Postkantoren van Haarlem deel l

Postkantoren van Haarlem deel l

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel k.

HAARLEM Sparrenstraat, postagentschap 1931-1973

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Sparrenstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderbalkstempel

1

1931-1958

1958-1973

Kortebalkstempel

HAARLEM-SPARRENSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 16 juni 1931. Het stempel werd verzonden op 17 juni 1931 en terugontvangen in oktober 1958. Gebruiksperiode van 15 juli 1931 tot en met 14 augustus 1958.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Sparrenstraat 1 naar Amsterdam, verstuurd op 24 februari 1948. NVPH 332 uit 1940 en 478 (2x) uit 1947.

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende dienstbrief, verstuurd vanuit Haarlem Sparrenstraat met kortebalkstempel Haarlem-Sparrenstraat-1 naar Haarlem, op 28 februari 1950.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Sparrenstraat-1 naar ’s-Gravenhage in 1951. NVPH 525 uit 1949.

Openbalk- of cilinderbalkstempel

HAARLEM-SPARRENSTRAAT 1 Vervaardigd door Numerofa in juli 1958. Het stempel werd verzonden op 14 augustus 1958 en vernietigd op 24 januari 1974. Gebruiksperiode van 15 augustus 1958 tot en met 31 mei 1973.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Sparrenstraat 1 (openbalkstempel) naar ’s-Hertogenbosch. NVPH 629 uit 1953.

Aantekenstrookjes HAARLEM Sparrenstraat

Verzameling Ronald Notenboom. Briefstuk met aangetekend post van Haarlem-Sparrenstraat-1, verstuurd op 14 april 1943. En aantekenstrookje verstuurd in 1948.

HAARLEM Stationspostkantoor (expeditiekantoor) van 1907 tot en met 1967.

Bron: Google maps in april 2019.

Overzicht van de poststempels gebruikt op Haarlem Station

Aanduiding

Langebalkstempel

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

1

1907-1920

1920-1927 en 1934-1967


2

1907-1933

1934-1967


3


1947-1967


4


1947-1967


5


1947-1967


6


1947-1967


7


1947-1967


8


1947-1967

1960-1967

9


1948-1967


10


1948-1967


11


1948-1967


12


1948-1967


13


1948-1967


141956-1967

151956-1967

Uit 1950 is ook een rolstempel bekend van Haarlem station 1.

Langebalkstempels

HAARLEM STATION 1 Vervaardigd door fa. Posthumus in december 1906. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906 en terugontvangen op 26 juli 1920 waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 1 januari 1907 tot en met 25 juli 1920.

Verzameling Dik de Geus. Briefkaart van Haarlem met langebalkstempel Haarlem Station 1 naar Den Haag. Met briefkaart Cijfer, 2 1/2c.

Verzameling Dik de Geus. Briefkaart van Haarlem met poststempel Haarlem Station 1 naar Putten, 24.9.1913. Briefkaart Cijfer 1 1/2c, aangevuld met NVPH 51.

HAARLEM STATION 2 Vervaardigd door fa. Posthumus in december 1906. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906 en terugontvangen op 10 januari 1933, waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 1 januari 1907 tot en met 9 januari 1933.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Station 2, 17.7.1912. Brief naar Hilversum. Gefrankeerd met NVPH 51.

Kortebalkstempels

HAARLEM-STATION 1 Opgeleverd door De Munt op 9 november 1920. Het stempel werd toegezonden op 12 november 1920. Gebruiksperiode van 13 november 1920 tot en met 20 mei 1927.

Verzameling David Haug. Kortebalkstempel Haarlem-Station 1, 22 XI 1920. NVPH 61.

Bron: eBay: “NEDERLAND; briefkaart met kortebalkstempel HAARLEM-STATION 1”. Poststempel 20 oktober 1925. Briefkaart met Wilhelmina 7 1/2c.

HAARLEM-STATION 1 Opgeleverd door De Munt op 13 mei 1927. Het stempel werd toegezonden op 20 mei 1927 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 21 mei 1927 tot en met 31 december 1967.

Bron: eBay: “Flugpost NL- Bf. HAARLEM 7.12.1933 nach BELAWAN 23.12. bis USA”. Haarlem Station 1 (kortebalkstempel). Gefrankeerd met NVPH Luchtpost 10 (1933), en twee ‘zeemanszegels’, NVPH 257 en 258.

