De postgeschiedenis en poststempels van Heemstede

Poststempels Heemstede

De postgeschiedenis van Heemstede

Bron: Wikimedia: Het Wapen van Heemstede

Bron: Wikimedia: De vlag van Heemstede.

Samengesteld door Ton Dietz en Ronald Notenboom, met inbreng van OHvZ leden Reinoud Bruntink, Dik de Geus, David Haug, Jan Honkoop, Dick Kerkvliet en Ben Mannesse, uit de OHvZ rondzendingen, en verder van Bert van Marrewijk (Po&Po) en van de families V.d. Bergh, Hellingman, Prins en Swellengrebel, en van internetbronnen (waaronder Po&Po).

Vooraf

We hebben de postgeschiedenis van Heemstede chronologisch opgezet, zoals we dat ook met de andere gebieden van Zuid-Kennemerland hebben gedaan, waarbij we per stempeltype illustraties laten zien, in volgorde van het in gebruik nemen van die stempeltypes. Daarbij hebben we voor een aantal stempeltypes keuzes gemaakt: zo mogelijk een voorbeeld uit de begintijd van het gebruik van het stempel, een voorbeeld uit een latere periode en vaak ook nog een of enkele poststukken met een bijzondere geschiedenis. We hebben uiteraard ook gekeken hoe goed de afbeeldingen zijn en daar waar we de keus hadden tussen illustraties uit de verzameling van leden van OHvZ en illustraties met een andere herkomst hebben we de voorkeur gegeven aan illustraties van leden van OHvZ. Vooral bij de laatste decennia missen we illustraties en ook is niet helder wat de status was van hulppostkantoren (bijkantoor of postagentschap). Aanvullingen en correcties zijn welkom!

Inhoudsopgave

Inleiding: de Gemeente Heemstede

Staatsblad (1857) met daarin de samenvoeging van Heemstede en Berkenrode.

‘Vernietiging’ stempels kantoor Heemstede:

Open takje, vanaf 1864

Lang- of naamstempel, in ieder geval vanaf 1871

Kleinrondstempel, vanaf 1879

Puntstempel 254, vanaf 1889

Grootrondstempel, vanaf 1896

Langebalkstempel, vanaf 1906

Korte Balkstempel, vanaf 1924

Open Balkstempel, vanaf 1964

Cilinderstempels, vanaf 1968 tot 2006

Na 2006: TNT (2006-2011) en PostNL stempels (na 2011)

‘Vernietiging’ stempels bijkantoren en postagentschappen in Heemstede

Binnenweg

Camplaan

Glipperdreef

Glipperweg

Jan van Goyenstraat

Nijverheidsweg

Raadhuisstraat

Valkenburgerlaan

Zandvoortselaan

Administratieve stempels

Afgeschreven, vanaf 1889

Diverse stempels met nadere postaanduidingen

Bestellersstempels

Gelegenheidsstempels

Bloemententoonstelling Heemstede 1925

Bloemententoonstelling Flora Heemstede 1935

Internationaal Kamp NTKC/ANWB en Rally, 1947

Bloemententoonstelling 1953

Stationsnaamstempels

Naamstempel

“Specials” gerangschikt op datum

Bijzondere brieven naar Heemstede

Machinestempel Gemeente Heemstede

Filatelieloket 1989

Curiosa

Inleiding: de Gemeente Heemstede

De gemeente Heemstede heeft zijn huidige vorm gekregen in 1927, toen het noordelijke deel (waaronder een groot deel van de Haarlemmerhout) geannexeerd werd door de Gemeente Haarlem, als onderdeel van een grote gemeentelijke uitbreiding (ook de voormalige gemeente Schoten werd toen deel van Haarlem). In 1857 was de gemeente Berkenrode door Heemstede geannexeerd.

Bron: Wikimedia

Berkenrode was lange tijd een zelfstandige heerlijkheid, teruggaand tot de tijd van Floris V. De gemeente zou in 1852 worden opgeheven. De gemeenteraad maakte daartegen bezwaar. Fusiepartner Heemstede had grote schulden, die pas in 1856 afgelost zouden zijn. Pas op 8 september 1857 ging Berkenrode op in Heemstede. Bron: Wikipedia.

Bron: Wikimedia. Het wapen van Berkenrode.

Staatsblad uit 1857 met daarin de samenvoeging van Heemstede en Berkenrode.

Verzameling Ronald Notenboom.

Volgens Po&Po (Postmerken en Postinrichting Deel 1 – tot 1871; p. 315-318, uitgegeven in 2006) had Heemstede in 1853 een hulppostkantoor, en functioneerde dit vanaf 1864 als een entrepot en een wisselplaats voor paarden. In 1889 kreeg het de status van postkantoor. In Heerenzandvaart, deel van de Gemeente Heemstede, functioneerde tussen 1859 en 1863 een bestelhuis.

Op p. 349 volgen meer gedetailleerde gegevens: “in 1840 2332 inwoners; het posthuis was vroeger een wisselplaats voor de postwagens”. Het kantoor is bekend als nummer 6117.

In de vroege jaren (19e eeuw) werden volgens deze bron de volgende poststempels gebruikt:

 • HAARLEM, halve cirkel met schreefloze letters en recht jaartal, in rood, type 56, vanaf 1853

 • HEEMSTEDE, langstempel met schreefletters, in zwart, type 49, van 1853 tot 1872

 • HAARLEM, open takje stempel, in rood, type 57, van 1867 tot 1870

 • HEEMSTEDE, langstempel met schreefloze letters, in zwart, type 51, van 1872 tot 1879

 • 254, puntstempel in zwart, type 35, vanaf 1889.

Open takje

Vanaf 1864 werd het stempel ‘open takje’ gebruikt met Haarlem, voor gebruik in de hulppostkantoren te Heemstede en Bennebroek. Korteweg (1957, p. 170) geeft deze illustratie van dit stempel.

Nog geen verdere illustratie gevonden van dit stempel op een poststuk.

Lang- of naamstempel Heemstede: Egyptisch schrift en Romeins schrift (in ieder geval vanaf 1871)

Verzameling Ronald Notenboom, Brief van Heemstede naar Amsterdam, 13 6 1872, met langstempel Heemstede in Egyptische letter. Voor- en achterzijde.

