Postkantoren van Haarlem deel j

Postkantoren van Haarlem deel j

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel i.

HAARLEM Santpoorterstraat, postagentschap. Vanaf 31 oktober 1927. Op 1.5.1949 opgeheven en vervangen door Jelgersmastraat op 16.11.1949. Dat postagentschap werd op 16 juli 1951 opgeheven wegens fraude door de postagent. In 1982 heropend.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord, zuidwestelijke deel.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Santpoorterstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

TNT-Post

PostNL

1

1927-1949

In 1993 en 19942

1944-1949
naam2007-11

2012-16

Haarlem 5
In 2017

Kortebalkstempel

HAARLEM-SANTPOORTERSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 28 oktober 1927. Het stempel werd toegezonden op 29 oktober 1927 en terugontvangen op 15 juni 1949. Gebruiksperiode van 31 oktober 1927 tot en met 30 april 1949.

Verzameling David Haug. Kortebalkstempel Haarlem-Santpoorterstraat 1, 16 II 1928. NVPH 179 (1927) en 182 (1926).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 1 naar Duitsland, verstuurd op 24 januari 1931. NVPH 193 uit 1928.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 1 naar Luxemburg, verstuurd op 6 januari 1939. Gefrankeerd met NVPH 170 (randstuk) uit 1927, 183 (2x) uit 1929 en twee kinderzegels uit 1938 (NVPH 313 en 316).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 1 naar de U.S.A., verstuurd op 13 mei 1948. NVPH 338 (1946), 343 (1940), 344 (1946), 428 en 429 (2x, 1944,beide uit de bevrijdingszegels serie) en de serie nationale hulpzegels uit 1946 (NVPH 449-453). Totale frankering 1,43 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 1 naar Duitsland, verstuurd op 30 december 1948. Met de kinderzegels uit 1948 (NVPH 508-512).

HAARLEM-SANTPOORTERSTRAAT 2 Opgeleverd door De Munt op 4 maart 1944. Het hamerstempel werd toegezonden op 6 maart 1944 en terugontvangen op 15 juni 1949. Gebruiksperiode van 7 maart 1944 tot en met 30 april 1949.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 2 naar Haarlem, verstuurd op 3 juni 1946. Gefrankeerd met bevrijdingszegels uit 1944 (NVPH 429, 4x en 430) en 1945 (NVPH 443).

Cilinderstempel, Haarlem-Santpoorterstraat 1

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Santpoorterstraat 1 naar Veendam, verstuurd in 1993. Met cilinderstempel. NVPH 1252 uit 1990 en 1491 uit 1992, samen 8,50 gulden.

TNT PostHaarlem-Santpoorterstraat

Santpoorterstraat 62 Status 2007: Servicepunt. (adres 2016: Primera Meester).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Santpoorterstraat 4 mei 2007, NVPH 2485 uit 2007.

Verstrekt door Cees Jansen. Stempels: collectie BvM. Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007.

PostNL Haarlem-Santpoorterstraat,PostNL agentschap, later Haarlem-5

Santpoorterstraat 62. Status 2007: Servicepunt. (adres 2016: Primera Meester). Bron: Cees Jansen.

Aantekenstrookjes HAARLEM Santpoorterstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1935 en in 1944). Aantekenstrookje Hlm.S.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Santpoorterstraat (aantekenstrookje Hlm Sa) naar Heemstede met poststempel cilinder Haarlem 34. Dit poststempel is op diverse locaties in gebruik geweest. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM Hannie Schaftstraat, postagentschap 1984-1994

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Hannie Schaftstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

naam

In 1986 en 1994

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Oost.

Cilinderstempel, Haarlem-Hannie Schaftstraat

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Hannie Schaftstraat 1 naar Heemstede, verstuurd in 1986. NVPH 1250 uit 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-H(annie) Schaftstraat (1) naar Veendam, verstuurd in 1994. NVPH 1491 uit 1992 en 1582 uit 1993, samen 11,00 gulden.

Aantekenstrookjes HAARLEM Hannie Schaftstraat

Verzameling Ronald Notenboom, nr 164 (“Hannie Schaftstraat”) gebruikt in 1988; nr 577 (H. Schaftstraat”) gebruikt in 1994.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem naar Vianen, verstuurd op 7 IX 1984 met aantekenstrookje Hannie Schaftstraat en poststempel Haarlem 34. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM Schoten, postagentschap ‘Schoten’ 1911-1930 en ‘Haarlem-Schoten’ 1930-1967.

Schoten was tot 1927 een zelfstandige gemeente en werd in 1927 door de Gemeente Haarlem geannexeerd.

Zeer oude kaart van Schoten, uit de verzameling van Jan Groenendijk.

Oude kaart van Schoten, uit de verzameling van Jan Groenendijk.

Bron: Wikipedia. De gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Schoten, in 1927 door Haarlem geannexeerd.

