Poststempels van Velsen deel 6

Poststempels Velsen deel 6

Dit is het vervolg van Poststempels van Velsen, deel 5.


TREINSTEMPELS gebruikt in de gemeente Velsen.

TRAJECTSTEMPELS

HAARL:-HELDER
TSTR 0012
24-11-1868

Ten behoeve van het treintraject HAARLEM-(DEN) HELDER v.v. In het stempelboek onder postkantoor Haarlem zijn in het stempelboek drie afdrukken aangebracht van takjestempels voor de conducteur op de lijn Haarlem – Helder. De stempels zijn toegezonden aan de Inspecteur te Utrecht op 24 november 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 23 NOV 68.

Takjestempel

Afbeelding 2209 Afbeelding 2210

Afbeelding 1047

Afdruk in rood 07-07-1869


HAARL:-HELDER. 24-10-1877
Haarlem – Helder. Cijfers: I II letters: D.
De stempels zijn toegezonden op 24 november 1868. In het stempelboek van De Munt een afdruk van 25 NOV 77 en karakter C. In het stempelboek van het Museum voor Communicatie een afdruk onder Haarlem op 24 oktober 1877 (met karakters).

Onder in het stempel wordt de rijrichting en de ritvolgorde van de trein aangegeven met karakters. In heengaande richting door een romeins cijfer bijvoorbeeld: I rit, II rit. In teruggaande richting door een letter bijvoorbeeld: A is 1e rit, B is 2e rit, enz.

VELSEN-IJMUIDEN 14-11-1883
Cijfers: -letters: A

In het stempelboek van De Munt is dit stempel afgedrukt met de datum 2 JAN 83 en in het onderste segment de letter A. In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is dit stempel afgebeeld bij het postkantoor IJmuiden, met karakters, met verstrekkingsdatum 14 november 1883.

Haltestempels

Het spoorwegtraject Haarlem-Uitgeest werd op 1 mei 1867 in gebruik genomen. Op die datum werd het station Santpoort-Zuid geopend. De benaming ZANDPOORT was postaal.

ZANDPOORT Haarlem 14-03-1871 Haarlem-Helder
HSZP 0299

ZANDPOORT Den Helder 26-07-1878 Helder-Amsterdam
HSZP 0299

Op 1 mei 1867 werd het station te Velsen geopend gelegen aan het traject Haarlem-Uitgeest.

VELSEN Amsterdam 22-09-1874 Helder-Amsterdam
HSZP 0256

VELSEN Den Helder 26-07-1878 Helder-Amsterdam
HSZP 0256

Afbeelding 4

Trajectstempel met Takje en rode stempel inkt.

Afbeelding 2215

Halte stempel ZANDPOORT

SANTPOORT-MEERENBERG
Er ging een treintje van Santpoort station naar Meerenberg om goederen en kolen af te leveren. Het treintje kreeg de naam gekkie (Provinciaal ziekenhuis).

Afbeelding 4

Picture 6

STATION SANTPOORT-ZUID
Blokstempel 544

Afbeelding 6 Afbeelding 4

STATION SANTPOORT-NOORD
Blokstempel 543

Afbeelding 4

Afbeelding 2219 Afbeelding 10249

Afbeelding 2221

Halte DRIEHUIS-ZUID Blokstempel 183

Afbeelding 2016

Halte DRIEHUIS-WESTERVELD

Afbeelding 2 Afbeelding 10251

Halte VELSEN Zeeweg

Afbeelding 2228 Afbeelding 2227

Blokstempel 643:

Afbeelding 2226

STATION VELSEN met halte stempel VELSEN

Afbeelding 7

STATION VELSEN-IJMUIDEN OOST

Afbeelding 3 Afbeelding 2230 Picture 19

Halte CASENBROODSTRAAT (klaphekje)

Afbeelding 2235

HalteIJMUIDEN JULIANAKADE

Afbeelding 3 Afbeelding 5

IJMUIDEN (STATION)

Picture 29 Afbeelding 2240

IJMUIDEN
Blokstempel 724

Afbeelding 2243

Afbeelding 2242

IJMUIDEN (HAVEN)

Afbeelding 8

Afbeelding 2247

Bij de vishallen was IJMUIDEN HAVEN

Militaire Telegraafdienst VELZEN

Afbeelding 2248

RADIOBRIEFTELEGRAM

Afbeelding 3

IJMUIDEN Internationaal Padvinderskamp 1913

Picture 3

Mededeling No 3141s van 24 juli 1913: In het Internationale Padvinderskamp, hetwelk van 24 tot en met 31 Juli 1913 te IJmuiden wordt ingericht, is een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het postkantoor te IJmuiden met het langebalkstempel IJMUIDEN 5.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1930: Bij de ingang van het Padvinderskamp te IJmuiden stond een brievenbus op een tafel in de open lucht, waar enige padvinders postzegels verkochten en een tweeregelig stempel in zwarten inkt PADVINDERS/ KAMP naast de postzegels op brief of briefkaart plaatsten; de zegels werden echter op het postkantoor IJmuiden later vernietigd met den gewone poststempel.

