De postgeschiedenis en poststempels van Aerdenhout

Poststempels Aerdenhout

Samenstelling: Ton Dietz, met inbreng van OHvZ lid David Haug, van de familie Swellengrebel, en van internetbronnen, waaronder de online informatie van de Nederlandse Academie voor Filatelie (Po&Po).

Opzet

Inleiding

“Aerdenhout is een plaats in de gemeente Bloemendaal …De naam Aerdenhout komt van ‘Den Anderen Hout’: Aerdenhout was een andere ‘hout’ (een ander bosgebied) dan de Haarlemmerhout. Aerdenhout staat bekend om zijn villa’s, die gelegen zijn in de bossen rondom het dorp zelf. Het agrarisch karakter van Aerdenhout blijkt nog uit het gegeven, dat er vroeger zelfs een melkerij (melkfabriek) aanwezig was voor de plaatselijke boeren. Deze heette Melkerij Mariënbosch en lag aan de Boekenroodeweg….”. Bron: Wikipedia.

Bron: Falk kaart Haarlem, zelf grenzen ingetekend. Aerdenhout Bentveld op grotere schaal. Het oostelijke deel van het dorp Bentveld is ook deel van Aerdenhout en daarmee van de Gemeente Bloemendaal. Het westelijke deel is onderdeel van de Gemeente Zandvoort.

Postgeschiedenis

Aerdenhout was vanaf 1908 een bijkantoor van het hoofdpostkantoor in Haarlem. Vanaf 1939 functioneerde het als een zelfstandig postkantoor.

Haarlem-Aerdenhout Langstempel

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. NVPH 51 uit 1899.

Haarlem-Aerdenhout Typenraderstempel Lange balk

“HAARLEM AERDENHOUT 1: LBBK 0060 Opgeleverd door De Munt op 1 augustus 1908. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 augustus 1908. Gebruiksperiode van 1 december 1908 tot en met 3 januari 1917”. Bron: Po&Po.

“HAARLEM-AERDENHOUT 1 KBBK 0108 Opgeleverd door De Munt op 4 december 1916. Het stempel werd verzonden op 3 januari 1917. Gebruiksperiode van 4 januari 1917 tot en met 31 oktober 1939”. Bron: Po&Po. NVPH 52 uit 1908.

Bron: eBay

Haarlem Aerdenhout 1, Lange Balkstempel, 2.1.1909. Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. NVPH 51 uit 1899.

Verzameling Ronald Notenboom. Langebalkstempel Haarlem Aerdenhout 1, 15 9 1916. Met aantekenstrookje HAARLEM Aerdenhout.

Haarlem-Aerdenhout Typenraderstempel Korte balk

Uit stempelboek, informatie Po&Po. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

“HAARLEM-AERDENHOUT 2 KBBK 0350 Opgeleverd door De Munt op 17 maart 1917. Het stempel werd verzonden op 22 maart 1917. Gebruiksperiode van 23 maart 1917 tot en met 31 oktober 1939”. Bron: Po&Po.

Uit stempelboek. NVPH 187 uit 1929, met poststempel uit 1937.

“HAARLEM-AERDENHOUT 1 en 2 Opgeleverd door De Munt op 17 september 1939. De stempels nummer 1 en 2 werden teruggezonden naar de Rijksmunt op 18 september 1939 en niet in gebruik genomen”. Bron: Po&Po.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Bron: Delcampe“superbe HAARLEM-AERDENHOUT 2 op 1926-1927 Koningin Wilhelmina Veth 1 gulden blauw lijntanding 12½ NVPH 163 B”. NVPH 163 uit 1926.

Haarlem-Aerdenhout 1 en 2 Korte Balkstempel, 1923 en 1933. Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. NVPH 71 uit 1899.

Aerdenhout Typenraderstempel Kortebalkstempels

“AERDENHOUT 1 KBPK 0032 Opgeleverd door De Munt op 14 oktober 1939. Het stempel werd toegezonden op 16 oktober 1939. Gebruiksperiode van 17 oktober 1939 tot en met 24 november 1961”. Bron: Po&Po en Nederlandse Academie voor Filatelie.

Informatie Po&Po. NVPH Port 55 uit 1912 en NVPH 534 uit 1949.

Bron: Delcampe Poststempel Aerdenhout 1 en Zandvoort 2, 2 XII 1943. NVPH 381 en 382 uit 1941.

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Aerdenhout 1, 16 november 1950. NVPH 525 uit 1949.

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Aerdenhout 1, 11 oktober 1957. NVPH 630 uit 1954.

“AERDENHOUT 2 KBPK 0033 Opgeleverd door De Munt op 14 oktober 1939. Het stempel werd toegezonden op 16 oktober 1939 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 17 oktober 1939 tot en met 24 november 1969”. Bron: Po&Po.

Uit stempelboek. NVPH 590 uit 1952.

Bron: eBay: “Envelop 18 nov 1949 Aerdenhout [2] (stempeltype kortebalk)”. Aerdenhout 2. NVPH 520 uit 1949.

