Poststempels van Velsen deel 2

Poststempels Velsen deel 2

Dit is het vervolg van Poststempels van Velsen, deel 1.


SANDPOORT – DORP kantoorstempel
KNHK 1000
1898-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. De benaming van het hulppostkantoor Zandpoort werd gewijzigd in SANDPOORT-DORP, in verband met de oprichting van het hulppostkantoor Santpoort-Station op 1 augustus 1898.


SANDPOORT-DORP grootrondstempel


SANTPOORT (DORP) kantoorstempel
KNHK 1000
07-03-1913


SANTPOORT (DORP) # 1
KBPK 0000 Opgeleverd door De Munt op 19 augustus 1919.

Het stempel werd verzonden op 20 augustus 1919. Gebruiksperiode van 21 augustus 1919 tot 11 december 1947.


SANTPOORT (DORP) # 1
KBPK 0000 Opgeleverd door De Munt op 8 december 1947.

Het stempel werd verzonden op 11 december 1947 en terugontvangen in januari 1959. Gebruiksperiode van 12 december 1947 tot 1 januari 1959.


SANTPOORT (DORP) # 2
KBPK 0000 Opgeleverd door De Munt op 25 september 1946.

Het stempel werd verzonden op 27 september 1949 en terugontvangen in januari 1959. Gebruiksperiode van 28 september 1949 tot 1 januari 1959.

SANTPOORT Noord

Dienstorder No H.664 van 24 december 1958: Wijziging plaatsnamen.
1. De benamingen van de postinrichtingen te Santpoort zullen ingaande 1 januari 1959 worden gewijzigd.
2. De naam voor het bijkantoor Santpoort Station luidt met ingang van genoemde datum: Santpoort (zuid) en die voor het hulpkantoor Santpoort (dorp): Santpoort (noord).
Met ingang van 12 september 1966 is het hulppostkantoor te Santpoort-Noord omgezet in een bijpostkantoor.


SANTPOORT (NOORD) # 1
OBBK 0000 Vervaardigd door fa. Numerofa in oktober 1958.
OBPA 0000 Stempel in gebruik door postagentschap vanaf 1 juli 1971.

Het stempel werd verzonden op 6 november 1958 en vernietigd op 25 januari 1974.
a. Eerste gebruiksperiode van 1 januari 1959 tot 30 juni 1971 (bijpostkantoor).
b. Tweede gebruiksperiode van 1 juli 1971 tot 9 augustus 1971 (postagentschap).


SANTPOORT (NOORD) # 2
OBBK 0000 Vervaardigd door fa. Numerofa in november 1958.
OBPA 0000 Stempel in gebruik door postagentschap vanaf 1 juli 1971.

Het stempel werd verzonden op 27 november 1958 en vernietigd op 4 maart 1974.
a. Eerste gebruiksperiode van 1 januari 1959 tot 30 juni 1971 (bijpostkantoor).
b. Tweede gebruiksperiode van 1 juli 1971 tot 9 augustus 1971 (postagentschap).


SANTPOORT NOORD Anemonenstraat
Dienstorder No H.287 van 10 juni 1975: Wijziging benaming postinrichting:De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Santpoort Noord-Hoofdstraat, is te rekenen van 2 juni 1975 gewijzigd in Santpoort Noord-Anemonenstraat. Dienstorder No H.585 van 20 december 1977: Wijziging benaming postinrichting: De benaming van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
BedrijfsvormOude benamingNieuwe benaming
stadspostagentschap — Santpoort Noord-Anemoonstraat — Santpoort Noord


SANTPOORT NOORD-ANEMONENSTRAAT # 1 Cilinderbalkstempel
CBPA 0742

Het stempel werd besteld op 1 februari 1975, opgeleverd op 12 april 1975, ingeboekt op 28 april 1975 en verstrekt op 6 mei 1975. Op 2 juni 1975 werd het stempel in gebruik genomen. Gebruiksperiode van 2 juni 1975 tot 1 december 1977. Met ingang van 24 april 1972 is het stadspostagentschap Santpoort-Noord-Hagelingerweg gevestigd. Mededelingen No 24 van 18 juni 1974: Kantoren, Vestiging enz. Op 30 juni 1974 wordt het stadspostagentschap Santpoort-Noord-Hagelingerweg opgeheven.


