Poststempels van Velsen deel 4

Poststempels Velsen deel 4

Dit is het vervolg van Poststempels van Velsen, deel 3.


VELSERBROEK

IJMUIDEN # 6
Opgericht een plattelands postagentschap op 08-12-1986. dres; Hofgeesterweg in de Vomar supermarkt.

Afbeelding 3

Tijdelijk werd stempel nr.6 gebruikt van IJmuiden met kantoorstempel Velserbroek tot dat het stempel Velserbroek beschikbaar werd in januari 1987

VELSERBROEK # 1

Afbeelding 2084 Picture 4 Afbeelding 2080

Half januari 1987 werd dit stempel in gebruik genomen. Een nieuw stempel werd na februari 2003 verstrekt ter vervanging van het beschadigde eerste exemplaar. De vlag van het cijfer 1, het volgnummer, is groter (stempeltype II Raab).

VELSERBROEK # 2

Afbeelding 2087

TNTpost

VELSERBROEK – GALLE PROMENADE # 1
Galle Promenade 5 Status 2007: Postagent Nieuwe Stijl (PNS) (adres in 2016: Bruna)

Afbeelding 2085

VELSERBROEK – MEUBELMAKERSTRAAT
Meubelmakerstraat 27 Status 2007: Postbussen Franchisenemers (PB FR) (adres in 2007: Witteveen kantoorartikelen)

PostNL

VELSERBROEK – GALLE PROMENADE

Afbeelding 2090 Afbeelding 2089

Het in 2017 teruggezonden stempel was niet meer bruikbaar daarom is het stempelplaatje afgebeeld.

VELSERBROEK – KLEERMAKERSTRAAT
Adres;Kleermakerstraat 50. Gevestigd na 2014: Pakketpunt (adres in 2016: Gamma)

VELSERBROEK
Vestigingsnummer stempels
Nr. 1 = Galle Promenade 5
Nr. 2 = Kleermakerstraat 50

VELSERBROEK # 1
Adres; Galle Promenade 5 in de Bruna

Afbeelding 2094

VELSERBROEK # 2
Adres; Kleermakerstraat 50 Gamma Bouwmarkt

Afbeelding 2095


IJMUIDEN

IJMUIDEN (NH) Hulppost- en telegraafkantoor IJmuiden
Het hulppost- en telegraafkantoor IJmuiden werd op 1 november 1876 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Beverwijk.


IJMUIDEN
KNHK 1415
15-12-1876


IJMUIDEN
KRPK 0132A Type I
01-10-1878


IJMUIDEN
Nr. 188
PSPK 0114
01-10-1878

Op 1 oktober 1878 werd een kleinrondstempel verstrekt aan het postkantoor IJmuiden, samen met nummerstempel 188.


IJMUIDEN
AFPK 0154
01-10-1878

Afbeelding 2154

Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 1 oktober 1878, samen met het dagtekeningstempel, het nummerstempel 188, de stempels Aangeteekend, REBUT en ONTOEREIKEND. Het hulppostkantoor IJmuiden (opgericht op 1 november 1876) werd twee jaar later bevorderd tot postkantoor, op 1 oktober 1878. Het stempel werd terugontvangen in september 1961, nadat op 29 maart 1961 een stempel NIETIG was verstrekt.

IJMUIDEN kleinrondstempel

Afbeelding 2100

Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 12 mei 1884. Een afdruk van het stempel van 1884 werd opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 19 juli 1884.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 23 augustus 1889. Ook van dit stempel is een afdruk aangebracht in het stempelboek van De Munt, met de datum 21 januari 1889.


KRPK 0132B
Type II
23-02-1895

Op 23 februari 1895 werd het laatste kleinrondstempel verstrekt, zonder karakters. Dit laatste stempel heeft een dikkere buitencirkel. Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.


IJMUIDEN grootrondstempel

GRPK 0140
22-02-1897

Een grootrondstempel met karakters werd toegezonden op 22 februari 1897. Het postkantoor IJmuiden ontving één grootrondstempel.


