Poststempelgeschiedenis van Zandvoort

Poststempelgeschiedenis van Zandvoort

Samenstelling: Ton Dietz (met inbreng van Reinoud Bruntink, Dik de Geus en David Haug). En gebruikmakend van gegevens van de Nederlandse Academie voor Filatelie (Po&Po), de websites van Postbeeld, Posthistorie, NPV, Rijnmond, House of Cards, EBay, Delcampe, Wikipedia/wikimedia en van de OHvZ rondzending poststukken o.l.v. Dik de Geus.

Opzet

Na een korte inleiding over de Gemeente Zandvoort laten we zien welke poststempels er gebruikt zijn in Zandvoort en dat presenteren we in de volgorde van die stempels. Dat zijn de volgende stempels geweest voor de ontwaarding / ‘vernietiging’ van postzegels:

Binnen elke categorie geven we de illustraties op volgorde van datum/jaar.

Tenslotte presenteren we enkele andere stempeltypes:

Zandvoort, introductie

“Zandvoort is een badplaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 16.895 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 33,82 km².

De plaats leeft van het toerisme en is ook bekend van een Formule 1-racecircuit, het Circuit Park Zandvoort. Het station Zandvoort aan Zee is het eindpunt van de spoorlijn van Amsterdam via Haarlem. Tot de gemeente behoort ook een deel van het dorp Bentveld”.

Bron: Wikipedia

Bron: Wikipedia : vlag van de Gemeente Zandvoort

Bron: Wikipedia: wapen van de Gemeente Zandvoort

Bron: Wikipedia: Kaart van de Gemeente Zandvoort, 2018

Bron: Wikipedia: Spoor- en tramlijnen tussen Haarlem en Zandvoort; 1905

Eofilatelie

Brief met de trein verstuurd van Haarlem naar Zandvoort, 1846

Verzameling David Haug. 7 febr. 1846, Hollandsche Spoorweg; treinpost Haarlem-Zandvoort. Buiten de posterijen om vervoerd. In het bijschrift staat: “rechtsboven geschreven portaanduiding – 3+2 st. linksonder – verz. Per Spoortrein van Een Ure”.

Poststempels Zandvoort

Volgens PEP (Postmerken en Postinrichting Deel 1 – tot 1871; p. 318, uitgegeven in 2006) had Zandvoort in 1852 een bestelhuis en in 1869 een hulppostkantoor, dat in 1885 de status kreeg van postkantoor. Op p. 377 staat verdere informatie over dit postkantoor met nummer 6375. In 1840 woonden er 1062 mensen in Zandvoort. In de periode 1881 tot 1884 was er een tijdelijk postkantoor tijdens het badseizoen. Volgens deze bron zijn er in de vroege jaren de volgende stempels gebruikt:

  • ZANDVOORT, langstempel met schreefloze letter, in rood en zwart, type 49, van 1869 tot 1885;

  • HAARLEM, halve cirkel met schreefloze letter en recht jaartal, in rood (type 56), van 1869 tot 1870;

  • 209, puntstempel in zwart, type 35, van 1881 tot 1884 gedurende het badseizoen en daarna het hele jaar.

Langstempel Zandvoort (ook wel aangeduid als ‘naamstempel’)

Bron: Postbeeld: Briefkaart uit 1870 met langstempel Zandvoort en Kleinrondstempel Haarlem. Met adres in Overveen.

Bron: PostHistorie: “Naamstempel Zandvoort 1872. Zandvoort – Haarlem – Nijmegen 30.7.1872”.

Bron: eBay: “langstempel Zandvoort op NVPH 19”.

