Adriaan Stoop

Stoop

Sociale Filatelie: post naar Adriaan Stoop te Bloemendaal.

Ton Dietz, met materiaal van Gré Hellingman en andere bronnen.

Inhoud:

A. Inleiding over Adriaan Stoop

B. Poststukken naar Adriaan Stoop

I Correspondentie met het bedrijf Moeria Tras Exploitatie Maatschappij van Adriaan Stoop, met als adres Huize De Rijp te Bloemendaal (en enkele andere verwijzingen naar de activiteiten in Nederlands Indië).

II Adriaan Stoop als betrokkene bij het Stoop’s Bad

III Overige correspondentie

A. Inleiding over Adriaan Stoop

Een van die invloedrijke personen staat in deze bijdrage centraal: Adriaan Stoop, die leefde van 1856 tot 1935.

Adriaan Stoop in 1931. Bron: Wikipedia

Adriaan Stoop was een mijnbouwingenieur (Technische Hogeschool Delft) uit een ondernemersfamilie in Dordrecht, die in het begin van de 20e eeuw veel geld verdiend had in de olie-industrie in Nederlands Indië en die vanaf 1910 een belangrijke rol ging spelen in zijn woonplaats, Bloemendaal. Hij was als ‘mecenas’ en organisator van groot belang bij de oprichting van het Kennemer Lyceum in Overveen (aan wat het Adriaan Stoopplein zou gaan heten), van de bad- en zweminrichting daar tegenover (het Stoop’s Bad) en van de tennisbanen erachter, die van het Kennemer Lyceum een ‘luxe’ middelbare school zouden maken. Hij nam al eerder (in 1901) het initiatief voor de start van een lagere school in Bloemendaal (de Bloemendaals(ch)e Schoolvereniging, aan de Lage Duin en Daalseweg 17 in Bloemendaal).

De Bloemendaals(ch)e Schoolvereniging. Bron Facebook.

Het Kennemer Lyceum Bron: Wikipedia

Over het Kennemer Lyceum is onlangs een prachtig boek verschenen van de hand van Guido van Rijn: ”100 jaar Kennemer Lyceum, 1910-2020” ( Haarlem: Uitgeverij Loutje, 2020). In dat boek staat ook informatie over de betrokkenheid van Adriaan Stoop. Het eerste bestuur van de Vereeniging Kennemer Lyceum (opgericht op 20 april 1920) bestond o.a. uit de zus van Adriaan Stoop, mevrouw A.M. de Clercq-Stoop (p. 10). Dit bestuur wilde een nieuw schoolgebouw bouwen op het terrein naast het Stoop’s Bad, dat tussen 1916 en 1921 in opdracht van Adriaan Stoop was gebouwd door de architect Ed. Cuypers. Secretaris van het bestuur was Ir E.J. Langelaan (1877-1958), schoonzoon van Adriaan Stoop. Toen Langelaan aan Stoop vroeg hoe veel het zou kosten om het terrein van hem te kopen, liet Stoop weten dat het bestuur het terrein ‘om niet’ kon verwerven, onder voorwaarde van snelle bouw van de school en onder voorwaarde van de architect: dat zou dezelfde moeten zijn als degene die het Stoop’s Bad had gebouwd: Cuypers (p. 19-20) Het was de bedoeling dat de school een ‘esthetisch geheel’ zou moeten vormen met het Bad (p. 21) (zie: Wikipedia). In de school is nog steeds een plaquette te vinden, gemaakt door tekenleraar Anton Pieck, met het motto van de school (‘communis salus singulis constat’/het heil van het algemeen berust bij allen afzonderlijk) en een dankbetuiging aan ir Adriaan Stoop, ‘ter herinnering aan zijn offervaardigheid’ (p. 27). In 1924 zou het adres van het Lyceum ‘Prins Frederiklaan 9’ worden, wat snel werd veranderd in Prins Mauritslaan 125/128. In 1926 werd het adres veranderd in Adriaan Stoopplein 4, en vanaf 1963 zou dat Adriaan Stoopplein 7 worden (p. 31). Stoop’s vrijgevigheid betrof het middenterrein van het schoolcomplex (16.695 m² voor de toenmalige waarde van 59.641 gulden), de rest kwam van het Rijk (p. 20). Maar Adriaan Stoop financierde ook de bouw van de aula van de school (p. 65). Schoonzoon Langelaan zou van 1928 tot 1947 voorzitter van het bestuur zijn (p.125). Op 15 januari 1925 werd het nieuwe schoolgebouw geopend (p. 196). De school had een groot terrein voor sportactiviteiten, waaronder een cricketveld en, vanaf 1928, eigen tennisbanen. Daarnaast was het aan de overkant gelegen Stoop’s Bad ter beschikking voor zwemlessen (p. 38). In 1935 zou de school uitbreiden met een bijgebouw, ‘t Kopje (p. 52; p. 196 ), terwijl het Stoop’s Bad in dat jaar een buitenbad had gekregen (p. 52).