IJMUIDEN kantoorstempels
KNPK 0232
23-01-1902

Op 23 juni 1902 en 11 oktober 1905 werden er kantoordtempels toegevoegd.

IJMUIDEN bestellerstempels
Het postkantoor IJmuiden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).

De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 tot en met .6 op 12 september 1899.
Nummer .7 in april 1900.
Nummer .8 op 29 april 1901.
Nummer .9 op 3 november 1902
Nummer .10 op 26 oktober 1903.
Nummer .11 op 7 november 1904.
Nummer .12 op 3 oktober 1904
Nummer .13 op 7 juni 1906.

12-09-1899 Nummers .1 tot en met .6.
De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 12 september 1899. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.

00-04-1900 Nummer .7.
Vervolgnummer .7 werd verstrekt in april 1900 met een set letterkarakters A tot en met F voor zes postbestellingen per dag.

29-04-1901 Nummer .8.
Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 29 april 1901.

03-11-1902 Nummer .9.
Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 3 november 1902.

26-10-1903 Nummer .10.
Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 26 oktober 1903.

03-10-1904 Nummer .12.
Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 3 oktober 1904. Eén maand later werd nummer .11 toegezonden. De reden waarom afgeweken is van de volgorde is niet duidelijk

07-11-1904 Nummer .11.
Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 7 november 1904. De afdruk van bestellerstempel nummer .11 is aangebracht in het tweede stempelboek.

07-06-1906 Nummer .13.
Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 7 juni 1906

Het postkantoor IJmuiden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .3 op 21 maart 1908
Nummers .14 en .15 op 21 maart 1908.
Nummer .16 op 29 augustus 1912.
Nummers .17 tot en met 19. op 6 februari 1914.
Nummers .20 tot en met .23 op 21 juli 1919.
Nummer .24 op 22 oktober 1919.
Nummers .25 tot en met .30 op 26 november 19

21-03-1908 Nummers .3, .14 en .15.
Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 21 maart 1908. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 12 september 1899

29-08-1912 Nummer .16.
Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 29 augustus 1912.

06-02-1914 Nummers .17, .18 en .19.
Vervolgnummers .17 tot en met .19 werden verstrekt op 6 februari 1914.

21-07-1919 Nummers .20 tot en met .23.
Vervolgnummers .20 tot en met .23 werden verstrekt op 21 juli 1919. Stempel nummer .23 werd in 1927 terugontvangen en vernietigd. Een nieuw stempel werd toegezonden op 29 juli 1927.

22-10-1919 Nummer .24
Vervolgnummer .24 werd verstrekt op 22 oktober 1919.

26-11-1920 Nummers .25 tot en met .30.
Vervolgnummers .25 tot en met .30 werden verstrekt op 26 november 1920.

29-07-1927 Nummer .23.
Het stempel met nummer .23 werd op 29 juli 1927 toegezonden ter vervangen van het in 1927 teruggezonden exemplaar van 1919. Doch het stempel werd terugontvangen (een reden is niet vermeld) en bewaard.

20-08-1929 Nummer .26.
Op 20 augustus 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .26 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 26 november 1920.


langebalk stempels

IJMUIDEN # 1 (12-uurs karakters)
Vervaardigd door De Munt in november 1906.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 november 1906 en terugontvangen op 20 oktober 1948. Gebruiksperiode van 13 november 1906 tot en met 24 januari 1938


IJMUIDEN # 2 (12-uurs karakters)

LBPK 0916
Vervaardigd door De Munt in april 1907.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 april 1907. Gebruiksperiode van 16 april 1907 tot en met 7 juli 1947


IJMUIDEN # 3 (12-> 24- uurs karakters)
LBPK 0917
Vervaardigd door De Munt in april 1907.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 april 1907.
a. Eerste gebruiksperiode van 16 april 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters).
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. en was in oktober 1986 nog in gebruik (Romeinse maandcijfers, 14-uurs karakters).


IJMUIDEN # 4 (12- > 24- uurs karakters)
LBPK 0918
Vervaardigd door De Munt in april 1907.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 april 1907.
a. Eerste gebruiksperiode van 16 april 1907 tot .. 1936 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters)
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1936 en was eind 1979 nog in gebruik (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters).


