De postgeschiedenis en poststempels van Bennebroek

Poststempels Bennebroek

Samenstelling: Ton Dietz, met inbreng van OHvZ lid Dik de Geus en internetbronnen, waaronder de online toegankelijke informatie van de Nederlandse Academie voor Filatelie (Po&Po).

Opzet

Inleiding

“Bennebroek …is een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Bennebroek is sinds 1 januari 2009 onderdeel van de gemeente Bloemendaal. De gemeente Bennebroek was al langere tijd op zoek naar een fusiepartner. Op 29 maart 2007 is definitief door de gemeenteraden van Bennebroek en Bloemendaal besloten om per 1 januari 2009 te fuseren tot één gemeente. De naam van de ‘fusiegemeente’ is Bloemendaal. De voormalige gemeente telde 5145 inwoners (2006) en had een oppervlakte van 1,75 km². Bennebroek was de enige kern in de gemeente”. Bron: Wikipedia

Bron: Wikipedia : “Overzichtskaart voormalige gemeente Bennebroek”.

Bron: Wikipedia: Vlag van de voormalige Gemeente Bennebroek.

Bron: Wikipedia: Wapen van de voormalige Gemeente Bennebroek.

“Het oorspronkelijke gebied Bennebroek strekte zich rond 1300 uit van Hillegom tot voorbij de huidige Gedempte Oude Gracht in Haarlem en werd aan de westzijde begrensd door wat nu de Heemsteedse Binnenweg is. Dit gebied viel grotendeels onder de belening aan de Heer van Heemstede. Edelman Jan Scheven van Bennebroek bouwde zich een kasteel op de hoek van de Gedempte Oude Gracht en het Spaarne, buiten de verse stadsmuren van Haarlem. Deze in 1245 van stadsrechten voorziene plaats wil echter toch wel graag kunnen blijven uitbreiden en de familie Scheven wordt weggekocht; zij vertrekt en vestigt zich te Leiderdorp. Het gebied dat bedoeld wordt met Bennebroek krimpt in de daaropvolgende eeuwen. Vlak voor 1653 is de Princebuurt min of meer het centrum. Tot 1653 behoort Bennebroek dan nog bij de ambachtsheerlijkheid Heemstede. Na het overlijden van Adriaan Pauw blijkt deze zijn nalatenschap goed geregeld te hebben. De Staten van Holland geven al in hetzelfde jaar toestemming voor de afscheiding van Bennebroek, dat wordt toegewezen aan zijn jongste, gelijknamige zoon. Bennebroek dateert als afzonderlijke rechts- en bestuurskring dus van 1653. Het omvat niet het oude Bennebroek, waarvan een groot deel bij Heemstede werd gevoegd, terwijl al het Bennebroeks gebied ten westen van de Glipperweg van Heemstede werd afgenomen”. Bron: Wikipedia

Poststempels Bennebroek

Volgens PEP (Postmerken en Postinrichting Deel 1 – tot 1871; p. 315, uitgegeven in 2006) had Bennebroek in 1857 een bestelhuis en in 1867 een hulppostkantoor. Op p. 338 staat gedetailleerde informatie: Bennebroek was mogelijk al vanaf 1756 een ‘entreposte’ op de route Amsterdam-‘s-Gravenhage. Daar konden paarden worden ververst en worden gepauzeerd. Het kantoor was bekend als nr. 6027 en gebruikte vanaf de jaren na 1850 een halve cirkel stempel van Haarlem met schreefloze letters en een grotesk lettertype, in rood, met stempeltype 56. Van 1867 tot 1879 was er ook een langstempel in omloop van Bennebroek zelf, met schreefloze letters (type 51), terwijl daarnaast (van 1867-1870) een stempel van Haarlem (open takje) werd gebruikt; type 57.

Haarlem Open Takjestempel

“HAARLEM: Een open takjestempel [‘Haarlem’] werd uitgereikt aan het hulppostkantoor te Bennebroek op 8 augustus 1867. Dit stempel is getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is het stempel afgedrukt, samen met het tweeletterstempel van Dordrecht. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 12 JUN 67”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Illustratie in Korteweg, 1957 (p. 170).

“Bennebroek kreeg pas in 1867 een naamstempel”. Bron: PostHistorie

Verzameling David Haug. Brief van Bennebroek naar de Heemraad van de Haarlemmermeerpolder, met open takje stempel Haarlem 12 januari 1879. Met ontvangststempel Haarlem kleinrondstempel.

Naam- of Langstempel Bennebroek

Bron: eBay: “Langstempel Bennebroek op NVPH 15”, 1869.

Bron: PostHistorie: “Naamstempel Bennebroek 1871, Bennebroek – Amsterdam 18.2.1871. Kleinrond treinstempel : Amsterdam – Rotterdam”. Briefkaart met een waarde van 2 ½ cent, met identieke afbeelding als NVPH 18 uit 1870.

Bron: eBay. Langstempel Bennebroek op briefkaart naar Leiden met kleinrond-trein-stempel Amst.Rotterd en aankomststempel, 3 november 1875. En met Leids bestellersstempel E.5. Briefkaart met een waarde van 2 ½ cent, met identieke afbeelding als NVPH 18 uit 1870.