Overzichtskaart: Haarlem Schoten in de omgeving. Bron; Google maps in april 2019. Bron: Haarlem Noord, het oude Schoten. Stichting Historisch Schoten houdt zich bezig met het documenteren van al het erfgoed van wat eens de Gemeente Schoten was.

Overzicht van de poststempels gebruikt op (HAARLEM) Schoten

Aanduiding

Langebalkstempel

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

Schoten

1911-1924Schoten 1


1928-1930


Haarlem-Schoten 1


1930-1969

1969-1973

Idem 2


1947-1969


Schoten vóór de integratie in de Gemeente Haarlem (1927)

Langebalkstempel

Informatie in: Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

SCHOTEN ***: LBPK 1538 Opgeleverd door De Munt in december 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 januari 1911 en terugontvangen in februari 1924. Het stempel werd vernietigd op 4 maart 1925. Gebruiksperiode van 16 januari 1911 tot en met 31 januari 1924.

Verzameling Jan Groenendijk. Zeldzaam poststempel Schoten op ansichtkaart van 4 VIII 1915. Van Schoten naar Amsterdam. NVPH 51. Ansichtkaart: ‘Groet uit Schoten’.

Poststempel Schoten (12.I.1917) op een brief van de Gemeente Schoten. Uit de verzameling van Jan Groenendijk.

Kortebalkstempel Schoten 1

SCHOTEN (N.H.) 1: KBPK 2865 Opgeleverd door De Munt op 28 april 1928. Het stempel werd verzonden op 30 april 1928 en terugontvangen op 11 januari 1932. Gebruiksperiode van 1 mei 1928 tot en met 28 februari 1930.

Afbeelding nog niet gevonden. Het is twijfelachtig of dit stempel ooit is gebruikt

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Kortebalkstempel Haarlem-Schoten

HAARLEM-SCHOTEN 1 Opgeleverd door De Munt op 27 februari 1930. Het stempel werd toegezonden op 28 februari 1930 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 1 maart 1930 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Jan Groenendijk. Adreskaart pakketpost, verstuurd vanaf Haarlem-Schoten, met stempel Haarlem-Schoten 1 en Haarlem-Schoten strookje. Gefrankeerd met NVPH 177, 196 en 197.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoten 1 naar Cyprus. Verstuurd in 1946. Gefrankeerd met NVPH 170 (1927), 171 (1928), 173 (1926), 175 (1927), 176 (1926), 334 (1940), 379 en 381 (1941), 460, 461 en 464 (alle drie uit 1946), samen 36c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoten 1 naar de U.S.A. Verstuurd in 1946, per luchtpost. Gefrankeerd met NVPH 172 uit 1935, 333 uit 1947, 464 uit 1946 en de serie kinderzegels uit 1946 (NVPH 469-473), samen 55c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoten 1 naar Noord Rhodesië. Verstuurd op 16 december 1946 naar Livingstone (daar aangekomen op 31 december 1946, via Cairo en Lusaka; beide: 27 december 1946) en doorgestuurd naar Engeland). Gefrankeerd met NVPH 170 (1927), 171 (1935), 346 (1946), 379 (1941), 430 (1944), 460, 461 en 464 (alle drie uit 1946), samen 1,15 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoten 1 naar Nicosia op Cyprus. Verstuurd in 1947, per luchtpost. Gefrankeerd met 332 (1940), 333 (1947), 335 (1940), 336 (1940), 339 (1940), 340 (19400, en bevrijdingszegels uit 1944 (NVPH 428, 429, 430, 431 en 434), samen 1,00 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Schoten 1 naar Engeland. Verstuurd in 1948 met de complete serie kinderzegels van dat jaar (NVPH 508-512).

HAARLEM-SCHOTEN 2 Opgeleverd door De Munt op 8 december 1947. Het stempel werd toegezonden op 11 december 1947 en op 28 juni 1969 vernietigd als zijnde overcompleet. Gebruiksperiode van 12 december 1947 tot en met 25 juni 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Schoten 2, verstuurd in 1949. Op aangetekende brief naar Zuid Rhodesië. Gefrankeerd met 474 (1947) en 542-543 (1949).

Cilinderstempel Haarlem-Schoten 1 Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. Het stempel werd vernietigd op 4 maart 1974. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot 1 oktober 1973.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Dienst PTT Haarlem Schoten naar adres binnen Haarlem, met poststempel Haarlem-Schoten 1, aangetekend verstuurd op 8 IV 1971 met aantekenstrookje Haarlem Schoten Hlm Sch.

Aantekenstrookjes HAARLEM Schoten

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1935).

Verzameling Ronald Notenboom (Gebruikt in 1947, resp. 1949). Met Hlm.Sch.

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1971). Met Hlm Sch .Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel k.
versie 12-12-2019