Deel 2, Haarlem 1806 tot 1830

eofilatelie deel 2

Eofilatelistische poststukken in de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810).

Bron: eBay: “NEDERLAND BRIEF 1806 LEYDEN NAAR HAARLEM”.

In 1808 kreeg de Regering van Haarlem portvrijdom in het Koninkrijk Holland. Korteweg (1957, p. 236) geeft daarover de volgende informatie:

Dit stempel is door ons nog niet op brief aangetroffen.

Bron: eBay: “Netherlands covers French Period P120P/DEVENTER on folded cover to Haarlem”. Stempel P.120.P Deventer; Vellinga type 20, ingevoerd in 1810 bij de inlijving van Holland in het Keizerrijk Frankrijk. 120 slaat op het nieuwe departement ‘Monden van den IJssel’ (Vellinga, p. 6).

Bron: eBay: “Netherlands 1807 Folding letter from Haarlem to Purmerend”. Met cursief Haarlem langstempel.

Bron: PostHistorie; brief van Haarlem naar Groesbeek, 1807, met geschreven ‘Haarlem’.

Bron: eBay ; brief van Leiden naar Haarlem, 1806.

Bron: Delcampe : “Nederland: cover naamstempel Haarlem cursief 1809 naar Groningen”.

Eo-filatelistische poststukken in de periode van de inlijving bij het Franse Keizerrijk (13 juli 1810 – 1813/1814)

Jubileumboek Op Hoop van Zegels, 2011, p. 36 (“Haarlem als Verzamelgebied. Collectie P. Engelenbert, door J.M. van Putten”): Briefomslag van Haarlem naar Noordwijk Binnen met op de voorzijde geschreven “Franco van den Noordwijkkerhoek met de Schuijt van 10 uuren van Haarlem den VII-8-1810”.

Bron: Delcampe: “Départements conquis. HAARLEM. 40mm= de 1810 à 1813. (sans date.) Taxe 15d”.

Jubileumboek Op Hoop van Zegels, 2011, p. 37 (“Haarlem als Verzamelgebied. Collectie P. Engelenbert, door J.M. van Putten”): “Brief 21 april 1811 verzonden van Haarlem naar Amsterdam. Gewicht 6 gram. Port 3 stuivers. Naamstempel met departementsnummer op voorzijde”. Het nummer 118 was het departement ‘Zuiderzee’ dat na de inlijving van Holland in het Keizerrijk Frankrijk was gevormd in 1810 (Vellinga p. 6).

Bron: Postzegelveiling Rijnmond: “Compleet drukwerk van Brussel met “Deb.118 Haarlem”. Het stempel werd gebruikt tussen 1811 en 1813 (en per abuis ook nog wel later). Volgens Korteweg (p. 61) betekent Déb: “Déboursé” en dat staat voor “oninbaar port wegens weigering, vertrek, naar verkeerd postkantoor verzonden, ten onrechte niet gefrankeerd, e.a.”.

Bron: Delcampe: “Dép3 Départements Conquis Zuidersee/Zuyderzee 118 Amsterdam 47mm (Sans dates) taxe 2d pour Haarlem”.

Bron: Delcampe. Met naamstempel cursief Haarlem.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Geschr. Haarlem, (rood krijt op az.) op aangetekende ongefrankeerde brief van Haarlem” pr Post/1811 3/28 en “Gerecommandeerd”, naar Groningen, met op de vz. in rood krijt met kruizende lijnen en “no.65″(aantekeningsnr.) en “6”(port), 28.03.1811”. Geschreven ‘Haarlem’ in rood krijt.

Bron: PostBeeld: “1811, little card to from Zwolle to Haarlem”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Departement P.120.P., “Kampen”, in zwart op complete brief naar Haarlem, juli 1811”. Wederom uit 120 = departement ‘Monden van den IJssel’. PP = Port Payé.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “118, Zaandam, stempel in rood op voorzijde brief verzonden naar Haarlem, 4-6-1811”. 118 = departement Zuiderzee.

Bron: Delcampe: “BRIEFOMSLAG uit 1811 gelopen van Département stempel AMSTERDAM 118 naar HAARLEM”.

Verzameling David Haug. 11-7-1812. K24 = Korteweg type 24 Déb. 118 Haarlem = Déboursé voor departement Zuiderzee (Zuyderzée; bestaat in zwart en rood). De Franse postwet werd ingevoerd per 1 januari 1811; de stempels werden in gebruik genomen in februari-maart 1811 en werden nog lang na 1813 gebruikt (Korteweg p. 57 en 61).