Tekening van het oorspronkelijke plan voor nieuwbouw bij het Stoop’s Bad: niet alleen het Kennemer Lyceum maar een heel wijkje. Uit het boek over het Kennemer Lyceum door Guido van Rijn (met toestemming hier opgenomen).

Bron: Delcampe: vier ansichtkaarten van Overveen, waaronder het Kennemer Lyceum en het Stoop’s Bad.

Stoop’s Bad, het gebouw in 1992 en na de verbouwing tot woningen. Bron: Rijksmonumenten

Binnenkant van het Stoop’s Bad, in 1992. Bron: Wikipedia.

Natte foto van het buitenbad, in 1992. Bron: Wikipedia).

Bron: Delcampe. Ansichtkaart van Stoop’s Bad- en Zweminrichting te Overveen (zwart-wit).

Informatie over Stoop’s Bad, in het boek over het Kennemer Lyceum door Guido van Rijn (zie eerder)

B. Poststukken naar Adriaan Stoop

We kregen de beschikking over poststukken uit de periode 1905-1935 die ergens in het Stoop’s Bad lagen, waaruit ze door een vrijwilliger bij de activiteiten in het gebouw nadat het zwembad er was verdwenen (ook postzegelverzamelaar) zijn meegenomen toen het Stoop’s Bad een andere functie ging krijgen (uiteindelijk kwamen er woningen in). De vrijwilliger was Jacobus Hellingman, vader van Gré Hellingman, die de postzegelerfenis van haar vader na diens overlijden in 1996 al vele jaren in haar huis had. Nadat we contact hadden opgenomen met de ‘erven Stoop-van Deventer’ (https://stoopvandeventer.nl/) hoorden we het trieste verhaal van de teloorgang van veel erfgoed dat bij het leegruimen van Stoop’s Bad bij het grof vuil terecht gekomen is, waarvan een deel kon worden ‘gered’. Op verzoek van de erven en na overleg met Gré Hellingman is nu besloten dat wat hier nu wordt getoond geschonken zal worden aan het Noordhollands Archief, waar bewaard wordt wat er nog over is van de nalatenschap van Adriaan Stoop. Ook is afgesproken dat we later een keer samen gaan kijken of er in dat archief nog meer poststukken zijn te vinden, die een aanvulling kunnen zijn bij dit verhaal.

De postgeschiedenis van Adriaan Stoop zoals die kan worden gereconstrueerd aan de hand van de vondst van Jacobus Hellingman is voor deze periode in drie rubrieken onder te brengen: (I) de post die Adriaan Stoop op zijn huisadres (Villa De Rijp) ontving als bedrijf (en dat is hier vooral de Moeria Tras Exploitatie Maatschappij, maar er moet veel meer zijn geweest), (II) de post die hij ontving als initiatiefnemer van het Stoop’s Bad en de daarbij behorende tennisbanen, of post die werd ontvangen door de directeur van het Stoop’s Bad, de Heer Vogel, en tenslotte (III) overige correspondentie.

Foto uit 1915 van Villa de Rijp, woonhuis van Adriaan Stoop: “..Bloemendaalseweg 138, een kasteelachtig landhuis. Het was in 1892 gebouwd naar ontwerp van de architect Paul du Rieu. Het gebouw werd in 1960 gesloopt”.Bron: Wikipedia. De familie Stoop (Adriaan, zijn echtgenote Willemina Stoop-Van Deventer en uiteindelijk vijf kinderen) bewoonde de Villa vanaf 1897.

Over Adriaan Stoop is op andere internetwebsites veel informatie te vinden, waarnaar we verder verwijzen: stichting Stoop-van Deventer (geschreven door de familie).

Adriaan en Willemina Stoop-Van Deventer bij hun verloving in 1897. Bron: stichting Stoop-van Deventer.

