Gonnermann & Co.

Gonnermann en Co

Samenstelling: Nico van der Lee.

N.V. Gonnermann & Co. Machinefabriek te Haarlem

In een beschrijving van Kraanbouwers is op het internet onderstaande beschrijving te vinden voor :

Gonnermann & Co, Haarlem

De firma leverde onder andere transportinrichtingen voor massa-artikelen, transportbanen, monorailsystemen, zakkentransporteurs maar ook koelmachines, pijpleidingen, vaten, condensors etc en onderdelen voor de aluminium verwerking.
In die tijd steeg de behoefte aan kolen enorm waardoor er veel vraag was naar middelen om deze te kunnen overslaan en de monorailsystemen met de zogenaamde “Mantrolleys” voldeden hierbij zeer goed vanwege hun grote flexibiliteit.
De oprichting door Heinrich Rudolf Gonnermann is in1905. Deze had de leiding tot 1912 samen met George Liebl en Eberhardt Martini die diende tot 1923. Na 1912 had Johan Ferdinand van de Mersch mede de leiding.
In 1932 gaat de firma failliet, waarna de gebouwen ingenomen werden door Stork-Hijsch.

Bron: Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen “Haal op die Hijs”

Perfins.

Het bedrijf gebruikte vanaf 1927 tot en met 1931 (ongeveer het einde van het bedrijf) perfins met dit beeltenis:

Deze perfin tamelijk schaars (6 op de schaal van 1-10) en komt vrijwel uitsluitend voor in de Veth serie.

Zeer zeldzaam zijn deze perfins in de kinderzegels van 1928 en de Rembrandt serie:


Eén van de weinig bekende poststukken.

De afdeling van de Gebr. Stork, "Stork Hijsch" in Hengelo, opgericht in 1898, werd in 1932 naar Haarlem overgeplaatst om daar aan de oostkant van het Spaarne in een leegstaande fabriek (ex Gonnermann) verder te gaan met de bouw van steeds grotere kranen. Tevens werd alles van de Conrad naar dit terrein verhuisd met uitzondering van de werf zelf. In 1937 werd door Conrad besloten deel te nemen in een samenwerkingsverband (Industriële Handels Combinatie (IHC) Den Haag ) met de werven J. & K. Smit Kinderdijk, Gusto Schiedam, Verschure Amsterdam en L. Smit & Zoon Kinderdijk, waar later De Klop Sliedrecht nog bij kwam. De inbreng van de werf Conrad was het Conrad laboratorium: het MTI in Delft (Dit laboratorium is nog steeds aanwezig bij de IHC in Kinderdijk).versie 18-11-2019