MACHINESTEMPEL met vlag
7 juli 1967 HAVENMOND IJMUIDEN VERRUIMD EN VERNIEUWD tussen 2 rechte lijnen.

Afbeelding 2

Er werd reclame gemaakt in de vlag van het stempel omdat het verbreden van de havenmond noodzakelijk was. Zo kon de instantie het laten weten aan het postkantoor te Amsterdam en vandaar uit gestempeld en verzonden worden.

IJMUIDEN 75 jaar Scheveningen Radio; catamaranrace IJmuiden-Scheveningen 1979

Afbeelding 2266

Dienstorder No H.409 van 14 augustus 1979: Gebruik bijzonder poststempel/postvervoer; catamaranrace. In het kader van ’75 jaar Scheveningen Radio’ wordt op 8 september 1979 de catamaranrace IJmuiden-Scheveningen gehouden. In een volgboot zullen gewone poststukken tot en met 250 gram, voor alle bestemmingen, worden vervoerd. Bijzondere diensten (aantekening, spoedbestelling, e.d.) zijn niet toegelaten. Deze correspondentie, die uiteraard moet zijn geadresseerd en voldoende gefrankeerd, wordt op het postkantoor IJmuiden gestempeld met een bijzonder poststempel. Poststukken zonder adres worden NIET gestempeld en evenmin met de volgboot meegegeven. De per volgboot vervoerde post wordt te ‘s-Gravenhage voorzien van een ‘aankomststempel’, namelijk een afdruk van een (normale) dagtekeningstempel ”s-Gravenhage-Badhuisstraat’ d.d. 8 IX 79. Daarna wordt de correspondentie normaal doorgezonden.

MACHINESTEMPEL met vlag
75 JAAR PCH SCHEVENINGEN RADIO IJMUIDEN in kastje

Afbeelding 7

In het jaar 1979 werd er in de machinestempel van Haarlem in het vlagstempel reclame gemaakt voor Scheveningen radio die 75 jaar bestond. Dit bedrijf staat voor het berichtverkeer voor de schepen op zee en ook andersom. De toegangscode is Pappa Charlie Hotel (PCH).

Postwaardestuk Velsen
1929-1930. Foto-briefkaarten met bruine afbeeldingen; zegel ’Wilhelmina type Veth’; roomwit karton (148×105).

Afbeelding 3

Deze afbeelding van Velsen (K. Ruïne van Bederode IV-5) komt uit een serie van 15 fotokaarten. De ruïne van Brederode bevindt zich op de grens Santpoort-Noord en Zuid.

POSTZEGELS officiële uitgave van de post met betrekking tot de gemeente Velsen

Picture 4

1957, 13 mei Zomerzegels schepen. NVPH nr. 691

Afbeelding 3090 Afbeelding 3099

Drukproef in groen goedgekeurd voor afdrukken. Ontwerper Jenny Dalenoord. Het is de motortrawler, en niet de trawllogger, van Job Gouda te IJmuiden. Het schip kreeg als kenbaarheid IJM.99 toegewezen.


1916

Afbeelding 3098


1931 Koningin Wilhelmina, Industrie en Nijverheid. NVPH nr.236

Picture 3

De eerste zegel is een proef fotodruk. Ontwerp van Piet Zwart. Met op de achtergrond de schoorstenen van hoogovens.

Afbeelding 3089


1971 29 juni 60e verjaardag prins Bernhard NVPH nr. 994

Ontwerper Pieter Dirk Brattinga

Afbeelding 3088 Picture 2

De voorgeschiedenis tot het vervaardigen van een postzegel met op de achtergrond in het rood de hijskranen van de Hoogovens. De 25 ct is een gezamenlijke uitgave met Suriname en de Nederlandse Antillen.


Architectuur wederopbouw Uitgifte 11 september 2017 NVPH nr.

Afbeelding 3083

De Nederlandse wederopbouwperiode is door PostNL vervat in een postzegelvel. Tien gebouwen die duidelijke kenmerken vertonen van deze bouwkundige periode na de Tweede Wereldoorlog, waaronder het gebouw van de Koninklijke Hoogovens in IJmuiden.

