Poezen

Thematisch verzamelen: “Poezen het liefste huisdier”, Ineke Hagenaars-Buijs

Ineke Hagenaars-Buijs is al jaren actief in Op Hoop van Zegels als organisator van de rondzending postzegels. Eerst samen met haar man Rinus, en na zijn overlijden geholpen door haar kinderen Anita en Marcel, voert zij de regie over een tijdrovend proces en de vereniging is haar grote dank verschuldigd. Maar Ineke is ook een actieve filatelist, met twee gespecialiseerde thematische verzamelingen: Verenigd Europa en Poezen. Die laatste verzameling zit geordend in twee flinke stokboeken en bevat postzegels met poezen uit de hele wereld. Daarnaast heeft ze altijd de verzameling intact gehouden die ze tentoon heeft gesteld op de tentoonstelling bij het 100-jarig bestaan van de vereniging, in 2011: “Poezen , het liefste huisdier”. Die verzameling nemen we nu op in onze digitale collectie. TDversie 04-11-2021