SANTPOORT-NOORD-HAGELINGERWEG # 1
CBPA 0743 Cilinderbalkstempels;

Afbeelding 15

Het stempel werd opgeleverd op 5 juni 1972 en verstrekt op 20 juni 1972. Het stempel werd vernietigd op 14 juli 1975. Gebruiksperiode van 21 juni 1972 tot 30 juni 1974. Mededelingen No 26 van 29 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.: Op 1 juli 1971 wordt het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Santpoort Noord opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Santpoort Noord-Hoofdstraat, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het districtspostkantoor Haarlem.


SANTPOORT NOORD Hoofdstraat
Met ingang van 1 juli 1971 is het stadspostagentschap Santpoort-Noord-Hoofdstraat gevestigd in de plaats van het opgeheven bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Santpoort-Noord.


SANTPOORT NOORD-HOOFDSTRAAT # 1
CBPA 0744 Cilinderbalkstempels

Gebruiksperiode van 10 augustus 1971 tot 2 juni 1975.


SANTPOORT NOORD-Postagentschappen
Dienstorder No H.585 van 20 december 1977: Wijziging benaming postinrichting. De benaming van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
BedrijfsvormOude benamingNieuwe benaming
stadspostagentschap — Santpoort Noord-Anemoonstraat — Santpoort Noord

01-12-1977 de benaming van het stpags Santpoort Noord – Anemonenstraat werd gewijzigd in Santpoort Noord.


SANTPOORT NOORD # 1 (cilinderbalkstempel en kantoorstempel).
CBPA 0741

Het stempel werd opgeleverd op 26 september 1977, verstrekt op 21 oktober 1977 en op 1 december 1977 in gebruik genomen.

Stempel in gebruik van 01-12-1977 tot ………………


SANTPOORT NOORD # 2 (cilinderbalkstempel).

Afbeelding 65

Sinds 2007 worden door TNT post zelfinktende tuimelstempels gebruikt.


SANTPOORT NOORD-HOOFDSTRAAT # 1
Adres, Hoofdstraat 177 in The Read Shop Express

Afbeelding 66

TNT Post heeft dit stempel uitgegeven in 2007 tot 1 januari 2011.


Zelfinktende tuimelstempels PostNL

SANTPOORT-NOORD-HOOFDSTRAAT 177
Adres, Hoofdstraat 177 in The Read Shop Express.

Afbeelding 68

In gebruik genomen van 2011 tot 1 januari 2017 met vestigingsnummer stempel
Adres, Hoofdstraat 177 in The Read Shop Express

Afbeelding 31 Afbeelding 36

In gebruik genomen vanaf januari 2017. Het tweede stempel heeft een vervorming van de stempelplaat


ZANDPOORT-STATN
09-01-1886 Stationspostkantoor (kleinrondstempel).

In het kleinrondstempel van ZANDPOORT-STATN werden hulppostkantoor-uurkarakters gebruikt. Gevestigd op het oude station Zandpoort-Zuid in kiosk-achtig gebouwtje.

In het stempel van ZANDPOORT-STATN werd op 9 januari 1886 aan de Inspecteur te Amsterdam gezonden. Een afdruk van het stempel ZANDPOORT-STATN is opgenomen in het stempelboek van De Munt met datum 22 AUG 86.

SANDPOORT-STATION
Het hulppostkantoor Santpoort-Station werd opgericht op 1 augustus 1898 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Velsen. Mededeelingen No 9730S van 20 augustus 1930: Het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor op proef te Santpoort-station wordt met ingang van 1 september 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat voor den postdienst zal ressorteren onder het postkantoor te Haarlem. Met ingang van 1 maart 1957 is het hulppostkantoor Santpoort-Station omgezet in een bijpostkantoor van Haarlem.