Zandvoort Puntstempel 209

Po&Po1: “Het (tijdelijk) postkantoor Zandvoort ontving op 15 juni 1881 een kleinrondstempel met 18-uur karakters en het nummerstempel 209. Het postkantoor was alleen geopend in het badseizoen met ingang van 1 mei 1881, aldus de bekendmaking (Circulaire 1144). De openingsdatum werd later gewijzigd in 13 juni 1881. Het kantoor bleef geopend tot 1 oktober 1881. In 1882: van 5 juni tot 7 oktober. In 1883: van 1 juni tot 6 oktober. In 1884: van 2 juni tot 4 oktober. Daarna werd het tijdelijke postkantoor omgezet in [een] postkantoor vanaf 18 mei 1885 (Circulaire 1262)”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op 31, 1ct groen, mooie afdruk”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling. NVPH 33 (2x) met puntstempel 209 en kleinrondstempel Zandvoort 31 augustus 1887.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort op port 1, bruin op oranje”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 19 L”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 21 H”.

Bron: eBay : “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 23 L”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 24 L”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 25 H”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 26 Ha”

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op 27, 50ct geelbruin”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 28 H”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op 29, 2½gld rood en blauw, zeldzaam”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort op 22, 12½ct grijs op envelopje, 1885”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op Port 4AIII, 1½ct lichtblauw met penvernietiging, keur Koopman”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op Port 8CI, 12ct lichtblauw”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort op port 8, 12½ct lichtblauw, miniem dun plekje overigens pracht ex.”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort, op Port 9AIII, 15ct lichtblauw, mooie afdruk”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph PORT 11 III B”.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “209, Zandvoort op 34, 3ct oranje, 1 kort tandje overigens pracht ex., zeer schaars”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 35a”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 37”.

Bron: eBay: “puntstempel 209 ZANDVOORT op nvph 38 a ; KEUR OKKER”.

Kleinrondstempel Haarlem-Zandvoort (treinstempels)

Haarlem-Zandvoort-A

Bron: eBay: “Netherlands Kleinrond Haarlem-Zandvoort on NVPH 51”. Haarlem-Zandvoort A.

Bron: Delcampe: “Kleinrond. Haarlem-Zandvoort A”. 1900.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Haarlem-Zandvoort, op 60, 5ct rood”. HAARLEM-ZANDVOORT A

Haarlem-Zandvoort-B

Verzameling Dik de Geus. Haarlem-Zandvoort-B.

Bron: Delcampe Haarlem-Zandvoort B, 1895.

Bron: eBay

Bron: Postzegelveiling Rijnmond: “Haarlem-Zandvoort op nr.60 cat.22 pr.ex.”. HAARLEM-ZANDVOORT B.

Haarlem-Zandvoort C

Bron: Delcampe. HAARLEM-ZANDVOORT C; 1905.

Bron: Delcampe. HAARLEM-ZANDVOORT C, 1898.

Bron: Delcampe: “Netherlands – ‘Kleinrond cancellations’ 1906 Postcard with kleinrond HAARLEM-ZANDVOORT, (Postal History)”.

Kleinrondstempel Zandvoort

Po&Po2: “Het tijdelijk postkantoor ZANDVOORT ontving op 15 juni 1881 een kleinrondstempel met 18-uur karakters. Het postkantoor was alleen geopend in het badseizoen met ingang van 1 mei 1881, aldus de bekendmaking (Circulaire 1144). De openingsdatum werd later gewijzigd in 13 juni 1881. Het kantoor bleef geopend tot 1 oktober 1881. In 1882 geopend: van 5 juni tot 7 oktober. In 1883 geopend: van 1 juni tot 6 oktober. In 1884 geopend: van 2 juni tot 4 oktober. Daarna werd het tijdelijke postkantoor omgezet in een postkantoor met volledige dienstuitvoering vanaf 18 mei 1885 (Circulaire 1262). In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 18 april 1881. Op 29 oktober 1889 werd een stempel toegezonden zonder karakters. Type II: Met een dikkere buitenrand werd een stempel verstrekt op 26 juli 1894. Het grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen”.

