Op Hoop van Zegels en haar postgeschiedenis, deel c

OHvZ postgeschiedenis c

Dit is het vervolg van OHvZ postgeschiedenis deel b.

1966: de rondzending wordt uitgebreid met aparte secties voor poststukken en een aparte functionaris daarvoor. Dat was in de beginfase van de vereniging ook al eens geprobeerd, maar al snel wegens geringe belangstelling gestaakt. Er is op 23-25 september 1966 een jubileumtentoonstelling in het Museum Huis van Looij te Haarlem en die trekt 750 bezoekers.

1966-1967: Bewijs van Lidmaatschap

Uit de nalatenschap van de heer C. Prins. Bewijs van lidmaatschap OHvZ 1966-1967.

1967: Uitnodiging voor de algemene vergadering van OHvZ, in juni 1967, in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvesr 25A bij de Raaks. Eerste secretaris was M.W. v.d. Koog.

Bron: Delcampe. Achterzijde van drukwerk met uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

1967: Enveloppe van OHvZ. Hier heet de vereniging nog ‘Nederlandsche Philatelistische Vereeniging Op Hoop van Zegels’. Maar volgens het jaarverslag van 1966-’67 waren er op 16 februari 1967 966 leden, waarvan er 523 uit Haarlem kwamen, 331 uit de randgemeenten (150 uit Heemstede, 59 uit Bloemendaal, 38 uit Zandvoort, 30 uit Hillegom, 26 uit Bennebroek, 16 uit Santpoort, 12 uit IJmuiden, en 103 van verder weg (waarvan 33 uit Amsterdam). Er komen in dat jaar gemiddeld 110 leden op de bijeenkomsten. In 1968-69 zijn er maar liefst 66 secties bij de rondzending, met 60 sectieleiders.

OHvZ rondzending poststukken april 2019. Drukwerkbrief aan OHvZ lid C. J.M. Prins, retour aan de secretaris. Gefrankeerd met 12 cent (4x OHvZ …). Kortebalkstempel Haarlem 20 VIII 1967.

1967: nadat jaren lang convocaties en mededelingen naar de leden zijn verstuurd met kaartjes (zoals in het voorgaande ruim geïllustreerd) wordt in 1987 een begin gemaakt met een Mededelingenblad, ook omdat men ontevreden is over de manier waarop het Maandblad verenigingsmededelingen opneemt. Het Mededelingenblad zou negentien jaar bestaan en in september 1986 overgaan in De Spaarnepost.

1969: Koninklijke goedkeuring van de nieuwe statuten. De vereniging neet nu ‘Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels’.

1971: Zestigjarig bestaan: jubileumtentoonstelling in het Frans Hals Museum. Foto van het bestuur tijdens de receptie op 6 maart 1971.

Archief OHvZ

1976: Welkomstpakket voor nieuwe leden van OHvZ. Toen heette de vereniging niet meer ‘Nederlandsche Philatelistische Vereeniging’, maar ‘Haarlemse Filatelistische Vereniging’.

Archief OHvZ

1978: aandacht in het Haarlems Dagblad van 29 12 1978

Archief OHvZ: jubilaris Engelenberg (60 jaar lid) krijgt kopergravure cadeau van voorzitter Schepers.

Archief OHvZ: foto van een veilingbijeenkomst bij OHvZ (ook uit het artikel in het Haarlems Dagblad van 29 12 1978).

1981: Bij het 70-jarig bestaan werd een speciale enveloppe uitgegeven ter gelegenheid van de jubileuktentoonstelling van 10-12 april 1981 en ook een speciaal poststempel. Er werd een districtstentoonstelling ‘Spaarnepost 81’ georganiseerd in de Beijneshal aan het Stationsplein.

Rondzending Poststukken OHvZ december 2019. 70 jaar OhvZ, speciale enveloppe met speciaal poststempel. NVPH ….

“Bij het zeventigjarig bestaan in 1981 wordt er groots uitgepakt met een fraaie tentoonstelling, “Spaarnepost 81”, in de Beijneshal Dit maal is er wel een envelop en stempel. Tot de genodigden behoren ook een delegatie van de jumelagepartners uit Osnabrück (D) en Angers (F). Het jubileumdiner wordt dit keer gehouden in restaurant “Groenendaal” te Heemstede”.

