Stadspost, deel 2

stadspost haarlem 2

De ‘Stadspost Haarlem’, 1982-2003

Ton Dietz, in samenwerking met de Studiegroep Particuliere Postbezorging (SPP), en met een bijzonder woord van dank aan Dick Witteveen. Ook met dank aan OHvZ bestuurslid Dik de Geus. November 2018.

Zie voor de overige Stadsposten in Haarlem: Stadspost in Haarlem deel 1: De particuliere postbedrijven in Haarlem en omgeving’.

Inleiding

De ‘Stadspost Haarlem’ is de langstlopende stadspost geweest in Haarlem, zij het onder allerlei verschillende namen:

De stadspost heeft gefunctioneerd van 1982 tot 2003. In 1989 en volgende jaren functioneerde de stadspost als onderdeel van een samenwerkingsverband dat een gezamenlijke emissie Kerstzegels uitgaf in 1989, met voor Haarlem het inschrift ‘Stadspost 001’ en ‘Stadspost 01’. Vanaf 1988 ging de Stadspost door als ‘Post en Pakketdienst’, zonder dat de naam op de postzegels veranderde. Dat gebeurde wel vanaf 18 september 2000: ‘Selectpost Haarlem’ en vanaf 1 november 2002 als ‘Selectpost Haarlem-Kennemerland’, al kwam tussendoor ‘Stadspost Haarlem’ ook nog voor en werden er in 2002 ook twee series uitgegeven zonder naam, maar met een nummer: ‘2014’. Selectpost Haarlem gebruikte in ieder geval in 2001 een stempel van de Stadspostunie.

In totaal gaven deze stadsposten volgens de Studiegroep Particuliere Postbezorging (SPP) 213 verschillende postzegels uit en hadden ze veel verschillende stempels.

1 PARTICULIERE POSTDIENST HAARLEM E.O, 1982

Volgens de SPP startte de heer K. Blokker op zijn privéadres aan de Willem Draaijerstraat 11 in Zandvoort op 01-06-1982 een postdienst onder de naam Particuliere Postdienst Haarlem e.o. Bij de SPP is een handstempel bekend in zwart. Dit stempel is gebruikt van 01-06-1982 tot 01-12-1982.

(Afbeelding: SPP)

2 STADSPOST HAARLEM, 1982-1987

Op 01-12-1982 opende de heer Blokker een kantoor aan de Schagchelstraat 38 in Haarlem. De handelsnaam wijzigt in Stadspost Haarlem e.o. De vestiging aan de Schagchelstraat wordt het kantoor van de heer Blokker met een sorteercentrum aan de Gedempte Oude Gracht.

Op 1 december 1982 startte de Stadspost Haarlem (SPP: Haarlem III) met een serie postzegels met daarop het inschrift ‘Stadpost Haarlem’, gevolgd door een serie met ‘Stadspost Haarlem’ op 1 februari 1983. Op 28 augustus 1983 verscheen een serie over de Grand Prix van Zandvoort (zowel met als tekst ‘stadspost Haarlem, als de tekst “stadspost Haarlem stadspost Amsterdam”. Op 25 november 1984 volgde een serie met opdruk “POSTSTAKING 1983”.

Verzameling Ton Dietz, (SPP catalogus Haarlem III, nrs 1-3: 1 december 1982, ‘Gemeentewapen I’).

Verzameling Ton Dietz

Half vergaan krantenartikel Haarlems Dagblad 7 december 1982. Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz

Bron: eBay: “Netherlands stadspost #33 – Haarlem”.

Er is bij de SPP een handstempel in zwart bekend. Dit stempel is gebruikt van 01-12-1982 tot 15-01-1983.

(Afbeelding: SPP)

Vanaf 15-01-1983 werd een ander handstempel in zwart gebruikt. Op diverse poststukken die afgestempeld waren met dit stempel 3 stond ook nog een afdruk in zwart die was aangebracht met een instelbaar datumstempel.

(Afbeeldingen: SPP)

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz, (SPP catalogus Haarlem III, nrs 4-9; 1 februari 1983, ‘Gemeentewapen II’).

Verzameling Ton Dietz, volgens de SPP catalogus zijn er ook twee gelegenheidsenveloppen gemaakt met het stempel van het Noordh. Philharmonisch Orkest

(Afbeeldingen SPP: catalogusnummers 4A en 5A (herdruk; glanzend papier)

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz, afgestempeld, SPP catalogus nrs 5, 8 en 9.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz, met dank aan oud-OHvZ lid J. Kloet.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz, SPP: catalogus Haarlem III, nrs 10-15; 28 augustus 1983, ‘Grand Prix Zandvoort 1983’.

