Wanneer en Waar

data veilingen

De veilingen worden gehouden tijdens onze ledenbijeenkomsten. Alleen leden kunnen bieden en kopen.

NB 1

Wij hebben een protocol opgesteld voor de aanwezigheid bij de ledenbijeenkomst en de veiling. Het is belangrijk dat u het eerst leest voordat u besluit naar de avond te komen.


NB 2

Zolang wij geen ledenbijeenkomsten kunnen houden als gevolg van de maatregelen bij Covid19 houden wij schriftelijke veilingen. Lees de informatie op de pagina Kavellijst komende veiling.

Data voor het seizoen 2020/2021:

  • 15 september 2021 (middag), zie het bericht in de nieuwsberichten.
  • 20 oktober 2021
  • 17 november 2021
  • 15 december 2021, afgelast
  • 19 januari 2022
  • 16 februari 2022 (jaarvergadering)
  • 16 maart 2022
  • 20 april 2022
  • 18 mei 2022
  • 15 juni 2022

Plaats: Zaal van ‘de Schakel’, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem

Tijd: rond 20:30 uur, zaal open: 19:00 uur

Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen, in 2022 dus op 15 juni, zal er een verkoping worden gehouden waarbij leden hun kavels tegen een door hen zelf vastgestelde prijs kunnen aanbieden. U kunt ook kavels van ansichtkaarten aanbieden.

De spelregels:

Ieder lid kan tot maximaal tien kavels ter verkoop aanleveren. U neemt dit materiaal zelf mee naar de ledenbijeenkomst en schrijft het in op het formulier dat in de Spaarnepost van juni zal worden afgedrukt. Doe dit van tevoren, zodat een en ander op de bijeenkomst vlot afgewerkt kan worden! De kavelnummers dienen zowel op het formulier als op het kavel vermeld te worden.

U bepaalt zelf wat de verkoopprijs is en vermeldt die op het formulier en ook op de kavels. De prijs moet natuurlijk wel redelijk zijn en afgerond op hele euro’s. U ontvangt bij inlevering van het formulier bij het bestuur 10 genummerde stickers die u op de corresponderende kavels moet plakken. Vanaf 19:00 uur wordt het materiaal uitgestald op tafels, zoals ook bij de veiling gebeurt. Geïnteresseerden kunnen dan het materiaal bekijken. Indien ze het willen kopen, gaan ze met het materiaal naar de bestuursleden die zich die avond met de organisatie belasten en rekenen contant af. Let wel: er kan alleen contant worden afgerekend. Neem dan ook bij voorkeur geen geld in grote coupures mee en het nodige muntgeld, zodat we niet voor grote wisselproblemen worden gesteld. Na 21:00 uur of eventueel eerder, sluit de verkoop en neemt u uw materiaal dat niet verkocht is, weer mee. Hierna betaalt het bestuur u contant het bedrag uit van uw verkochte kavels. Er wordt geen provisie berekend.

Na de koffiepauze zal nog een normale verkorte veiling worden gehouden.

Tips:

Evaluatie van de verkopingen van vorige jaren heeft opgeleverd dat kavels met prijzen rond de 10 à 20 euro het best bleken te verkopen. Houd er ook rekening mee dat u niet alleen het materiaal moet meenemen, maar de kopers het ook mee moeten nemen naar huis. Niet iedereen komt met een auto dus complete zolderopruimingen gaan moeilijk van de hand.
versie 28-11-2021