halve cirkel-stempel HAARLEM met Egyptische letter en recht jaarcijfer gebruikt in Zandpoort met zwarte inkt.


ZANDPOORT Kantoorstempels
KNHK 0000
01-09-1850
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

KNHK 1000A
27-12-1869 en 09-02-1878

Het hulpkantoor behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1885 opgerichte postkantoor. Het hulppostkantoor Santpoort ontving het eerste kleinrondstempel op 6 januari 1880 met de naam ZANDPOORT. Een afdruk van dit stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 24 JAN 79. Een nieuw stempel met nieuwe uurkarakters en de gewijzigde naam SANDPOORT werd op 13 april 1889 in gebruik genomen. Ook een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 13 SEP 89. Het derde stempel zonder nieuwe uurkarakters en de wederom gewijzigde naam SANTPOORT werd op 26 juni 1893 ontvangen. In het op 1 augustus 1898 verstrekte grootrondstempel is de naam SANDPOORT-DORP, dus weer gewijzigd, opgenomen.


ZANDPOORT 06-01-1880 kleinrondstempels

ZANDPOORT (kantoorstempel)
KNHK 1000B
28-07-1888

Telegraafkantoor Sandpoort

Afbeelding 2082

Stempelafdrukken op postzegels in blauw
13-04-1889

26-06-1893


Voor het vervolg zie Poststempels van Velsen deel 2.
versie 20-08-2022