Veiling

Veiling

Iedere ledenbijeenkomst, de derde woensdag van de maand, organiseert OHvZ een veiling van postzegels en aanverwante zaken. De gang van zaken is als volgt.

De veilingmeester van OHvZ stelt een veiling samen, waarin hij probeert een ruime variatie aan materiaal aan te bieden. Een groot deel van dit materiaal komt van de leden die op deze manier hun overtollige zegels e.d. willen verkopen. Het kunnen losse zegels of series zijn, maar ook collecties, goedgevulde insteek boeken en partijtjes om uit te zoeken. Deze veiling wordt gepubliceerd in de Spaarnepost en op de website, zodat iedereen weet wat er op de veiling wordt aangeboden en tegen welke prijs.

Om 19:00 uur stalt de veilingmeester het veiling materiaal uit, zodat iedereen die interesse heeft het zelf kan bekijken. Rond 20:30 uur begint dan de werkelijke veiling.

Na de veiling, die meestal niet langer dan een uur duurt, kunnen de kopers hun materiaal tegen betaling van het verschuldigde bedrag meenemen. De kosten voor de kopers bedragen niet meer dan € 1,– tafelgeld per kavel. De afrekening met de verkopers gebeurt per bank; de kosten voor hen bedragen 5% van de opbrengst plus € 1,– tafelgeld per kavel. Wanneer een kavel niet verkocht wordt zijn er geen kosten verschuldigd.

Indien ’n lid niet persoonlijk op de veiling aanwezig kan zijn, is het ook mogelijk een schriftelijk bod uit te brengen. Deze schriftelijke bieding dient naar de veilingmeester gestuurd te worden onder vermelding van de kavels en de uiterste biedprijs. Wanneer deze bieder ook daadwerkelijk het kavel toegeslagen krijgt, neemt de veilingmeester zo spoedig mogelijk via e-mail contact op om de afwikkeling van de koop te regelen.

OHvZ gaat er prat op een kwalitatief hoogstaande veiling te hebben. Niet zelden wordt er op onze veiling materiaal aangeboden dat bij de grote, commerciële veilingen niet zou misstaan. OHvZ staat garant voor de juistheid van de omschrijving van de kavels in de veilinglijst. Mocht tijdens of na de veiling toch blijken dat het materiaal niet overeenkomt met het beschrevene, dan kan de koop, zonder kosten, ongedaan worden gemaakt.
versie 07-11-2019