IJMUIDEN # 5 (12-uurs karakters)
LBPK 0919
Vervaardigd door De Munt in augustus 1908.

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 augustus 1908.
Gebruiksperiode van 24 augustus 1908 tot en met 22 december 1917.


IJMUIDEN # 6 (12- > 24- uurs karakters)
LBPK 0920
Opgeleverd door De Munt in juni 1912.

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1912, afgekeurd in maart 1961 en terugontvangen op 13 september 1961.
a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters)
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 10 juli 1961 (24-uurs karakters)


IJMUIDEN # 7 (12-uurs karakters)
LBPK 0921
Opgeleverd door De Munt in maart 1912.

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912. Gebruiksperiode van 4 april 1912 tot en met 10 april 1926.

Handrol dagtekeningstempel langenbalkstempel

IJMUIDEN # 1

Afbeelding 1084

Gebruikt van 01-09-1929 tot dat het op 18-05-1979 afgekeurd werd.

Kortebalkstempels

IJMUIDEN # 1 (kruizen recht, 24-uurs karakters)
KBPK 1740
Opgeleverd door De Munt op 16 januari 1938.

Afbeelding 1080

Het stempel werd verzonden op 24 januari 1938 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 25 januari 1938 tot en met 24 november 1969.

IJMUIDEN # 2 (kruizen recht, 24-uurs karakters)
KBPK 1741
Opgeleverd door De Munt op 4 juli 1947.

Afbeelding 1083

Het stempel werd toegezonden op 7 juli 1947 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van juli 1947 tot en met 24 november 1969.

IJMUIDEN # 5 (kruizen recht, 12-uurs karakters)
KBPK 1742
Opgeleverd door De Munt op 14 december 1917

Het hamerstempel werd toegezonden op 22 december 1917. Gebruiksperiode van 23 december 1917 tot en met 8 juli 1930.

IJMUIDEN # 5 (kruizen recht, 24-uurs karakters)
KBPK 1743A
Opgeleverd door De Munt op 30 juni 1930.

Hamerstempel
Het hamerstempel werd toegezonden op 8 juli 1930 en vernietigd in augustus 1953. Gebruiksperiode van 9 juli 1930 tot en met 30 november 1939.

IJMUIDEN # 5 (kruizen gedraaid, 24-uurs karakters)
KBPK 1743B
Opgeleverd door De Munt op 29 november 1939.

Hamerstempel
Het hamerstempel werd toegezonden op 30 november 1939. Gebruiksperiode van 1 december 1939 tot en met 21 juli 1953

IJMUIDEN # 7 (kruizen recht, 12-uurs karakters)
KBPK 1744
Opgeleverd door De Munt op 1 april 1926.

Hamerstempel
Het hamerstempel werd toegezonden op 10 april 1926. Gebruiksperiode van 11 april 1926 tot en met 30 november 1939.

IJMUIDEN # 7 (kruizen gedraaid, 24-uurs karakters)
KBPK 1745
Opgeleverd door De Munt op 29 november 1939.

Hamerstempel
Het hamerstempel werd toegezonden op 30 november 1939 en vernietigd in augustus 1953. Gebruiksperiode van 1 december 1939 tot en met 21 juli 1953.

IJMUIDEN # 8 (kruizen recht, 24-uurs karakters)
KBPK 1746
Opgeleverd door De Munt op 29 maart 1949.

Het stempel werd toegezonden op 8 april 1949. Gebruiksperiode van 9 april 1949 tot en met 24 november 1969.

IJMUIDEN-KANAALSTRAAT # 1 (24-uurs karakters)
KBPA 0270
Opgeleverd door De Munt op 27 januari 1941

Het stempel werd verzonden op 28 januari 1941 en terugontvangen op 20 oktober 1948.
a. Eerste gebruiksperiode van 1 februari 1941 tot en met 31 december 1942.
b. Tweede gebruiksperiode van tot oktober 1948.

IJMUIDEN Kanaalstraat (1)

Het postagentschap IJmuiden-Kanaalstraat werd gevestigd op 1 februari 1941.