Bron: eBay: “langstempel BENNEBROEK op nvph 19” [ uit 1872].

Kleinrondstempel Bennebroek

“BENNEBROEK: Op 23 december 1879 werd een kleinrond dagtekenstempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 5 september 1879”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “BENNEBROEK, vrijwel volledige afdruk op [nvph] 42, 25ct lila”. 4 februari 1893.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Bennebroek, op [nvph] 43, 50ct geelbruin”. 8 oktober 1896.

Bron: Delcampe: “NVPH 44, Kleinrond Bennebroek !”. 15 september 1896.

Bron: Delcampe: “Bennebroek (zeer schaars op dit zegel, hoekje)” op NVPH 46 kleinrondstempel, 16 november 1897

Grootrondstempel Bennebroek

“Bennebroek: Op 2 januari 1898 werd een grootrondstempel toegezonden”. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Bron: eBay: “Nederland grootrondstempel BENNEBROEK op [nvph] nummer 35”. 8 december 1898.

Bron: Delcampe: “Grootrondstempel hulpkantoor GRHK 0075 Bennebroek op [nvph] 35”. 18 februari 1899.

Bron: Delcampe: “Grootrondstempel hulpkantoor GRHK 0075 Bennebroek op [nvph] 45”. 27 september 1898.

Bron: Delcampe Bennebroek grootrondstempel 21 NOV 1900. NVPH 51.

Bron: eBay: “Ansicht 10 apr 1906 Bennebroek (hulpkantoor grootrond)”. NVPH 51.

Bron: PostHistorie: “Grootrondstempel Bennebroek 1908. Bennebroek – Vogelenzang 1.9.1908 …” NVPH 51.

Bron: Delcampe: “Grootrondstempel hulpkantoor GRHK 0075 Bennebroek op [nvph] 55”. 13 juli 1903.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Bennebroek, op [nvph] 89, 2½ct bloedrood, scherpe afdruk”. Datum niet duidelijk maar in of na 1907.

Bron: eBay: “Grootrond BENNEBROEK op [nvph] 60”.

Bron: Delcampe: “Grootrondstempel hulpkantoor GRHK 0075 Bennebroek op [nvph] 60”. 27 augustus 1907.

Bron: Delcampe: “Grootrondstempel hulpkantoor GRHK 0075 Bennebroek op [nvph] 62”. 31 oktober 1903.

Bron: eBay Grootrondstempel Bennebroek 27 augustus 1907.

OHvZ rondzending poststukken april 2019. Brief van Heemstede (25 november 1906) naar Vogelenzang met grootrond aankomststempel Bennebroek op achterzijde.

Bron: Delcampe . Grootrondstempel Bennebroek 20 september 1909. NVPH 55.Briefkaart naar Amsterdam met aankomststempel en Amsterdams bestellersstempel E 345.

Bennebroek Typenraderstempel Lange Balk

“BENNEBROEK: Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verstrekt op 13 oktober 1910”.
Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

“BENNEBROEK***: LBPK 0250 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910.Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910 en afgekeurd op 20 november 1959. a. Eerste gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met november 1959 (24-uurs karakters)”.

Bron: Delcampe . Langebalkstempel, 31 XII 1912 van Bennebroek naar Weert. NVPH 51 beschadigd.

Bron: Delcampe: “Lange balk Romeinse maand BENNEBROEK op bk naar Amsterdam”, 13 I 1913 . NVPH 55.

Bron: Delcampe: “1915 Langebalk BENNEBROEK op corr. k. naar Utrecht”. 17 VII. Met Utrechts bestellersstempel D 238, met de D verkeerd om. NVPH 55.

Bron: Delcampe : “Pays-Bas ( lettre de 1915 de Bennebroek vers Utrecht)”. Langebalkstempel Bennebroek 10 VII 1915. NVPH 55 (2x).

Bron: eBay: “Ansicht 27 dec 1916 Bennebroek *** (langebalk)”. 27 XII 1916. NVPH 51.

Verzameling Dik de Geus. Brief van Bennebroek naar Haarlem, 14 X 1918. NVPH Dienstzegels 6 (Armenwet).

Bron: eBay: “PLAATFOUT 77 PM1, gebruikt”. Langebalkstempel Bennebroek XII 1925. NVPH 77 uit 1899.

Bron: De Erfgoedstem NVPH 124 (1923), met poststempel Bennebroek, lange balk, 9 juli 1924.

Bennebroek Typenraderstempel Korte Balk

“BENNEBROEK (N.H.) 1: KBPK 1193 Opgeleverd door De Munt op 13 januari 1926.Het stempel werd toegezonden op 2 februari 1926 en vernietigd op 8 juni 1970. Gebruiksperiode van 3 februari 1926 tot en met 20 november 1969”.

Nog geen illustratie gevonden uit deze periode.