Verzameling Dick Kerkvliet: Brief van Heemstede (langstempel, Romeinse letter) naar Haarlem (tweeletterstempel 3 DEC 1872). Gefrankeerd met 5 cent uit 1872 (NVPH 19)

Kleinrondstempel Heemstede

Po&Po 1): “Het hulppostkantoor HEEMSTEDE ontving op 23 december 1879 een kleinrond dagtekeningstempel. Op 1 november 1889 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor en ontving een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters. Het eerste grootrondstempel werd op 12 maart 1896 toegezonden”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “[NVPH Port] P2, 10ct karmijn op blauw met puntstempel 5=Amsterdam op envelop uit Heemstede, 1883”. Poststempel 3 juni 1883.

OHvZ rondzending poststukken april 2019, aankomststempel kleinrond Heemstede 5 Augustus 1894; brief uit Edinburgh.

Puntstempel 254

Po&Po 2): “Op 1 november 1889 werd het hulppostkantoor Heemstede bevorderd tot postkantoor en ontving een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters, een kantoornaamstempel en het nummerstempel 254 (kopstaand afgedrukt in het stempelboek van het Museum voor Communicatie)”.

5c: Verzameling Ronald Notenboom (NVPH 19)

7 ½ c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] 20, 7½ct chocoladebruin, mooie afdruk, vouw, overigens pracht ex., schaars”.

12 ½ c. Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede op [NVPH] 22, 12½ct grijs, dun plekje overigens prachtig”.

15c: Bron: eBay: “puntstempel 254 HEEMSTEDE op nvph 23 L”.

20c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] 24, 20ct groen”.

50c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] 27, 50ct geelbruin”

2Gl50c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] 29, 2½gld rood en blauw, bijna pracht ex., schaars”.

½ c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede op [NVPH] 30, ½ct roze in paar”.

3c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling . NVPH 34.

5c: Verzameling Ronald Notenboom: NVPH 35.

10c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] 37, 10ct rood”.

12 ½ c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede op [NVPH] 38, 12½ct grijs”.

50c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede op [NVPH] 43, 50ct geelbruin”.

Port 10c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] Port 7DIII, 10ct lichtblauw, prachtige afdruk, schaars”.

Port 15c: Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “254, Heemstede, op [NVPH] Port 9AII, 15ct lichtblauw, mooie afdruk, keur Koopman, schaars”.

Grootrondstempel Heemstede

Volgens Po&Po behoorden “(t)ot het ressort van het postkantoor Heemstede … de hulpkantoren van Bennebroek, Vogelenzang en Vogelenzang-Station. Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempel en een doos karakters toegezonden. Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Heemstede werd verstrekt op 14 maart 1905. Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1906. Het postkantoor HEEMSTEDE ontving drie grootrondstempels”.

Rondzending poststukken OHvZ december 2019. Poststempel grootrond Heemstede 27 november 1910. Briefkaart naar Vogelenzang-Bloemendaal. Gefrankeerd met 2 x 2 ½ cent (NVPH 55) uit 1899.

Typenraderstempel (Langebalkstempel) Heemstede

Po&Po geeft de volgende informatie over de typenraderstempels 3):

“HEEMSTEDE 1 LBPK 0779 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1906. Gebruiksperiode van 24 juli 1906 tot en met 15 september 1913”.

OHvZ rondzending poststukken april 2019. Heemstede-1 lange-balk stempel 31.12.1906. Gefrankeerd met 2 ½ cent (NVPH 55) uit 1899.

Bron: PostHistorie: “Em. Port 1894 Amsterdam – Heemstede. Amsterdam – Heemstede 27.3.1907 Briefport 1e gewicht = 5 cent. Te weinig gefrankeerd = 1 cent. Beport met 1 cent + vast bedrag van 5 cent = 6 cent. Emissie de Ruyter 1907”. Langebalkstempel Heemstede 1. NVPH 87, 88 en 89 uit 1907 en Port 14 en 16 (2x) uit 1894.

“HEEMSTEDE 1 LBPK 0780 Opgeleverd door De Munt in september 1913. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 september 1913. a. Eerste gebruiksperiode van 16 september 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters)“ Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie . En blijkbaar ook nog in 1999!

Bron: Delcampe . Aangetekende brief van Heemstede naar Linz, Oostenrijk. Langebalkstempel 1 5 1914. Gefrankeerd met samen 37 ½ cent (NVPH 60 uit 1899 en 90 (3x), en 94 (2x) uit 1913. Aantekenstrookje Heemstede.

Verzameling Ronald Notenboom. Expressebestelling van Heemstede-1 naar Nijmegen, gefrankeerd met 15 cent (NVPH 187 uit 1929) en afgestempeld met een langebalkstempel Heemstede 1, 22 XI 1939.

OHvZ rondzending poststukken mei 2019: pakketzegel met langebalkstempel Heemstede 1 uit 1999 (!).

HEEMSTEDE 2 LBPK 0781 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, was besteld in december 1909 en werd toegezonden op 1 februari 1911. a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters)”. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Verzameling Ronald Notenboom. Postbewijs Heemstede 13 juni 1925, betaald met 5 cent: NVPH 50 (½ c), 54 (2c) en 55 (2 ½ cent) en met langebalkstempels Heemstede 2.

“HEEMSTEDE 3 LBPK 0782 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911 en afgekeurd op 17 april 1968. Op 12 juni 1968 is een nieuw stempel met volgnummer 3 verstrekt, type cilinderbalk (Braungardt). Het afgekeurde stempel bleef echter in gebruik. De reden is niet bekend. a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot .. (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van af .. en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). “ Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Nog geen illustratie gevonden

“HEEMSTEDE 4 LBPK 0783 Opgeleverd door De Munt op 24 januari 1914. Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 2 februari 1914 en terugontvangen in mei 1924. Gebruiksperiode van 3 februari 1914 tot en met 19 maart 1924”. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

OHvZ rondzending poststukken mei 2019. Langebalkstempel Heemstede-4, 1921, naar Alkmaar met bestellersstempel B7 van Alkmaar. . Gefrankeerd met 2 cent (NVPH 54 uit 1899).

