Velsen, aanvulling Ronald Notenboom

Velsen aanvullingen Ronald Notenboom

Gemeente Velsen: poststukken. Aanvullingen uit de verzameling van Ronald Notenboom

Ook OHvZ lid Ronald Notenboom heeft een uitgebreide verzameling poststukken van de plaatsen in de Gemeente Velsen. Veel van zijn poststempels en aantekenstrookjes zijn al verwerkt in andere stukken die nu op onze website staan. Dit zijn aanvullende poststukken en er zitten hele bijzondere tussen.

Bewerkt door Ton Dietz, Augustus 2022


Velsen, administratieve stempels

Verzameling Ronald Notenboom. Brief naar ’s-Gravenhage met rood poststempel Haarlem 1851 en kantoornaam Velsen.


Verzameling Ronald Notenboom: Velsen kantoornaam op een briefkaart naar Leiden, verstuurd met een stempel Haarlem 3 juni 1874 en aangekomen op 4 juni 1874.Een ‘afgeschreven Velzen’ aanduiding op een Duitse brief (Mannheim 1.1.1920; Velsen 5 1 1920) naar een schipper die inmiddels was doorgevaren naar Renkum. Op de achterzijde staat een langebalkstempel van Velsen 1 van 16 1 1920 en een langebalkstempel van Renkum-4 (23 1 1920). Ook enkele bestellersstempels. Verzameling Ronald Notenboom.


Verzameling Ronald Notenboom. Vrachtbrief met kantoornaamstempel Velsen Noord (2) en kortebalk stempel Velsen Noord 1, verstuurd naar Basel op 1 IX 1928 en daar gearriveerd op 7-9 -1928.


Velsen: vernietigingsstempels

Ontvangststempel Velsen 2 (Langebalkstempel) op brief uit Duitsland die niet kon worden bezorgd en met stempel “Afgeschreven Velzen”. Verstuurd op 8 1 1920 uit Mannheim en aankomststempel 17 1 1920 op portzegels P51 en P55 uit 1912. Verzameling Ronald Notenboom.


Verzameling Ronald Notenboom: briefkaart (2 ½ cent) van Velsen-2 (langebalkstempel) naar Uitgeest, 16 7 1915.


Verzameling Ronald Notenboom


Onderdeel:

Verzameling Ronald Notenboom


Idem achterkant:

Verzameling Ronald Notenboom


Idem: rekening:

Verzameling Ronald Notenboom


Verzameling Ronald Notenboom: Velsen-3 lange balk, 3 V 1966, uit de derde gebruiksperiode.


Velsen-Noord

Verzameling Ronald Notenboom: briefkaart van Velsen Noord-1 (korte balk) naar Utrecht, verstuurd op 7 IX 1927, gefrankeerd met briefkaartzegel van 5 cent.


Driehuis, vernietigingsstempels

Aangetekende brief met kortebalkstempel van Driehuis (Gem Velsen) naar de Verenigde Staten, verstuurd in oktober 1946 met aantekenstrookje Driehuis Gm. Velsen. Gefrankeerd met Fl 1.82½ (NVPH 345, 346 en 438 uit 1946). Verzameling Ronald Notenboom.


Aangetekende brief met kortebalkstempel van DRIEHUIS (GEM. VELSEN), verstuurd op 19 VI 1952 naar Den Haag. Gefrankeerd met 30c (NVPH 526 uit 1949). Aantekenstrookje Driehuis Gm. Velsen Dhs. Verzameling Ronald Notenboom.


Spoedbestelling: brief met kortebalkstempel DRIEHUIS (GEM. VELSEN), verstuurd op 8 VII 1960 naar Eindhoven en gefrankeerd met 62c (NVPH 631 uit 1958). Verzameling Ronald Notenboom.


Aangetekende brief met cilinderbalkstempel van Driehuis (Gem. Velsen) naar Engeland, verstuurd op 1 XII 1976 en gefrankeerd met Fl 3,50 (7 x NVPH uit Pb 18, uit 1975). Aantekenstrookje DRIEHUIS (gem. Velsen) Dhs. Verzameling Ronald Notenboom.


