Postkantoren van Haarlem deel o

Postkantoren van Haarlem deel o

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel n.

HAARLEM Zandvoortschelaan, postagentschap 1929-1961

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Zuid/Heemstede. De Zandvoorts(ch)elaan is de N201.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Zandvoorts(ch)elaan

Aanduiding

Kortebalkstempel

1

1929-1961

Kortebalkstempel

HAARLEM-ZANDVOORTSCHELAAN 1 Opgeleverd door De Munt op 22 juni 1929. Het stempel werd verzonden op 27 juni 1929, terugontvangen op 7 september 1961 en vernietigd op 12 januari 1972. a. Gebruiksperiode van 8 juli 1929 tot en met 23 januari 1930. b. Tweede gebruiksperiode van 12 mei 1930 tot en met 31 juli 1961.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Zandvoortschelaan 1, verstuurd op 21 mei 1930. NVPH 224 uit 1929.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd vanuit Haarlem-Zandvoortschelaan 1 naar Zwitserland, op 12 december 1945, met de complete ‘Voor het Kind’ serie postzegels uit dat jaar (NVPH 444-448).

Aantekenstrookjes HAARLEM Zandvoortschelaan

Verzameling Ronald Notenboom (No 76 gebruikt in 1930).

Verzameling Ronald Notenboom (No 369 gebruikt in 1948).

HAARLEM Zijlstraat, PostNL agentschap vanaf 2016, later Haarlem-10

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Centrum, westelijke deel

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Zijlstraat

Aanduiding

PostNL

Haarlem 10

In 2017

PostNL

Zijlstraat 45. Gevestigd in 2016: Pakketpunt (adres in 2016: Primera). Bron: Cees Jansen

HAARLEM Zijlweg, postagentschap vanaf 2007

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem West.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Zijlweg

Aanduiding

TNT Post

PostNL

naam

2007-2011

In 2014

Haarlem 17


In 2017

TNT Post Haarlem-Zijlweg

Zijlweg 44. Gevestigd in 2007: Postkantoor (Opgeheven: in 2016). (adres in 2016: Cigo Totaal Gemak Linda).

Verzameling Jan Groenendijk. 29 Mrt 2007. NVPH 2475 uit 2006.

Verstrekt door Cees Jansen, collectie BvM, met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van 08 JUN 2007.

PostNL Haarlem-Zijlweg, PostNL agentschap, later Haarlem-17

Zijlweg 35. Gevestigd in 2016: Pakketpunt. (adres in 2016: Hubo). Werd Haarlem-17.

Bijzondere poststempels

HAARLEM Giro

Kortebalkstempel

HAARLEM GIRO 1 Opgeleverd door De Munt op 28 januari 1918. Het stempel werd toegezonden op 7 februari 1918 en terugontvangen op 20 februari 1950. Gebruiksperiode van 8 februari 1918 tot februari 1950.

HAARLEM GIRO 1 Opgeleverd door De Munt in augustus 1950. Het stempel werd toegezonden 27 augustus 1950. Gebruiksperiode van 28 augustus 1950 tot ..

HAARLEM GIRO 2 Opgeleverd door De Munt op 20 juni 1922. Het stempel was besteld in mei 1922 en werd verzonden op 21 juni 1922. Omdat de afdruk onduidelijk was, is met de pen het jaartal bijgetekend. Het stempel werd vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 22 juni 1922 tot en met 24 november 1969.

Cilinderstempel

HAARLEM-GIRO 1: Het kortebalkstempel met draaibare jaarcijfers (zonder uurkarakters) werd toegezonden op 27 augustus 1950 en was eind 1979 nog in gebruik.

Bron: Delcampe. Poststempel Haarlem Giro; 1965.

HAARLEM-GIRO 2: CBGD 0001. Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

HAARLEM Telegraafkantoor, vanaf 1858

Volgens Cees Jansen was er in Haarlem vanaf 15 mei 1858 een telegraafkantoor in gebruik. Korteweg (1957, p. 244) geeft daarvan het volgende stempel (“kleur blauw of groen, later zwart”):

En schrijft daarover dat het Rijkstelegraafkantoor in Haarlem inderdaad vanaf 1858 functioneerde. Een te verzenden telegram werd (vanaf 1856) als volgt behandeld: “over de post naar het dichtst bijzijnde telegraafkantoor, vandaar doorgeseind naar het verst passende telegraafkantoor, wederom per post naar het verst mogelijke postkantoor en vandaar uit per bode, diligence, estafette, stoomboot of anderszins besteld. Afzender van het telegram moest een waarborgsom storten, waarop alle kosten werden verhaald”.