Bron: Delcampe; 1895

Bron: Delcampe; 1894

Grootrondstempel Zandvoort

Volgens Po& Po3 werd op “12 maart 1896 … een grootrondstempel met karakters toegezonden. Een nieuw stempel met karakters volgde op 18 december 1902. Twee stempels met twee dozen 18-uur karakters werden verstrekt op 27 februari 1904. Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op 19 juli 1906. Het postkantoor ZANDVOORT ontving vier grootrondstempels”.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Zandvoort Grootrondstempel 1901.

Bron: eBay

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “33, 2½ct lila, 34, 3ct oranje en 36, 7½ct bruin, tricolore mengfrankering van Zandvoort naar Coburg, Duitsland”. 29 augustus 1898.

Bron: Postbeeld: “1899, Registered cover from Zandvoord to Metz, see both beautiful postmarks”. Grootrondstempel Zandvoort 10 augustus 1899. Aangetekend met aantekenstrookje R No 110.

Bron: Delcampe.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart van Zandvoort naar Haarlem, verstuurd op 31 dec 1899 met verzend- en aankomststempels.

Bron: Delcampe: “1902 Grootrond ZANDVOORT op bk naar Haarlem”.

Bron: eBay

Bron: PostHistorie: “Em. Port 1894 Zandvoort – Houten. Zandvoort – Houten 3.8.1899”.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart (veranderd in ‘drukwerk’) van Zandvoort naar Amsterdam, verstuurd op 31 JUL 1900. Gefrankeerd met NVPH 51 uit 1899.

Bron: eBay: “Netherlands 1905 NVPH 55(2x) cover Zandvoort to Amsterd[am]”.

Grootrondstempel Zandvoort Bad

Bron: Delcampe

Grootrondstempel Zandvoort Passage

Bron: eBay: “Langebalkstempel ZANDVOORT-PASSAGE op ansichtkaart Overveen Kraantjelek”. Foutieve aanduiding: moet zijn Grootrondstempel.

Verzameling Dik de Geus. Zandvoort passage grootrondstempel naar Amsterdam (met bestellersstempel en aankomststempel) 21 augustus 1902.

Bron: eBay: “Grootrondstempel ZANDVOORT-PASSAGE op ansichtkaart Zandvoort Strand”. Poststempel 16 augustus 1905.

Zandvoort: Typenraderstempel Lange Balk met arcering

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie

ZANDVOORT 1: LBMN 0065 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. Het stempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op 19 juli 1906. Gebruiksperiode van 20 juli 1906 tot april 1907.

Bron: Delcampe Lange balk met arcering, 1907.

Bron: eBay

ZANDVOORT 2: LBMN 0066 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. 3478 Het stempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op 19 juli 1906. Gebruiksperiode van 20 juli 1906 tot april/mei 1907.

Nog geen illustratie gevonden.

Zandvoort: Typenraderstempel Lange Balk

ZANDVOORT 1: LBMN 0065a Arcering verwijderd door De Munt in april 1907. Het stempel werd terugontvangen in februari 1920. Gebruiksperiode van april 1907 tot februari 1920.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart van Zandvoort naar Amsterdam, verstuurd op 28.8.1910 met poststempel Zandvoort-1 en gefrankeerd met NVPH 51 uit 1899.

Bron: eBay: “1911, Dld, 3x doorgestuurde env: Charlottenburg, Amsterdam, Zandvoort; PORT 15”.

ZANDVOORT 1: KBPK 2575 Opgeleverd door De Munt op 3 februari 1920. Het stempel werd toegezonden op 9 februari 1920 en afgekeurd op 30 juli 1965. Gebruiksperiode van 10 februari 1920 tot en met 21 oktober 1965.

Bron: PostHistorie: “Firma envelop Zandvoort 1932 – Wereld / Globe”. Korte Balk Zandvoort 1.

Bron: Delcampe. Poststempel Zandvoort-1.

ZANDVOORT 2: LBMN 0066a Arcering verwijderd door De Munt in april/mei 1907. Het stempel werd terugontvangen in juni 1934, waarna het werd vernietigd. Gebruiksperiode van april/mei 1907 tot en met 14 juni 1934.