Aangetekende brief naar Heemstede met stempel Driehuis (Nh), 29 IV 1967. Gefrankeerd met 7G (NVPH 1251 uit 1986). Met aantekenstrookje DRIEHUIS Nh Dhs. Verzameling Ronald Notenboom.


Zandpoort/Sandpoort/Santpoort: administratieve stempels


Verzameling Ronald Notenboom: Tekst: “4-12 1891: postpakketformulier nr 38 voor een pakket van 1 kg 200 gr naar België. De postzegels zijn afgestempeld met het kleinrondstempel Sandpoort, terwijl het strookje nog het groteske langstempel met de spelling Zandpoort heeft. Het tarief bedroeg f0,50. De afzender: St Niklaas!”. Verstuurd op 4 december.


Verzameling Ronald Notenboom


Verzameling Ronald Notenboom; brief uit Eygelshoven naar Santpoort (17 10 1933) in een vensterenveloppe met blijkbaar niet de juiste plaats-aanduiding; vandaar het administratieve stempel.


Verzameling Ronald Notenboom: kantoornaamstempel Santpoort (Dorp) en een kortebalkstempel Santpoort (Dorp) 28 VI 1943 op een vrachtbrief naar Duitsland, via Zevenaar.


Verzameling Ronald Notenboom: Openbalkstempel Santpoort (Zuid) 2, 14 IV 1969 op een vrachtbrief naar Namur, met een kantoornaamstempel Santpoort (Zuid).


Verzameling Ronald Notenboom: kantoornaamstempel Santpoort Noord op een Bewijs van een terpostbezorging van een pakket, met een cilinderbalkstempel Santpoort-Noord 12 XII 1969.


Santpoort: vernietigingsstempels

Verzameling Ronald Notenboom: Santpoort-Station Openbalkstempel op een kaart naar Apeldoorn, verstuurd op 27 VIII 1956.


Verzameling Ronald Notenboom: Openbalkstempel Santpoort Zuid 1, 10 XI 1981.


Verzameling Ronald Notenboom: Openbalkstempel Santpoort (Zuid) 2, aangetekend verstuurd op 12 X 1960 naar de Verenigde Staten.


Verzameling Ronald Notenboom: Openbalkstempel Santpoort (zuid) 3, 29 V 1982.


Verzameling Ronald Notenboom: cilinderbalkstempel Santpoort Noord-Hoofdstraat 1, 15 VII 1972.


Verzameling Ronald Notenboom: cilinderbalkstempel Santpoort Noord-Anemonenstraat 1. En een aantekenstrookje met dezelfde aanduiding.


Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderbalkstempel Santpoort Noord -1


Verzameling Ronald Notenboom: Cilinderbalkstempel Santpoort Noord -2. Met aantekenstrookje Santpoort Noord.


Verzameling Ronald Notenboom: Cilinderbalkstempel Santpoort Noord-Hagelingerweg, 14 XI, 1972.


Santpoort-Meerenberg


Verzameling Ronald Notenboom. Vrachtbrief Santpoort-Meerenberg. Exped. H.IJ.S.M 10 mei 1910 No 1, Santpoort-Meerenberg.


Velseroord: administratief stempel en vernietigingsstempel

Verzameling Ronald Notenboom: kantoornaamstempel Velseroord en grootrondstempel Velseroord 21 mei 1913.


IJmuiden: administratieve stempels

Vrachtbrief Exp stempel H.S.M. IJMUIDEN (STATION) 18 jun 1917. Verzameling Ronald Notenboom.Vrachtbrief met exp stempel N.S.M. IJMUIDEN (HAVEN) 22 Mrt 1923. Verzameling Ronald Notenboom.p>Vrachtbrief voor “Versche Zeevisch” Ned SPW IJMUIDEN. Exp. Stempel H.S.M. IJMUIDEN (HAL) 17 nov. 1926 (verzameling Ronald Notenboom).


IJmuiden: vernietigingsstempel en aantekenstrookje Velserbroek

Verzameling Ronald Notenboom: Aantekenstrookje Velserbroek op een aangetekende brief met poststempel (cilinderbalk) IJmuiden 6, 9 XII 1988 naar Heemstede.
versie 24-08-2022