Wikipedia: (met vooral aandacht voor het bedrijf ‘Dordtsche Petroleum Maatschappij’ van Adriaan Stoop, dat in 1911 overgenomen werd door de Koninklijke Olie, voorloper van de Shell)

Wikipedia: (de aanzienlijk uitgebreidere Duitse versie, met veel aandacht voor de activiteiten van Adriaan Stoop in enkele waterbronnen/spa’s van Duitsland en vooral die in Bad Wiessee in Beieren)

Wikipedia: (de kortere Engelstalige versie)

Regionaal Archief Dordrecht

Er zijn ook enkele boeken over hem geschreven, zoals:

Van Voorst Vader-Duyckinck Sander, J. [Jet] (1994). Leven en laten leven: een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856–1835. Haarlem: Schuyt & Co.

De Clercq, D.; et al. (2010). Uit Een Bron van Weelde: Het leven van de Erven Stoop. Stichting Stoop-van Deventer.

Een leuk artikel in het Leidsch Dagblad van 13 mei 2000: “zwemmen in het geld van Stoop” en een artikel in het NRC van 4 maart 1994: Kester Freriks, Adriaan Stoop (1856-1935): “licht ethische ondernemer”.

I Correspondentie met het bedrijf Moeria Tras Exploitatie Maatschappij van Adriaan Stoop, met als adres Huize De Rijp te Bloemendaal (en enkele andere verwijzingen naar de activiteiten in Nederlands Indië)

Dordtsche Petroleum Maatschappij

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Ontvangstbewijs van een betaling door Adriaan Stoop op 23 maart 1905 aan Ingenieur J.A. Pool te Haarlem. Met belastingzegel.

Ondernemersraad voor Nederlandsch Indië

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart uit ’s-Gravenhage 21 februari 1925.

Informatie over olieproductie in Nederlands Indië van de Oost Borneo Maatschappij, 1912-1920, de Moeara concessievelden in Koetei, waar Adriaan Stoop aandelen van bezat.

(zie ook: Platform De Mijnen, en een voorbeeld van een aandeel: Oude Aandelen Online).

Het gaat (vooral) om de exploitatie van de olievelden-concessie van Moeara, in Koetei, Oost Borneo. In 1904 was dit gebied de “Afdeeling Koetei, op de Noordoostkust van Borneo, residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo”. (Nationaal Archief). Tegenwoordig wordt het gebied Kutai genoemd en is het onderdeel van Kalimantan Utara (Noord Kalimantan).

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage via Haarlem naar Bloemendaal Met informatie over de productie van olie in oktober 1912. Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Doorlopend machinestempel ’s-Gravenhage. Ontvangststempel Haarlem langebalk en Bloemendaal langebalk.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage via Bloemendaal naar Lochem, 12 VIII 1915. Met informatie over de productie van olie in mei 1915. Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Machinestempel ’s-Gravenhage. Ontvangststempel Bloemendaal langebalk. Geen poststempel van Lochem.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 november 1917. Met informatie over de productie van olie in mei 1917. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met kortebalkstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 november 1917. Met informatie over de productie van olie in juni 1917. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met kortebalkstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 6 december 1917. Met informatie over de productie van olie in juli 1917. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 27 februari 1918. Met informatie over de productie van olie in september 1917. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 14 maart 1918. Met informatie over de productie van olie in oktober 1917. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 augustus 1918. Met informatie over de productie van olie in maart 1918. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam. Ontvangststempel Bloemendaal-4, 6 VIII 1918. Bestellersstempel Bloemendaal B 1.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 17 september 1918. Met informatie over de productie van olie in april 1918. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 11 oktober 1918. Met informatie over de productie van olie in mei 1918. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 8 november 1918. Met informatie over de productie van olie in juni 1918. Gefrankeerd met 3x 1 cent NVPH 51 uit 1899. Afgestempeld met machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Haarlem naar Bloemendaal, 12 IV 1919. Met informatie over de productie van olie in december 1918. Gefrankeerd met 3x 1 cent, NVPH 51 uit 1899. Afgestempeld met twee kortebalkstempels Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 mei 1919. Met informatie over de productie van olie in januari 1919. Gefrankeerd met 3 cent, NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met machinevlagstempel Amsterdam: “Opent een rekening bij den Postcheque- en Girodienst”.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 2 juli 1919. Met informatie over de productie van olie in februari en maart 1919. Gefrankeerd met 3 cent, NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met kortebalkstempel Amsterdam-27.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Haarlem naar Bloemendaal, 18 augustus 1919. Met informatie over de productie van olie in mei 1919. Gefrankeerd met briefkaartzegel van 3 cent, identiek aan NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met kortebalkstempel Haarlem-7. Ontvangststempel Bloemendaal-4 en Bestellersstempel Bloemendaal B 5. Doorgestuurd naar pension/rustoord De Steeg in Gelderland.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 16 september 1919. Met informatie over de productie van olie in augustus 1919. Gefrankeerd met briefkaartzegel van 3 cent, identiek aan NVPH 57 uit 1901. Afgestempeld met kortebalkstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 7 oktober 1919. Met informatie over de productie van olie in juli 1919. Gefrankeerd met 3 x 1 cent, NVPH 51 uit 1899. Machinevlagstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 20 XII 1919. Met informatie over de productie van olie en steenkolen in november 1919. Ingedrukte postzegel van 5 cent, identiek aan NVPH 60 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Haarlem naar Bloemendaal, 21 2 1920. Met informatie over de productie van olie in december 1919 en januari 1920. Gefrankeerd met 5 cent NVPH 60, uit 1899. Met doorlopend machinestempel Haarlem.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 15 10 1920. Met informatie over de productie van olie in september 1920. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899 en 2x 1 ½ cent uit 1913. Met machinevlagstempel Amsterdam: “Opent een rekening bij den Postcheque- en Girodienst”.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 12 11 1920. Met informatie over de productie van olie in oktober 1920. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 53 uit 1913 met kortebalkstempel Amsterdam.