Bron: Delcampe: Poststempel Zandvoort-2.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Lange-balkstempel Zandvoort 2, verstuurd op 6.8.1926 naar Amsterdam (met bestellersstempel C981 van Amsterdam).

ZANDVOORT 3: LBPK 2990 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 oktober 1910. a. Eerste gebruiksperiode van 12 oktober 1910 tot .. (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters).

Verzameling Dik de Geus. Poststempel Zandvoort-3, naar Haarlem (met bestellersstempel 86), verstuurd op 28 oktober 1921 naar de firma J.A. Haas & Zoon te Haarlem.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Poststempel Zandvoort-3, verstuurd op 18 juli 1929.

Bron: Delcampe

ZANDVOORT 4: LBPK 2991 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912. a. Eerste gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters) b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters).

Bron: PostHistorie: “Em. Konijnenburg Expresse Zandvoort – Amsterdam 1948. Zandvoort – Amsterdam 22.1.1948 . Port 1e gewicht 10 . Expresserecht 30”.

ZANDVOORT 5: LBPK 2992 Vervaardigd door De Munt in april 1913. Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 17 april 1913. Het stempel bleek verdwenen te zijn, aldus een telefonische mededeling op 10 november 1948. Een nieuw stempel werd besteld. Gebruiksperiode van 18 april 1913 tot en met 9 november 1948.

Bron: eBay: ”NEDERLAND BEER HOTEL ZANDVOORT CARD WITH 2 VALUES TO CHARLOTTENBURG”. Poststempel Zandvoort 5, 16 augustus 1914.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Lange-balkstempel Zandvoort-5, verstuurd in 1915.

Bron: eBay: “FRANCE 1915 WW1 MINISTERE GUERRE CENSOR DIEPPE to HOLLAND 25c OPENED BOXED”. Zandvoort 5.

Bron: House of Cards Poststempel Zandvoort 5, 1916.

Bron: eBay: “NETHERLANDS, 1916 cover, AUSTLANDSTELLE, EMMERICH, 2 1/2c. & Independence 10c.”. Zandvoort 5?

Bron: eBay: “INTERNERING 1 BERLIN23.8.16 AANGETEKEND va. ZANDVOORT 21.VIII.16 VERZONDEN T860”. >Zandvoort 5.

Bron: eBay: “NETHERLANDS 1922 AVIATION PPC ZANDVOORT WITH PLANE ….F/VF”. Zandvoort 5.

Zandvoort Vlagstempel met ***

Bron: eBay: “Enkelfrankering 111 op ansichtkaart "Een dag te Zandvoort"”.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Zandvoort vlagstempel 6 augustus 1928.

Bron: eBay: “Postcard ansichtkaart Zandvoort terug van het zeilen Nederland vliegende duif”.

Bron: Delcampe.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Zandvoort vlagstempel, verstuurd op 19 juli 1933.

Bron: Delcampe

ZANDVOORT PASSAGE 1: LBBK 2133 Vervaardigd door De Munt in april 1912. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912. Bij de stempelafdruk is vermeld: vernieuwd, nieuw exemplaar verstrekt met inschrift Groot Badhuis. Gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot mei 1920.

Nog geen illustratie gevonden.

Zandvoort: Typenraderstempel Korte Balk

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie

ZANDVOORT 1: KBPK 3553 Opgeleverd door De Munt op 3 februari 1920. Het stempel werd toegezonden op 9 februari 1920 en afgekeurd op 30 juli 1965. Gebruiksperiode van 10 februari 1920 tot en met 21 oktober 1965.

Bron: PostHistorie: “Firma envelop Zandvoort 1932 – Wereld / Globe”. >Zandvoort 1.

Bron: PostHistorie: “Firma envelop Zandvoort 1935 – Bad Hotel Driehuizen”.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Korte-balk stempel Zandvoort-1, verstuurd in 1936.

