van Tubergen

van Tubergen

Samenstelling Nico van der Lee.

C.G. van Tubergen, Kwaliteits bloembollen en planten sinds 1868.

Historie

De firma C.G. van Tubergen werd in 1868 opgericht door de gebroeders Cornelis en Marinus van Tubergen, oorspronkelijk uit de tabakshandel in Amsterdam afkomstig. Zij kochten samen met hun vader de hofstede ‘Zwanenburg’, temidden van de weilanden gelegen aan de

Leidse trekvaart buiten Haarlem. Hier begonnen zij een bloembollen- en zaadhandel. Gesteund vanaf 1882 en 1890 door resp. hun neven J.M.C. Hoog en Th.M. Hoog breidden zij hun zaken uit en gingen zij zich meer en meer op het verhandelen en kweken van bijzondere planten- en bolgewassen toeleggen, waarvoor in Nederland, maar vooral ook in Engeland en Amerika grote belangstelling bestond. Met eigen kwekerijen in Haarlem, Heemstede en Hillegom had Van Tubergen ongetwijfeld het allergrootste assortiment bijzondere bol- en knolgewassen en vaste planten. Na een aantal veranderingen is Van Tubergen nu al 7 jaar aan de Leidsevaart te Heemstede gevestigd en een begrip voor kwaliteits bloembollen en planten.

Bron: vantubergen.nl

NU: Leidsevaartweg 46, 2106 NA Heemstede

Het bedrijf is in “volle bloei” en op het internet dan ook eenvoudig te vinden.

Hun perfin VT.

Het bedrijf heeft van vanaf 1928 tot in 1937 de perfin VT gebruikt.

Een aantal voorbeelden hiervan ziet u hier:

De onderstaande brieven tonen aan dat het bedrijf ook ik die tijd al duidelijk internationaal gericht was.versie 18-11-2019