Postkantoren van Haarlem deel k

Postkantoren van Haarlem deel k

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel j.

HAARLEM Schoterweg, bijpostkantoor vanaf 1935

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Schoterweg

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

TNT-Post

1

1935-1969

1969>>


2

1935-1969

1969>>


3

1935-1969

1969>>


4

1941-1969

1969>>


naam2007-2011

Kortebalkstempel

HAARLEM-SCHOTERWEG 1 Opgeleverd door De Munt op 26 april 1935. Het stempel werd toegezonden op 27 april 1935 en vernietigd op 28 oktober 1970. Gebruiksperiode van 8 juli 1935 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Schoterweg-1, verstuurd op 11 november 1942. NVPH 385 uit 1941.

Bron: Delcampe: “Aangetekende brief 1953 van Haarlem ( Schoterweg ) naar Amsterdam”. Haarlem-Schoterweg 1, met NVPH 525 uit 1949.

Bron: eBay: “Envelop 12 feb 1962 Haarlem Schoterweg 1(stempeltype kortebalk)”. Postzegel NVPH 764 uit 1962.

HAARLEM-SCHOTERWEG 2 Opgeleverd door De Munt op 26 april 1935. Het stempel werd toegezonden op 27 april 1935 en vernietigd op 28 oktober 1970. Gebruiksperiode van 8 juli 1935 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend poststuk van Haarlem Schoterweg-2 naar ‘s-Gravenhage, verstuurd op 12 augustus 1935. NVPH 173 (1926) en 192 (1927).

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel van Haarlem-Schoterweg 2, verstuurd op 29 mei 1941.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoterweg 2 naar Bratislava in Slowakije, verstuurd tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) en geopend door de censuur. NVPH 381 en 383 uit 1941.

Verzameling Dik de Geus. Haarlem Schoterweg-2., met aantekenstrookje, 18 augustus 1943, tarief Fl. 0,20. NVPH 175 uit 1927 en 411 uit 1943.

Bron: Delcampe. Haarlem-Schoterweg 2. Pakketpost adreskaart, verstuurd op 30 V 1961 naar België, met NVPH 465 uit 1953 en 634 (2x) uit 1958, samen 1,65 gulden.

HAARLEM-SCHOTERWEG 3 Opgeleverd door De Munt op 26 april 1935. Het stempel werd toegezonden op 27 april 1935 en vernietigd op 25 februari 1970. Gebruiksperiode van 8 juli 1935 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Schoterweg 3, 20 maart 1943. Verstuurd door de Postzegelhandel ‘ Philadelplia’ aan de Kruisweg 43 in Haarlem naar Duitsland. Geopend door de censuur. NVPH 386 uit 1941.

Verzameling Ronald Notenboom. Briefstuk van Haarlem-Schoterweg-3, verstuurd op 9 maart 1948. NVPH 478 uit 1947.

HAARLEM-SCHOTERWEG 4 Opgeleverd door De Munt op 16 september 1941. Het stempel werd toegezonden op 19 september 1941 en vernietigd op 17 februari 1970. Gebruiksperiode van 20 september 1941 tot en met 11 december 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoterweg-4 naar Almelo, verstuurd in 1943. Gefrankeerd met NVPH 382 uit 1941 en 412 uit 1943.

Bron: Delcampe. Pakketpost adreskaart van Haarlem-Schoterweg 4 naar België, 4 II 1964, met NVPH 623 uit 1953 en 638 uit 1955.

Cilinderstempel

Haarlem-Schoterweg 1. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Bron: eBay: “Envelop 10 apr 1989 Haarlem Schoterweg 1 (stempeltype CB)”. Met Postzegel NVPH 1239 uit 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoterweg-1 (cilinderstempel) naar Zeist, verstuurd in 1974. NVPH 956 uit 1969.

Haarlem-Schoterweg 2 HAARLEM-SCHOTERWEG 2: CBBK 0564. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom, Aangetekende brief van Haarlem-Schoterweg-2 naar Heemstede, verstuurd in 1986. NVPH 1251 uit 1986.

Haarlem-Schoterweg 3. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Dik de Geus (“tariefvergelijking met 1943; toen: Fl. 0,20; in 1974: Fl. 2,50”). Haarlem Schoterweg-3. NVPH 943 (1972) en 948 (1971, 3x), samen 2,50 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom, Aangetekende brief van Haarlem-Schoterweg-3, verstuurd in 1993. NVPH 1252 uit 1990 en 1491 uit 1992, samen 8,50 gulden.