Op het internet is van het jaarverslag van de Moeria Tras Exploitatie Maatschappij een jaarverslag te vinden uit 1922 op pag. 13, met daarbij ook een terugblik op de periode vanaf 1919: Mijnwezen, juli 1923.

Correspondentie met effectenbedrijven

Effectenhandelaars: D.W. Brand te Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 18 XI 1921, met verzoek om jaarverslag voor 1920. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam 70.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 1922?, met verzoek om jaarverslag voor onbekend jaar, waarschijnlijk 1921. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam 72.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 30 X 1923 met verzoek om jaarverslag voor 1922. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 111 uit 1923. Langebalkstempel Amsterdam-?

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Kaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 XI 1924 met verzoek om toezending statuten. Gefrankeerd met 2 cent NVPH 121, uit 1923. Machinevlagstempel Amsterdam: “Kon. Ned. Postvaart Vlissingen – Engeland / Royal Mail Great Britain Flushing”.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Kaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 1929 met verzoek om toezending vergaderverslag. Gefrankeerd met 1 ½ cent NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam: “Postzegels rechtboven in den hoek. Vlugger verzending”. Bestellersstempel Bloemendaal . 7.

Effectenhandelaars: Broekman’s effectenkantoor

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 30 VIII 1920 Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 53 uit 1913. Machinevlagstempel Amsterdam: “Opent een rekening bij den Postcheque- en Girodienst”. Doorgestuurd naar Hotel groot Berg en Dal bij Nijmegen, maar daarvan geen ontvangststempel. Wel van Bloemendaal-4 (kortebalkstempel).

Effectenhandelaars: Kerkhoven & Co te Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 23 november 1923. Gefrankeerd met 7 ½ cent, briefkaartzegel, identiek aan NVPH 61 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam.

Correspondentie met scheepvaartmaatschappijen

Vrachtbureau der Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 13 januari 1922. Gefrankeerd met 7 ½ cent (met firmaperforatie VN), NVPH 61 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam.

Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Rotterdam naar Bloemendaal, 12 X 1920. Gefrankeerd met 1 ½ cent NVPH 63 uit 1913. Machinestempel Rotterdam.

Correspondentie met reisorganisaties

Thomas Cook & Zoon, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 24 2 1913 Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-15. Ontvangststempel van Bloemendaal.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 14 4 1913 Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam. Ontvangststempel van Bloemendaal-1, 15 4 1913.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 juni 1914. Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-1, 10 VI 14.

Correspondentie met leveranciers

Leveranciers: Automatic Screw Works

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Nijmegen naar Bloemendaal, 13 10 1922. Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 61 uit 1899. Kortebalkstempel Nijmegen-2

Leveranciers: Charles Remy & Bienfait te ’s-Gravenhage, civiel ingenieurs

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal, 12 XII 1925. Gefrankeerd met 7 ½ cent NVPH 151 uit 1925. Machinestempel ’s-Gravenhage. Met Bloemendaals bestellersstempel A 1.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal, 19 VIII 1926 Gefrankeerd met 7 ½ cent NVPH 151 uit 1925. Machinevlagstempel ’s-Gravenhage.