Heemstede: Typenraderstempel Korte Balk

“HEEMSTEDE 4: KBPK 1462 Opgeleverd door De Munt op 18 maart 1924. Het hamerstempel werd toegezonden op 19 maart 1924, afgekeurd op 21 april 1964 en vernietigd op 9 november 1964. Gebruiksperiode van 20 maart 1924 tot en met 27 oktober 1964”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

OHvZ Rondzending Poststukken April 2020. Briefkaart van Heemstede naar Haarlem, met poststempel Heemstede 4, 23 XII 1927, met bestellersstempel A.57. Gefrankeerd met voorgedrukte briefkaartzegel van 7 ½ cent (identiek aan NVPH 61 uit 1899) met opdruk 5 cent.

Brief van Heemstede naar Amsterdam, verstuurd op 1 X 1943 en gefrankeerd met 7 ½ cent (NVPH 412 uit 1943) en met een rood kortebalkstempel Heemstede 4.

Verzameling Ronald Notenboom. Krantenbandje van ’s-Gravenhage naar Heemstede, 12 2 1960, gefrankeerd met een postzegel van 4 cent (NVPH 464) uit 1946 en beport met 10 cent (NVPH Port 87 uit 1947). Ontvangststempel Heemstede 4 korte balk.

Typenraderstempel met Open Balk

“HEEMSTEDE 4 OBPK 0677 Vervaardigd door Numerofa in oktober 1964. Het hamerstempel werd verzonden op 27 oktober 1964. Gebruiksperiode vanaf 28 oktober 1964 en was eind 1979 nog in gebruik”. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Verzameling Ronald Notenboom. OHvZ briefkaart (rondzendverkeer) verstuurd vanuit Aerdenhout naar Heemstede in oktober 1966, onvoldoende gefrankeerd met 10 cent (NVPH 617 uit 1953) en met een portaanduiding T 15, rood in kastje. Kortebalkstempel Heemstede 4. Tarief voor briefkaarten 1.5.1966 – 1.2. 1967: 12 cent. Verhoogd port voor alle stuken 1.1.1966 – 22 10 1968: 2x ontbrekend port met een minimum van 15 cent.

“HEEMSTEDE 5 OBPK 0678 Vervaardigd door Numerofa in december 1959. Het stempel werd verzonden op 13 januari 1960. Gebruiksperiode vanaf 14 januari 1960 en was eind 1979 nog in gebruik”. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Uit de nalatenschap van de heer C. Prins. 4 postzegels van 18 cent met poststempel Heemstede 5 (openbalkstempel) (NVPH 620 uit 1965).

Bron: PostHistorie: “Em. Juliana Expresse Pakketkaart Heemstede – Belgie 1970. Heemstede – Deurne Antwerpen 28.1.1970. Port pakket tot 3 Kg. – 305 ct. Expresse recht = 100 ct”. Heemstede 5. Gefrankeerd met Fl 4,05: 4 x NVPH 952 uit 1969 en 1 x 5 cent (NVPH 465 uit 1953).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende spoedbestelling vanuit Heemstede, gefrankeerd met Fl. 4,20 (NVPH 947 (2x 60 cent) uit 1971 en 952, (3x 1 gulden) uit 1969, met poststempel open balk Heemstede 5, 11 VII 1973.

“HEEMSTEDE 6 OBPK 0679 Vervaardigd door Numerofa in december 1959. Het stempel werd verzonden op 13 januari 1960. Gebruiksperiode vanaf 14 januari 1960 en was eind 1979 nog in gebruik”.Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Bron: Delcampe Openbalk poststempel Heemstede 6 op pakketpost adreskaart, gefrankeerd met Fl 2,05: NVPH 637 (1 gulden, 2 x, uit 1953) en NVPH 808 (5 cent uit 1963)

Heemstede Cilinderbalkstempels

Volgens Po&Po 4) zijn de volgende cilinderstempels vanaf 1968 in Heemstede in gebruik geweest:

Nog veel illustraties niet gevonden

“HEEMSTEDE 1: Het langebalkstempel was eind 1979 nog in gebruik [en in september 1985 ook nog in gebruik]

HEEMSTEDE 2: Het langebalkstempel was eind 1979 nog in gebruik [ en in januari 1982 ook nog in gebruik]

HEEMSTEDE 3: CBPK 1093. Het stempel werd verstrekt op 12 juni 1968.

OHvZ Rondzending poststukken maart 2019; voor- en achterzijde Heemstede 3 poststempel met cilinderbalk als aankomststempel. Brief van Curaçao naar Heemstede, verstuurd op 9 december 1970.

Bron: eBay: “Envelop 1 mei 1987 Heemstede 3 (stempeltype CB)”. Gefrankeerd met NVPH 1239 (75 cent uit 1982).

Bron: eBay: “Netherlands 1995 R-cover Heemstede to Bodegraven”. Gefrankeerd met machinezegels van 0,50c, 0,80c, 1,80c, 1,90c, 2,80c en 3,20c, bij elkaar Fl. 11,00. Onduidelijk stempel

Na 2006

In 2007 is het postkantoor in Heemstede opgeheven 5). Daarna werd de post verzorgd vanuit diverse postagentschappen, tijdens de TNT tijd (2006-2011; zie bij de bijpostkantoren en stadspostagentschappen) en tijdens de PostNL tijd (na 2011). Maar tijdens de PostNL tijd zijn er wel PostNL stempels gebruikt voor Heemstede 1 t/m 4.

PostNL: na 2011

Verzameling Bert van Marrewijk, PostNL stempel Heemstede 1 op briefkaart met het logo van B&B Print en Office, Binnenweg 68, te Heemstede.

Verzameling Bert van Marrewijk, PostNL stempel Heemstede 2 op briefkaart met het logo van Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30, te Heemstede.

Verzameling Bert van Marrewijk, PostNL stempel Heemstede 3 op briefkaart met het logo van de Dekamarkt , Binnenweg 16-18 te Heemstede.

Verzameling Bert van Marrewijk. PostNL stempel Heemstede 4 op briefkaart met het logo van Sigarenzaak Paul Mans, Zandvoortselaan 157 te Heemstede.

Situatie in 2020

Op dit moment (mei 2020) zijn er in Heemstede drie PostNL servicelocaties: een postkantoor in de Raadhuisstraat 30 (Primera de Pijp), een pakketpunt in de Te Winkelhof 25 (Spar Adema) en een Businesspoint in de Binnenweg 68 (B&B Print & Office).