Bron: PostHistorie: “Briefkaart G. 237 / Bijfrankering Zandvoort – Duitsland 1937”.

Bron: PostHistorie: “Em. Port 1921 Zandvoort – Leiden. Zandvoort – Leiden 23.8.1937”.

Bron: eBay: “Japan 1940 tiny cover to Netherlands/Printed Matter/3s & 1s/German censor tape”. Aankomststempel Zandvoort (Korte Balk, 18 augustus 1940).

Bron: eBay: “Netherlands 1941 German Censored Post Card sent from Zandvoort to Germany”.

Verzameling Reinoud Bruntink. Legioenzegel met Kortebalkstempel Zandvoort 1942 met uitleg over de brief die een ontruiming aankondigde.

Bron: PostHistorie: “Zandvoort – Brooklyn USA 25.11.1946 – Raketvlucht. Zandvoort 25.11.1946 Stempels: In beslag genomen Hoofdbestuur P.T.T. den Haag 26.11.1946 . Vrijgegeven door JUSTITIE te AMSTERDAM”.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Poststempel Zandvoort-1 (Korte Balk), verstuurd in 1946 naar Amsterdam.

Bron: eBay: “1947 HOLLAND rocket mail NRS, de Bruijn, FDR stamp – EZ 57C1”.

Bron: eBay

Bron: Delcampe

ZANDVOORT 2: KBPK 3554 Opgeleverd door De Munt op 13 juni 1934. Het stempel werd toegezonden op 14 juni 1934 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 15 juni 1934 tot en met 18 november 1969.

Nog geen illustratie gevonden.

ZANDVOORT 5: KBPK 3555 Opgeleverd door De Munt op 29 maart 1949. Het stempel werd toegezonden op 8 april 1949 en vernietigd op 8 juni 1970. Gebruiksperiode van 9 april 1949 tot en met 18 november 1969.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Korte-balk stempel Zandvoort-5, verstuurd op 12 juli 1953.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Poststempel Korte Balk Zandvoort 5, verstuurd in 1956 naar Amsterdam.

ZANDVOORT (GROOT-BADHUIS) 1: KBBK 0490 Opgeleverd door De Munt op 5 mei 1920. Het stempel werd toegezonden in mei 1920. a. Eerste gebruiksperiode van 7 juni 1920 tot en met 15 september 1920. b. Tweede gebruiksperiode van juni 1921 tot september 1921. c. Derde gebruiksperiode van juni 1922 tot september 1922. d. Vierde gebruiksperiode van juni 1923 tot en met 31 augustus 1923.

Nog geen illustratie gevonden.

ZANDVOORT (GROOT-BADHUIS) 2: KBBK 0491 Opgeleverd door De Munt op 5 mei 1920. Het stempel werd toegezonden in mei 1920. a. Eerste gebruiksperiode van 7 juni 1920 tot en met 15 september 1920. b. Tweede gebruiksperiode van juni 1921 tot september 1921. c. Derde gebruiksperiode van juni 1922 tot september 1922. d. Vierde gebruiksperiode van juni 1923 tot en met 31 augustus 1923.

Nog geen illustratie gevonden.

ZANDVOORT (GROOT-BADHUIS) 3: KBBK 0492 Opgeleverd door De Munt op 5 mei 1920. Het stempel werd toegezonden in mei 1920. a. Eerste gebruiksperiode van 7 juni 1920 tot en met 15 september 1920. b. Tweede gebruiksperiode van juni 1921 tot september 1921. c. Derde gebruiksperiode van juni 1922 tot september 1922. d. Vierde gebruiksperiode van juni 1923 tot en met 31 augustus 1923. 3482.

Nog geen illustratie gevonden.

ZANDVOORT Stadspostagentschappen

ZANDVOORT-BURGEM. ENGELBERTSSTR. 1: KBPA 0403 Opgeleverd door De Munt op 22 maart 1928. Het stempel werd toegezonden eind maart 1928. Gebruiksperiode van 1 april 1928 tot en met 30 september 1929.

