Wanneer en Waar

data veilingen

De veilingen worden gehouden tijdens onze ledenbijeenkomsten. Alleen leden kunnen bieden en kopen.

NB 1

Wij hebben een protocol opgesteld voor de aanwezigheid bij de ledenbijeenkomst en de veiling. Het is belangrijk dat u het eerst leest voordat u besluit naar de avond te komen.


Data voor het seizoen 2021/2022:

  • 15 september 2021 (middag), zie het bericht in de nieuwsberichten.
  • 20 oktober 2021
  • 17 november 2021
  • 15 december 2021, (jaarvergadering)
  • 19 januari 2022
  • 16 februari 2022
  • 16 maart 2022
  • 20 april 2022
  • 18 mei 2022
  • 15 juni 2022, geen veiling, wel ‘leden verkoop aan leden’ en de 5 cent snuffelstockboeken.

Plaats: Zaal van ‘de Schakel’, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem

Tijd: rond 20:30 uur, zaal open: 19:00 uur

Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen, in 2022 dus op 15 juni, zal er een verkoping worden gehouden waarbij leden hun kavels tegen een door hen zelf vastgestelde prijs kunnen aanbieden. U kunt ook kavels van ansichtkaarten aanbieden.

De spelregels:

Ieder lid kan tot maximaal tien kavels ter verkoop aanleveren. U neemt dit materiaal zelf mee naar de ledenbijeenkomst en en plaatst het op een vrije plek op een tafel. Zet er duidelijk het bedrag op waarvoor u het wilt verkopen.

U bepaalt zelf wat de verkoopprijs is en vermeldt die op de kavels. De prijs moet natuurlijk wel redelijk zijn en afgerond op hele euro’s. Vanaf 19:00 uur wordt het materiaal uitgestald op tafels. Geïnteresseerden kunnen dan het materiaal bekijken. Indien ze het willen kopen, nemen ze kontakt op met het verkopende lid. Neem bij voorkeur geen geld in grote coupures mee en het nodige muntgeld, zodat er geen grote wisselproblemen komen. Na 21:00 uur of eventueel eerder, sluit de verkoop en neemt de verkoper zijn/haar materiaal dat niet verkocht is, weer mee.

Tips:

Evaluatie van de verkopingen van vorige jaren heeft opgeleverd dat kavels met prijzen rond de 10 à 20 euro het best bleken te verkopen. Houd er ook rekening mee dat u niet alleen het materiaal moet meenemen, maar de kopers het ook mee moeten nemen naar huis. Niet iedereen komt met een auto dus complete zolderopruimingen gaan moeilijk van de hand.

Ook is er op deze avond gelegenheid om uitgebreid te snuffelen in de 5 cents stokboeken.
versie 23-05-2022