Links

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Het Maandblad Filatelie De overkoepelende organisatie van 100 postzegelclubs voor de jeugd: JeugdFilatelie Nederland. De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po&Po Het Museum voor Communicatie De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie Frankeerstempel.nl Belastingzegels en -documenten Indonesië In de zusterstad van Haarlem, Osnabrück, is de vereniging Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück von 1928 e. V. actief.