Activiteiten

Activiteiten

Rondzendverkeer

Het rondzendverkeer is het onderling laten circuleren van boekjes met postzegels en enveloppen met poststukken. Ieder lid kan hieraan gratis en zonder koopverplichting deelnemen. Het omvat per seizoen voor postzegels ca. 16 zendingen van tenminste 10 boekjes, verdeeld over ruim 20 secties. Elke deelnemer ontvangt dus ca. 16 zendingen per seizoen. Het rondzendverkeer poststukken heeft 6 secties welke ca. 10 zendingen per seizoen ontvangen.


Ledenbijeenkomsten

Met uitzondering van juli en augustus, wordt als regel eenmaal per maand een ledenbijeenkomst gehouden met soms een filatelistische bespreking en altijd een veiling. Deze bijeenkomsten beginnen om 19:00 uur met ge­legenheid tot ruilen en bezichtigen van de veilingkavels. De veiling begint om ca. 20:30 uur. Voor de veiling krijgen de aanwezigen een gratis kopje koffie of thee en na afloop van de veiling kunnen de aanwezigen gratis een drankje krijgen. Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen wordt er een verkoping gehouden waarbij leden hun kavels tegen een door hen zelf vastgestelde prijs kunnen aanbieden. Ieder lid kan tot maximaal tien kavels ter verkoop aanleveren.


Nalatenschappen

Als extra service geeft de vereniging aan nabestaanden van overleden leden advies met betrekking tot de afhandeling van de verzameling.


Spaarnepost

De Spaarnepost is ons verenigingsblad met informatie over onze activiteiten en informatieve artikelen. Er is elke keer aandacht voor de veiling; de kavellijst en eventueel enkele foto’s. Het verschijnt tien keer per jaar.


Activiteiten in de regio

Hier geven wij aan hoe u een overzicht van diverse filatelistische activiteiten in de omgeving van Haarlem kunt krijgen.
versie 16-04-2023