Joh. Enschedé en Zonen, aanvulling

Post van en naar Joh. Enschedé en Zonen

Post van en naar Joh. Enschedé en Zonen.

Op 23 november 2019 plaatsten we een verhandeling op onze website over de Firma Johan Enschedé en zonen. Dat gebeurde toen ter gelegenheid van de tentoonstelling in de Janskerk. Inmiddels kregen we aanvullende poststukken en die zetten we hieronder op een rij. Het meeste komt van OHvZ lid Wim van Veen (poststukken naar Joh. Enschedé uit de jaren ’60 van de 19e eeuw), maar er is ook een recenter poststuk (uit 1919), met dank aan Jacques van Zandvoort.

Poststukken uit de jaren ’60 van de 19e eeuw, op volgorde van het moment van versturen.

Brief uit Amsterdam naar Haarlem (onleesbaar en dan ‘Joh Enschede Zonen, Haarlem’). Op de voorzijde een zwart stempel van de Associatie Cassa Amsterdam in een kastje en verstuurd op 4/1/1861 (5-9) en aangekomen in Haarlem op 5/1/1861, zonder uuraanduiding.


Bandje gestuurd uit Kampen naar Haarlem (‘den Weledele Heeren Joh. Enschedé en Zoonen te Haarlem’). Verstuurd op 4/9/1861 en de volgende dag aangekomen. Afgestempeld met twee roodstempels.


Brief uit Bommel naar Haarlem (‘Den Heeren Joh. Enschedé & Znn, Boekhandel, Haarlem’). Verstuurd op 16/10/1861 en afgestempeld met een roodstempel zonder uuraanduiding. Aangekomen op 17/10 (1861) met een uuraanduiding (18-6).


Een wat verfomfaaide brief uit De Helder naar Haarlem (‘De Heeren Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem’) met op de achterzijde een groenblauw stempel met het wapen van Den Helder. Verstuurd op 28/5/1862 (5-8) en aangekomen op 29/4 (4-12).


Brief van Delft naar Haarlem (‘De WelEd. Heeren Joh. Enschedé & Zonen, Lettergieterij, Haarlem’) met twee roodstempels met uuraanduiding. Verstuurd op 11/7/1862 in de ochtend (7-12) en aangekomen op dezelfde dag in de middag (12-5).


Brief uit Amsterdam naar Haarlem (‘De Heeren Johannes Enschedé en Zonen te Haarlem’ met op de voorzijde ook ‘afrekening lettergieterij’. Verstuurd op 28/10/1862 (5-9; roodstempel met uuraanduiding) en aangekomen op dezelfde dag 6-10 (uur)).


Brief uit Amersfoort naar Haarlem (‘Den Heer Joh. Enschedé/Zonen, Boekhandelaars te Haarlem’). Twee roodstempels met uuraanduiding. Verstuurd op 1/11 1862 (5-…) en gearriveerd op 2/11 (4-12).


Brief uit Gouda naar Haarlem (‘den Heeren J.J. Enschedé en de boekdrukkerij op de Groote Markt te Haarlem’) verzonden op 14/1/1864 en ontvangen op de dag erna tegen betaling van twee stuivers. Gouda gebruikte het roodstempel zonder uuraanduiding; Haarlem met (4-12 en een aanduiding 14).


Brief uit Schiedam (‘Aan de Uitgevers der Haarl. Courant, Haarlem’) Verstuurd op 13/2/1864 (12-6) en aangekomen op dezelfde dag (uuraanduiding niet goed leesbaar).


Brief uit Breda naar Haarlem (‘De Heeren Joh. Enschedé & Zonen, Uitgevers der Haarlemsche Courant’). Verstuurd op 13 JAN 1868 (uuraanduiding ..-8A) en de volgende dag aangekomen in de ochtend (uuraanduiding 4-12).


Brief uit Nijmegen naar Haarlem (‘Aan de HH Joh. Enschedé en Zonen, Uitgevers der Haarl. Courant’). Verzonden op 31 JAN 1868 (8A-12M) en ontvangen op 1/2/1868 (12-5). Beide gebruikten roodstempels met een uuraanduiding, maar Nijmegen het meer recente stempel.


De briefkaart uit 1919

Briefkaart verzonden door Joh. Enschedé en Zonen in 1919 naar een adres in Velp, gefrankeerd met de briefkaartzegel van 3 cent (verzameling Jacques van Zandvoort).versie 20-10-2022