Bestellersstempels Deel c

Bestellersstempels Deel c

Dit is het vervolg van Bestellersstempels deel b.

Bestellersstempels 10-12 (1878)

Po&Po: “Vervolgnummers .10, .11 en .12 werden verstrekt op 18 mei 1878. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag”.

Verzameling David Haug. Briefkaart met bikkelvormig bestellerstempel A.10 Aankomststempel Haarlem 17 aug 1906. Gefrankeerd met NVPH 51 uit 1899.

Verzameling David Haug. Briefkaart met achthoekig bestellerstempel A.10 (sep 1910). Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Grootrondstempel Haarlem 4 AUG 1902, met bikkelvormig bestellersstempel D 10. Gefrankeerd met NVPH 57 uit 1901.

Bron: Delcampe Bikkelvormig bestellersstempel E 10.Briefkaart van Nieuwolda (langstempel) via Scheemda naar Haarlem 10 AUG 1887. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling David Haug. Briefkaart met bikkelvormig bestellerstempel A.11. Haarlem 22.7.1913, machinestempel.

Bron: Delcampe Achthoekig bestellersstempel B.11. Ansichtkaart van Italië naar Haarlem 8 4 1928.

Verzameling David Haug. Voor- en achterzijde envelop met bikkelvormig bestellerstempel C.11 op achterzijde en puntstempel 46 (op NVPH 19 uit 1872) en verzendstempel Haarlem feb 1883.

Bron: eBay Voor- en achterzijde. Bikkelvormig bestellersstempel E.11 op achterzijde. Brief van Hillegom (langstempel) per trein (stempel Amst.-Rotterd.) naar Haarlem 12 DEC 1879. Gefrankeerd met NVPH 19 uit 1872.

Bron: eBay . Bikkelvormig bestellersstempel 12. Briefkaart uit Duitsland per trein naar Haarlem. 21 4 1921.

Bron: Delcampe Bikkelvormig bestellersstempel A.12.Briefkaart van Ginneken naar Haarlem 11 SEP 1905. Gefrankeerd met NVPH 55 uit 1899.

Bron: Delcampe

Bestellersstempels 13-15 (1879)

Po&Po: Nummers .13, .14 en .15 Vervolgnummers .13, .14en .15 werden verstrekt op 25 februari 1879. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.

Bron: Delcampe. Voor- en achterzijde brief van Haarlemmermeer (met puntstempel 47 op NVPH 19 uit 1872 en verzendstempel Haarlemmermeer 20 MEI 1880) naar Haarlem (aankomststempel zelfde dag) met Bikkelvormig bestellersstempel .13.

Bron: eBay: “Russia Postcard 1888 Penza to Haarlem, Holland with arrival on front left”. Bikkelvormig bestellersstempel A 13. Aankomststempel Haarlem.

Verzameling David Haug. Prentbriefkaart met achthoekig bestellerstempel A.13 (sep 1924). Berlijn naar Aerdenhout bij Haarlem.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Langebalkstempel Haarlem 1, 6 12 1908, met achthoekig bestellersstempel A 13. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Delcampe. Briefkaart van Rotterdam naar Haarlem (5 NOV 1894) met bikkelvormig bestellersstempel B.13. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart 2½ cent binnen Haarlem, met kleinrondstempel 5 juni 1894 en bikkelvormig bestellersstempel B.13. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling David Haug. Voor- en achterzijde envelop achthoekig bestellerstempel D.13. Post binnen Haarlem gefrankeerd met NVPH 57 uit 1901 met machinepoststempel Haarlem 30 8 1910.

Bron: Postbeeld. Bikkelvormig bestellersstempel E 13. Briefkaart van Amsterdam naar Haarlem 30 NOV 1898, gefrankeerd met 3x NVPH 31a uit 1894.

Bron: Delcampe Bikkelvormig bestellersstempel F 13. Briefkaart van Middelharnis naar Haarlem 2 mei 1895. Met NVPH 33a uit 1894.

Bron: Delcampe: “Netherlands Indies 1890 Postcard 7.5c from WELTEVREDEN to Haarlem, (Used postal stationary)”. Bikkelvormig bestellersstempel A.14. Briefkaart van Weltevreden in Ned. Indië naar Haarlem met briefkaarttarief 7 1/2c. voor overzee en aankomststempel 24 NOV 1890.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart (vervangen door ‘drukwerk’). Met bikkelvormig bestellersstempel B.14. Lokale post gefrankeerd met NVPH 54 uit 1899.

Bron: Delcampe: “1901 Grootrond ZEIST op bk naar Haarlem”. Bikkelvormig bestellersstempel D.14 op briefkaart van Zeist naar Haarlem 15 MRT 1901. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Bron: Delcampe Briefkaart van Hilversum (langstempel) naar Haarlem, 7 OCT 1986, met bikkelvormig bestellersstempel E 14. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Delcampe, verdere informatie ontbreekt. Briefkaart van Dieren naar Haarlem 8 SEP 1893 met bikkelvormig bestellersstempel F.14. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Bron: Delcampe : Achthoekig bestellersstempel 15 op briefkaart van Velsen (met poststempel langebalk Velsen 3, 25 1 1921) naar Haarlem. Briefkaarttarief 2c.