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Archief OHvZ

Archief OHvZ: speciale tentoonstellingsenveloppe, verstuurd aan de secretaris van de tentoonstellingscommissie M.A. (Rinus) Hagenaars en afgestempeld met het speciale tentoonstellingsstempel en een openbalkstempel Haarlem 7, 10 IV 1981.

Archief OHvZ: speciale tentoonstellingsenveloppe, verstuurd aan de secretaris van de tentoonstellingscommissie M.A. (Rinus) Hagenaars en afgestempeld met het speciale tentoonstellingsstempel en een openbalkstempel Haarlem 7, 10 IV 1981.

Archief OHvZ. Brief uit Groot Brittannië aan de ‘secretary’ van ‘Spaarrepost ‘81’.

Archief OHvZ: “Aangeboden aan de genodigden bij de opening van “Spaarnepost 81”door de PTT. In het Haarlem stempel staat de datum en tijd der opening”. Met openbalkstempel Haarlem-7, 10 IV 1981.

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Ansichtkaart met het Spaarne, OHvZ 70 jaar. 1981. Met poststempel Haarlem 8, 10 IV 1981.

Archief OHvZ: ansichtkaart met het Haarlemse Stadhuis, OHvZ 70 jaar. 1981. Met poststempel Haarlem 1, 10 IV 1981.

Archief OHvZ. Ansichtkaart van oud Haarlem, met speciaal poststempel voor de tentoonstelling 70 jaar OHvZ.

Archief OHvZ: retourkaart aan de secretaris van de tentoonstellingscommissie ‘Spaarnepost 81’ te Haarlem, verstuurd op 17 III 1981.

Archief OHvZ

Archief OHvZ: affiche voor de tentoonstelling in 1981. Deze publieksactiviteit was georganiseerd tijdens het bloemencorso en trok daardoor extra belangstelling.

Archief OHvZ: aandacht voor OHvZ in het orgaan van de VVV Kennemerland tijdens de jubileumactiviteiten in 1981.

Archief OHvZ: veel persaandacht voor het evenement!

Archief OHvZ: openingstoespraak bij de tentoonstelling door burgemeester J. Reehorst.

Archief OHvZ. OHvZ Jubileumdiner in Café-Restaurant Landgoed Groenendaal te Heemstede, 11 april 1981.

Jaren ’80: OHvZ gebruikte stadspostzegels voor haar correspondentie en heet nu ook op de enveloppen: ‘Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels’, met als eigen postbus 6236 (die nu nog steeds in gebruik is).

Verzameling Dik de Geus. Brief van Op Hoop van Zegels, gefrankeerd met Stadspost Haarlem, 45 cent. Deze postzegels van ‘Stadspost Haarlem’ verschenen in 1982.

Verzameling David Haug, Brief van Op Hoop van Zegels, gefrankeerd met Stadspost Haarlem, 45 cent.

Uit de nalatenschap van Cor Prins: vensterenveloppe, gebruikt in de jaren ’80 en ’90.Met een Port betaald Haarlem regeling met de PTT.

Archief OHvZ: Postblad aan penningmeester Joop Broodman; afkomstig uit ’s-Gravenhage, ca 1982.

Archief OHvZ: briefkaart aan penninmeester Joop Broodman; Haarlem, 3 II 1982 vlagstempel (zonder tekst).

Archief OHvZ: briefkaart aan penninmeester Joop Broodman; Haarlem, 3 II 1982 vlagstempel: “25 jaar PTT-Kamer Noord Holland”.

1986: “Bij het vijfenzeventigjarig bestaan wederom een grote tentoonstelling, deze keer in de aula van de HTS [/HEAO]. Men wist bij de opening de publiciteit te halen doordat de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns de tentoonstelling kwam openen. Hij was zelf ook een geïnteresseerd filatelist”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Archief OHvZ

Archief OHvZ: brief van Joseph Luns uit Brussel aan de voorzitter van de jubileumcommissie te Haarlem, verstuurd op 28 oktober 1985

Archief OHvZ: brief van Joseph Luns uit Brussel aan de voorzitter van de jubileumcommissie te Haarlem, verstuurd op 28 oktober 1985

Archief OHvZ: enveloppe van Joseph Luns (Mr Dr J.M.A.H.) uit Brussel aan OHvZ Haarlem, 25 11 1985

Archief OHvZ: brief van Joseph Luns uit Brussel aan de voorzitter van de jubileumcommissie te Haarlem, verstuurd op 17 2 1986.