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “P120P Deventer, in rood, luxe afdruk, op zeer frisse briefomslag naar Haarlem(1813) in rood…”. 120 = departement ‘Monden van den IJssel’.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “118 HAARLEM, in zwart, luxe stempel op complete brief, 28-3-1813”. 118 = departement Zuiderzee.

Bron: Delcampe: “Haarlem – 118 – 1813 – departement conquis Le Zuyderzee”.

Bron: PostBeeld: “1813, Folding cover from Alkmaar to Haarlem”.

Bron: Delcampe: “Nederland: cover Departements stempel Haarlem naar Groningen 1813”. Departement 118, Haarlem.

Eofilatelistische poststukken in de periode na het herstel van de onafhankelijkheid (1813-1815)

Bron: Delcampe: “Nederland: cover naamstempel Haarlem naar Medemblik, 1814”.

Verzameling David Haug. 1814. K27 = Korteweg type 27, nieuwe naamstempels in de Noordelijke Provincies van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. LEYDEN in rood (p. 71).

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “P.118.P. Amersfoort, op briefomslag van Barneveld naar Haarlem, zeldzame afstempeling, 7-2-1815”. Amersfoort behoorde ook tot 118, departement Zuiderzee.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “KASTELEINSBRIEF, zgn. Kasteleinsbrief die buiten de reguliere post om werd vervoerd, in dit geval gaf de verzender de brief mee aan de Schipper Knegge om deze te bezorgen bij “de casteleijn aan de Waddinxveense brug”, Bloemendaal-Waddinxveen complete brief, 1815”.

Bron: Delcampe: “NEDERLAND BRIEFOMSLAG van GOUVERNEMENT VAN NOORHOLLAND TE HAARLEM (MASSON) naar de burgemeester te ENKHUIZEN ongefrankeerd gedateerd 7 APRIL 1815. Voorzijde MASSON LANGSTEMPEL HAARLEM en Achterzijde datering + lakzegel”. Langstempel Haarlem, Vellinga type 21, gebruikt vanaf 1814, toen de Franse departementsnummers verdwenen uit de poststempels (Vellinga, p. 8).

Vellinga voorbeeld van stempel 21, voor Dordrecht.

Korteweg (p. 64): Het nummer (voor Haarlem 118, van departement Zuyderzee) werd van de stempels gekapt nadat in Nederland de onafhankelijkheid was hersteld in 1813.

Bron: Delcampe: “Nederland: cover naamstempel Haarlem naar Enkhuizen , 1815, gouvernement van Noordholland”. Vellinga type 21.

Bron: Delcampe: “Brief naamstempel Haarlem gouvernement Noordholland, naar Nibbixwoud (e),1815”. Vellinga type 21.

Bron: Delcampe Langstempel Haarlem, Vellinga type 21, gebruikt vanaf 1814, toen de Franse departementsnamen verdwenen uit de poststempels (Vellinga, p. 8).

Bron: Delcampe: “cover naamstempel Haarlem , Gouvernement Noordholland, naar Laaren”. Vellinga type 21; 1814 of later.

Eofilatelistische poststukken in de periode van het (Verenigde) Koninkrijk der Nederlanden, 1 oktober 1815 – 1830.

Verzameling David Haug. 1816. Met K19 = Korteweg type 19 (43 x 5 ½, in zwart als vertrekstempel). Korteweg schrijft hierover (op p. 52): “De Massan- of Tractaatstempels 1 aug. 1809 t/m 1810. Deze vertrekstempels werden door Massan te Parijs vervaardigd, uitsluitend dienende ter afstempeling van de correspondentie naar Frankrijk, overeenkomstig gesloten tractaat. Alle afgestempelde stempels werden echter in dit tijdvak ook voor binnenlandse correspondentie gebruikt, terwijl na het Herstel der Onafhankelijkheid deze stempels door verschillende kantoren in gebruik genomen werden”.

Bron: eBay: “Netherlands 1816 Letter from Haarlem to Amsterdam (by mistake)”. Haarlem, stempel Vellinga type 21.

Bron: eBay . 1816.

Bron: Delcampe: “Switserland, Complete letter 1816 Zurich to Haarlem – the Netherlands”.

Bron: Delcampe: “BRIEFOMSLAG uit 1816 PORTVRIJDOM van HAARLEM naar GROOTEBROEK”.

Bron: PostHistorie: “Haarlem – Deventer 17.1.1817 Complete vouwbrief”. Stempel Vellinga type 21.

Delcampe: “Netherlands 1817 Letter from Haarlem to Delft, (Postal History)”. Naamstempel Vellinga type 21.

Bron: eBay: “DÉB 118/HAARLEM departementstempel, brief 1817 naar BARSINGERHORN, portvrijdom”. Dus gebruikt nadat de departementsnummers al waren afgeschaft (namelijk in 1814).