Bron: Delcampe : “Telegram Haarlemmermeer – Haarlem 1868”.

Bron: Delcampe : “Telegraaf kwitantie Haarlem 1870”.

Bron: Delcampe: “Telegram Haarlem – Hoofddorp Haarlemmermeer 1914”.

Bron: Delcampe : “Haarlem 1918 – Kwitantie Rijkstelefoon”.

Kortebalkstempel Rijkstelegraaf

RIJKSTELEGRAAF HAARLEM Opgeleverd door De Munt in december 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, zonder uurkarakters, werd toegezonden op 12 december 1911. Gebruiksperiode vanaf 13 december 1911 en was eind 1979 nog in gebruik.

RIJKSTELEGRAAF HAARLEM 1 Opgeleverd door De Munt in december 1916. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, zonder uurkarakters, werd toegezonden op 3 januari 1917. Gebruiksperiode vanaf 4 januari 1917 en was eind 1979 nog in gebruik.

Van beide nog geen illustraties gevonden.

HAARLEM V.G.

Verzameling Ronald Notenboom. Internationale spoorbrief vanuit Duitsland naar Droste in Haarlem, verstuurd op 21 SEP 1916 en met een trainpostzegel van 10 Pf en een ontvangststempel Haarlem V.G. van de H.IJ. S. M. (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij), met aanduiding No 2.

[Elders komt een uitgebreid overzicht van de post per spoor van, naar of via Haarlem].

HAARLEM Controleur

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend stuk verstuurd door de Dienst PTT met aantekenstrookje Haarlem Controleur Hlm.Ctlptt. en poststempel Controle Postwaarden Haarlem 1. Verstuurd op 31 10 1941.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Controleur Postwaarden (15 V 1942) en ook aantekenstrookje met ‘Controleur’.

Verzameling Ronald Notenboom. Dienstbrief PTT naar Nieuwleusen met poststempel Controleur Postwaarden Haarlem (18 april 1946) en aantekenstrookje Haarlem Controleur.

HAARLEM Expeditie Briefpost

Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderstempel Haarlem 35 met aantekenstrookje Expeditie Briefpost uit 1985. Naar Heemstede. NVPH 1113 uit 1976 en 1241 en 1245 (beide uit 1982).


Huidige situatie PostNL in en om Haarlem:

Situatie in april 2019.

PostNL Pakketpunt
KARWEI bouwmarkt Haarlem
Verspronckweg 63A
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Santpoorterstraat 62
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Zijlweg 35
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Generaal Cronjéstraat 67-69
088 225 5555

PostNL Business Point
Bingerweg 2
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
KARWEI bouwmarkt Haarlem-Zuid
Eysinkweg 63-65
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Kruisweg 37
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Amsterdamstraat 43
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
GAMMA bouwmarkt Haarlem
Heringaweg 6
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Rijksstraatweg 283
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Pr. Beatrixplein 37
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Zijlstraat 45
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Drossestraat 22B
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Marsmanplein 14
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Rijksstraatweg 108
088 225 5555

PostNL Postkantoor
AKO
Rivièradreef 14
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Wagenweg 25
088 225 5555

PostNL Postkantoor
Engelenburg 70
088 225 5555

Post & Office
Grote Houtstraat 185
088 225 5555

PostNL Pakketpunt
Rousseaustraat 74
088 225 5555

PostNL Postkantoor Overveen
Bloemendaalseweg 234
088 225 5555

Brievenbus PostNL
Schoonzichtlaan 42

PostNL Pakketpunt
Generaal Cronjéstraat 140-144
088 225 5555

PostNL Sorteercentrum
Linieweg 10
088 225 5555
24 uur geopend

PostNL Postkantoor
Bloemendaalseweg 78
088 225 5555

Haarlem
The Read Shop
Rijksstraatweg 108

Brievenbus PostNL
Spoorwegstraat
24 uur geopend

Informatie van: PostNL


versie 21-07-2019