Vernietiging’ stempels bijkantoren en postagentschappen in Heemstede

Binnenweg (Bijpostkantoor)

In de tijd van TNT, na 2006 en tot 2011, werden speciale TNT Poststempels gebruikt voor Heemstede, zoals voor Heemstede-Binnenweg:

Verzameling Ronald Notenboom. Heemstede-Binnenweg-1, TNT Post, 20 februari 2008.

Verzameling Bert van Marrewijk. Stempel vanTNT Post Heemstede Binnenweg, 18 januari 2010.

Po&Po informatie:

HEEMSTEDE Binnenweg 160: Status 2007: Postkantoor (na 2007: Opgeheven).

HEEMSTEDE Binnenweg 16: Gevestigd na 2007: Postkantoor (adres in 2016: Dekamarkt; in 2020 niet langer actief)

HEEMSTEDE Binnenweg 68: Gevestigd na 2007: Business Point (Bupo) (adres in 2016: B & B Print en Office).

Op dit moment (mei 2020) is er op Binnenweg 68 een businesspoint gevestigd van PostNL.

Camplaan (Stadspostagentschap)

HEEMSTEDE-CAMPLAAN 1: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 18 augustus 1976 en in maart 1993 nog in gebruik.

HEEMSTEDE-CAMPLAAN 2: CBPA 0445. Het [cilinderbalk]stempel was besteld op 2 juni 1976 en werd opgeleverd op 30 juli 1976. Het stempel werd verstrekt op 18 augustus 1976.

Van beide nog geen illustraties gevonden

Po&Po: HEEMSTEDE Camplaan: Status 2007: Opgeheven

Glipperdreef (Stadspostagentschap)

HEEMSTEDE-GLIPPERDREEF 1: CBPA 0447. Het stempel werd verstrekt op 8 mei 1967 en vernietigd op 11 april 1973. Gebruiksperiode van 9 mei 1967 tot en met 31 augustus 1972.

Nog geen illustratie gevonden

HEEMSTEDE-GLIPPER DREEF 1: CBPA 0446. Het [cilinderbalk]stempel werd opgeleverd op 29 juni 1972 en verstrekt op 19 juli 1972. Het stempel werd op 1 september 1972 in gebruik genomen. Ten onrechte is een spatie tussen GLIPPER en DREEF opgenomen.

Verzameling Bert van Marrewijk, aangetekende brief van Heemstede-Glipperdreef 1 naar Vianen, gefrankeerd met Fl 7,50 (NVPH 1252 uit 1990) en verstuurd in 1992.

TNT periode:

Verzameling Bert van Marrewijk, Stempel van TNT Post Heemstede Glipperdreef 16 november 2007.

Po&Po: HEEMSTEDE Glipperdreef 105: Status 2007: Servicepunt, (na 2007: Opgeheven).

Glipperweg

“HEEMSTEDE-GLIPPERWEG 1: OBPA 0177 Vervaardigd door Numerofa in maart 1960. Het [kortebalk]stempel werd verzonden op 29 maart 1960 en vernietigd op 10 november 1967. Gebruiksperiode van 1 april 1960 tot en met 30 april 1967” 6).

Verzameling Ronald Notenboom. Met Aantekenstrook Heemstede Glipperweg Hms Gl en poststempel Heemstede Glipperweg 1 (open balk), Gefrankeerd met 63 cent: NVPH 460 (1 cent) en 461 (10x, 2 cent) beide uit 1946 en 2 x 18c en 2 x 8c uit postzegelboekje Pb 4 uit 1965. Tekst bij de verzameling: “Afgestempeld: 17 1 1966. Tarief voor brieven t/m 20 gram 1.6. 1965 – 1.5. 1966: 18 cent. Aantekenrecht 1.6. 1965 – 1.5. 1966: 45 cent”.

OHvZ Rondzending Poststukken April 2020. Met Aantekenstrook Heemstede Glipperweg Hms Gl en poststempel Heemstede Glipperweg 1 (open balk), Gefrankeerd met 66 cent: NVPH 461 (2x, 2 cent, uit 1946) en 468 (2x, 8 cent, uit 1957), verder NVPH 617 (10 cent uit 1953) en 620 (2x, 18 cent, uit 1965). De 8+12 cent kwam uit postzegelboekje Pb 4 uit 1965 en de 10+18 cent uit postzegelboekje Pb 3 uit 1966.

Jan van Goyenstraat (Bijpostkantoor, later stadspostagentschap)

“HEEMSTEDE-JAN V.GOYENSTRAAT 1: KBPA 0247 Opgeleverd door De Munt op 29 juli 1934. Het [kortebalk]stempel werd verzonden op 30 juli 1934 en vernietigd op 17 februari 1970. a. Eerste gebruiksperiode van 1 augustus 1934 tot .. b. Tweede gebruiksperiode van 12 maart 1951 tot en met 24 november 1969” 7). Uit de verzameling van Ronald Notenboom: de eerste periode liep tot 1 februari 1950.

Uit de eerste periode:

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Heemstede naar Leiden, gefrankeerd met 20 cent (4 x NVPH 177 uit 1926) en kortebalkstempel Heemstede Jan van Goyenstraat 1, 28 7 1938, met aantekenstrookje Heemstede Jan van Goyenstraat Hms.J.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend drukwerk van Heemstede naar Haarlem, gefrankeerd met 17 cent (NVPH 518 en 521 uit 1949) en ket kortebalkstempel Jan van Goyenstraat 1, 31 1 1950. Ook aantekenstrookje Heemstede Jan van Goyenstraat Hms.J. en een extra stempel Heemstede Jan van Goyenstraat. Dit was de laatste dag vóór opheffing op 1 februari 1950. Brief aan de prominente OHvZ verzamelaar J.P. Traanberg.

Uit de tweede periode:

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend drukwerk van Heemstede naar Haarlem, gefrankeerd met 20 cent (NVPH 562 uit 1950) en ket kortebalkstempel Jan van Goyenstraat 1, 12 III 1951. Ook aantekenstrookje Heemstede Jan van Goijenstraat Hms.J. (let op: ij i.p.v. y). Dit was de eerste dag van de heropening van dit bijpostkantoor op 12 maart 1951. Brief aan de prominente OHvZ verzamelaar J.P. Traanberg.

