Haarlem als verzamelgebied, collectie D.F. de Geus

De Haarlem verzameling van Dik de Geus

Dik de Geus is al vanaf 1965 lid van Op Hoop van Zegels en hij heeft daar ook al heel lang allerlei functies vervuld, waaronder bestuurslid vanaf 1972. Hij is verantwoordelijk voor de rondzending van poststukken en recent voor alle rondzendingen. Hij is ook al lang redacteur van de Spaarnepost. Dik is vanaf 1991 Lid van Verdienste van de vereniging en hij kreeg van de KNBF de Erespeld in zilver.

Naast het hebben opgebouwd van een gespecialiseerde verzameling Nieuw Zeeland is Dik verzamelaar van de poststempels van Nederland en als onderdeel daarvan bouwde hij een mooie verzameling op van Haarlem als postgebied. Die verzameling geven we hier weer zoals Dik het heeft gedocumenteerd. De diverse poststukken hebben we ook verwerkt in andere rubrieken. Dik’s Haarlemverzameling laat mooi zien hoe de lokale postgeschiedenis verzameld kan worden.

Ton Dietzversie 20-11-2018