Haarlem-Schoterweg 4. Het stempel werd opgeleverd op 21 november 1969 en verstrekt op 11 december 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

]

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

TNT Post Haarlem-Schoterweg

Schoterweg 94. Status 2007: Postkantoor (Bijpostkantoor) (Opgeheven: na 2007). (adres in 2007: eigen vestiging Postkantoren BV).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Schoterweg 2, 28 Mrt 2007. NVPH 2402 uit 2006.

Verstrekt door Cees Jansen, collectie BvM, Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007.

Aantekenstrookjes HAARLEM Schoterweg

Verzameling Ronald Notenboom (nr 883 gebruikt in 1943).

Verzameling Ronald Notenboom, nr 962 met nieuwe letter, gebruikt in 1993.

HAARLEM Schouwtjesplein, postagentschap 1976-1992

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Zuidwest

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Schouwtjesplein

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1976>>

Cilinderstempel Haarlem-Schouwtjesplein 1 Het stempel werd opgeleverd op 18 mei 1976 en verstrekt op 16 juni 1976.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schouwtjesplein 1 naar Haarlem, verstuurd in 1979. NVPH 953 uit 1969 en 954 (2x) uit 1971, samen 4,25 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aantekenstrookje met fout ‘Schoutjesplein’. Verzonden binnen Haarlem op 15.1.1982. NVPH 954 uit 1971 en 955 (2x) uit 1972, samen 4,50 gulden.

Aantekenstrookje HAARLEM Schouwtjesplein

Verzameling Ronald Notenboom.

Verzameling Ronald Notenboom. Foutief gespelde straatnaam: “Schoutjesplein”, gebruikt in 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Schouwtjesplein naar Heemstede, met poststempel Haarlem 23, verstuurd op 5 XII 1989. Gefrankeerd met NVPH 1251 uit 1986.

HAARLEM Spaarnwouderstraat, postagentschap vanaf 3 juni 1929; tot 1987.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Oost.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Spaarnwouderstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

1

1929-1969

1969>>

2

1930-1969

1969>>

Kortebalkstempel

HAARLEM-SPAARNWOUDERSTR. 1 Opgeleverd door De Munt op 21 mei 1929. 1517 Het stempel werd toegezonden op 23 mei 1929 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 3 juni 1929 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Spaarnwouderstraat 1, gebruikt op 9 november 1935. Aangetekende brief naar Den Haag. NVPH 189 uit 1931.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Spaarnwouderstraat 1, gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Aangetekende brief naar Utrecht. NVPH 386 uit 1941.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Spaarnwouderstraat 1, gebruikt in 1945. Aangetekende brief naar Utrecht. NVPH 332 en 334 uit 1940.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd naar de U.S.A. in 1948. Aantekenstrookje Haarlem Spaarnwouderstraat, onduidelijke poststempels. NVPH 336 uit 1940, 462 uit 1947, 504 en 505 uit 1948 en 506 en 507 uit 1948. Totale frankering 0,75 gulden.

HAARLEM-SPAARNWOUDERSTRAAT 2 Opgeleverd door De Munt op 29 november 1930. Het stempel werd toegezonden op 1 december 1930 en vernietigd op 28 mei 1970. Gebruiksperiode van 2 december 1930 tot en met 24 november 1969.

Verzameling David Haug. Poststempels Haarlem-Spaarnwouderstr. 1 en 2, plus naamstempel Haarlem-Spaarnwouderstr., 29 VII, 1931. Briefkaart met Vliegende Duif 3c, bijgefrankeerd met NVPH 171 uit 1928.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Spaarnwouderstraat 2 naar de U.S.A., verstuurd op 19 juni 1948. Gefrankeerd met twee keer de zomerzegels van 1948 (NVPH 500-503).

Cilinderstempel,

HAARLEM-SPAARNWOUDERSTRAAT-1 Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Dik de Geus. Brieffragment met cilinderstempel Haarlem-Spaarnwouderstraat 1 op aangetekende brief met NVPH 954 (2x) uit 1971, verstuurd in 1981.

HAARLEM-SPAARNWOUDERSTRAAT-2 Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling David Haug. Brief aan de Raad van Arbeid (te Haarlem), verstuurd vanuit Haarlem-Spaarnwouderstraat 2, in 1975. Gefrankeerd met NVPH 945 uit 1972.

Aantekenstrookje HAARLEM Spaarnwouderstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1935).

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1945 en 1948).

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1972).Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel l.
versie 21-07-2019