Bestellersstempels Deel h

Bestellersstempels Deel h

Dit is het vervolg van: Bestellersstempels deel g.

Bestellersstempels 81-89 (1909)

Po&Po: “Vervolgnummers .81 tot en met .89 werden verstrekt op 21 januari 1909. Op 11 maart 1907 werden de stempels met de volgnummers .90 tot en met 100 toegezonden in model IV. Waarom is afgeweken van de volgorde is niet duidelijk”.

David Haug: “De reeks bikkelvormige bestellerstempels 1 t/m 100 is onderbroken voor de nummers 81 t/m 89 (Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie, map Publicaties, map Inventarisatie Poststempels, Bestellerstempels). De nummers 90 t/m 100 zijn in maart 1907 verstrekt in bikkelvorm (ovale stempel met X-benen). De nummers 81 t/m 89 zijn pas op 21 januari 1909 verstrekt in het achthoekige formaat. Waarom deze reeks is overgeslagen, is onbekend”.

Bestellersstempels 81-84: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel A 85 op briefkaart van Frankrijk naar Haarlem.

Bron: Delcampe: “N°61+55: 12½C > Haarlem 1921”. Achthoekig bestellersstempel D 85 op brief van ’s-Gravenhage naar Haarlem 19 III 1921 met aankomststempel Haarlem 7. Gefrankeerd met NVPH 55 en NVPH 61 beide uit 1899.

Verzameling Dik de Geus. Poststempel Zandvoort-3, naar Haarlem (met achthoekig bestellersstempel B.86), verstuurd op 28 oktober 1921 naar de firma J.A. Haas & Zoon te Haarlem. Gefrankeerd met NVPH 61 uit 1899.

Bron: Delcampe. Achthoekig bestellersstempel D.86. op brief van Duitsland naar Haarlem.

Verzamling David Haug. Achthoekig bestellerstempel D.86 (10 juli 1912) op briefkaart die binnen Haarlem is bezorgd. Gefrankeerd met NVPH 55 uit 1899.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel D.87 op briefkaart van Zaandam naar Haarlem, 30 III 1921. Gefrankeerd met NVPH 61 uit 1899.

Bestellersstempels 88 en 89: nog niet gevonden.

Bestellersstempels 90-100 (1907)

Po&Po: Nummers .90 tot en met 100 zie model IV verstrekt op 11 maart 1907. Zie opmerking bij nrs 80-89.

Bron: Delcampe Achthoekig bestellersstempel A.90 op briefkaart van Lier, België naar Haarlem.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart 2½ cent van Amsterdam (machinevlagstempel 1913) naar Haarlem-7 Lange Balk stempel 8-5-1913. Achthoekig bestellersstempel C 90. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Delcampe. (verdere informatie onbekend). Achthoekig bestellersstempel C.90 op postkaart vanuit bezet België verstuurd naar Haarlem. Door de censuur gecontroleerd.

Bestellersstempels 91-93: nog niet gevonden.

Verzameling David Haug. Bikkelvormig bestellerstempel E.94 (21 augustus 1919) en het ovale bestellerstempel A.2 van Zandvoort, met violet stempel ‘retour om nader adres’. Rechts is door de postbesteller M. Dekkers geschreven dat de naam onbekend is op de Kruisweg. Briefkaarttarief 3c.

Bestellersstempel 95: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe; achthoekig bestellersstempel .96. Poststempel Postagent Amsterdam-Batavia 1929. Gefrankeerd met NVPH 174 uit 1927.

Bron: Delcampe. Korte Balk stempel Heemstede 4, met achthoekig bestellersstempel Haarlem C 96. Briefkaarttarief 2c.

Bron: Delcampe ; achthoekig bestellersstempel G.96 op briefkaart van ’s-Gravenhage naar Haarlem, 1922. Briefkaarttarief 7 ½ c..

Bestellersstempels 97-100: nog niet gevonden.

David Haug: De bikkelvormige stempels zijn tot en met nummer 100 verstrekt. Vanaf 1908 zijn de achthoekige bestellerstempels verstrekt voor vervanging van de versleten bikkelvormige stempels. Vanaf maart 1911 zijn de nummers 101 t/m 110 verstrekt, en verder t/m nummer 150 in oktober 1918.

Bestellersstempels 101-110 (1911)

Po&Po: Vervolgnummers .101 tot en met .110 werden verstrekt op 2 maart 1911. Stempel nummer 107 werd terugontvangen en vernietigd in september 1926. Een nieuw exemplaar werd verstrekt op 18 september 1926.

Bron: eBay. Bikkelvormig bestellersstempel B 19 en achthoekig bestellersstempel F 101 op zwerfbrief die uiteindelijk in Haarlem aankomt.

Verzameling David Haug. Firmabriefkaart met achthoekig bestellersstempel A 102. Briefkaart van het Centrum Bloembollencultuur Lisse naar Haarlem (19 IV 1927). Gefrankeerd met NVPH 177 uit 1926.

Bestellersstempel 103: nog niet gevonden.