(Afbeelding SPP: catalogusnummer 10A (herdruk; glanzend papier)

Bron: eBay : “Stadspost Haarlem/Amsterdam 1983 – Serie Grand Prix autosport F1 Zandvoort”. SPP Catalogus, Haarlem III, nrs 15-21.

Verzameling Ton Dietz

(Afbeeldingen: SPP, Haarlem III, catalogusnummers 22 en 23); 25 november 1983, ‘Zegels met opdruk’ op ‘Stadpost Haarlem’).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, nrs 24-29, 25 november 1983, ‘zegels met opdruk’).

Tijdens de Poststaking in november 1983 werd er een speciaal handstempel met instelbare datum in zwart gebruikt.

(Afbeelding: SPP)

In maart 1984 werd een machinestempel in gebruik genomen. Daar werd in rood mee gestempeld. Opmerkelijk is dat op alle gesignaleerde poststukken de frankeerwaarde * 000 staat.

(Afbeelding: SPP)

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Ton Dietz. (SPP Catalogus Haarlem III, 1984, ‘stadsgezichten’, nrs 31-36, 1 mei 1984).

Bron: eBay

Verzameling Ton Dietz, afgestempelde stadsgezichten Haarlem. (SPP catalogus Haarlem III, nrs. 31 en 35).

Verzameling Dik de Geus

In het najaar van 1984 wordt het machinestempel vervangen. Hier werd in zwart mee gestempeld.

(Afbeelding: SPP)

Verzameling Ton Dietz

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz, met SPP catalogus nummer Haarlem III, nr 5.

Verzameling Ton Dietz, met dank aan oud-OHvZ lid de Bie. SPP catalogus Haarlem III, nr 30, 20 december 1984, ‘zegel met opdruk’.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz, prentbriefkaart van Stadspost Haarlem.

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, ‘Keukenhof’, 29 maart 1985, nrs 37-39).

Verzameling Dik de Geus

Op 06-12-1985 werd een postdistributiecentrum in gebruik genomen aan de Gedempte Oude Gracht 115 in Haarlem. Omdat hier ook het sorteercentrum voor Noord-Holland van Netpost werd gevestigd, en een eigen stempel in gebruik werd genomen, is dit door de SPP apart geregistreerd onder Haarlem VIII.

Verzameling Dik de Geus, met stadspostzegel van de Gezamenlijke Uitgiften (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften, nr 25), afgestempeld door de stadspost Haarlem.

Idem, met ander stempel

Verzameling Ton Dietz. Postzegel van 45c, Kerst 1985, van de gezamenlijke stadspostdiensten (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften, nr 26), afgestempeld door de stadspost Haarlem.

In 1986 signaleerde de SPP een nieuw handstempel in zwart, met een variant.

(Afbeeldingen: SPP)

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, W.K. Bandstoten 1986, 1 maart 1986, nrs 40-45).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III nr 40, afgestempeld door stadspost Haarlem).

Verzameling Ton Dietz. Postzegel van 45c van de gezamenlijke stadspostdiensten, Kerst 1986 (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften nr. 27) met stempel stadspost Haarlem.

Verzameling Dik de Geus

In 1987 verhuist het bedrijf naar het Theemsplein 42 in Haarlem. Het telefoonnummer wijzigt in 023-247700. Daar werd een nieuw handstempel in gebruik genomen, in zwart.

(Afbeelding: SPP)

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, nrs 46-51; ‘Nederland Stadspostland”, 1 maart 1987).

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. 3e Grote Markt Festival. (SPP catalogus Haarlem III nrs 52-54, 5-14 juni 1987); er zijn ook twee gelegenheidsenveloppen bekend met ‘Jazzstad Haarlem’ en met een rood en een zwart stempel).

Bron: eBay: “Stadspost-Haarlem-1987-Blanco-Open-klep”. Met poststempel van het Groote Markt Festival 5-17 juni 1987.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. Kerstzegel 1987 van de gezamenlijke stadspostdiensten, gebruikt door Stadspost Haarlem. . (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften, nr. 29).

Verzameling Ton Dietz. Stempel van Stadspost Haarlem op de kerstzegel van 1987 van de gezamenlijke stadsposten. (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften, nr. 29).

3 POST- EN PAKKETDIENST HAARLEM, 1988-1992

Het sorteercentrum aan de Gedempte Oude Gracht 115 wordt in [december] 1987 opgeheven. Op 01-03-1988 neemt de heer W. O. van het Meer de postdienst over. De handelsnaam wordt gewijzigd in Post- en Pakketdienst Haarlem. Daar is een nieuw handstempel van bekend, in zwart. En ook een nieuw machinestempel.