Afbeelding 2123

IJMUIDEN-/KANAALSTRAAT
DNPA 0745
01-02-1941

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari 1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gemeente Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie der zeeplaatsen.

Bijpostkantoor

IJMUIDEN West
Met ingang van 9 december 1952 is het bijpostkantoor IJmuiden-West gevestigd.

IJMUIDEN-WEST # 1
OBBK 0233
Opgeleverd door De Munt op 12 oktober 1952.

Afbeelding 2125

Het stempel werd verzonden op 13 oktober 1952 en vernietigd op 25 mei 1973. Gebruiksperiode van 9 december 1952 tot mei 1973.

IJMUIDEN-WEST # 2
OBBK 0234
Opgeleverd door De Munt op 12 oktober 1952.

Afbeelding 2127

Het stempel werd verzonden op 13 oktober 1952 en vernietigd op 25 mei 1973. Gebruiksperiode van 9 december 1952 tot mei 1973.

IJMUIDEN-WEST # 3
OBBK 0235
Opgeleverd door De Munt op 12 oktober 1952.

Afbeelding 2129

Het stempel werd verzonden op 13 oktober 1952 en werd op 17 maart 1969 als overcompleet terugontvangen. Gebruiksperiode van 9 december 1952 tot en met 15 maart 1969.

IJMUIDEN-WEST
DNBK 0292
09-12-1952

De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket IJmuiden-West is op 1 mei 1973 gewijzigd in IJmuiden-Kanaalstraat.

IJMUIDEN-KANAALSTRAAT # 1

Het stempel werd opgeleverd op 9 maart 1973 en verstrekt op 20 maart 1973. Het stempel werd op 1 mei 1973 in gebruik genomen.

IJMUIDEN-KANAALSTRAAT # 2

Het stempel werd opgeleverd op 9 maart 1973 en verstrekt op 20 maart 1973. Het stempel werd op 1 mei 1973 in gebruik genomen.

IJMUIDEN-KANAALSTRAAT
DNBK 0291
1973-05-01

DE HEIDE (N.H.)
GRHK 0148
31-12-1901

Afbeelding 2158

Zeldzaam. Het hulppostkantoor De Heide werd opgericht op 16 december 1901 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Velsen. Het grootrondstempel werd toegezonden op 31 december 1901. In mei 1903 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt met de benaming HEIDE.

HEIDE
GRHK 0333
00-05-1903

Afbeelding 2159

Zeer zeldzaam. Het grootrondstempel werd toegezonden in mei 1903. De dag van verstrekking werd niet vermeld. De benaming van het hulppostkantoor HEIDE werd gewijzigd in VELSEROORD met ingang van 22 juli 1903.

VELSEROORD
De benaming van het hulppostkantoor te De Heide (zie aldaar) of Heide werd met ingang van 22 juli 1903 gewijzigd in Velseroord.
GRHK 0872
24-07-1903

Een grootrondstempel werd met een doos karakters op 24 juli 1903 toegezonden. Het kortebalkstempel werd verzonden op 10 november 1919. In november 1926 werd het grootrondstempel terugontvangen en vernietigd.

Hulppostkantoor Velseroord. De benaming van het hulppostkantoor De Heide is met ingang van 22 juli 1903 gewijzigd in Velseroord. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Velsen.

VELSEROORD
KNHK 3027
1903-07-24

Mededelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. VelsenNoord.

VELSEROORD (N.H.) # 1 (12-uurs karakters)
KBPK 3221
Opgeleverd door De Munt op 4 november 1919.

Afbeelding 2139

Het stempel werd verzonden op 10 november 1919 en terugontvangen in november 1926. Gebruiksperiode van 11 november 1919 tot en met 30 oktober 1926.

VELSEROORD (N.H.) # 2 (12-uurs karakters)
Opgeleverd door De Munt op 16 februari 1920.

Het stempel werd verzonden op 24 februari 1920 en terugontvangen in november 1926. Gebruiksperiode van 25 februari 1920 tot en met 30 oktober 1926.


Voor het vervolg zie Poststempels van Velsen deel 5.
versie 20-08-2022