Bron: Delcampe : Briefkaart van Utrecht naar Haarlem (19 MEI 1891) met bikkelvormig bestellersstempel A 15. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart met tarief van 2½ cent aan Corn. Sipkes, met poststempel Haarlem 10 DEC 1896 en bestellersstempel A.15 op de postzegel.

Bron: Delcampe: Bikkelvormig bestellersstempel B.15 op prentbriefkaart uit Marokko (Britse postdienst). Naar Haarlem, verstuurd op 3 SEP 1921.

Bron: eBay . Bikkelvormig bestellersstempel C.15 op Briefkaart (veranderd in ‘drukwerk’) van ’s-Gravenhage (met poststempel Union des Associations Pour la S.d.N. (Société des Nations, de Volkenbond) can 3 JUL 1928 naar Haarlem, gefrankeerd met 3 x NVPH 169 uit 1928.

Bron: Delcampe: Bikkelvormig bestellersstempel E 15 op briefkaart van Amsterdam-Helder (trein) 8 OCT 1890 naar Haarlem. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Bron: Delcampe. Bikkelvormig bestellersstempel F 15 op briefkaart van Amsterdam-Zutphen (trein) naar Haarlem, 20 MEI 1881.

Bestellersstempel 16 en 17 (1881)

Po&Po: Nummer .16 op 7 januari 1881.

Bron: Delcampe: “Congo Belge entier postal illustré 1918 d’ELISABETHVILLE vers HAARLEM (PAYS BAS) – VUE 23 MONTS RUWENZORI”. Achthoekig bestellersstempel .16.

Bron: Delcampe: “JOHANNESBURG / South Africa – 1930 , Post Card nach Haarlem“. Achthoekig bestellersstempel .16.

Verzameling David Haug. Briefkaart met bikkelvormig bestellerstempel A.16 van Sneek naar Haarlem (21 jun 1899). Briefkaarttarief 2 ½ c.

Verzameling David Haug, prentbriefkaart bikkelvormig bestellerstempel B.16 (16 oct 1901). Gefrankeerd met NVPH 55 uit 1899.

Verzameling Ronald Notenboom. Kennisgeving verstuurd vanuit Haarlem (met langebalkstempel Haarlem-6) op 7 juli 1938, met achthoekig bestellersstempel B 16.

Bron: Delcampe: “Great Britain : Cover 1881 Glascow -> Haarlem Holland SG 142 plate 19”. Bikkelvormig bestellerstempel C.16; 28 mei 1881.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel D 16. Op briefkaart van ’s-Gravenhage 23 VI 1913 (vlagstempel en langebalkstempel) met langebalk aankomststempel Haarlem – 7 . Gefrankeerd met NVPH 55 uit 1899.

Bron: Delcampe: “1898 Bk met grootrond OUDEWATER naar Haarlem”. Bikkelvormig bestellersstempel E 16.

Verzameling David Haug. Prentbriefkaart van Huizum naar Haarlem met achthoekig bestellerstempel F.16 (verstuurd op 8 jun 1912, aankomststempel Haarlem-6 op 3 VI 1912)

Po&Po: Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 22 augustus 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.

Bron: Delcampe: “1902 Grootrond VOORBURG op bk naar Haarlem”. Bikkelvorming bestellersstempel .17.

Bron: Delcampe: “1907 Grootrond LEERDAM op bk naar Haarlem”. Bikkelvormig bestellersstempel A.17 op briefkaart van Leerdam naar Haarlem, 22 MRT 1907. Briefkaarttarief 2 1/2c.

Bron: Delcampe: “123 op brief (met inhoud /tekst) !!! verzonden van DE PANNE (28/7/15) met stempel PMB -> HAARLEM (NL.)”. Achthoekig bestellersstempel C 17. Brief uit het niet door Duitsland bezette deel van België, via Engeland naar Haarlem.

Bron: https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/postzegels/groot-brittannie-oude-kolonies-en-protectoraten-zuid-afrika-1961/natal-1857-1909/natal-paid-answer-postcard-durban-london-haarlem-holland-12-11-1897-ngk-nr-8-729180308.html Postkaart van Natal naar Haarlem, aankomststempel 4 DEC 1897 en bikkelvormig bestellersstempel D 17.

Bron: Delcampe Bikkelvormig bestellersstempel E 17 op briefkaart met treinstempel Amsterdam-Zutphen en aankomststempel Haarlem 15 AUG 1894. Briefkaarttarief 2 ½ c.

Bron: Delcampe: “1897 Bestellerstempel F.17 op bk van Amsterdam naar Haarlem”. Bikkelvormig bestellersstempel F.17 op briefkaart van Amsterdam naar Haarlem. Briefkaarttarief 2 ½ c.


Voor het vervolg zie: Bestellersstempels, deel d.
versie 06-07-2019