Delcampe: “Netherlands 1820 Franco letter from Gorcum to Haarlem, (Postal History)”.

Verzameling Dik de Geus. Stempeltype Vellinga type 24.

Vellinga 24, dit keer met Brussel als voorbeeld. Deze stempels kwamen vanaf 1819 in gebruik, toen het Koninkrijk der Nederlanden ook België en Luxemburg omvatte.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1821 Folding cover from Rotterdam to Haarlem, with NA POSTTIJD postmark, (Postal History)”.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1821 Folding cover from Haarlem to Gorinchem, (Postal History)”. Vellinga stempeltype 24.

Verzameling David Haug. Brief van Haarlem naar Frankfurt, gestuurd op 1-10-1821 met K21zn stempel HAARLEM en aangekomen op 6-10-1821 met Frankfurt ontvangststempel.

Bron: eBay: “voorloper 1822 naar Amsterdam met zwart stempel HAARLEM”. Naamstempel Haarlem, Vellinga type 21.

Verzameling David Haug. 1822. K21 = Korteweg (en Vellinga) type 21 zonder nummer, HAARLEM naamstempel 40,5 x 5 mm, in zwart).

Bron: Delcampe: “HANDGESCHREVEN BRIEF uit 1822 gelopen van FRANCO HAARLEM naar GRONINGEN”. Vellinga stempeltype 24.

Verzameling Dik de Geus.

Bron: eBay. Met Vellinga stempel 21; 1825.

Bron: Auktionshaus Gärtner. 1824 verstuurd vanuit DeHelder naar Haarlem. Vellinga type 24, DeHelder Franco.

Bron: Auktionshaus Gärtner Jaartal niet duidelijk, ca 1824? Van Gorcum naar Haarlem. Vellinga stempeltype 24 van Gorcum Franco.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “New York-Haarlem, “Zeebrief” in red-“Vlissingen”, complete letter, 1825”.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1825 Folding cover from s-Gravenhage to Haarlem, (Postal History)”.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1825 Letter from Haarlem to Marcigny sur Loire, (Postal History)”.

Bron: Delcampe: “Nederland: complete brief naamstempel Haarlem aan de schout van Veenendaal,1824”. Naamstempel Vellinga type 21.

Verzameling Dik de Geus

Bron: Delcampe: “Nederland: cover gekapt Departement stempel Haarlem naar Heusden 1826”.

Bron: Delcampe: “Nederland: cover gekapt Departement stempel Haarlem naar Dordrecht 1826”.

Bron: Auktionshaus Gärtner. 1827 vanuit Haarlem, met Haarlem Franco afstempeling, Vellinga type 24.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1827 Folding cover from Rotterdam to Haarlem, (Postal History)”.

Verzameling David Haug. “Boevenbrief” van 1 oktober 1827, met Haarlem Franco stempel.

Bron: Delcampe: “Netherlands 1828 Folding letter from Haarlem to Schiedam, (Postal History)”.

Verzameling David Haug. Volgens de notitie op de brief ‘1824’, maar de stempels (Korteweg type 29 met de voorgeschreven rode inkt) zijn pas vanaf 1827 in omloop gekomen en in Haarlem gebruikt in 1827 en 1828. Verstuurd van Zaandam op 4 januari (1828?) en gearriveerd op dezelfde dag in Haarlem.

Verzameling David Haug. Verstuurd vanuit Haarlem naar Lisse (Korteweg stempeltype 29 in rood voor HAARLEM en ook een FRANCO stempel in rood) op 1 april 1828.

Bron: eBay: “Belgium 1829 folded cover Verviers to Haarlem VF”. Vellinga type 25.

Vellinga type 25, in gebruik vanaf 1829, met deze keer ‘Amsterdam’ als voorbeeld (Vellinga p. 12).

Bron: Auktionshaus Gärtner: “1829, Faltbrief aus HAMBURG nach Haarlem, Holland. Handschriftlicher Vermerk “per Dampfschiff”, Hamburger Schiffsbrief-Stempel und besonders klarer Transitstempel “Hamburg over Amsterdam”. Vellinga type 25, Haarlem 26 augustus (1829).

Bron: PostBeeld: “1829, Folding letter from Delft to haarlem, Delf[t] mark. Vellinga stempeltype 25 Haarlem 3 september (1829).

Bron: Delcampe: “Nederland: cover naamstempel Haarlem naar Den haag , 1829 aankomststempel”.

Verzameling David Haug. Brief verstuurd van Haarlem naar Krommenie, op 9 april, in de periode 1829-1832. K29 en K30 = rondstempel Haarlem in rood en HAARLEM FRANCO in rood, verplicht gezamenlijk gebruik (Korteweg p. 81).

versie 19-12-2018