Bron: eBay: Van Haarlem Station 1 naar Amsterdam in 1933. Briefkaart van 3c met toeslag van 2c voor het Nationaal Crisis Comité en bijgefrankeerd met NVPH 174.

Bron: Delcampe. Van Haarlem Station 1 naar Graz in Oostenrijk, in 1939, gefrankeerd met Spoorwegjubileumzegel NVPH 326.

Verzameling David Haug. Poststempel Haarlem-Station 1, 2 IX 1941.

Bron: eBay “NETHERLANDS 1945 – LETTERA ORDINARIA HAARLEM > GENOVA DEL 15.04.1945 (P)”. Van Haarlem Station 1 (?) naar Genua in Italië, 1945, Gefrankeerd met NVPH 405 (2x), 406, 407 (2x), en 408 (2x), in totaal 12 1/2c.

HAARLEM-STATION 2 Opgeleverd door De Munt op 30 april 1934. Het hamerstempel werd toegezonden op 2 mei 1934 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 3 mei 1934 tot en met 31 december 1967.

Verzameling David Haug. Haarlem Station 2 Kortebalkstempel van 2 IX 1941.

Bron: Delcampe: Haarlem-Station 2 Kortebalkstempel. NVPH 287 (1936).

HAARLEM-STATION 3 Opgeleverd door De Munt op 3 oktober 1947. Het stempel werd toegezonden op 7 oktober 1947 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 8 oktober 1947 tot en met 31 december 1967.

Bron: eBay: “NVPH Netherlands Nederland 337 TOP CANCEL HAARLEM STATION [3] Wilhelmina 1940-1947”. Poststempel 12 juli 194.. NVPH 337.

HAARLEM-STATION 4 Opgeleverd door De Munt op 3 oktober 1947. Het stempel werd toegezonden op 7 oktober 1947 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 8 oktober 1947 tot en met 31 december 1967.

Afbeelding nog niet gevonden

HAARLEM-STATION 5 Opgeleverd door De Munt op 3 oktober 1947. Het stempel werd toegezonden op 7 oktober 1947 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 8 oktober 1947 tot en met 31 december 1967.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Station 5 op aangetekende luchtpostbrief naar de USA. NVPH 461 uit 1946, 506 uit 1948, en de serie kinderzegels uit 1948 (NVPH 508-512).

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief verstuurd van Haarlem-Station 5 naar Berlijn in Duitsland, in 1957. Gefrankeerd met NVPH 463, 466, 618 (2x) en 685 (Kinderzegel 1956).

HAARLEM-STATION 6 Opgeleverd door De Munt op 3 oktober 1947. Het stempel werd toegezonden op 7 oktober 1947 en vernietigd op 16 januari 1968. De onscherpe afdruk werd door gehaald en daarnaast een duidelijker afdruk geplaatst. Gebruiksperiode van 8 oktober 1947 tot en met 31 december 1967.

Verzameling Dik de Geus. Poststempels Beverwijk 7 (5 VII 1956) en Haarlem Station 6. NVPH 334 (uit 1940) en portzegel NVPH P-90 (uit 1953).

HAARLEM-STATION 7 Opgeleverd door De Munt op 3 oktober 1947. Het stempel werd toegezonden op 7 oktober 1947. Bij de afdruk is vermeld: Aan PFA-4 als monster Thailand 15 januari 1968. Gebruiksperiode van 8 oktober 1947 tot en met 31 december 1967.

Bron: eBayHaarlem Station 7. Ansichtkaart met op de voorzijde NVPH 382 (uit 1941), 492 (zomerzegel uit 1947) en 497 (Kinderzegel uit 1947). Poststempel Haarlem Station 7.

Bron: eBay. Ansichtkaart met op de voorzijde NVPH 334 (uit 1940) en 483 (uit 1947). Poststempel Haarlem Station 7.

HAARLEM-STATION 8 Opgeleverd door De Munt op 26 november 1947. Het hamerstempel werd toegezonden op 28 november 1947 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 29 november 1947 tot en met 31 december 1967.

