Sociale filatelie

Sociale filatelie index

Sociale filatelie houdt zich bezig met de sociale geschiedenis zoals die door middel van poststukken zichtbaar kan worden gemaakt. Binnen de filatelie is het een steeds populairder thema, waarvan de oorsprong teruggaat tot initiatieven in Australië in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Volgens de website ‘stampdomain’ (zie Stamp Domain) gaat het om alle verbindingen tussen filatelie en sociale of economische geschiedenis en kan het gaan over de postgeschiedenis van een stad, van een bedrijf of een sector, van een individu of familie, of van ‘alles wat je je maar bij geschiedenis kunt voorstellen’. Het illustratiemateriaal kan filatelistisch zijn, maar vaak wordt dat gecombineerd met andere illustraties. Veel van wat we op de OHvZ website doen bij postgeschiedenis kan op die manier ‘sociale filatelie’ worden genoemd, maar onder de rubriek ‘sociale filatelie’ willen we ons beperken tot de verbinding van postgeschiedenis met toonaangevende individuen of organisaties. Op filatelistische tentoonstellingen is sociale filatelie inmiddels al een tijd een geaccepteerd onderdeel. Zie bijvoorbeeld: York Philatelic Society

In Haarlem en omgeving kan die sociale filatelie inhouden dat de correspondentie van en naar invloedrijke personen in kaart wordt gebracht.

Een van die invloedrijke personen staat in deze eerste bijdrage centraal: Adriaan Stoop, die leefde van 1856 tot 1935.versie 01-07-2020