Postkantoren van Haarlem deel m

Postkantoren van Haarlem deel m

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel l.

HAARLEM Stationsplein, bijpostkantoor 1987-1991

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Stationsplein

Aanduiding

Cilinderstempel

1

In 1989

2

In 1988

3

?

4

?

5

In 1988

Cilinderstempel

Haarlem-Stationsplein 1

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Stationsplein 1 naar Heemstede, verstuurd in 1989. NVPH 1251 uit 1986.

Haarlem-Stationsplein 2

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Stationsplein 2 naar Heemstede, verstuurd in 1988. NVPH 1251 uit 1986.

Haarlem-Stationsplein 3

Nog geen illustratie gevonden

Haarlem-Stationsplein 4

Nog geen illustratie gevonden

Haarlem-Stationsplein 5

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende dienstbrief van PTT Post van Haarlem-Stationsplein 5 naar Heemstede, verstuurd op 15 november 1988. Met ook stempel “afdeling Postbussen pkt Haarlem-Stationsplein Pb 99110 2000 NA Haarlem’.

Aantekenstrookje HAARLEM Stationsplein

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1989.

HAARLEM Tempeliersstraat, bijpostkantoor, vanaf 1932, daarvóór op het (Hout-)Plein, zie ook Haarlem Plein.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem zuid.

Foto van Pinterest beeld: Post en Telegraafkantoor Tempeliersstraat.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Tempeliersstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

1

1932-1969

1969>>

2

1932-1969

1969>>

3

1932-1969

1969>>

4

1932-1969

1969>>

5

1938-1969

1969>>

Kortebalkstempel

Alle stempels samen. Verzameling David Haug.

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 6 januari 1932. Het stempel werd toegezonden op 7 januari 1932 en vernietigd op 23 oktober 1970. Gebruiksperiode van 18 januari 1932 tot en met 11 december 1969.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “Concentratiekamp Dachau, pakketkaart van een verzonden levensmiddelenpakket van 4kg. vanuit Haarlem en bestemd voor een gevangene in het concentratiekamp Dachau, op achterzijde voorzien van het kampcensuurstempel "Postzensurstelle K.L.D.’, een van de weinige gevangene die vanuit Nederland een pakket toegezonden kreeg, 12 juli 1943”. Haarlem Tempeliersstraat. NVPH 390 en 391 uit 1941.

Bron: Delcampe: Haarlem Tempeliersstraat. Verstuurd op 21 VIII 1957 naar Amsterdam met NVPH 698.

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 2 Opgeleverd door De Munt op 6 januari 1932. Het stempel werd toegezonden op 7 januari 1932 en vernietigd op 23 oktober 1970. Gebruiksperiode van 18 januari 1932 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststuk van HaarlemTempeliersstraat 2, verstuurd in 1951. NVPH 526 uit 1949.

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 3 Opgeleverd door De Munt op 6 januari 1932. Het stempel werd toegezonden op 7 januari 1932 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 18 januari 1932 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende dienstbrief van Haarlem-Tempeliersstraat 3 naar Haarlem, verstuurd in 1941, op 28 oktober.

Verzameling Ronald Notenboom. Dienstbrief stempel op poststuk van Haarlem-Tempeliersstraat-3, verstuurd op 28 oktober 1941.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Tempeliersstraat 3 naar Zaandam, verstuurd in 1943. Met NVPH 381 en 382 uit 1941.

Bron: Delcampe . Pakketpost adreskaart met poststempel Haarlem-Tempeliersstraat 3 en gefrankeerd op 24 II 1944 met NVPH 391 uit 1941 en 411 uit 1943.

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 4 Opgeleverd door De Munt op 6 januari 1932. Het stempel werd toegezonden op 7 januari 1932 en vernietigd op 23 oktober 1970. Gebruiksperiode van 18 januari 1932 tot en met 11 december 1969.

Afbeelding nog niet gevonden

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 5 Opgeleverd door De Munt op 23 december 1938. Het stempel werd toegezonden op 24 december 1938. Gebruiksperiode van 26 december 1938 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Tempeliersstraat 5 naar Haarlem, verstuurd in 1943. NVPH 380 en 382.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Tempeliersstraat 5 naar Wenen in Oostenrijk, verstuurd op 30 augustus 1948. Gecontroleerd door de censuur in Oostenrijk. NVPH 474 uit 1947 en 504-505 uit 1948, samen 35c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Tempeliersstraat 5 naar Cardiff, Groot Brittannië, verstuurd in 1954. Met aantekenstrookje met spelfout: “Tempellersstraat’. Gefrankeerd met NVPH 646, 653 en 654, alle drie uit 1954, samen 45c.

Tempelierstraatstempel

Verzameling David Haug. Haarlem Tempelierstr. langebalkstempel 1.9.1955. Tempelierstraat met maar één s.

Cilinderstempel

Haarlem Tempeliersstraat-1 Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Dik de Geus: aantekenstrookje Tempeliersstraat en eigen poststempel Raad van Arbeid Haarlem, 10 maart 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met cilinderstempel van Haarlem-Tempeliersstraat 1 naar Heemstede, verstuurd op 17 januari 1989. NVPH 1110 uit 1976, 1247 (2x) uit 1982 en 1413 uit 1988, samen 7,00 gulden.

Haarlem Tempeliersstraat-2. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met cilinderstempel van Haarlem-Tempeliersstraat 2 naar Haarlem verstuurd in 1977. NVPH 1106 (6x). Totaal tarief moest zijn 4,50 gulden en de afzender heeft maar 3,00 gulden aan postzegels geplakt, hoewel daar wel 1,50 gulden aan opgeld op zat voor het goede doel (kinderzegels). Met de hand geschreven ‘door afz. beport’.

Haarlem Tempeliersstraat-3. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Tempeliersstraat 3 naar Heemstede, verstuurd in 1988. Op het aantekenstrookje is Tempeliersstraat foutief gespeld (Tempellersstraat). NVPH 1108 uit 1976, 1242 uit 1986, 1249 uit 1982 en 1411 uit 1988. Totaal tarief 7 gulden.

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 4: CBBK 0570. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk

HAARLEM-TEMPELIERSSTRAAT 5: CBBK 0571. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

Aantekenstrookje HAARLEM Tempeliersstraat

Verzameling Ronald Notenboom.

Verzameling Ronald Notenboom. Foutief gespelde straatnaam: ‘Tempellersstraat’. Gebruikt in 1954, maar opnieuw in 1988.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel n.
versie 21-07-2019