Nog geen illustratie gevonden.

ZANDVOORT-ZEESTRAAT 1: KBPA 0404 Opgeleverd door De Munt in april 1927. Het stempel werd toegezonden in april 1927. a. Eerste gebruiksperiode van 1 mei 1927 tot en met 30 september 1932. b. Tweede gebruiksperiode van 1 juni 1933 tot en met 31 augustus 1933. c. Derde gebruiksperiode van 1 juni 1934 tot en met 31 augustus 1934. d. Vierde gebruiksperiode van 1 juni 1935 tot en met 31 augustus 1935.

Nog geen illustratie gevonden.

Zandvoort: Typenraderstempel Open Balk

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie

ZANDVOORT 1: OBPK 1768 Vervaardigd door Numerofa in oktober 1965. Het stempel werd verzonden op 21 oktober 1965. Gebruiksperiode vanaf 22 oktober 1965 en was eind 1979 nog in gebruik.

Bron: Delcampe. Zandvoort-1

ZANDVOORT 6: OBPK 1769 Vervaardigd door Numerofa in september 1965. Het hamerstempel werd verzonden op 22 september 1965. Gebruiksperiode vanaf 23 september 1965 en was eind 1979 nog in gebruik.

Bron: PostHistorie: “Em. Zomer 1967 Zandvoort – Duitsland. Zandvoort – Duitsland 28.4.1967”.

Bron: PostHistorie: “Em. Europa 1971 Aangetekend Zandvoort – Duitsland. Zandvoort – Duitsland 9.5.1971”.

ZANDVOORT 7: OBPK 1770 Vervaardigd door Numerofa in mei 1966. Het stempel werd verzonden op 18 mei 1966. Gebruiksperiode vanaf 19 mei 1966 en was eind 1979 nog in gebruik.

Bron: Delcampe: Zandvoort 7 en Zandvoort 5.

Persbrieven met de bus mee; vrachttarief

Bron: PostHistorie: “Zandvoort – Haarlem – Persbrief NZH 25 ct. Zandvoort – Haarlem. Vrachtzegel : NZH 25 ct.”.

Bron: PostHistorie: “Zandvoort – Haarlem – Persbrief NZHVM 25 cent”.

Bron: PostHistorie: “Zandvoort – Haarlem – Persbrief NZH 30 ct.”.

Bron: PostHistorie: “Zandvoort – Haarlem – Persbrief HZN (spiegelbeeld NHZ) 30 ct.”.

Zandvoort Filatelieloket

Bron: Delcampe

Bron: Delcampe.

Bestellersstempels gebruikt in Zandvoort

Ook in Zandvoort gebruikten de postbestellers individuele bestellersstempels met hun nummer, en een cijfer om de besteltijd mee aan te geven. Zie Haarlem: poststempels deel 4 (bestellersstempels) voor verdere uitleg. Tot dusver hebben we vier voorbeelden gevonden.

Bron: Delcampe. Briefkaart uit Duitsland naar Zandvoort 1905, met bestellersstempel B 3, in ovaal.

Verzameling David Haug. Briefkaart afkomstig van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, te Haarlem, naar Zandvoort. Op de voorkant van de briefkaart een machinestempel Haarlem 30 6 1910. En bestellersstempel Zandvoort A 4 in ovaal.

Bron: Delcampe Brief van Nederlandsch Indië, 1912, met bestellersstempel A.5, in ovaal.

Bron: Delcampe Briefkaart van Rotterdam naar Zandvoort, 1905, met bestellersstempel A.6, 1905, in ovaal.

Bron: Delcampe. Briefkaart uit Nederlandsch Indië, met bestellersstempel D.6, in ovaal.

Voetnoten

2 Nederlandse Academie voor Filatelie; HAARLEM-ZANDVOORT A; 1900.
versie 13-02-2020