Bron: Delcampe: “HOLANDA 1947 HAARLEM STATION SELLOS INFANCIA NIÑOS CHILDREN”. Haarlem Station 8. 22 december 1947. NVPH Kinderzegels 1947 495-499.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Station 8 naar Duitsland (Bremen) op 11 mei 1948. Gefrankeerd met NVPH 480 (1947) en 496-498 (Kinderzegels 1947).

Bron: PostHistorie: “Em. Zomer 1951 Haarlem – USA”. Haarlem Station 8. Gefrankeerd met NVPH 460, 519, en de zomerzegels uit 1951, NVPH 568-572.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Station 8 naar België.

HAARLEM-STATION 9 Opgeleverd door De Munt op 7 september 1948. Het stempel werd toegezonden op 13 september 1948 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 14 september 1948 tot en met 31 december 1967.

Afbeelding nog niet gevonden, met uitzondering van de afbeelding in het stempelboek:

Bron: Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars: afgebeeld zijn: op regel 5: Haarlem-Station 10 en 13; op regel 6: Haarlem-Station 13, en 3x 12; op regel 7: Haarlem-Station 9 en op regel 8: Haarlem-Station 12.

HAARLEM-STATION 10 Opgeleverd door De Munt op 8 september 1948. Het hamerstempel werd toegezonden op 13 september 1948 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 14 september 1948 tot en met 31 december 1967.

Bron: Delcampe: Haarlem-Station 10. Gefrankeerd met een kinderzegel uit 1950, NVPH 566.

Verzameling Dik de Geus. Brief van Nederland naar Kaapstad en retour bij de viering van 300 jaar Stichting van Kaapstad door Jan van Riebeeck. Op de voorzijde NVPH 518 en 521, en tevens de Van Riebeeckzegels uit 1952 (NVPH 578-581). Met stempel Haarlem Station 10. Op de achterzijde de herdenkingsserie uit Zuid Afrika.

Verzameling Jan Groenendijk. Briefkaart met poststempel Haarlem Station 10, 1962 en gelegenheidsstempel Frans Hals tentoonstelling. Briefkaart Cijfer 1946 van 4c.

HAARLEM-STATION 11 Opgeleverd door De Munt op 8 september 1948. Het hamerstempel werd toegezonden op 13 september 1948 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 14 september 1948 tot en met 31 december 1967.

Bron: Delcampe; 1967. Pakketpost adreskaart met poststempel Haarlem Station 11. Gefrankeerd met NVPH 629 uit 1953, 635 uit 1956, 634 uit 1958 en 639 uit 1955.

HAARLEM-STATION 12 Opgeleverd door De Munt op 7 september 1948. Het stempel werd toegezonden op 13 september 1948 en vernietigd op 16 januari 1968. 1503 Gebruiksperiode van 14 september 1948 tot en met 31 december 1967.

Zie bij Haarlem-Station 9.

HAARLEM-STATION 13 Opgeleverd door De Munt op 8 september 1948. Het hamerstempel werd toegezonden op 13 september 1948 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 14 september 1948 tot en met 31 december 1967.

Zie bij Haarlem-Station 9.

Rolstempel Haarlem Station 1

Verzameling Ronald Notenboom. Rolstempel Haarlem Station 1 op achterzijde van een retour gezonden aangetekende brief, die op 4 1 1950 is verstuurd vanuit Haarlem Sparrenstraat.

Openbalkstempels (Cilinderbalkstempels)

HAARLEM-STATION 8 Vervaardigd door Numerofa in april 1960. Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 17 april 1963. Gebruiksperiode van 18 april 1963 tot en met 31 Cdecember 1967.

Verzameling Dik de Geus. Haarlem Station-8 openbalkstempel (10 juli 1967) en een gelegenheidsstempel voor Stuif Stuif 3 t.e.m. 21 juli 1967. NVPH 461 en 465 (2x).

HAARLEM-STATION 14 Opgeleverd door De Munt op 18 april 1956. Het stempel werd verzonden op 5 mei 1956 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 6 mei 1956 tot en met 31 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM-STATION 15 Opgeleverd door De Munt op 18 april 1956. Het stempel werd verzonden op 5 mei 1956 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 6 mei 1956 tot en met 31 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

Voorbeeld van een Aantekenstrookje van Haarlem Station

Verzameling Ronald Notenboom.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel m.
versie 21-07-2019