Leveranciers: Constructiewerkplaatsen v/h Du Croo & Brauns

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 17 1 1921. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 60 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam Centr. Station 3.

Leveranciers: Technisch Bureau Joh. J. van Dorp, ’s-Gravenhage

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Den Haag naar Bloemendaal, 30 september 1921. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54, uit 1899. Machinestempel zonder plaatsaanduiding.

Leveranciers: Dunlop & Co, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 17 VIII 1922 (?) Gefrankeerd met 2 cent NVPH 54 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam-7 met onleesbaar jaartal.

Leveranciers: Hollandsch-Koloniale Handelscompagnie

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 30 V 1928 (met vlagstempel van de IXe Olympiade Amsterdam 1928). Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 177 uit 1926,

Leveranciers: Kaumanns & Co, ’s-Gravenhage

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal 14 januari 1914. Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899 en met langebalkstempel ’s-Gravenhage-1.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal 16 januari 1914. Gefrankeerd met 1 ½ cent NVPH 52 uit 1908 en 1 cent NVPH 51 uit 1899.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal 22 IX 1919. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 57 uit 1901. Langebalkstempel ’s-Gravenhage 10.

Leveranciers: Koning & Bienfait, proefstation voor bouwmaterialen en bureau voor chemisch onderzoek, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 21 XI 1919. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 60 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Leveranciers: Machine- en motorenfabriek v/h Thomassen & Co. Arnhem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Arnhem naar Bloemendaal, 8. 6. 1920. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 60 uit 1899. Machinestempel zonder plaatsnaam.

Leveranciers: Merrem & La Porte, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 18 maart 1914 Gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-5, en Bloemendaals bestellersstempel E1.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 7 februari 1923. Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 61 uit 1899. Machinevlagstempel Amsterdam: “Kon. Ned. Postvaart Vlissingen – Engeland / Royal Mail Great Britain Flushing”.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 19 9 1925, gefrankeerd met 7 ½ cent NVPH 61 uit 1899, afgestempeld met langebalkstempel Amsterdam-Kerkstraat1 en met Bloemendaals bestellersstempel A 5.

Leveranciers: A.G. Mörzer Bruyns & Co, Den Haag

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ‘s-Gravenhage naar Bloemendaal, 4 IV 1921, gefrankeerd met 7 ½ cent NVPH 151 uit 1925, afgestempeld met machinestempel ’s-Gravenhage.

Leveranciers: Technisch Bureau Insulinde, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 juli 1913. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam en ontvangststempel Bloemendaal-1. Ook reclamevignet van de ENTOS tentoonstelling in juni-oktober 1913 te Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 29 juli 1913. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-60 en ontvangststempel Bloemendaal. Ook reclamevignet van de ENTOS tentoonstelling in juni-oktober 1913 te Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 20 augustus 1913. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-58 en ontvangststempel Bloemendaal. Ook reclamevignet van de ENTOS tentoonstelling in juni-oktober 1913 te Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 4 september 1913. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam-60 en ontvangststempel Bloemendaal. Onduidelijk Bloemendaals bestellersstempel.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 9 december 1915. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 7 maart 1916. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 53, uit 1913 en NVPH 51 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 13 april 1916. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Machinestempel Amsterdam 13 IV 1916 en Bloemendaals bestellersstempel . 8.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 augustus 1916. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, verstuurd op 17 augustus 1916. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, verstuurd op 7 september 1916. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, verstuurd op 9 september 1918. Gefrankeerd met 3 cent NVPH 67 uit 1901. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, verstuurd op 4 november 1918. Gefrankeerd met 1 ½ cent NVPH 53 uit 1913. Machinevlagstempel Amsterdam: “Opent een rekening bij den Postcheque- en Girodienst”. Verhuisbericht.

Correspondentie met banken

Banken: Amsterdamsche Bank

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 15 juli 1925. Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 151 uit 1925. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Verzend per Luchtpost”.

Banken: Hope & Co

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 VII 1929. Gefrankeerd met 2 cent NVPH 145 uit 1924. Afgestempeld met kortebalkstempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 5 VII 1929. Gefrankeerd met 2 cent NVPH 145 uit 1924.

Banken: De Javasche Bank te Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 14 VIII 1921, met verzoek toezending jaarverslag. Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 61 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam.

Banken: Pierson, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 18 VIII 1922, met verzoek om jaarverslag voor 1921. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Machinestempel Amsterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 1930, met verzoek om jaarverslag voor 1929. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 177 uit 1926. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Post Vroegtijdig”.