Stadspostagentschap: HEEMSTEDE-JAN VAN GOYENSTRAAT 1: CBPA 0448. Het [cilinderbalk] stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Verzameling Bert van Marrewijk, Aangetekende brief van Heemstede Jan van Goyenstraat 1, naar Amsterdam, verstuurd in 1980. Gefrankeerd met Fl 4,75 (NVPH 949 uit 1971 en 955 (2x) uit 1972).

Po&Po: HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat: Status 2007: Opgeheven

Nijverheidsstraat (stadspostagentschap)

Tijdens de TNT periode (2006-2011):

Verzameling Bert van Marrewijk, stempel van TNT Post Heemstede Nijverheidsweg, 11 februari 2008.

Verzameling Bert van Marrewijk; stempel van TNT Post Heemstede-Nijverheidsweg 1, 18 januari 2010.

Po&Po: Stadspostagentschap HEEMSTEDE Nijverheidsweg 10: Status 2007: Business Point (Bupo). (na 2007: Opgeheven), maar dus nog een stempel in 2010!

Raadhuisstraat (stadspostagentschap)

Tijdens de TNT periode (2006-2011):

Verzameling Bert van Marrewijk: stempel van TNT Post Heemstede-Raadhuisstraat, 27 mei 2009.

Po&Po: HEEMSTEDE Raadhuisstraat 30: Gevestigd na 2007: Postkantoor (adres in 2016: Primera). Op dit moment (mei 2020) is er bij Primera de Pijp in Raadhuisstraat 30 een postkantoor gevestigd.

Te Winkelhof (pakketpunt)

Op dit moment (mei 2020) is er op Te Winkelhof 25 (bij Spar Adema) een pakketpunt gevestigd van PostNL.

Valkenburgerlaan (stadspostagentschap)

“HEEMSTEDE-VALKENBURGERLAAN 1: KBPA 0248 Opgeleverd door De Munt op 21 november 1941. Het [kortebalk]stempel werd verzonden op 24 november 1941 en vernietigd op 17 februari 1970. Gebruiksperiode van 1 december 1941 tot en met 24 november 1969” 8).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Heemstede-Valkenburgerlaan naar Schiedam, afkomstig van de verzamelaar en schrijver van postzegelhandboeken P.C. Korteweg uit Bennebroek, tevens lid van Postzegelvereeniging Contact schept Kracht uit Bennebroek. Gefrankeerd met 20 cent (NVPH 356a uit 1940 en NVPH 379a uit 1941).

“HEEMSTEDE-VALKENBURGERLAAN 2: KBPA 0249 Opgeleverd door De Munt op 8 december 1947. Het [kortebalk]stempel werd verzonden op 11 december 1947 en vernietigd op 17 februari 1970. Gebruiksperiode van 12 december 1947 tot en met 24 november 1969”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

OHvZ rondzending poststukken januari 2020. Paars naamstempel Heemstede Valkenburgerlaan, op een dienstbrief van de PTT zonder frankering, verstuurd op 16 III 1966.

Stadspostagentschap HEEMSTEDE-VALKENBURGERLAAN 1: CBPA 0449. Het [cilinderbalk]stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot en met 28 juni 1976.

HEEMSTEDE-VALKENBURGERLAAN 2: CBPA 0450. Het [cilinderbalk]stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot en met 28 juni 1976.

Verzameling Bert van Marrewijk, Spoedbestelling van Heemstede Valkenburgerlaan 2 (cilinderbalkstempel) naar Rijswijk, gefrankeerd met Fl. 1,25 (NVPH 953 uit 1969).

Zandvoortselaan (Stadspostagentschap)

HEEMSTEDE-ZANDVOORTSELAAN 1: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 februari 1972. Stadspostagentschap HEEMSTEDE-ZANDVOORTSELAAN 1 CBPA 0451

Verzameling Bert van Marrewijk, aangetekende brief van Heemstede Zandvoortselaan 1 (cilinderbalkstempel) naar Utrecht. Gefrankeerd met Fl 6,50 (NVPH 1250 uit 1982).

Verzameling Bert van Marrewijk, Vensterenveloppe vanuit Heemstede verstuurd en gefrankeerd met 30 cent (NVPH 941 uit 1972) en met cilinderbalkstempel Heemstede Zandvoortselaan 1.

Tijdens de TNT periode (2006-2011):

Verzameling Bert van Marrewijk, Stempel van TNT Post Heemstede Zandvoortselaan 1 april 2008.

Po&Po: HEEMSTEDE Zandvoortselaan 157: Status na 2014: Pakketpunt. (adres in 2016: Sigarenspeciaalzaak Paul Mans).

Administratieve stempels

“Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 1 november 1889, samen met het dagtekeningstempel, het nummerstempel 254, de stempels Aangeteekend, REBUT en ONTOEREIKEND. Het hulppostkantoor Heemstede (opgericht op 15 oktober 1853) werd bevorderd tot postkantoor op 1 november 1889”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Verzameling Ronald Notenboom: ovaal stempel Afgeschreven Heemstede en kortebalkstempels Heemstede 4, 19 IX 1958. Met Portzegels van 16 cent (2x; NVPH 92 uit 1947). Ongefrankeerd drukwerk Haarlem-Heemstede …verschuldigd port 2x ontbrekend bedrag = 16 cent. Tarief voor gedrukte stukken (1.4.1957 – 1.1.1964): 4 cent per 50 gram. Door geadresseerde geweigerd wegens port en terug aan afzender. Stempel ‘Afgeschreven Heemstede’ en stuk opnieuw beport.

Bestelling / Haarlem in kastje (schuin schrift)

Verzameling Ronald Notenboom. Briefkaart binnen Heemstede verstuurd aan legendarisch OHvZ-lid P. Engelenberg, toen woonachtig op de Wagenweg 156 te Heemstede. Gefrankeerd met 1 cent (NVPH 51 uit 1899), grootrondstempel Heemstede (Kerklaan), 25 augustus 1903 en met paars stempel in schuin schrift ‘Bestelling Haarlem’. Ook doorvoerstempel Haarlem grootrond met zelfde datum. Bestellersstempel Heemstede A.3.

