Links

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen


De KNBF Nieuwsbrief


Het Maandblad Filatelie


De Dag van de Postzegel


De overkoepelende organisatie van 100 postzegelclubs voor de jeugd: JeugdFilatelie Nederland.


De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po&Po


De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie


Frankeerstempel.nl


Belastingzegels en -documenten Indonesië


In de zusterstad van Haarlem, Osnabrück, is de vereniging Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück von 1928 e. V. actief.


In een andere zusterstad van Haarlem, Angers, is Le Club Philatélique et Numismatique de l’Anjousinds 1926 actief.versie 01-09-2020