Archief OHvZ

De heren T.E. de Jong, J. Repko en J.M.A.H. Luns (v.l.n.r.) bekijken de tentoonstelling”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Archief OHvZ

Archief OHvZ

Archief OHvZ: enveloppe van Mr. Dr Luns, Brussel, aan OHvZ Haarlem, 20 3 1986.

Archief OHvZ: dankpost van Joseph Luns, 17 maart 1986 en 29 september 1986.

Archief OHvZ

Archief OHvZ: aandacht voor de jubileumtentoonstelling in het Haarlems Dagblad 21 2 1986. Met foto van de bestuursvoorzitter Repko en bestuurslid Hagenaars.

Archief OHvZ: persaandacht voor de tentoonstelling in 1986 in de HTS/HEAO aan de Veldzigtlaan: Nieuws van de Dag 22 2 1986

Archief OHvZ: persaandacht voor de tentoonstelling in 1986 in de HTS/HEAO aan de Veldzigtlaan: Haarlems Weekblad 26 2 1986.

Archief OHvZ: foto in het Haarlems Weekblad van 26 2 1986, met als bijschrift: “de heren M.A. Hagenaars (links) en A. Dubbelman leggen de laatste hand aan de postzegeltentoonstelling”.

1986 oktober: Het Mededelingenblad wordt vanaf dit moment ‘De Spaarnepost’ en zal voortaan tien maal per jaar per post aan de leden worden verstuurd. Later zal dat (voor leden met een internetverbinding) ook digitaal gebeuren en leden die dat willen kunnen ook kiezen voor alleen maar digitaal.

Archief OHvZ: laatste Mededelingenblad (Nr 191) en eerste Spaarnepost (doorgenummerd: 192).

1990: Voorzitter Repko rijkt huldigingsgeschenk uit aan 25-jaar-jubilaris Joop Broodman

Archief OHvZ (Haarlemmermeerkrant 23 februari 1990)

1991: In ’85 jaar OHvZ, 1996’ staat dat de tentoonstelling plaats vond in het gebouw van de Scholengemeenschap Haarlem aan de Verspronckweg en werd geopend door de burgemeester van Haarlem mevr. Schmitz. Zie ook onderstaande tentoonstellingsgids.

Archief OHvZ

1993: Enveloppe van OHvZ

Verzameling Dik de Geus. Kortebalkstempel Haarlem 21 XII 1993. Gefrankeerd met 80 cent (NVPH..)

1994: (1 juni) laatste goedgekeurde statustenwijziging

1995: archief OHvZ geordend en op orde

1996: Tentoonstelling bij het 85-jarig bestaan. “Intussen wordt het een traditie, bij het vijfentachtigjarig bestaan in 1996 werd er ook een tentoonstelling georganiseerd nu in zaal “De Linge” in Haarlem-Noord. Deze keer is het wat bescheidener van opzet”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Opbouw van de tentoonstelling in zaal “De Linge”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Archief 1996.

1996: Persaandacht voor OHvZ

OHvZ Archief: “In huize Hagenaars spaart iedereen postzegels. Op de foto van D. Loenen vader, moeder en dochter” (Haarlems Weekblad 6 maart 1996: “85 jaar Op Hoop van Zegels. Postzegelverzamelaars met computer naar 2000”).

1998: Persaandacht voor OHvZ

Archief OHvZ: Haarlems Dagblad 3 6 1998: “Rinus en Ineke Hagenaars nemen hun verzameling onder de loep”.

1999: Enveloppe van OHvZ

Rondzending poststukken OHvZ december 2019. Kaart van OHvZ gebruikt in 1999. Met NVPH … en poststempel 80 jaar KLM. 38e dag van de Aerofilatelie, Aerodrome Schiphol.

2001: “Bij het negentig jarig bestaan in 2001 pakte OHvZ uit met een grote tentoonstelling in Heemstede waar op de diverse terreinen van de filatelie mooie collecties tentoongesteld werden, thematisch maar ook de klassieke filatelie kwam aan bod”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

2001 juni Aandacht in de pers: Luc Turkenburg: “Postzegelverzamelaar Luuk (sic) Turkenburg: “het échte verzamelen is van tijd tot tijd er een zegeltje bijsteken en kijken hoe het groeit”. (Haarlems Dagblad, 16 juni 2001)

Archief OHvZ

2003: nieuwe statuten en reglementen

Archief OHvZ

2008: tentoonstelling bij het 100-jarig bestaan van de Bond (KNBF) te Heemstede

Archief OHvZ

2011: het 100-jarig bestaan.