Bestelling – Haarlem in kastje (recht schrift)

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Berichtkaart van Amsterdam naar Heemstede, met aankomststempel Heemstede 1, 21/22 XII 1942. Met in kastje violet: “bestelling – Haarlem” (2x). Gefrankeerd met 5 cent (NVPH 380 uit 1941).

Laat Uwe Stukken / Adresseeren / “POST HAARLEM” in kastje

Verzameling Ronald Notenboom. Brief van ’s-Gravenhage naar de Bosch & Vaartstraat Haarlem, gefrankeerd met 10 cent (NVPH 201 uit 1926), met vlagstempel ’s-Gravenhage 14 II 1927 en ‘postzegels rechts boven in den hoek! Vlugger verzending’. In blauw het stempel ‘Laat Uwe stukken adresseeren “Post Haarlem”’. Deze straat was onderdeel van het Haarlemmerhoutkwartier dat in 1927 bij de gemeentelijke herindeling over was gegaan van Heemstede naar Haarlem. Hoewel correct geadresseerd (‘Haarlem’) vonden de posterijen het nodig om dit informatiestempel te plaatsen. Dit is een vroege brief uit de nieuwe situatie!

Verzameling Ronald Notenboom. Op 22 II 1927 vanuit Rotterdam verzonden drukwerkkaart aan P. Engelenberg in de Bosch- en Vaartstraat 8 Heemstede. Hier is het informatiestempel wel terecht omdat de Bosch- en Vaartstraat op dat moment bij Haarlem was gevoegd. Gefrankeerd met 2 cent (NVPH 173 uit 1926, met een vlagstempel uit Rotterdam, met ‘gebruikt bij voorkeur Nederlandsch Fabricaat’ en een Haarlems bestellersstempel A 16.

Geadresseerde / vertrokken in kastje

Verzameling Ronald Notenboom. Paars stempel ‘geadresseerde vertrokken’ op OHvZ brief verstuurd binnen Heemstede, gefrankeerd met 12 cent (4 x NVPH 463 uit 1953) en een onduidelijk stempel van Haarlem plus daaroverheen een vlagstempel van 6 10 1967, met ‘’s avonds na 7 uur en de hele zaterdag en zondag goedkoper interlokaal telefoneren’.

STRAATNAAM NIET / te HEEMSTEDE in kastje

Verzameling Ronald Notenboom. Paarse opdruk ‘Straatnaam niet in Heemstede’ op briefkaart van Haarlem naar Heemstede, met openbalkstempel Heemstede 4, 21 VI 1968.

Beschadigd te HEEMSTEDE / ontvangen / De hoofdbesteller in kastje

Verzameling Ronald Notenboom. Ansichtkaart van Valkenburg naar Aerdenhout-Heemstede, 13 VIII 1958, met informatiestempel ‘Beschadigd te Heemstede ontvangen’. Gefrankeerd met 4 cent (NVPH 464 uit 1946). Er staat een paraaf bij ‘de hoofdbesteller’.

Stempel ‘Bij-postkantoor Heemstede’

Verzameling Ronald Notenboom: met 015 cent port belast poststuk met poststempel Bij-postkantoor Heemstede 14 XI 1966.

Bestellerstempels

Po&Po: “Het postkantoor Heemstede ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig). De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:

 • Nummers .1 tot en met .5 [werden ontvangen] in mei 1900”.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1906, briefkaart van Italië naar Heemstede, met bestellersstempel A.1 en grootrondstempel Heemstede 22 april 1906.

Verzameling Jan Honkoop. Briefkaart naar de gemeentesecretaris van Heemstede, met de trein verstuurd op 30 IV 1917, treinstempel Amsterdam – Helder. Bestellersstempel A 3. Gefrankeerd met briefkaartzegel van 3 cent, identiek aan NVPH57 uit 1901.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Ansichtkaart van Hummelo naar Heemstede, met bestellersstempel A 4. Gefrankeerd met NVPH 51 (1 cent uit 1899).

Bron: eBay: Heemstede Bestellersstempel B 1. Gefrankeerd met NVPH 51 (1 cent uit 1899).

Verzameling Jan Honkoop. Briefkaart van Velp naar het Gemeentebestuur van Heemstede, verstuurd op 22 VII 1916 per trein, met treinstempel Hengelo – Arnhem. Bestellersstempel C 1. Gefrankeerd met NVPH 55 (2 ½ cent uit 1899).

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1906, briefkaart van Luzern, Zwitserland naar Heemstede, met bestellersstempel D.1 en grootrondstempel Heemstede 25 mei 1906.

Verzameling David Haug: Voor- en achterzijde brief rechthoekig bestellerstempel E.1 (27 april 1906) op brief van Haarlem naar Heemstede. Gefrankeerd met 2x NVPH 60 uit 1899.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1907, briefkaart van Italië naar Heemstede, met bestellersstempel A 3 en lange-balkstempel Heemstede-1, 4-8-1907.

Bron: Delcampe. Bestellersstempel A. 3 Heemstede. Met NVPH 87, 88 en 89 uit 1907 en Port 14 en 16 (2x) uit 1894.

Verzameling David Haug, Treinstempel Amsterdam-Antwerpen X, 20 mei 1907. Postblad van ’s-Gravenhage naar ‘Heemstede bij Haarlem’. Met aankomststempel Heemstede lange balk, 21 3 1907, en bestellersstempel Heemstede A.3. Gefrankeerd met NVPH 54 (2 cent uit 1899).

Verzameling Jan Honkoop. Per trein verstuurde briefkaart naar de Gemeentesecretaris van Heemstede, 30 IV 1917. Met bestellersstempel Heemstede A.3. Gefrankeerd met briefkaartzegel van 3 cent, identiek aan NVPH57 uit 1901.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1907, briefkaart van Cairo, Egypte naar Heemstede, met bestellersstempel D.3 en lange-balkstempel Heemstede-1, 27-2-1907.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1904, briefkaart van Rigi-Kaltbad, Zwitserland naar Heemstede, met bestellersstempel A.4 en grootrondstempel Heemstede, juli 1904.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1907, briefkaart van Düsseldorf. Duitsland naar Heemstede, met bestellersstempel B.4 en lange-balkstempel Heemstede-1, 3-6-1907.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1907, briefkaart van Zwitserland naar Heemstede, met bestellersstempel D.4 en lange-balkstempel Heemstede-1, 13-2-1907.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1904, briefkaart van Luxemburg naar Heemstede, met bestellersstempel D.5 en grootrondstempel Heemstede, 27 September 1904.

