Rondzending

Op Hoop van Zegels heeft een goed lopend rondzendverkeer postzegels.
Ongeveer 15 keer per seizoen, tussen september en mei, ontvangen de deelnemers een zending met tenminste 10 boekjes postzegels waaruit gekocht kan worden.
Ook kunnen de leden de eigen dubbele postzegels op deze manier aanbieden aan de andere leden.

Er is ook een rondzenddienst voor poststukken die op dezelfde wijze werkt als die voor postzegels. Poststukken zijn alle andere artikelen dan post­zegels die door de postdienst worden uitgegeven, zoals eerste-dag-omslagen, gelopen brieven, postzegelboekjes, briefkaarten en maximumkaarten.