Poststempels in Haarlem: deel 5: kleinrondstempels (1877-1894)

Ton Dietz en Dik de Geus, met medewerking van Cees Jansen (Nederlandse Academie voor Filatelie. )

Haarlem kleinrondstempel

Het kleinrondstempel werd in Haarlem gebruikt vanaf 1877 (Vellinga type 54) en werd in de omgeving gaandeweg ook gebruikt in Haarlemmermeer, Heemstede, Houtrijk en Polanen (het latere Halfweg), Overveen, Velsen, Vogelenzang, Zandvoort, en Zandpoort (het latere Santpoort). In 1889 kwam er ook een kleinhalfrondstempel met de aanduiding Haarlem RPSP (= Rijks Post Spaar Bank). Het kleinrondstempel werd gebruikt tot 1894.

Volgens Po&Po ontving het “postkantoor Haarlem … de eerste twee kleinrond dagtekeningstempels met 16-uur karakters [Type I] op 8 juni 1877. Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie Zie pag. 90. Op 16 maart 1878 werd een stempel verstrekt met karakters… Een stempel met karakters werd toegezonden op 7 januari 1881. Op 1 februari 1881 volgde nog een stempel en op 22 augustus 1881 twee stempels, met karakters. Op 8 januari 1884 werden twee stempels verstrekt, zonder karakters. Drie stempels werden toegezonden op 9 maart 1885 en twee stuks op 4 januari 1887. Op 29 januari 1890 werden vijf stempels verstrekt. Drie stel karakters werden toegezonden op 31 maart 1890. Helaas is niet vermeld welke karakters het betrof. Vier stempels werden op 7 maart 1893 toegezonden, met vier dozen 18-uur karakters. Type II: Zes stempels met een dikkere buitenring werden toegezonden op 26 juli 1894. De eerste vijf grootrondstempels werden op 25 februari 1896 toegezonden”.


Verzameling Dik de Geus, gemeentebriefwisseling tussen Haarlem en Schoten, toen nog een zelfstandige gemeente (1977>1877).


Haarlem aankomststempel Kleinrondstempel 4 oktober 1879, met ‘oct’ kopstaand. Verzameling Dik de Geus.


Verzameling Dik de Geus


Bron: eBay: “Nederland cat.nr. 31a met kleinrond [ HAARLEM ]”. 26 juni 1886.
Bron: eBay: “Nederland cat.nr. 31 kleinrond stempel [ HAARLEM ] 11-12V”. 22 september 1888.
Bron: eBay: “Nederland cat.nr.31a kleinrond stempel [ HAARLEM ]”. 18 maart 1889.


Verzameling Dik de Geus


Bron: eBay: “Nederland cat.nr. 32 KLEINROND [ HAARLEM ]”.


Bron: eBay: “Briefkaart 7 mrt 1890 Amsterdam c station (kleinrond) naar Haarlem”. Ontvangststempel Haarlem.


Bron: eBay: “Pays-Bas, à partir de Haarlem après Fribourg, 1890”.


Bron: Delcampe: “Em. 1872 Pakketkaart Haarlem – Belgie”. Kleinrondstempel Haarlem1890.


Bron: eBay: “NED Briefkaart Geuzendam 28 Haarlem -> Brussel Bruxelles Nord 1891”. Haarlem vertrekstempel Kleinrond, 18 januari 1891.


Haarlem Kleinrond vertrekstempel 11 Februari 1891, naar Leiden (Bloemencultuurvereniging). Verzameling Dik de Geus.


Verzameling Dik de Geus


Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “22, 12½ct grijs en 28, 1gld grijsviolet met kleinrondstempels Haarlem op van boven aangesneden postzegelkaart naar Italië, 1891”. Haarlem vertrekstempel 18 oktober 1891.


Bron: eBay: “Briefkaart 25 aug 1892 Haarlem (kleinrond)”.


Bron: Delcampe . “Kleinrond Haarlem op nvph 34”.


Verzameling Dik de Geus


Bron: eBay: “NVPH Netherlands Nederland nr 20 CANCEL HAARLEM Willem III 1872”. Poststempel Haarlem 1893.
Bron: eBay: “nederland 20 gestempeld ..Haarlem”. Postzegel van 1888, Poststempel Haarlem van 12 januari 1893.


Bron: eBay: “Nederland 28 "HAARLEM 1893" kleinrond gebr”. Poststempel 10 maart 1893.


Haarlem, Kleinrondstempel 16 mei 1893, naar Tilburg. Verzameling Dik de Geus.


Bron: FilaVaria: “Deze brief is in 1893 verzonden van Haarlem in Nederland naar Chaux de Fonds in Zwitserland. Vertrekstempel is type kleinrond: 18 nov 93 / 8-9N.”


Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “35, 5ct blauw en 40, 20ct lichtgroen op brief van Haarlem naar Davos, 1895”.


Bron: Postzegelveiling Rijnmond: “R-brief Haarlem naar Doncaster met nrs.27, 39 en 41 mooie 3-kleur frankering met juist tarief”. Kleinrondstempel Haarlem 4 november 1895.


Bron: eBay: “Kleinrond Haarlem 6x“.


Bron: eBay: “dienst-envelop Ministerie Financiën 1896 naar Haarlem, beport 2x P4 en 2x P14”. Portzegels van 1881 en 1894, met kleinrondstempel van Haarlem 22 maart 1896.

“HAARLEM R.P.S.B.: Op 20 september 1894 werd een ‘blokje’ bestaande uit de letters R.P.S.B. verstrekt aan het postkantoor Haarlem. Een afdruk hiervan is niet in het stempelboek aangebracht. Het blokje werd gemonteerd in een gewoon kleinrondstempel van HAARLEM op de plaats van de uurkarakters. Een grootrondstempel werd niet aangemaakt”.
Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie


Bron: Delcampe : “Kleinrondstempel Haarlem R.P.S.B. 1903 – Rijksverzekeringsbank”.


Bron: Delcampe: “Kleinrondstempel Haarlem R.P.S.B. 1903”. R.P.S.B. = Rijks Post Spaar Bank.

Er werden in deze periode ook nog steeds brieven bezorgd door schepen, zoals deze van Rotterdam naar Haarlem per ‘pakschuitdienst’, in 1891.


Bron: PostBeeld: ” 1891, Letter (invoice) from Rotterdam to Haarlem by ship, via Fa. van Zijl, Pakschuitdienst”.

versie 06-02-2019