Postkantoren van Haarlem deel n

Postkantoren van Haarlem deel n

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel m.

HAARLEM Thomsonlaan, postagentschap 1940-1975

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem zuidwest.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Thomsonlaan

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

1

1940-1969

1969-1976

Kortebalkstempel

HAARLEM-THOMSONLAAN 1 Opgeleverd door De Munt op 26 november 1940. Het stempel werd toegezonden op 27 november 1940 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 1 december 1940 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Briefstuk, aangetekende post van Haarlem Thomsonlaan-1 naar Haarlem, verstuurd in 1943. NVPH 406 (4x) en 415 (4x) beide uit 1943.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van de Ballon & Zeppelin Luchtpostclub (Den Haag) van Haarlem Thomsonlaan-1 naar Haarlem, verstuurd in 1945. Zie ook: Nederlandse Academie voor Filatelie . Gefrankeerd met NVPH 405-409 (409 2x) en 411.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Thomsonlaan 1 op bewijs van terpostbezorging in Zwolle, verstuurd op 20 oktober 1965.

Cilinderstempel

Haarlem-Thomsonlaan 1 Het stempel werd verstrekt op 24 november 1969 en vernietigd op 10 augustus 1976. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot 15 september 1976.

(Uit stempelboek)

Bron: Delcampe Stempel Haarlem-Thomsonlaan 1 nog gebruikt in 1972. NVPH PB 11a uit 1971 en NVPH 953 uit 191969 (2x), samen 2,55 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aantekenstrookje Haarlem Thomsonlaan en cilinderstempel Haarlem-Thomsonlaan 1 op brief met NVPH 941 uit 1972, 954 uit 1971, en PB 10a uit 1971.

Aantekenstrookje HAARLEM Thomsonlaan

Verzameling Ronald Notenboom (Gebruikt in 1943, resp. 1961)

Verzameling David Haug. Gebruikt in 1973.

HAARLEM Timorstraat, postagentschap 1976-1994

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Timorstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1977>>

Cilinderstempel HAARLEM-TIMORSTRAAT 1: Het stempel werd opgeleverd op 20 december 1976 en verstrekt op 31 januari 1977.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Timorstraat 1 naar Haarlem, verstuurd in 1981. Gefrankeerd met NVPH 951 (6x) uit 1975 en 1109a uit 1976, samen 5,50 gulden.

Aantekenstrookjes HAARLEM Timorstraat

Verzameling Ronald Notenboom: HAARLEM HLM-TS en HAARLEM Timorstraat Hlm Ts (nr 491, verstuurd in 1981).

HAARLEM Verspronckweg, PostNL agentschap na 2014, later Haarlem-13.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord, zuidelijke deel. N200 is de Verspronckweg. PostNL is ondergebracht bij Karwei bouwmarkt.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Verspronckweg

Aanduiding

PostNL

Haarlem 13

In 2017

PostNL

Verspronckweg 63A. Gevestigd na 2014: Pakketpunt (adres in 2016: Karwei). Bron: Cees Jansen.

HAARLEM Leonardo da Vinciplein, PostNL agentschap na 2007, later Haarlem 9 of 15.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Schalkwijk.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Leonardo da Vinciplein

Aanduiding

PostNL

Haarlem 9 of 15

?

PostNl

Nog geen stempelafdrukken gevonden.

Leonardo da Vinciplein 2. Gevestigd na 2007: Postkantoor (adres in 2016: Primera). Werd Haarlem-9 of 15.

HAARLEM Wagenweg, postagentschap 1929-1961

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Zuid.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Wagenweg

Aanduiding

Kortebalkstempel

Rolstempel

Cilinderstempel

TNT Post

1

1927-1969


1970-1976


2

1931-1969


1970-1976


naam


In 1951


2007-2011

Kortebalkstempel

HAARLEM-WAGENWEG 1 Opgeleverd door De Munt op 17 februari 1927. Het stempel werd toegezonden op 18 februari 1927 en vernietigd op 8 december 1971. Op 12 mei 1970 werd een nieuw cilinderstempel (fa. Braungardt) verstrekt. Gebruiksperiode van het kortebalkstempel van 1 april 1927 tot en met 31 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Wagenweg-1 naar Haarlem, verstuurd op 19 juni (1927). NVPH 173 uit 1926 en 151 (2x) uit 1925, samen 17c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurde brief van Haarlem-Wagenweg naar ’s-Gravenhage. NVPH 194 uit 1927.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend en per expresse verstuurd vanuit Haarlem Wagenweg 1 naar Zwitserland, (Lausanne) in 1928 met de complete serie postzegels t.g.v. de Olympische Spelen in Amsterdam (NVPH 212-219).