SANDPOORT-STATION
KNST 0000
29-10-1912

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

SANDPOORT-STATION en SANTPOORT (STATION)
Hulpkantoor (Grootrondstempel). Het hulppostkantoor Santpoort-Station werd opgericht op 1 augustus 1898 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Velsen. Gevestigd op de Jan Gijzenvaart nu Bloemendaalsestraatweg Santpoort Zuid.

Afbeelding 54

Gebruikt van 01-08-1898 tot deze werd vervangen in mei 1903 door SANTPOORT (STATION). Het eerste grootrondstempel SANDPOORT-STATION komt niet (meer) voor in het stempelboek, wel is bekend, dat het stempel op of rond 1 augustus 1898 moet zijn toegezonden. In mei 1903 (een dag van verstrekking is niet vermeld) werd het stempel SANTPOORT (STATION) met karakters toegezonden.


SANTPOORT (STATION) Afgeschreven stempels
AGST 0001
01-11-1912

Mededeeling No 4542s van 24 oktober 1912: Met ingang van 1 november 1912 wordt het hulppostkantoor Santpoort (Station) vervangen door een postkantoor waaronder zal ressorteren het hulppostkantoor Santpoort (Dorp). Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 29 oktober 1912. In het modellenboek van De Munt is een afdruk van het stempel aangebracht met het bijschrift: Afdruk van in gebruik zijnde stempel voor Posterijen op 1 januari 1915.

Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 29 oktober 1912.

Kantoorstempels


SANTPOORT (STATION) (bestellerstempels).
Het postkantoor Santpoort (Station) ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).

De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:

Nummers .1 tot en met .5 op 27 februari 1913.
Nummer .6 op 26 oktober 1914.
Nummers .7 en .8 op 13 september 1919.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.

27-02-1913 Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 27 februari 1913.

26-10-1914 Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 26 oktober 1914.

13-09-1919 Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 13 september 1919.

24-03-1920 Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920.


SANTPOORT STATION (langebalkstempel).
LBST 0000 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907.

Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 november 1907 en terugontvangen op 3 januari 1918 waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 4 november 1907 tot 28 december 1917.


SANTPOORT (STATION) # 1
LBST 0000 Opgeleverd door De Munt in oktober 1912.

Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 oktober 1912 en terugontvangen op 3 januari 1918 waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 1 november 1912 tot 28 december 1917.


SANTPOORT (STATION) # 2
LBST 0000 Opgeleverd door De Munt in oktober 1912.

Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 oktober 1912 en terugontvangen op 3 januari 1918 waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 1 november 1912 tot 28 december 1917.


SANTPOORT (STATION) # 3
LBST 0000 Opgeleverd door De Munt in april 1913.

Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 19 april 1913 en terugontvangen op 3 januari 1918 waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 20 april 1913 tot 28 december 1917.


SANTPOORT (STAT.) Drukwerkrolstempel
DWPK 0080
09-02-1914

Afbeelding 22

Het drukwerkrolstempel werd toegezonden op 9 februari 1914 maar werd waarschijnlijk nooit gebruikt. Het stempel werd op 11 januari 1932 teruggezonden en aan het postmuseum te s’Gravenhage overgedragen.


SANTPOORT-STATION # 1
KBST 0000 Opgeleverd door De Munt op 14 december 1917.

Het stempel werd verzonden op 28 december 1917 en terugontvangen in januari 1959. Gebruiksperiode van 29 december 1917 tot 1 januari 1959.


SANTPOORT-STATION # 2
KBST 0000 Opgeleverd door De Munt op 14 december 1917.

Het stempel werd verzonden op 28 december 1917 en terugontvangen in januari 1959. Gebruiksperiode van 29 december 1917 tot 1 januari 1959.


SANTPOORT-STATION # 3
KBST 0000 Opgeleverd door De Munt op 14 december 1917.

Het stempel werd verzonden op 28 december 1917, afgekeurd in januari 1955 en terugontvangen in juni 1955. Gebruiksperiode van 29 december 1917 tot 25 mei 1955.


