Postkantoren van Haarlem deel i

Postkantoren van Haarlem deel i

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel h.

HAARLEM Rivièradreef, PostNL agentschap vanaf 2012, ook Haarlem 2.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Schalkwijk.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Rivièradreef

Aanduiding

PostNL

naam

2012-2017

Haarlem 2

In 2018

PostNL

Haarlem-Rivièradreef (Schalkwijk): Rivièradreef 14, gevestigd na augustus 2012: Postkantoor

(adres in 2016: Ako). Rivièradreef 28 (Winkelcentrum Schalkwijk) zie tevens Menton Passage 9

Gevestigd voor augustus 2012: Postkantoor (Opgeheven: na augustus 2012) (adres in 2012: Bruna). Werd Haarlem-2. Bron: Cees Jansen.

HAARLEM Rousseaustraat, bijpostkantoor 1968-1973

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Schalkwijk.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Rousseaustraat

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1968-1973

2

1968-1973

Cilinderstempel

Haarlem-Rousseaustraat 1. Het stempel werd verstrekt op 2 april 1968 en vernietigd op 25 januari 1974. Gebruiksperiode van 3 april 1968 tot en met 8 april 1973.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende spoedbrief van Haarlem-Rousseaustraat-1 naar Amsterdam, verstuurd in 1972. NVPH 465 uit 1953, 954 uit 1971 en 956 uit 1969.

Haarlem-Rousseaustraat 2. Het stempel werd verstrekt op 2 april 1968 en vernietigd op 25 januari 1974. Gebruiksperiode van 3 april 1968 tot en met 8 april 1973.

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

Aantekenstrookje HAARLEM Rousseaustraat

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1972.

HAARLEM De Ruyterweg/De Ruijterweg, postagentschap vanaf 1 augustus 1938. Opgeheven 1 november 1956. Heropend 1.9.1966; opgeheven 25.1.1967. Aanvankelijk werden de stukken, bij gebrek aan een stempel De Ruyterweg, afgestempeld met het stempel Haarlem of met het postwisselstempel. Het stempel Haarlem-De Ruyterweg werd eerst op 13.1.1967 in gebruik genomen en is dus slechts van 13-25 januari 1967 gebruikt. Opnieuw geopend in 1976. Tot 1985.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Zuidwest.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM De Ruyterweg/De Ruijterweg

Aanduiding

Kortebalkstempel

Postwisselstempel

Cilinderstempel

1

1938-1956 en 1966


1966 en 1976-1985

naam


In 1966


Aantekenstrookje HAARLEM De Ruyterweg

Kortebalkstempel

HAARLEM-DE RUIJTERWEG 1 Opgeleverd door De Munt op 11 juli 1938. Het stempel werd verzonden op 12 juli 1938 en terugontvangen in januari 1957 (in trommel opgeborgen). Het stempel werd vernietigd op 12 januari 1970. a. Eerste gebruiksperiode van 1 augustus 1938 tot en met 31 oktober 1956. b. Tweede gebruiksperiode van 1 september 1966 tot en met 8 december 1966.

Verzameling David Haug. Kortebalkstempel Haarlem-De Ruijterweg 1, 28 VII 1939. Plus Naamstempel. Op briefkaart met Vliegende Duif 2c.

Postwisselstempel

Verzameling Ronald Notenboom.

Verzameling Ronald Notenboom.

Cilinderstempel

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-De Ruyterweg-1 naar Haarlem, verstuurd op 13.1.1967. NVPH 870, 874 en 876 uit 1967.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-De Ruyterweg-1 naar Haarlem, verstuurd op 16 december 1980. NVPH 949 uit 1971, 954 uit 1971 en 956 uit 1969, samen 4,75 gulden.

Aantekenstrookje HAARLEM De Ruyterweg

Verzameling Ronald Notenboom

HAARLEM Rijksstraatweg, postagentschap vanaf 15 november 1926.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Rijksstraatweg

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

TNT-Post

PostNL

1

1926-1969

1969-73 >>2

1936-1969
naam2007-‘11

2012-16?

Haarlem-11
2017 (Rsw 108)

Haarlem-20
2017 (Rsw 283)

Kortebalkstempel

HAARLEM-RIJKSSTRAATWEG 1 Opgeleverd door De Munt op 13 oktober 1926. Het stempel werd verzonden op 15 oktober 1926 en vernietigd op 29 mei 1970. Gebruiksperiode van 15 november 1926 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem-Rijksstraatweg-1. NVPH roltanding R47 en R49 uit 1928.

Verzameling David Haug. Poststempel Haarlem-Rijksstraatweg-1: 18 V 1929.Briefkaartfragment met 1923 2c.

HAARLEM-RIJKSSTRAATWEG 2 Opgeleverd door De Munt op 29 april 1936. Het stempel werd toegezonden op 1 mei 1936 en vernietigd op 29 mei 1970 als overcompleet. Gebruiksperiode van 2 mei 1936 tot en met 25 februari 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Voor- en achterzijde. Aangetekende brief gestuurd vanuit Haarlem met poststempel Haarlem Rijksstraatweg 2 naar Kassel in Duitsland, op 20 januari 1943, geopend door de censuur en aangekomen op 26.1.1943 (met aankomststempel Kassel-Bettenhausen). NVPH 404 (2x) uit 1943.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Nederlands Indië via Nederland (o.a. met bevrijdingszegel) doorgestuurd naar Basel in Zwitserland, met poststempel Haarlem Rijksstraatweg 1 en aantekenstrookje van Haarlem-Rijksstraatweg, verstuurd in 1945.Briefkaart met 5c opdruk op 3 1/2c Ned. Indië met bijfrankering Nederlandse postzegels NVPH 380 uit 1941 en 443 uit 1945.

Cilinderstempel Haarlem-Rijksstraatweg 1 Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. a. Eerste gebruiksperiode van 25 november 1969 tot en met 15 augustus 1973. b. Tweede gebruiksperiode vanaf 1 oktober 1973.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Rijksstraatweg 1 naar Heemstede, verstuurd in 1981. NVPH 1250 uit 1982.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Rijksstraatweg 1 (met duidelijk stempel), 26 VII 1984). NVPH 1238a uit 1982.

TNT Post Haarlem-Rijksstraatweg

Rijksstraatweg 217-531 Status 2007: Postbussen Franchisenemers (PB FR). (adres in 2007: Plus).

PostNL Haarlem-Rijksstraatweg, PostNL agentschap, later Haarlem-11 en 20

Rijksstraatweg 108. Gevestigd in 2016: Pakketpunt (adres in 2016: Vivánt Timmy). Werd Haarlem-11. Rijksstraatweg 283 werd Haarlem-20. Bron: Cees Jansen.

Aantekenstrookje HAARLEM Rijksstraatweg

Verzameling Ronald Notenboom (nr 21 op aangetekende brief verstuurd in januari 1945)Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel j.
versie 21-07-2019