Banken: Rotterdamsche Bankvereeniging

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van Rotterdam naar Bloemendaal, 27 juli 1920 met verzoek om jaarverslag voor 1919. Met aankomststempel Bloemendaal 4 van 28 juli 1920.

Correspondentie met verzekeringsbedrijven

Assuradeurs: Boonen & Vriesendorp, Dordrecht

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Dordrecht naar Bloemendaal, 13 november 1925 , gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 151, uit 1925, kortebalkstempel Dordrecht-6, met bestellersstempel Bloemendaal A 7.

Correspondentie met kennisinstellingen en media

Bibliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Rotterdam naar Bloemendaal, 1 X 1921. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Machinestempel Rotterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Rotterdam naar Bloemendaal, 6 november 1922. Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 61 uit 1899. Machinestempel Rotterdam.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Rotterdam naar Bloemendaal, 21 VI 1923? Gefrankeerd met 2 cent NVPH 111 uit 1923. Machinevlagstempel Rotterdam: ““Kon. Ned. Postvaart Vlissingen – Engeland / Royal Mail Great Britain Flushing”.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Rotterdam naar Bloemendaal, 1929. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Rotterdam: “Postzegels rechtsboven in den hoek! Vlugger verzending”.

Bibliotheek van het Seminarium voor bedrijfshuishoudkunde van de Universiteit van Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 1930. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Post vroegtijdig”.

Financiële afdeling van de Telegraaf

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 29 X 1926? Gefrankeerd met 7 ½ cent, NVPH 61 uit 1899. Machinevlagstempel Amsterdam: ““Kon. Ned. Postvaart Vlissingen – Engeland / Royal Mail Great Britain Flushing”.

Financieel Nieuws- en Uitlotingsblad

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 1930. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Post vroegtijdig”.

Beurscourant

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 VII 1930. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Post Vroegtijdig”.

Finantieel Weekblad voor den Fondsenhandel, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 10 VII 1930. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Post Vroegtijdig”.

Van Nierop & Baaks NV, Redactie

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, in 1921. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Langebalkstempel Amsterdam.

F.J. Bernhard Haarlem, Kenaupark 3

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Haarlem naar Bloemendaal, onduidelijk jaar (1922?). Verzoek om toezending jaarverslag en vergaderverslag. Gefrankeerd met 2 cent, NVPH 54 uit 1899. Kortebalkstempel Amsterdam-72

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Amsterdam naar Bloemendaal, 1928. Verzoek om toezending vergaderverslag. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171, uit 1928. Machinevlagstempel Amsterdam Centraal Station: “Postzegels rechtsboven in den hoek! Vlugger verzending”. Bestellersstempel Bloemendaal . 7.

II Adriaan Stoop als betrokkene bij het Stoop’s Bad

NV Overdekte Bad- en Zweminrichting ‘Stoop’s Bad’

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van de Gemeente Bloemendaal van 5 mei 1927, met legeszegel (f 0,25) Gemeente Bloemendaal.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Enveloppe van NV ‘Stoop’s Bad’, Overveen, met daarin stukken van de kleine kas t/m september 1927.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Enveloppe van NV ‘Stoop’s Bad’, Overveen, met daarin stukken van de kleine kas t/m november 1927.

Leveranciers: NV Nederlandsche Speciaal Drukkerijen in Den Haag

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van ’s-Gravenhage naar Bloemendaal. 27 IX 1932. Gefrankeerd met 1 ½ cent, NVPH 171 uit 1928. Machinevlagstempel ’s-Gravenhage: “Steunt het Nationaal Crisis Comité”.

Leveranciers: Amsterdamsche Poetsdoekenfabriek

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. ‘Kleine kas’ 12 4 1927. Verstuurd per beurtvaart aan NV Stoop’s Bad.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. ‘Kleine kas’ 19 11 1927. Verstuurd per beurtvaart aan NV Stoop’s Bad.

Dagelijksche Autodienst K. Visser

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Kleine kas in 1927.

Leveranciers: Rijks Telefoon, kantoor Haarlem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Quitantie, met kortebalkstempel Rijkstelegraaf Haarlem 12 IX 1927. Telefoonnummer 13153. Stoop’s Bad Julianalaan 201.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Quitantie van de Rijkstelefoon. Rijkstelegraaf Haarlem 12 IV 1927. Telefoonnummer 13153. Stoop’s Bad Julianalaan 201.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Quitantie van de Rijkstelefoon.

