Spaarnepost

Spaarnepost

De Spaarnepost is ons verenigingsblad met informatie over onze activiteiten en interessante filatelistische artikelen. Er is elke keer aandacht voor de veiling; de kavellijst en eventueel enkele foto’s. Het verschijnt tien keer per jaar.


Verzending Spaarnepost

De Spaarnepost wordt per e-mail toegestuurd naar de leden warvan wij het e-mailadres weten.

In het geval het e-mail bericht met de laatste editie van de Spaarnepost niet ontvangen wordt is het verstandig uw e-mailadres door te geven aan de ledenadministrateur.


Veilinglijst

De veilinglijsten blijven beschikbaar op de site zoals het was, zowel voor inzage als voor download. Vaak met een aantal foto’s in hoge resolutie.
versie 06-02-2023