Afbeelding 10258


1979 2 mei Europa C.E.P.T. NVPH nr. 1180

Afbeelding 3084 Afbeelding 12

Proef tekening. Ontwerper Jaap Drupsteen


Berichtenverkeer op zee Scheveningen Radio kuststation te IJmuiden

Afbeelding 4

Noordzeehoofd IJmuiden. Ontwerper Reynoud Homan


Ontwerp niet uitgevoerd voor zomerzegels 1965

Picture 2


2003 1 Februari. Nederland en het Water. NVPH nr. 2152
IJmuiden havengezicht. Ontwerper Theo Kurpershoek

Afbeelding 3093 Afbeelding 3092


1996 6 augustus Nederland Waterland-Oeververbindingen NVPH nr.1687

Schetsontwerp en impressie voor de Wijkertunnel. Ontwerp Jan Kees Schelvis

Afbeelding 3091 Afbeelding 3096

De verbinding tussen Velsen en Beverwijk is de Wijkertunnel

Afbeelding 10247

Afbeelding 10248


Architectuur wederopbouw Uitgifte 11 september 2017 NVPH nr. 3576.
De Nederlandse wederopbouwperiode is door PostNL vervat in een postzegelvel. Tien gebouwen die duidelijke kenmerken vertonen van deze bouwkundige periode na de Tweede Wereldoorlog, waaronder de ventilatie gebouwen van de Velsertunnel te Velsen

Afbeelding 3082


Maldives

KOOS van MESSEL KNRM (IJmuiden Netherlands) Rescue Boat Lifeboat Stamp (2013)


Beleef de natuur

Afbeelding 10265

Deze 3e uitgifte van 2021 besteedt aandacht aan het duingebied Duin en Kruidberg in Noord-Holland. Op de postzegels Beleef de natuur – Duin en Kruidberg zijn de volgende bewoners van dit natuurgebied afgebeeld: duinparelmoervlinder, konijn, vos, duindoorn, parnassia, damhert, nachtegaal, duinviooltje, grote tijm en konikpaard.
Het postzegelvel Beleef de natuur – Duin en Kruidberg is een ontwerp van grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda.


75 JAAR VRIJHEID uitgifte 5 mei 2020 NVPH. Nr. ?
Zoon van Yvette Hartman-Mercier verwacht op 5 mei 2020 (IJmuidenaar).

Afbeelding 2246


Privé uitgiften

Afbeelding 10263 Afbeelding 10262

Postzegelvereniging IJmuiden. 80-jarig jubileum 2015. Logo van de club

Picture 2

De Romeinen in Velsen HKV 2017

Afbeelding 10264

Santpoortse molen de Santhaas 2021

Afbeelding 10246

Noordzeesluizen IJmuiden NVPH 2016

Afbeelding 10260 Afbeelding 10261

Beeckenstein een van de mooiste buitenplaats in de gemeente Velsen en staat op de monumentenlijst.


Havenlichten en de vuurtoren van IJmuiden

Afbeelding 10253 Afbeelding 10267 Afbeelding 10269 Afbeelding 3 Afbeelding 10254 Afbeelding 10270 Afbeelding 2110 Afbeelding 2220 Afbeelding 10271 Afbeelding 2223 Afbeelding 10255 Afbeelding 10256 Afbeelding 10257 Afbeelding 2232

POSTZEGELVERENIGINGEN in de gemeente Velsen

IJMUIDEN Postzegeltentoonstelling 1937.
TBBS 0736 Afdruk in violet
VDW 184

Afbeelding 2 Afbeelding 3

Picture 2

Dienstorder No 192 van 31 maart 1937: Gelegenheidsstempels. Op 9, 10 en 11 April 1937 zal te IJmuiden door de postzegelvereeniging "IJmuiden en Omstreken" een postzegeltentoonstelling worden gehouden. De poststukken gedeponeerd in de op de tentoonstelling aanwezige brievenbus zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.


IJMUIDEN 40 jaar Postzegelvereniging ‘IJmuiden’ 1975
TBBS 0738 Afdruk in zwart
VDW 1069

Picture 4

Dienstorder No H.78 van 25 februari 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 1 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de postzegelvereniging ‘IJmuiden’ zal op 15 en 16 maart a.s. in het noordelijk koetshuis van ‘Beeckesteyn’, Rijksweg 136, Velsen-Zuid, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels wordt op het postkantoor IJmuiden gestempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens nog een dagtekeningstempel van IJmuiden aangebracht. Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor IJMUIDEN.
Gebruiksdata zaterdag 15 maart 1975 en zondag 16 maart 1975


SANTPOORT 40 jaar Postzegelvereniging ‘Santpoort’ 1976

Afbeelding 3


IJMUIDEN 7 NOORDZEEPOST 1935-1985

Picture 3

Speciaal stempel ter gelegenheid 50 jaar postzegelvereniging IJmuiden. Werd gevierd met een tentoonstelling op 22 en 23 maart 1985


IJMUIDEN 1 NOORDZEEPOST ‘95

Picture 2

Speciaal stempel ter gelegenheid 60 jaar postzegelvereniging IJmuiden met tentoonstelling op 10-11-12 maart 1995


ZEEPOST

NED:-INDIË ZEEPOST
Stempeltype ASZB 0030 tot en met ASZB 0032
Het stempel NED:-INDIË ZEEPOST werd alleen aan de postkantoren Amsterdam, IJmuiden en Vlissingen verstrekt. Het eerste stempel, voor IJmuiden, werd verstrekt op 16 mei 1879, het tweede, voor Vlissingen, op 13 november 1882 en het derde, voor Amsterdam, op 30 december 1886.