(Afbeeldingen: SPP)

Verzameling Ton Dietz. Zegels met Opdruk, 1988 (SPP catalogus Haarlem III, nrs 55-59).

Verzameling Dik de Geus; op drukzegel van 1988 40c +10c, met stempel van de post-en pakketdienst Haarlem (SPP catalogus Haarlem III, nr. 55).

(Afbeeldingen: SPP Haarlem III, catalogusnummers 60, 60a, 60b [Opdruk op nr.48], 60c [Opdruk op nr.10A] en 60d [Opdruk op nr.4]). 1988.

Verzameling Ton Dietz. Postzegel van 40c van de Gezamenlijke stadspostdiensten, ook gebruikt in Haarlem. (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften nr. 29, 1988).

Verzameling Ton Dietz, postzegel van de gezamenlijke stadspostdiensten, 45c, gebruikt in Haarlem in 1988 (SPP catalogus Gezamenlijke Uitgiften nr. 30).

Verzameling Ton Dietz, stempel ‘POST-EN PAKKETDIENST HAARLEM’op gezamenlijke stadspostzegel 45c, december 1988.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. Stempel Post- en Pakketdienst Haarlem op stadspostzegels van andere plaatsen, die werden bezorgd in Haarlem dankzij onderlinge afspraken.

Verzameling Ton Dietz. Kerstzegel 1989 en 1990; onderdeel van een gezamenlijke emissie, waarbij Haarlem herkenbaar is aan het cijfer 001 in 1989 en 01 in 1990. (SPP catalogus Haarlem III, nrs 61 en 62). De samenwerking blijkt uit verspreiding in elkaars postgebieden, bv 003, 004 en 008, en ook post uit Alkmaar bezorgd in Haarlem.

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Dik de Geus

4 STADSPOST EN PAKKETDIENST KENNEMERLAND, 1992-1993

Op 01-04-1992 neemt de heer A. Reuring het bedrijf over. De handelsnaam wijzigt in Stadspost en Pakketdienst Kennemerland. De SPP signaleerde in 1992 poststukken met een machinestempel in zwart. In 1993 werd daarmee gestempeld in rood.

(Afbeelding: SPP).

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. Kerstzegel 1992 van de gezamenlijke emissie maar met ‘Haarlem’ in de cirkel. (SPP Catalogus Haarlem III, nr 63). Ook een voorbeeld van een afgestempeld exemplaar door de PTT.

Verzameling Dik de Geus

5 REGIOPOST HAARLEM, 1993-2000

Medio oktober 1993 gaat de heer A. Reuring failliet en stopt de postbezorging. Vanaf 25-10-1993 wordt het bezorggebied ingevuld door Stadspost Den Helder (J. A. Bakker). Op 15-12-1993 zet mevrouw C. J. Lukkien de postdienst voort. De handelsnaam wordt gewijzigd in Regiopost Haarlem. De inschrijving bij de K.v.K. werd gedaan met terugwerkende kracht vanaf 15-10-1993. Er werd een handstempel in zwart en rood gebruikt, met en zonder telefoonnummer. En ook een machinestempel in blauw.

(Afbeeldingen: SPP)

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. Stempel Regiopost Haarlem op postzegel van de stadspostdienst Relipost.

Verzameling Dik de Geus, Regiopost Haarlem stempel op Alkmaarse stadspostzegel.

Afbeeldingen: SPP: “Persoonlijke Meldings Oproep die (b.v. door een uitzendbureau) telefonisch aan Regio Post Haarlem werd door gegeven, de dan met spoed de oproep uitvoerde. Deze oproepkaarten komen we ook bij diverse andere postdiensten tegen”. (1994).

In augustus 1996 wordt het bedrijf omgezet in een v.o.f. Vennoten worden mevrouw C. J. Lukkien en de heer J. C. Versteeg. De handelsnaam wijzigt in Regiopost Haarlem v.o.f. Ook de handelsnaam Stadspost Haarlem werd nog gebruikt. Vanaf december 1996 signaleerde de SPP heel veel poststukken met een handstempel in zwart en blauw. Dit stempel werd alleen aangetroffen op post die bestemd was voor bezorging in Haarlem.

(Afbeelding: SPP)

Verzameling Ton Dietz.

Verzameling Ton Dietz, ook door de PTT afgestempeld.

(Afbeelding: SPP, Post van de Stadspost Nijmegen, bezorgd in Haarlem).

