Wanneer en Waar

data veilingen

De veilingen worden gehouden tijdens onze ledenbijeenkomsten. Alleen leden kunnen bieden en kopen.


Data voor het seizoen 2022/2023:

  • 21 september 2022
  • 19 oktober 2022
  • 16 november 2022
  • 21 december 2022, (jaarvergadering)
  • 18 januari 2023
  • 15 februari 2023
  • 15 maart 2023
  • 19 april 2023
  • 17 mei 2023
  • 21 juni 2023, geen veiling, wel ‘leden verkoop aan leden’ en de 5 cent snuffelstockboeken.

Plaats: Zaal van ‘de Schakel’, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem

Tijd: rond 20:30 uur, zaal open: 19:00 uur

Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen, in 2023 dus op 21 juni, zal er een verkoping worden gehouden waarbij leden hun kavels tegen een door hen zelf vastgestelde prijs kunnen aanbieden. U kunt ook kavels van ansichtkaarten aanbieden.

De spelregels:

Ieder lid kan tot maximaal tien kavels ter verkoop aanleveren. U neemt dit materiaal zelf mee naar de ledenbijeenkomst en en plaatst het op een vrije plek op een tafel. Zet er duidelijk het bedrag op waarvoor u het wilt verkopen.

U bepaalt zelf wat de verkoopprijs is en vermeldt die op de kavels. De prijs moet natuurlijk wel redelijk zijn en afgerond op hele euro’s. Vanaf 19:00 uur wordt het materiaal uitgestald op tafels. Geïnteresseerden kunnen dan het materiaal bekijken. Indien ze het willen kopen, nemen ze kontakt op met het verkopende lid. Neem bij voorkeur geen geld in grote coupures mee en het nodige muntgeld, zodat er geen grote wisselproblemen komen. Na 21:00 uur of eventueel eerder, sluit de verkoop en neemt de verkoper zijn/haar materiaal dat niet verkocht is, weer mee.

Tips:

Evaluatie van de verkopingen van vorige jaren heeft opgeleverd dat kavels met prijzen rond de 10 à 20 euro het best bleken te verkopen. Houd er ook rekening mee dat u niet alleen het materiaal moet meenemen, maar de kopers het ook mee moeten nemen naar huis. Niet iedereen komt met een auto dus complete zolderopruimingen gaan moeilijk van de hand.

Ook is er op deze avond gelegenheid om uitgebreid te snuffelen in de 5 cents stokboeken.
versie 06-07-2022