West-Indië
Het routestempel WEST-INDIË ZEEPOST werd toegezonden naar onderstaande postkantoren in Nederland:

Den Helder, Rotterdam, Vlissingen, IJmuiden en Amsterdam. Het routestempel werd, naast de Nederlandse postkantoren, eveneens gezonden naar de postkantoren in Suriname en naar Curaçao
IJmuiden 16-05-1879


PAQUEBOT
Het stempel PAQUEBOT werd ook toegezonden aan het postkantoor in IJmuiden.

Afbeelding 3076

De kaart werd op het schip aangeboden en voorzien van een Zweedse postzegel hier is duidelijk dat het schip uit Zweden afkomstig was. Bij de eerstvolgende havenplaats (IJmuiden) waar werd aangemeerd, werd de post aangeboden en voorzien van het Paquetbot en dagtekening stempel van IJmuiden 17 mei 1938, om het te versturen naar Amerika.

Afbeelding 3077

Op zee gepost. Aankomst stempel met paquetbot (groen) van IJmuiden, vanhier verzonden naar Zweden.

Picture 9

Aankomst stempel met paquetbot (violet) van IJmuiden, vanhier verzonden naar Amerika


Filatelieloket stempel

Afbeelding 2251

Raamposter van het postkantoor aan de Lange Nieuwstraat te IJmuiden.

IJMUIDEN
STFL 0097 10-03-1987. Vuurtoren “De Binnentoren” (nee Buitentoren het lage licht).

Bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876 bevonden zich twee kleine lichten op de strekdam aan beide zijden van het kanaal. Maar deze lichten bleken onvoldoende veiligheid te bieden. Daarom werd de opdracht verstrekt twee vuurtorens te plaatsen. Het Hoge Licht, ook wel Binnentoren genoemd, en het Lage Licht of Buitentoren. Net als het Lage Licht kreeg het Hoge Licht een vast licht. In 1909 werden de vaste lichten vervangen door draaiende lichten. Het Lage Licht was drie verdiepingen lager dan het Hoge Licht. Het Hoge Licht geeft iedere vijf seconden een lichtflits die bij goed zicht 46 kilometer ver te zien is. Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie opgenomen


Ballonpost IJmuiden

Afbeelding 3074 Picture 3 Afbeelding 3081

Afbeelding 2245

Roodfrankeermachinestempel van de gemeente Velsen. 100 jaar Noordzeekanaal.


Firma Perfins gebruikt in de gemeente Velsen.

Het bestuur van de posterijen heeft van 1875 tot 1972 uitdrukkelijk toegestemd in het gebruik van perfins voor de frankering van poststukken. Deze perfinregeling is in 1972 uit de postale voorschriften geschrapt.
Waarom een perfin in de postzegel?! Om zo diefstal van postzegels door personeel tegen te gaan.

De Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. Kantoor IJmuiden. Deze bank had als perfin N. B. V.

Afbeelding 3101

Aangetekende brief naar Dieppe in Frankrijk met de juiste frankering met langebalkstempel 4

Zeevishandel WED. S.J. GROEN en rederij te IJmuiden. Had ook een perfin en zijn op 5 zegels bekend zie hieronder.

Afbeelding 3103

Afbeelding 10241

Frankeermachinestempel van de firma.


N.V. ZEEVISHANDEL G. DEKKER te IJmuiden.

Afbeelding 3094

Afbeelding 10240

Frankeermachinestempel


PWS ZEEVISHANDEL VON OTERENDORP & SLIS te IJmuiden

Afbeelding 10242

Afbeelding 10243

Afbeelding 10245

Dit bedrijf had zijn eigen privé postwaardenstukken in Nederlands; de bovenste voor binnenland tarief. De twee rode briefkaarten voor buitenlands tarief.


MAXIMAFILIE
1996, 6 Augustus, Nederland Waterland-Oeververbindingen

Wijkertunnel afgestempeld Beverwijk op 6 augustus1996

Afbeelding 10268

2003, 1 Februari Nederland en het Water

Noordzeehoofd, afgestempeld IJmuiden Plein 1945 op 1 februari 2003.
versie 20-08-2022