Bestellersstempels Deel i

Bestellersstempels Deel i

Dit is het vervolg van: Bestellersstempels deel h.

Bestellersstempels 141-150 (1918)

Po&Po: Vervolgnummers 141 tot en met 150 werden verstrekt op 8 oktober 1918.

Bestellersstempels 141-148: nog niet gevonden.

Verzameling David Haug, Voorzijde drukwerk kaart met achthoekig bestellersstempel A 149 (juni 1927). Afbeelding achterzijde drukwerk kaart (juni 1927). Gefrankeerd met 2x NVPH 170 uit 1927.

Bron: Delcampe: Achthoekig bestellersstempel Haarlem A 150 (en Heemstede X 6). Gefrankeerd met NVPH 173 uit 1926.

Bestellersstempels 151-170 (1919)

Po&Po: Vervolgnummers 151 tot en met 170 werden verstrekt op 23 november 1919.

Bestellersstempels 151-154: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe. Met achthoekig bestellersstempel A 155 en additioneel stempel 5. Brief van Sneek naar Haarlem 24 V 1927. Gefrankeerd met NVPH 173 uit 1926.

Bestellersstempels 156 en 157: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Utrecht naar Haarlem, 28 X 1921, met achthoekig bestellersstempel..158. Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bron: Delcampe: “EMST (Gld) 11.III.2N. / 1 1921 > Haarlem”. Achthoekig bestellersstempel A 158. Gefrankeerd met NVPH 62 uit 1899.

Bestellersstempel 159: nog niet gevonden.

Verzameling David Haug. Kaart uit Tsjechoslowakije met achthoekig bestellersstempel D 160 (nov 1920).

Bron: Delcampe. Achthoekig bestellersstempel A 161 op briefkaart van Groot Brittannië naar Haarlem.

Bron: eBay. Prentbriefkaart van Oostenrijk naar Haarlem, met achthoekig bestellersstempel D 162.

Bestellersstempels 163-170: nog niet gevonden.

Bestellersstempels 171-190 (1920)

Po&Po: Vervolgnummers 171 tot en met 190 werden verstrekt op 15 maart 1920.

Verzameling Dik de Geus. Brief met Duitse inflatiepostzegels naar Haarlem, met een aankomstbestellersstempel (achthoekig) A 171.

Verzameling David Haug. Kaart uit België naar Haarlem met achthoekig bestellersstempel C 172 (sep 1926).

Bestellersstempels 173-187: nog niet gevonden.

Bron: Delcampe. Achthoekig bestellersstempel D 188 op briefkaart van Leiden naar Haarlem. Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bestellersstempel 189 en 190: nog niet gevonden.

Bestellersstempels 191-220 (1921)

Po&Po: Vervolgnummers 191 tot en met 220 werden verstrekt op 8 maart 1921.

Nog geen illustraties gevonden.

Postbuscorrespondentie Haarlem

Po&Po: “Nummers 1 tot en met 7: De stempels met de nummers 1 tot en met 7 werden toegezonden op 4 mei 1920”.

Bron: eBay ; rond bestellersstempel (postbus) 1, 1925.

Bron: Delcampe: Rond bestellersstempel (postbus) 1. [1932?].

Bron: Delcampe: “Pays Bas Netherlands Haarlem Holland Hergar 1922”. Rond bestellersstempel (Postbus) 2.

Bron: Delcampe: “Haarlem Bestellerstempel op env.Paris France zonder besteladres.3 + geschreven aanduidingen.DATUMSTEMPEL 18 JULI 1930. Rond Bestellersstempel (postbus) 3.

Bron: Delcampe. Rond bestellersstempel (postbus) 3.

Bron: eBay: “Ganzsache P 156 – ZuF – Postkarte – Rosenig 26.3.1925 nach Haarlem”. Rond bestellersstempel (postbus) 4.

Bron: Delcampe. Met rond bestellersstempel (Postbus) 5.

Bron: eBay ; rond bestellersstempel (postbus) 6.

Bron: Delcampe. Rond bestellersstempel (Postbus) 6.

Verzameling David Haug. Briefkaart van Voorburg naar Haarlem met rond bestellersstempel (postbus) 6 (apr 1922). Briefkaarttarief 7 ½ c.

Bron: Delcampe. Rond bestellersstempel (Postbus) 7.

Po&Po: De vervolgnummers 8, 9. en 10 werden verstrekt op 29 april 1921.

Bron: Delcampe: “1921 Waaning-Tilly geneesmiddelen AGEN > Haarlem Doelstraat 13”. Rond bestellersstempel (Postbus) 10.

Hoofdbestellersstempels

Po&Po: Hoofdbestellerstempels Haarlem

Nummers 1 tot en met 10 De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 tot en met 10 waren besteld in maart 1920. De datum waarop de stempels werden toegezonden is niet vermeld”.

David Haug: “Haarlem bestelde in maart 1920 tien hoofdbestellerstempels en had in 1921 negen hoofdbestellers in dienst. De hoofdbestellers waren onder meer verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van niet bezorgde post”.

Verzameling David Haug: Voor- en achterzijde envelop hoofdbestellerstempel 5 en achthoekig bestellerstempel A 155 (24 mei 1927). Gefrankeerd met NVPH 173 uit 1926.

Verzameling David Haug: Zwerfbrief Zwolle-Amsterdam-Haarlem met hoofdbestellerstempel 8 uit Amsterdam (10 juli 1906). Gefrankeerd met NVPH 60 uit 1899.

Achterzijde envelop met o.a. bikkelvormig bestellerstempel A.29 uit Haarlem (10 juli 1906)

Po&Po: “Controle Zegelwaarden Haarlem Op 12 april 1916 werden twee nummerstempels toegezonden aan de Controleur Zegelwaarden te Haarlem. Nummers 1 tot en met 9. De zending bestond uit twee stempels met daarbij twee doosjes met karakters 1 tot en met 9. De cijfers waren verwisselbaar en er werden géén letterkarakters gebruikt”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Tot nu toe geen voorbeelden gevonden.

David Haug: Vanaf 1927 verdwenen de bestellerstempels geleidelijk. In totaal duurde het zes jaar voordat de afschaffing daadwerkelijk een feit was. De belangrijkste reden om tot afschaffing te gaan waren de zeer hoge kosten. De arbeidstijd van het zetten van de nummerstempels in Haarlem vergde dagelijks een inspanning van 26 uur per dag, goed voor twee volledige dagtaken. In de grote steden zoals Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam was dat resp. 142, 113 en 119 uur. Het gebruik van de bestellerstempels kostte kortom zoveel tijd dat dit bedrijfseconomisch niet meer te verantwoorden was.
versie 06-07-2019