Verzameling Jan Honkoop. Interessante briefkaart van de ‘Bond van Oud- en Actief dienende Israël. Militairen voor Land- en Zeemacht hier te Lande als in de Koloniën’ uit Amsterdam naar de burgemeester van Heemstede, verstuurd op 15 1 1917 met de trein (treinstempel Amsterdam – Emmerik) en ontvangststempel van de Gemeente Heemstede (ingekomen 16 jan. 1917). Let ook op de wapenspreuk van deze Bond: “Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland”. Bestellersstempel Heemstede D 5. Gefrankeerd met een postzegel van 3 cent, NVPH 57 uit 1901.

Bron: Delcampe. Bestellersstempel Heemstede E.5. Gefrankeerd met NVPH 51 (1 cent uit 1899).

 • Nummer .6 werd ontvangen op 29 januari 1901.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1906, briefkaart van Italië naar Heemstede, met bestellersstempel . 6 en grootrondstempel Heemstede, 1 april 1906.

Familieverzameling Elise v.d. Bergh, Aerdenhout; 1903, briefkaart van België naar Heemstede, met bestellersstempel A.6 en grootrondstempel Heemstede, 12 augustus 1903.

Verzameling David Haug. Bestellersstempels B.6 (rechthoekig, Heemstede), E.25 en A.67 (beide Haarlem) op brief van Lisse (13 DEC 1906 via Heemstede (15-12-1906) naar Haarlem (15.12.1906), voorzijde en achterzijde. Gefrankeerd met NVPH 51 uit 1899.

 • Nummer .7 werd ontvangen op 3 november 1902.

Verzameling Dik de Geus, Bestellersstempel .7 en langebalkstempel Heemstede 4, 19 IV 1918.

Bron: eBay Bestellersstempel E.7. Gefrankeerd met NVPH 51 (1 cent uit 1899).

 • Nummers .8 en .9 werden ontvangen op 18 januari 1907.

Nog geen illustraties gevonden

 • Het postkantoor Heemstede ontving [daarna] bestellerstempels in model type I (achthoekig). De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:

 • Nummers .10 en .11 op 30 oktober 1926.

 • Nummer .12 op 6 augustus 1927.

 • Bestellerstempel nummer .9 werd verstrekt op 11 mei 1921 ter vervanging van het oude model stempel, toegezonden op 18 januari 1907.

 • Op 10 oktober 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 18 januari 1907.

 • Op 11 december 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 3 november 1902.

 • Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 30 oktober 1926.

 • Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 6 augustus 1927”.

Nog geen illustraties gevonden van de nummers .10, .11 en .12.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Gelegenheidsstempels

Internationale Bloemententoonstelling 1925

“HEEMSTEDE Internationale Bloemententoonstelling 1925 Mededeeling No 2005S van 4 maart 1925: Op het terrein van de van 10 Maart tot 21 Mei 1925 te Heemstede te houden Internationale Voorjaarsbloemententoonstelling zal gedurende bovengenoemd tijdvak een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. Mededeeling No 2767S van 25 maart 1925: De openstelling op werkdagen van het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor op het terrein van de Internationale Voorjaarsbloemententoonstelling te Heemstede is nader vastgesteld op 10.30 m.-5.30 a. TBBS 0686 Afdruk in zwart VDW 45 Het stempel werd opgeleverd op 23 februari 1925 en naar Heemstede toegezonden op 7 maart 1925. Na terugontvangst werd het stempel op 8 juli 1925 overgedragen aan het Postmuseum. Gebruiksperiode van dinsdag 10 maart 1925 tot en met donderdag 21 mei 1925”. (informatie: Po&Po).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Heemstede naar Delft met stempels van de bloemententoonstelling 9 V 1925, en het aantekenstrookje van het Bijkantoor van de Internationale Bloemententoonstelling. Gefrankeerd met een groot aantal postzegels: NVPH 54 (2 cent) uit 1899, 61 (2x, 7 ½ cent) ook uit 1899, 121 en 123 (2 cent en 7 ½ cent) uit 1923, 139 en 140 (2 cent en 10 cent) uit 1924, 141 (2+2 cent) uit 1924, 145, 146 en 148 (2 cent, 2 ½ cent en 4 cent) uit 1924 en 149 (5 cent) uit 1924, bij elkaar een frankeerwaarde van 54 cent). Voor- en achterzijde en uitvergroting van het aantekenstrookje.

Bloemententoonstelling Flora Heemstede 1935

“HEEMSTEDE Internationale Bloemententoonstelling “Flora” 1935 9) Mededeelingen P.T.T. van 6 maart 1935: Het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor op de van 15 Maart tot en met 19 Mei 1935 te houden internationale bloemententoonstelling “Flora” te Heemstede is voor de navolgende onderdeelen van den dienst opengesteld: 1. Verkoop van frankeer-, plak- en rentezegels en van formulieren; 2. Aannemen en uitreiken van aangeteekende stukken; 3. Verzending en uitbetaling van postwissels alsmede uitgifte en uitbetaling van postbewijzen; 4. Aannemen van postpakketten en expressezendingen; 5. Ter invordering aannemen van quitantiën; 6. Postchèque- en girodienst; 7. Aannemen en verzenden van telegrammen; 8. Behandeling van locale, interlocale en internationale telefoongesprekken. De openstellingsuren zijn: op werkdagen 10.30-17.30 uur; op Zon- en feestdagen 12-15.30 uur.

Toevoeging in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1935: Bezoekers der tentoonstelling welke op hun poststukken den afgebeelden stempel wenschen, dienen hun stukken in het bijkantoortje af te geven; werpt men ze in de hangbus, dan worden ze door het postkantoor Haarlem afgestempeld. TBBS 0687 Afdruk in violet VDW 153 Gebruiksperiode van vrijdag 15 maart 1935 tot en met zondag 19 mei 1935”.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende spoedbestelling van Heemstede naar Amsterdam, gefrankeerd met 50 cent vierzijdige roltanding (NVPH R55 uit 1928), met het speciale florastempel uit 1935 (19 mei 1935) en een expresstrookje. Ook een speciaal aantekenstrookje Heemstede “Flora” Intern: Bloemententoonstelling Hms. in paars ‘Aangeteekend’ en ‘Expresse’.