“BENNEBROEK (N.H.) 2: KBPK 5208 Opgeleverd door De Munt op 23 april 1933. Het hamerstempel werd toegezonden op 26 april 1933. De afdruk van dit stempel is aangebracht op de bladzijde met stempelafdrukken van HAARLEM. Bij de afdruk is vermeld: Om drukwerk van Bennebroek af te stempelen. In gebruik te Bennebroek. De afdruk van het stempel komt ook voor op de bladzijde in het stempelboek van Bennebroek. Daarbij is vermeld: In gebruik te Haarlem, maar dat is doorgehaald. Het stempel is vernietigd op 8 juni 1970. Gebruiksperiode van 27 april 1933 tot en met 31 december 1969”.

Nog geen illustratie gevonden uit deze periode.

“BENNEBROEK (N.H.) 3: KBPK 5209 Opgeleverd door De Munt op 18 maart 1929. Het stempel werd toegezonden op 19 maart 1929. Gebruiksperiode van 20 maart 1929 tot en met 11 november 1969”.

Bron: Delcampe: “Wenskaart kortebalk BENNEBROEK [3] 1930”. NVPH 171 uit 1928.

Bron: eBay: “Fl. 2,05 VETH op ADRESKAART BENNEBROEK [3] (N.H.) 1.X.1931 -> RUBIKON, (Zurich)”. NVPH 177 uit 1926 en 163 (2x) ook uit 1926.

Bron: eBay . Adreskaart voor pakketpost, 23 X 1931. NVPH 163 (2x) uit 1926 en 183 uit 1929, 188 uit 1928 en 192 uit 1927.

Bron: Delcampe Bennebroek, 1932. NVPH 163 uit 1926 en 236 uit 1931.

Bron: Delcampe : “Netherlands 1942 Registered letter from Bennebroek [3] to Ede, (Postal History)”. 31 IX 1942. NVPH 387 uit 1941.

Bron: Delcampe Aangetekende brief aan de bekende filatelist P.C. Korteweg in Bennebroek. 1942. Met NVPH 381 en 385 uit 1941.

Bron: eBay Kaart van Bennebroek naar Engeland, verstuurd in december 1945, met briefkaart nooduitgiftewaarde van 5 cent en bijgeplakt 2x NVPH 406.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1947 NVPH No. 440 on registered letter from Bennebroek [3] to Ede, (Postal History)”.

Bron: eBay : “Nederland nvph 520 met stempel Bennebroek [3] (N.H.) “. 4 VI 1949 of later.

Bron: PostHistorie: “Firma briefkaart Bennebroek 1949 – Tuinaanleg. Bennebroek [3] 17.11.1949”. NVPH 476 uit 1948.

Bron: eBay: “Briefkaart 19 apr 1951 Bennebroek [3] (NH) (kortebalk)”. NVPH 475 uit 1947.

Bron: Delcampe : “26-1-1950 Bijgefrankeerde bk G 302 van Bennebroek [3] naar Frankfurt”. Briefkaartwaarde 6c (identiek aan NVPH 519 uit 1949 en bijgefrankeerd NVPH 518 uit 1949 en 464 uit 1946.

Bron: eBay: “7½ CT.HARTZ EN 2½ CT. 462 OP ENVELOP BENNEBROEK[3] (N.H.)-DEVENTER 10.IX.1951”. NVPH 462 en 477, beide uit 1947.

Verzameling Rein Bruntink. Met kortebalkstempel Bennebroek (N.H.)-3, 13 X 1948. Ook achterzijde (‘De Koster NV’)

Bron: eBay: “Ansicht 27 dec 1961 Bennebroek [3] (N.H.) (stempeltype kortebalk)”. NVPH 464 uit 1946.

Bennebroek: Cilinderbalkstempels

“BENNEBROEK (Schoollaan 21-30)

BENNEBROEK 1 Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 20 november 1969.

BENNEBROEK 2 In de periode van december 1969 tot eind 1979 is géén cilinderbalkstempel vervaardigd met volgnummer 2.

BENNEBROEK 3 Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 8 december 1966.

BENNEBROEK (volgnummer 3 verwijderd) Het cilinderbalkstempel was opgeleverd op 11 november 1969.

Status 2007: Servicepunt-concessie”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Van deze cilinderbalkstempels zijn nog geen illustraties bekend.

PostNL

PostNL heeft in Bennebroek op dit moment (najaar 2019) twee servicepunten (bij de Spar aan de Zwarteweg 42-44 en bij Albert Heijn aan de Schoollaan 23). Er is een postbusbalie bij Drogisterij Zwetsloot aan de Schoolllaan 21-30. En er zijn vijf brievenbussen aan de Bijweglaan (bij nr. 29), de Schoollaan (bij nr. 26), de Groote Sparrenlaan (bij nr. 2), de Witte de Withlaan (bij nr. 1) en de Zwarteweg (bij nr. 8). Zie: PostNL

Ook Sandd en andere private postvervoerders en pakketpostbezorgers komen in Bennebroek.

Curiositeit

In 1995 gaf het Zuid-Afrikaanse zogenaamde thuisland Ciskei een postzegel uit met het schip de Bennebroeck, dat in 1713 was vergaan. Poststempel Bisho-3, 3.6.1995.

Bron: eBay
versie 12-12-2019