Verzameling Dik de Geus. Achthoekige bestellersstempels C 104 (en B.44)

Verzameling Jan Groenendijk. Achthoekig bestellersstempel C?105. briefkaart binnen Haarlem, 16 VIII 1928. Gefrankeerd met NVPH 173 uit 1926.

Bron: Delcampe: “Carte-Lettre Pellens + TP 10 c dito LIEGE 1913 vers HAARLEM – TARIF PREFERENTIEL NL à 20 c — 14/793”. Achthoekig bestellersstempel C 105.

Bron: Delcampe. Briefkaart naar Haarlem met achthoekig bestellersstempel A 106. Gefrankeerd met NVPH 61 uit 1899.

Bestellersstempels 107-109: nog niet gevonden.

Bron: eBay. Luchtpostkaart van Duitsland naar Haarlem, 19 6 1926, met achthoekig bestellersstempel A 110.

Bestellersstempels 111-120 (1912)

Po&Po: Vervolgnummers 111 tot en met 120 werden verstrekt op 29 augustus 1912.

Bron: Delcampe: “N°62: ‘sGRAVENHAGE 23.III 1921 > Haarlem+N°62: HAARLEM-STATION>Torquay England: bijgefrankeerd voor buitenland”. Achthoekig bestellersstempel D111.

Bestellersstempel 112: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Frankrijk naar Haarlem, 25 IV 1924, met achthoekig bestellersstempel A 113.

Bestellersstempels 114-116: nog niet gevonden.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart vanuit Haarlem naar Schoten, met NVPH 149, met machinestempel Haarlem 11.1.1927 en Achthoekig (?) bestellersstempel C 117. Gefrankeerd met NVPH 177 uit 1926.

Bron: Delcampe: “Entier Postal Houyoux + 4 TP complément. LIEGE 1926 vers HAARLEM NL – TARIF 60 c pendant 9 mois”. Achthoekig bestellersstempel A 118 met afgeronde hoeken.

Verzameling Dik de Geus. Bijzondere brief uit de Eerste Wereldoorlog, bezet gebied in België. Achthoekig bestellersstempel A 119.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel B 119 op firmabriefkaart verstuurd binnen Haarlem op 9 VIII 1927. Met briefkaarttarief 5c.

Verzameling Dik de Geus. Achthoekig bestellersstempel D 119 op briefkaart verstuurd binnen Haarlem. Gefrankeerd met NVPH 61 uit 1899.

Bestellersstempel 120: nog niet gevonden.

Bestellersstempels 121-130 (1913)

Po&Po: Vervolgnummers 121 tot en met 130 werden verstrekt op 21 oktober 1913. Door de ambtenaar belast met het bijhouden van de stempelboeken werd een vergissing gemaakt bij de verstrekking van bestellerstempels nummers 121 tot en met 130. In eerste instantie heeft hij op de bladzijde een stempel met nummer 111 afgedrukt met daarbij de vermelding: 10 stuks no 111 t/m 120. Dit heeft hij later gewijzigd in 121 t/m 130. Een afdruk van stempelnummer 121 is niet aangebracht.

Bestellersstempels 121-124: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe; Achthoekig bestellersstempel C 125 op briefkaart verstuurd binnen Haarlem. Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bestellersstempels 126 en 127: nog niet gevonden.

Verzameling Dik de Geus. Achthoekig bestellersstempel D 128 op briefkaart binnen Haarlem, 17 XI 1910 (machinestempel). Gefrankeerd met NVPH 54 en 56, beide uit 1899.

Verzameling Jan Groenendijk. Kortebalkstempel Heemstede 4 naar Haarlem, 15 IX 1927, NVPH 121 uit 1923. Achthoekig bestellersstempel Haarlem A 129.

Bron: Delcampe Langebalk Heemstede-4, met Achthoekig bestellersstempel Haarlem C 129. Briefkaarttarief 2 cent opdruk op 1 ½ c.

Bron: Delcampe: “Postcard Netherlands [18 4] 1922 Cancel Oudkarspel to Haarlem C75”. Achthoekig bestellersstempel B 130, 1921. Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bron: Delcampe: “Turkey: Cover from Calata to Haarlem Holland, censor label in red Mil. Censor”. Achthoekig bestellersstempel C 130. 1916.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel C 130 op briefkaart van Den Briel naar Haarlem (1921). Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bestellersstempels 131-140 (1914)

Po&Po: Vervolgnummers 131 tot en met 140 werden verstrekt op 6 februari 1914.

Bron: Delcampe : “Fa.Brief aus Bergbrohl mit Bahnpost BROHL-KEMPENICH ZUG 6 4.2.19 nach HAARLEM/Niederlande mit US-Zensur”. Met Achthoekig bestellersstempel. 131.

Bron: Delcampe Achthoekig bestellersstempel A 131 op briefkaart van Velp naar Haarlem. Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bron: Delcampe; “Guerre 14/18 – Lettre TP 60 Fine Barbe Postes Militaires Belges 1915 vers HAARLEM NL – Bande de Censure Bleue”, met Achthoekig bestellersstempel B 131.

Bestellersstempels 132-140: nog niet gevonden.


Voor het vervolg zie: Bestellersstempels, deel i.
versie 06-07-2019