Leveranciers: Smederij J. de Boer, Bakenessergracht 43, Haarlem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Betaalbewijs van NV Stoop’s Badinrichting Julianaweg te Overveen naar smederij J. de Boer. Met belastingzegel -,10 cent.

Leveranciers: Vroom en Dreesmann

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Uit de Kleine Kas van het Stoop’s Bad november 1927.

Leverancier Peck & Co’s Beurtvaart

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Uit de Kleine Kas van het Stoop’s Bad november 1927.

Leverancier: NV Krul’s Chemicaliënhandel Rotterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Uit de Kleine Kas van het Stoop’s Bad 1927.

Leverancier: Centraal Apotheek J.W. Florijn, Haarlem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Uit de Kleine Kas van het Stoop’s Bad november 1927.

Stoop’s Bad: Bewaren van badcostuum

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Stortingsbewijs ‘ter aanzuivering voor het bewaren van badcostuum’. Kleine kas. Met langebalkstempel Haarlem 4.4.1932.

Pakketvervoer per trein: vrachtbrieven naar Stoop’s Bad

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Vrachtbrief van Wolfhezen naar Bloemendaal (H.IJ.S.M) 11 april 1927, met treinzegel van 45 cent. Met detail van het poststempel.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Vrachtbrief van Eindhoven naar Bloemendaal (H.IJ.S.M) 25 september 1927, met treinzegels van 50 en 25 cent. Met detail van het poststempel.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Vrachtbrief van Den Dolder naar Bloemendaal (H.IJ.S.M) 30 oktober 1927, met treinzegel van 50.

Stoop’s Bad, de tennisbanen

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Scheveningen naar Overveen, 26 4 1932, van de All Weather Tennisbanen NV aan ‘den Heer Directeur van de NV Overdekte Bad- en Zweminrichting Stoop’s Bad te Overveen’. Gefrankeerd met 5 cent briefkaartzegel identiek aan NVPH 177 uit 1926. Kortebalkstempel Scheveningen-5.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van ‘s-Gravenhage naar Overveen, 23 V 1934, van de All Weather Tennisbanen NV aan ‘NV Stoop’s Bad- en Zweminrichting Julianalaan Overveen’. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 177 uit 1926. Kortebalkstempel ’s-Gravenhage Station H.IJ.S.M.-2.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Scheveningen naar Overveen, 23 6 1934, van de All Weather Tennisbanen NV aan ‘den Heer Directeur van Stoop’s Bad- en Zweminrichting te Overveen’. Gefrankeerd met 5 cent, NVPH 177 uit 1926. Machinestempel ’s-Gravenhage.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Laag-Soeren naar Overveen, aan de Heer Vogel, directeur van Stoop’s Bad aan het Adriaan Stoopplein, 10 juni 1934, van een huurder van de tennisbanen. Verstuurd met de trein (treinstempel Arnhem-Zwolle, 11 6 1934).

III Overige correspondentie

Pro Senectute te Amsterdam, voor een tehuis in Dordrecht

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 19 februari 1924 , ter gelegenheid van de opening van het tweede tehuis van de Vereniging, in Dordrecht. Gefrankeerd met 2 cent NVPH 121 uit 1923. Machinestempel Amsterdam.

Kinderbescherming te Dordrecht

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Dordrecht naar Bloemendaal, 28 IV 1914 , met ontvangstbevestiging van cheque t.b.v. congres over kinderbescherming, afkomstig van penningmeester J. van Zadelhoff, te Dordrecht. Gefrankeerd met 2 ½ cent NVPH 55 uit 1899. Langebalkstempel Dordrecht-7. Bestellersstempel Bloemendaal B 8.

Algemeen Nederlandsch Verbond met Raad en Daad voor Volk en Stam, Dordrecht

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Drukwerk van Dordrecht naar Bloemendaal, 25 IV 1918, gefrankeerd met 1 cent, NVPH 50 uit 1899. Langebalkstempel Dordrecht-7.

Nederlandsche Vrouwenclub

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van de Nederlandsche Vrouwenclub, met als afzender mevrouw A.J.J. Tellegen-Fock, weduwe van de Amsterdamse oud-burgemeester Jan Willem Cornelis Tellegen (1859-1921), en dochter van de oud-burgemeester Cornelis Fock (zie Wikipedia. Zij was Presidente van de in januari 1923 opgerichte Nederlandsche Vrouwenclub en de brief is een prospectus waarbij aan mensen zoals Adriaan Stoop gevraagd wordt om een of meer obligaties te kopen. De brief is van 20 II 1923 en verstuurd vanaf Amsterdam, gefrankeerd met 2 cent (NVPH 54 uit 1899) en met een langebalkstempel van Amsterdam.

