De poststempels van Overveen

Poststempels Overveen Overzicht

Overzicht


Het hoofdstuk ‘De poststempels van Overveen’ werd wat groot. Een opsplitsing in twee stukken werd noodzakelijk.


Het bestaat uit:


Deel a

Dit is deel a van het overzicht. Hier komen aan bod: de puntstempel (‘210’) vanaf 1881, het kleinrondstempel vanaf 1881 en het grootrondstempel vanaf 1896.


Deel b


Dit is het vervolg van het overzicht. Het typenraderstempel Lange Balk (langebalkstempel) vanaf 1907, met Overveen 1 t/m 5. Daarna het typenraderstempel Open Balk (openbalkstempel) vanaf 1951, met Overveen 1, 2 en 4. Tot slot het cilinderbalkstempel vanaf 1966, met Overveen 1, 2 en 4 en de bestellersstempels.

Wij zijn niet kompleet in dit hoofdstuk. Dat hoort bij verzamelen. U kunt ons wel helpen. Kijk eens in uw verzameling of u misschien poststukken heeft waarop missende stempels voorkomen. Ton Dietz, de samensteller en onze secretaris, stelt het zeer op prijs als u hem daarvan bericht via de pagina Contact.
versie 11-07-2019