Op Hoop van Zegels en haar postgeschiedenis

OHvZ postgeschiedenis

Overzicht


Het hoofdstuk ‘Op Hoop van Zegels en haar postgeschiedenis’ is opgesplitst in vier delen.


Het bestaat uit:


Deel a


Vanaf de oprichting in 1911 tot en met 1945.

Deel b


Vanaf 1946 tot en met 1995.

Deel c


Vanaf 1996 tot en met juni 2020.

Deel d


Een overzicht van bestuursleden en functionarissen sinds 1911.

En zoals altijd: staat er iets in wat niet helemaal correct is, laat het ons weten! Ton Dietz, de samensteller en onze secretaris, stelt het zeer op prijs als u hem daarvan bericht via de pagina Contact.
versie 10-06-2020