Lid worden

Lid worden

Als U lid wordt van ‘Op Hoop van Zegels’ ontvangt U het maan­delijkse verenigingsblad ‘De Spaarnepost’ per e-mail en het maand­blad ‘Filatelie’ per post.

De rondzending van postzegels en van poststukken is beschikbaar voor ieder lid.

Op enkele adressen in en rond Haarlem zijn catalogi (Michel en Yvert & Tellier) beschikbaar om uitgeleend te worden.

Iedere ledenbijeenkomst, de derde woensdag van de maand, organiseert OHvZ een veiling van postzegels en aanverwante zaken.

De contributie voor dit alles bedraagt per 1 september 2023 € 35,–.

Voor aanmelden moet u hier zijn.
versie 22-02-2023