Tweede voorbeeld van het stempel, uit de verzameling van Ben Mannesse. Drukwerk naar Amsterdam, gefrankeerd met een postzegel van 3 cent (NVPH 147 uit 1924).

Internationaal Kamp NTKC/ANWB en Rally, 1947

“HEEMSTEDE Internationaal Kamp 1947 10) Dienstorder No H.399 van 9 juli 1947: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 1. Ter gelegenheid van een door de Ned. Touristen Kampeer Club in samenwerking met de ANWB te organiseren internationaal Kamp op het Landgoed Groenendaal te Heemstede zal aldaar van 1 tot 10 Augustus a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 2. Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post worden bezorgd; zij zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. Tevens werd dagtekeningstempel HAARLEM 10 gebruikt. Een afdruk van het bijzondere poststempel komt voor op luchtpoststukken vervoerd per hefschroefvliegtuig naar Brussel op 5 november 1947. TBBS 0688 Afdruk in violet VDW 298 Gebruiksperiode van vrijdag 1 augustus 1947 tot en met zondag 10 augustus 1947”.

Verzameling Ronald Notenboom. ‘Aangeteekend drukwerk’ van Heemstede naar Amsterdam, gefrankeerd met 17 cent (NVPH 337 uit 1940 en 461 uit 1946), met langebalkstempel Haarlem 10, 1 VIII 1947 en het speciale tempel voor de Rally van 1947. Ook een speciaal aantekenstrookje ; Heemstede Rally 1947 Hms’.

Verzameling Reinoud Bruntink. Speciaal stempel ANWB/NTKC kamp/rally en langebalkstempel Haarlem 10, 4 VIII 1947. NVPH 429 ( 2 ½ cent uit 1944).

Gelegenheidsstempel bloemententoonstelling 1953

Bron: Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

“HEEMSTEDE Internationale Bloemententoonstelling “Flora 1953” 11) Dienstorder No H.202 van 11 maart 1953: Gelegenheidsstempel. 1. Ter gelegenheid van de Internationale Bloemententoonstelling "Flora 1953", welke van 13 Maart t/m 14 Mei a.s. te Heemstede wordt gehouden, wordt op het tentoonstellingsterrein aldaar een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. 2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken, zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1953: Volgens dienstorder 202 van 11 Maart jl. wordt het hierbij afgebeelde tentoonstellingsstempel van 13 Maart t/m 14 Mei te Heemstede gebruikt. Het stempel wordt in paarse kleur op de zegels afgedrukt en ernaast komt op het poststuk het gewone dagtekeningstempel Heemstede 4 (in zwarte kleur). Tevens werd dagtekeningstempel HEEMSTEDE 4 gebruikt. TBBS 0689 Afdruk in violet VDW 427 Afdrukken van het dagtekeningstempel HEEMSTEDE 4 komen voor met de datum van zaterdag 16 mei 1953. Gebruiksperiode van zaterdag 14 maart 1953 tot en met donderdag 14 mei 1953”.

Verzameling Ronald Notenboom. Brief van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, aangetekend verstuurd vanuit de Floratentoonstelling in Heemstede, naar Utrecht, verstuurd op 16 IV 1953, met kortebalkstempel Heemstede 4 en twee maal in paars het speciale stempel voor de tentoonstelling. Tevens een aantekenstrookje van Heemstede Flora 1953. Gefrankeerd met 17 + 10 cent (NVPH 518 uit 1949, 592 uit 1952 en 601 uit 1953).

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Flora vlagstempel 1953 op Watersnoodpostzegel (NVPH 601, 10 + 10 cent).

Stationsnaamstempel Heemstede

Verzameling Ronald Notenboom. Brief van Heemstede naar Groningen, verstuurd op 8 november 1976 per trein, gefrankeerd met een postzegel van 55 cent (946 uit 1976) en een NS treinbriefzegel van 55 cent, met een stationsnaamstempel Heemstede.

“Specials” gerangschikt op datum

Bijzondere brieven naar Heemstede:

Onderzeebootpost Tristan da Cunha – Kaapstad met post voor Heemstede, 1935

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “ONDERZEEBOOTDIENST TRISTAN DA CUNHA CAPETOWN, envelop met stempel "Hr. Ms. K XVIII Vervoerd van Tristan da Cunha naar Kaapstad", paquebot, zeer zeldzaam stuk naar Heemstede Holland, 1935”

Brief uit door Hitler-Duitsland bezet Tsjecho-Slowakije naar Heemstede

Bron: eBay: “Jägerndorf covers 1938 Journalwrapper to Heemstede”.

Gecensureerde post naar Heemstede vanuit Palestina

Bron: eBay: “Palestine 1939 censored Airmailcover Haifa to Heemstede”.

Machinestempel Gemeente Heemstede

Bron: Delcampe Machinestempel Gemeente Heemstede 1 4 1993 0080cent.

Filatelieloket 1989

“HEEMSTEDE STFL 0079 Raadhuis Het raadhuis van Heemstede is op 22 mei 1907 in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.A. Etmans van de gemeente Heemstede. Voor het raadhuis werd een in eclectische stijl gebaseerd op de Hollandse renaissance opgetrokken. De met natuursteen versierde middenpartij trekt de meeste aandacht. In 1918 is het pand door J.Th.J. Cuypers aan de rechterzijde van een aanbouw voorzien. Deze vleugel werd in 1949 vergroot. In 1972-1973 heeft architectenbureau Duintjer en Istha N.V. uit Amsterdam een nieuwe vleugel aangebouwd. Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar het stempel zich nu bevindt 12)”.

Verzameling Bert van Marrewijk

Curiosa: Buitenlandse postzegels met aandacht voor Heemstede

Bron: Librariana Het schip (de ‘fluit’) Heemstede op een postzegel van Tristan da Cunha.

Verzameling Ton Dietz. Het schip de Heemstede op een postzegel van Tristan da Cunha.Voetnoten

Alle voetnoten verwijzen naar een pagina van de site van de Nederlandse Academie voor Filatelie.
versie 16-06-2020