HAARLEM-WAGENWEG 2 Opgeleverd door De Munt op 24 maart 1931. Het stempel werd toegezonden op 31 maart 1931 en vernietigd op 8 december 1971. Op 12 mei 1970 werd een nieuw cilinderbalkstempel (fa. Braungardt) verstrekt. Gebruiksperiode van het kortebalkstempel van 1 april 1931 tot en met 31 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Dienstpost Haarlem-Wagenweg 2, verstuurd op 24 oktober 1941.

Verzameling Ronald Notenboom.Aangetekende brief van Haarlem-Wagenweg 2 naar Den Haag, verstuurd in 1943. NVPH 385 uit 1941.

Rolstempel, HAARLEM-WAGENWEG 1

Verzameling Ronald Notenboom. Verstuurd op 12 februari 1951 van Haarlem-Wagenweg-1 naar Haarlem. NVPH 572 uit 1951.

Cilinderstempel

Haarlem-Wagenweg-1 Het stempel werd verstrekt op 12 mei 1970 en vernietigd op 10 augustus 1976. Waarschijnlijk was verzuimd om een nieuw stempel aan te vragen ter vervanging van het kortebalkstempel. Gebruiksperiode van 13 mei 1970 tot en met 31 januari 1976.

(In stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met een cilinderstempel van Haarlem Wagenweg-1 naar Amsterdam, verstuurd in 1972. NVPH 623 uit 1953, 624 (3x) uit 1954 en 952 uit 1969, samen 2,15 gulden.

Haarlem-Wagenweg-2. Het stempel werd verstrekt op 12 mei 1970 en vernietigd op 10 augustus 1976. Waarschijnlijk was verzuimd om een nieuw stempel aan te vragen ter vervanging van het kortebalkstempel. Gebruiksperiode van 13 mei 1970 tot en met 31 januari 1976.

(In stempelboek)

TNT Post, Haarlem-Wagenweg

Wagenweg 8B. Status 2007: Business Point (Bupo) (Opgeheven: na 2007). (adres in 2007: eigen vestiging TNTpost).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Wagenweg 1, 22 Mei 2007. NVPH 2485 uit 2007.

Verstrekt door Cees Jansen, collectie BvM.

Aantekenstrookjes HAARLEM Wagenweg

Verzameling Ronald Notenboom, nr 149 van 1927.

HAARLEM Westergracht, expeditieknooppunt. Vanaf 8 maart 1986. Dit EKP is vóór 2012 definitief dichtgegaan.

Aan de Westergracht 70 sorteerde de Post in de nadagen van de PTT de poststukken: het was een EKP ofwel een Expeditieknooppunt. Op dit moment (juni 2019) is er een winkelcentrum met o.a. een Albert Heijn (vanaf 2013).

Bij de opening van dit expeditieknooppunt in 1986 werd een speciaal postzegelaandenken uitgereikt met NVPH 1309-1311 (M21 Filacentovelletje) uit 1984.

Verzameling Ton Dietz.

Daarbij werden ook een paar relatiegeschenken van de PTT uitgedeeld, waaronder bijgaand boekje met ‘Mail Art’ met werk van de Haarlemse kunstenaar Piet Franzen.

Verzameling Ronald Notenboom.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Westergracht

Aanduiding

Cilinderstempel

Haarlem Bestelkantoor 1

In 1988

3

In 1991

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Westergracht 1, 8.1.1988. NVPH 1239 uit 1981.

Verzameling Ronald Notenboom. Haarlem Bestelkantoor Westergracht 1, 28 XI 1988, met aantekenstrookje Haarlem Verwerking Briefpost. NVPH 1251 uit 1986.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem-Bestelkantoor Westergracht 3, 25 VII 1991. NVPH 1242 uit 1986.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel o.
versie 21-07-2019