Uit de nalatenschap van de heer C. Prins. Aerdenhout-2 kortebalkstempel. NVPH 520 uit 1949.

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel, Aerdenhout 2, 1 juni 1964. NVPH 628 uit 1953 en 637 uit 1954.

“AERDENHOUT 3 KBPK 5020 Opgeleverd door De Munt op 18 juli 1934. Het stempel werd toegezonden op 19 juli 1934. Bij de afdruk is vermeld: Dagtekeeningstempel voor den kwitantiedienst zonder vermelding van het hoofdkantoor Haarlem. Gebruiksperiode van 20 juli 1934 tot en met 19 mei 1941”. Bron: Po&Po.

“AERDENHOUT 3 KBPK 5021 Opgeleverd door De Munt op 16 mei 1941. Het hamerstempel werd verzonden op 19 mei 1941 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 20 mei 1941 tot en met 24 november 1969”. Bron: Po&Po.

Bron: Delcampe. Brief van Aerdenhout naar de NV Tankfabriek in Geertruidenberg, verstuurd op 15 VIII 1944. NVPH 612 uit 1943.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie. NVPH 334 uit 1940 en 432 uit 1944.

Bron: eBay: “Nederland nvph 404 met stempel Aerdenhout 3 “. NVPH 404 uit 1943.

Bron: PostHistorie: “Em. Nationale Hulp 1946 Aerdenhout – Rhenen. Aerdenhout – Rhenen 11.6.1946”. Aerdenhout 3. NVPH 452 uit 1946.

Bron: eBay : “Nederland NVPH 469 op Nieuwjaarskaart Aerdenhout 30-12-1946”. Aerdenhout 3. NVPH 469 uit 1946.

Bron: eBay: “Cover Envelop Air Mail Netherlands Nederland Aerdenhout Chicago NVPH 345 1947”. Aerdenhout 3.

Bron: Delcampe, 31 V 1947, briefkaart naar Haarlem. NVPH 457 uit 1946.

Bron: eBay: “Nederland cat.nr 447 [uit 1945] Kinderzegel korte balk [ AERDENHOUT ]”.

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Aankomststempel Aerdenhout 3, 8 september 1948. Voor- en achterzijde brief uit Batavia.

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Aerdenhout 3, 19 juli 1956. NVPH 465 uit 1953 en 629 ook uit 1953.

Bron: eBay. Aantekenstrookje Aerdenhout, gebruikt in 1956. NVPH 681-682 uit 1956.

Bron: PostHistorie: “Em. Juliana Aerdenhout – Zuid Afrika 1960. Aerdenhout [3]- Pretoria Z.A. 19.8.1960”. NVPH 623 uit 1953 en 624 uit 1954.

Bron: eBay: “Nederland nvph P84 [uit 1950] met stempel Aerdenhout 3”.

Bron: eBay: “Nederland nvph P93 [uit 1947] met stempel Aerdenhout”.

Aerdenhout 3 en 4. Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Stempel op portzegels, 5 juli 1950. NVPH portzegels 81 uit 1948 en 83 uit 1947.

Aerdenhout 1, 2 en 3 samen, uit de verzameling van David Haug, ex P. Engelenberg. NVPH 467 uit 1953 en 380 uit 1941.

Speciale post, 1948

Bron: Auktionshaus Christoph Gärtner . NVPH 474 uit 1947.

Aerdenhout Typenraderstempels Open Balk

‘AERDENHOUT 1 OBPK 0014 Vervaardigd door Numerofa in november 1961. Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 24 november 1961. Gebruiksperiode vanaf 25 november 1961 en was eind 1979 nog in gebruik’. Bron: Po&Po.

Bron: onbekend. NVPH 1109 uit 1976 en 1114 uit 1981.

Aerdenhout Cilinderstempels

“AERDENHOUT 1: Het openbalkstempel was in maart 1990 nog in gebruik.

AERDENHOUT 2: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 november 1969 en in juli 1986 nog in gebruik”. (bron: Po&Po).

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie . NVPH 1237 uit 1981.

Bron: eBay

“AERDENHOUT 3: Het cilinderbalk hamerstempel was verstrekt op 24 november 1969 en in augustus 1984 nog in gebruik”. Status 2007: Opgeheven (bron: Po&Po).

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie . NVPH 1115 uit 1981.

PostNL

In (of vóór?) 2007 is het postkantoor in Aerdenhout opgeheven. Iets ten oosten van Aerdenhout is wel een PostNL punt bij de Albert Heijn aan de Zandvoortseweg 169 in Heemstede. Brieven kunnen worden gedeponeerd in brievenbussen in Aerdenhout zelf en op dit moment zijn dat er drie: in de Spiegelenburglaan (bij nr. 20), de Slingerweg (bij nr. 4) en de Karel Doormanlaan (bij nr. 12). Bron: PostNL .

Alle post wordt al een tijd verwerkt in Haarlem en er zijn al jaren geen aparte poststempels Aerdenhout meer in gebruik. De laatste die we hebben gevonden (zie boven) is van 1997.


versie 12-12-2019