SANTPOORT-STATION # 3 Hamerstempel
KBST 0000 Opgeleverd door De Munt op 20 mei 1955.

Het hamerstempel werd verzonden op 25 mei 1955 en terugontvangen in januari 1959, nadat het hamerstempel SANTPOORT (ZUID) 3 in gebruik was genomen. Gebruiksperiode van 26 mei 1955 tot 1 januari 1959.


SANTPOORT- STATION Nietig afgeschreven
NABK 0000
10-04-1957

Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 10 april 1957. In verband met de wijziging van de tenaamstelling werd het stempel afgekeurd op 29 april 1958 en terugontvangen in januari 1959.


SANTPOORT-ZUID

SANTPOORT (ZUID)
NABK 0000
23-09-1958

Het nieuwe stempel “nietig afgeschreven te Santpoort (zuid)” werd verzonden op 23-09-1958.

Dienstorder No H.664 van 24 december 1958: Wijziging plaatsnamen.
1. De benamingen van de postinrichtingen te Santpoort zullen ingaande 1 januari 1959 worden gewijzigd.
2. De naam voor het bijkantoor Santpoort Station luidt met ingang van genoemde datum: Santpoort (zuid) en die voor het hulpkantoor Santpoort (dorp): Santpoort (noord).


SANTPOORT (ZUID) # 1 openbalkstempel
OBBK 0000 Vervaardigd door fa. Numerofa in november 1958.

De handstempel werd verzonden op 27 november 1958.

Gebruiksperiode vanaf 1 januari 1959 en was eind 1979 nog in gebruik.


SANTPOORT (ZUID) # 2 openbalkstempel
OBBK 0000 Vervaardigd door fa. Numerofa in oktober 1958

De handstempel werd verzonden op 6 november 1958 en vernietigd op 4 maart 1974.

Gebruiksperiode van 1 januari 1959 tot februari 1974.


SANTPOORT (ZUID) # 3 Hamerstempel
OBBK 0000
Vervaardigd door fa. Numerofa in oktober 1958.

Afbeelding 3 Afbeelding 23

Het hamerstempel werd verzonden op 6 november 1958.
Gebruiksperiode vanaf 1 januari 1959 en was eind 1979 nog in gebruik.


SANTPOORT-ZUID # 1 Cilinderbalkstempel

Afbeelding 2068

Het cilinderbalkstempel was na oktober 1988 in gebruik genomen tot 2004. Ter vervanging van het afgekeurde openbalkstempel


SANTPOORT ZUID # 2 Cilinderbalkstempel

Het openbalkstempel was na eind 1979 nog in gebruik.

SANTPOORT ZUID # 3 Cilinderbalkstempel

Het openbalkstempel was na eind 1979 nog in gebruik.

SANTPOORT ZUID # 4 Cilinderbalkstempel

Afbeelding 2063

Gebruikt vanaf 1979 tot 1998

SANTPOORT-ZUID BLOEMENDSTRW # 1

Afbeelding 2069

Gebruikt van 1998 tot 2017

Sinds 2007 worden door TNTpost zelfinktende tuimelstempels gebruikt.

SANTPOORT-ZUID-BLOEMENDAALSESTRAATWEG
Adres, Bloemendaalsestraatweg 167 in de Dekamarkt supermarkt. In gebruik genomen van 2007 tot 2011

Afbeelding 2062

Zelfinktende tuimelstempels PostNL

SANTPOORT-ZUID-BLOEMENDAALSESTRAATWEG
Adres, Bloemendaalsestraatweg 167 In de Dekamarkt supermarkt> In gebruik genomen van 2011 tot 1 januari 2017

Afbeelding 2060

SANTPOORT-ZUID # 1 met vestigingsnummer stempel
Adres, was Bloemendaalsestraatweg 167 in de Dekamarkt, na de verbouwing is het Blekersveld 25 geworden in hetzelfde gebouw. In gebruik genomen vanaf januari 2017

Afbeelding 2061


Voor het vervolg zie Poststempels van Velsen deel 3.
versie 20-08-2022