Rode Kruis, afdeling Haarlem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Bewijs van lidmaatschap van de afdeling Haarlem van het Rode Kruis, voor het jaar 1914. Met belasting zegel van 5 cent en op de achterzijde een stempel van de Haarlemsche Bankvereeniging, van 13 augustus 1914.

Mr A. Maclaine Pont, Florapark 12, Haarlem

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief uit Haarlem naar Bloemendaal, gefrankeerd met 5 cent (2x NVPH 55 uit 1899), langebalkstempel Haarlem 29 4 1914. Met op de achterzijde een langebalkstempel Bloemendaal-1 als ontvangststempel.

Brief uit de Rampenlaan in Overveen

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van Overveen naar Bloemendaal, gefrankeerd met 5 cent (NVPH 60 uit 1899). Langebalkstempel Overveen-1 1 XI 1917. Ontvangststempel korte blak Bloemendaal (N.H.).

Onleesbare afzender uit Santpoort.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief uit Santpoort-Station (met langebalkstempel Santpoort-Station 1 8 1911) naar Adriaan Stoop, met aankomststempel Bloemendaal 1 8 1911, en bestellersstempel Bloemendaal D 6.

Brief uit Sint Anthonis

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van de Groote Slink, St Anthonis (N.N.) naar Bloemendaal. Gefrankeerd met 10 cent (2x NVPH 60 uit 1899). Langebalkstempel St Anthonis 31 VII 1916. Ontvangststempel Bloemendaal (korte balk) 1 VIII 1916. De Groote Slink was een landgoed met een villa in De Peel, dat in 1917 gereed kwam. Tegenwoordig heet de villa Bronlaak (zie Wikipedia).

Adreswijziging van A.W. Wesselius, Apeldoorn/Rijswijk

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Adreswijziging-drukwerk van Apeldoorn naar Bloemendaal, 22 VIII 1932. 1 ½ cent briefkaartzegel identiek aan NVPH 171 uit 1928. Kortebalkstempel Apeldoorn-4

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Adreswijziging-drukwerk van Rijswijk via Haarlem/Bloemendaal naar Locarno, Zwitserland, 20 IV 1933. Kortbalkstempel Rijswijk (Z.H)-4. Om te kunnen worden doorgestuurd naar het buitenland werd een postzegel van 1 cent bijgeplakt en werd het geheel nog een keer afgestempeld, met een vlagstempel van Haarlem. 1 ½ cent briefkaartzegel identiek aan NVPH 171 uit 1928 en 1 cent NVPH 170 uit 1927.

Prof. H. Burger, Amsterdam

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van Amsterdam naar Bloemendaal, 19 IV 1913, gefrankeerd met 2 ½ cent, NVPH 55 uit 1899. Machinestempel Amsterdam. Ontvangststempel Bloemendaal.

De Volharding, Haarlem (?)

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefstuk van door Adriaan Stoop gestuurde brief aan Drukkerij … Volharding, verstuurd vanuit Bloemendaal op 13 1 1928 (kortebalkstempel Bloemendaal-1), gefrankeerd met 7 ½ cent (NVPH 179 uit 1927) en op de achterzijde een bestellersstempel (van Haarlem?) C.2.

W. de Jongh, ‘s-Gravenhage

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van ‘s-Gravenhage naar Bloemendaal, 5 maart 1917, gefrankeerd met 3 cent, NVPH 57 uit 1901. Machinestempel ‘s-Gravenhage. Bestellersstempel Bloemendaal D 8.

Brief uit Groningen

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van Groningen naar Bloemendaal, 5 V 1917, gefrankeerd met 5 cent, NVPH 60 uit 1899. Machinestempel Groningen. Ontvangststempel korte balk Bloemendaal (N.H.)-1. Bestellersstempel Bloemendaal B 1.

Bloemenmagazijn ‘De Lelie’ te Zandvoort, D. Vader, Kerkstraat 32.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Zandvoort naar Bloemendaal, 20 10 1919, gefrankeerd met 3 cent, NVPH 57 uit 1901. Langebalkstempel Zandvoort-5.

Ansichtkaart uit ‘De Voorst’, Warnsveld

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Briefkaart van Zutphen naar Bloemendaal, 11 VI 1917, gefrankeerd met 3 cent, NVPH 57 uit 1901. Langebalkstempel Zutphen.versie 01-07-2020