Verzameling Ton Dietz. Kerstzegels 1996, deel van een gezamenlijke emissie, met in de rechterbovenhoek ‘HA’ voor Haarlem. (SPP catalogus Haarlem III, nrs 64-83; 26 november 1996).

6 SELECTPOST HAARLEM-KENNEMERLAND, 2000-2003

Volgens de gegevens van de K.v.K. werd op 01-07-2000 Regiopost Haarlem v.o.f. opgeheven. De postdienst werd voortgezet door de heren R. Nihot en J. C. Versteeg. De handelsnaam veranderde in Select Post Haarlem-Kennemerland b.v. i.o. De officiële akte van oprichting met de handelsnaam Select Post Haarlem-Kennemerland b.v. vond plaats op 07-08-2000. De SPP signaleerde een machinestempel in rood.

(Afbeelding: SPP).

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, 1 september 2000, nrs 84-88).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 18 september 2000, nrs 89-98).

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, 31 oktober 2000, zegels van de stadspostdienst Zaanstad met opdruk ‘G’, nrs 99-110). Op de uitvergrote zegel is linksonder het logo van Selectpost Haarlem goed te zien.

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus 15 november 2000, ‘Kerstzegels’, nrs 111-120).

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus 1 december 2000, zegel met opdruk ‘2014’ op postzegelvelletje van stadspostdienst Zaanstad, nr 121).

Verzameling Ton Dietz (SPP, catalogus Haarlem III, 16 februari 2001, ‘Zegels met opdruk (op Zaanstad), nrs 122-125).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 1 februari en 1 maart 2001, Motoren II, 60c, nrs 89-93 en 126-130).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 1 februari en 1 maart 2001, Motoren II, 65c, nrs 94-98 en 131-135).

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – 2 serie’s met tussenstrook Motoren, Motorbikes”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – 3x 2 zegels met tussenstrook Motoren, Motorbikes”.

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 1 juni 2001, ‘Schilderijen’, nrs 136-137).

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – 21 zegels Motoren, Motorcycles”.

(SPP catalogus, Haarlem III, 8 juni 2001, ‘Motoren III’, nrs 138-159).

Verzameling Ton Dietz, afgestempelde exemplaren van Motoren III.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – Strip van 4 + 1 Motoren, Motorcycles Honda postfris”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – Strip van 5 Motoren, Motorcycles Honda postfris”.

(SPP catalogus Haarlem III, 31 augustus 2001, ‘Motoren IV’, nrs 160-164)

Verzameling Ton Dietz

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2001 – 2 zegels Motoren, Motorbikes Honda CBR + Shadow pf.”.

(SPP catalogus, Haarlem III, ‘Motor V’en ‘Motor VI’, 31 augustus 2001 en 16 oktober 2001, nrs 165 en 166).

Bron: eBay : “Stadspost Haarlem 2001 – Strip van 5 zegels Kerst”.

(SPP catalogus Haarlem III, 1 november 2001, ‘Kerstzegels’, nrs 167-176).

Verzameling Ton Dietz.

Verzameling Ton Dietz (SPP Haarlem III, 1 november 2002, ‘Kerstzegels’, nrs 177-186).

Verzameling Dik de Geus

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 1 november 2002, “Kerstzegels’, nrs 187-196).

Verzameling Ton Dietz (SPP catalogus Haarlem III, 1 november 2002, ‘Zoutwatervissen’, Nrs 197-201).

Verzameling Ton Dietz. (SPP catalogus Haarlem III, 1 november 2002, ‘Oude Motoren’, nrs 202-206).

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Serie 25 jaar Paus, Pope, Papst Johannes Paulus II”.

Verzameling Ton Dietz.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Blok 25 jaar Paus, Pope, Papst Johannes Paulus II onget”.

(SPP catalogus: Haarlem III, 14 maart 2003, ‘Paus Johannes Paulus II’, nrs 207-213)

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (1)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (2)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (3)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (4)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (5)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (6)”.

Bron: eBay: “Stadspost Haarlem 2003 – Epreuve de Luxe Paus, Pope Johannes Paulus II (7)”.

Deze ‘epreuves de luxe’ zijn volgens de SPP catalogus door derden aangemaakt in juni 2003, met de uitgiftedatum 14-03-2003.

Wegens een faillissement is deze postdienst op 01-04-2003 opgeheven. Maar later (in januari 2014) is nog een stempel gevonden van Selectpost, bezorgd in Haarlem, als deel van het samenwerkingsverband de Stadspostunie.

Verzameling Ton Dietz. Zelfde telefoonnummer als de voorlopers.

versie 17-11-2018