Ledenbijeenkomsten

Tijdens de maandelijkse ledenbijeenkomsten is er gelegen­heid tot het ruilen of kopen van wat een ander dubbel heeft. Ook is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere leden. Postzegels verzamelen kan tenslotte meer zijn dan het vullen van een album met zegels die met een abonnement worden aangeschaft.

Tevens worden er tijdens deze bijeenkomsten een aantal kavels, ingezonden door leden, geveild. Meestal zijn het 80 kavels. Een mooie gelegenheid om zon­der veel bijkomende kosten (behoudens een gering tafelgeld) uw verzameling uit te breiden tegen prijzen die onder het niveau van de handel liggen.

Ook kunt u op die avonden terecht bij het filatelie-loket voor aanschaf van de laatste emissies van PostNL, het magazine ‘Collect’ e.d.

De ledenavonden worden gehouden op de derde woensdag van de maand (behalve in de zomer) in gebouw ‘de Schakel’, Schoterweg 83, hoek Pijnboomstraat te Haarlem. De ruimte is rookvrij en tijdens de pauze ontvangt u een gratis kopje koffie.

Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen wordt er een verkoping gehouden waarbij leden hun kavels tegen een door hen zelf vastgestelde prijs kunnen aanbieden. Ieder lid kan tot maximaal tien kavels ter verkoop aanleveren.