In 2011 bestond Op Hoop van Zegels 100 jaar. Bij die gelegenheid werd een boekje gepubliceerd “Een eeuw filatelie aan het Spaarne” (Haarlem, maart 2011).

De jubileumcommissie bestond uit D.H.M. Haug, R. van Putten, J.W. van Waarde en C.H.R.T. Weevers, met medewerking van P.H. Engelenberg, J. Jongma, M.A. Hagenaars, drs. J.J. Havelaar, H.W. Hönes en J.M. van Putten. Vormgeving: R. van Putten . Drukwerk: Nelfi B.V., Haarlem Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Bij de omslag: zegelontwerp: M.A. Hagenaars. Stempel ontwerp: Johan Jongma. Fotografie: R. van Putten.

Logo van het 100-jarig bestaan.

Tegelijk met de jubileumtentoonstelling en de publicatie van het jubileumboekje kwam een serie van drie postzegels uit, in een mapje met toelichting.

Van de jubileumzegels werden diverse proefvelletjes gemaakt.

OHvZ 100 jaar, diverse drukken. Verenigingsarchief.

OHvZ 100 jaar, diverse drukken. Verenigingsarchief.

OHvZ 100 jaar, diverse drukken. Verenigingsarchief.

OHvZ rondzending postzegels oktober 2019: gebruikte jubileumpostzegel met poststempel Amsterdam.

2011: bij het 100-jarig bestaan: affiche met daarop de jubileumzegels

Verzameling Jacques van Zandvoort

Er werden diverse ontwerpen gemaakt, het onderstaande concept werd niet gekozen.

100 jaar Op Hoop van Zegels in 2011, niet geselecteerd ontwerp, maar wel twee velletjes van geproduceerd door TNT Post. Gemaakt door OHvZ lid Niko van de Eem. En ingezonden door OHvZ lid Jacques van Zandvoort.

Verzameling Jacques van Zandvoort.

Het jubileumbestuur in 2011

Het bestuur, v.l.n.r. staand; M.A. Hagenaars, J. van Schaik, J.W. van Waarde, H. Frumau, A. Bultman, B.G. Mannesse. Zittend; D.F. de Geus, J.M. van Putten, L.A. Koelemij. (foto-archief OHvZ).

“Dhr. M.A. Hagenaars werkzaam aan het archief. Nu na honderd jaar is OHvZ een bloeiende vereniging met nog steeds rondzendverkeer, maandelijks een veiling en een eigen website (www.ohvz.nl). Ook ontkomt helaas OHvZ niet aan de tendens die zich bij veel verenigingen voordoet, die van het teruglopend ledental. Echter een filatelistische vereniging zal in een behoefte blijven voorzien, ook bij een verminderd belang van de post als communicatiemiddel. Immers verzamelen is van alle tijden”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Feestgebak in 2011.

Jubileum in 2011: onthulling van de speciale postzegels en beeld van de tentoonstelling.

2014: pleidooi door Rinus Hagenaars in Collect (najaar 2014) voor het verzamelen van Persoonlijke Postzegels.

Archief OHvZ

Op dit moment gebruikte enveloppe voor de Spaarnepost

Archief OHvZ. Deze enveloppen worden alleen gebruikt voor het dikkere jaarverslag nummer van december. Er is een Port Betaald regeling met PostNL.

Formulier voor de rondzending

Archief OHvZ

2010: Aandacht voor Persoonlijke Postzegels: met OHvZ lid Jacques van Zandvoort in de Collect Club

Archief OHvZ

Persaandacht in het Haarlems Dagblad, november 2018

Archief OHvZ

Bestuur in 2018

Archief OHvZ: vlnr: Cor Fortgens, Ben Mannesse, Dik de Geus, Leo Koelemij, Arend Bultman en Ton Dietz, in vergaderlocatie Gebouw De Schakel

Veiling in 2019, in Gebouw de Schakel

Archief OHvZ, met veilingmeester Dick Kerkvliet en vlnr: Bert Bijster, Luc Turkenburg, Dik de Geus, Ben Mannesse, Cor Fortgens en Leo Koelemij.

Het huidige logo

Voor het vervolg zie OHvZ postgeschiedenis, deel d.
versie 15-06-2020