Postkantoren van Haarlem deel h

Postkantoren van Haarlem deel h

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel g.

HAARLEM Minckelersweg, postagentschap na 2007 en waarschijnlijk tot 2012

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Oost.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Minckelersweg

Aanduiding

TNT Post

Businessbalie Haarlem Minckelersweg

2007-2011

TNT Post Haarlem-Mincke(r)le(r)sweg

Minckelersweg 20. Status 2007: Business Point (Bupo) (na 2007: Opgeheven) (adres in 2007: eigen vestiging TNTpost). De tenaamstelling Minckerlesweg is niet correct. Dit had Minckelersweg moeten zijn. Later is dit hersteld. Dit werd ook een businessbalie.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Minckelersweg 1, 22 Mei 2007. NVPH 2485 uit 2007.

Verstrekt door Cees Jansen. Collectie BvM.

HAARLEM Muiderslotweg, postagentschap 1963-1987

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Muiderslotweg

Aanduiding

Cilinderbalkstempel

1

1963 tot na 1982

2

1963 tot na 1979

Openbalk- of cilinderbalkstempel,

HAARLEM-MUIDERSLOTWEG 1 Vervaardigd door Numerofa in mei 1963. Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 17 mei 1963. Gebruiksperiode vanaf 18 mei 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Dik de Geus. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg 1 naar Amsterdam, verstuurd op 19 V 1982 , met NVPH 1250a uit 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg (met poststempel 1) naar Zeist. Het hamercilinderstempel heeft een dubbele afdruk achtergelaten, zodat het lijkt alsof er 11 staat i.p.v. 1. Verstuurd op 15 AUG. 1974. NVPH 956 uit 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg (met poststempel 1) naar Rijswijk. Het hamercilinderstempel heeft een dubbele afdruk achtergelaten, zodat het lijkt alsof er 11 staat i.p.v. 1. Datum onleesbaar. NVPH 953 uit 1969.

HAARLEM-MUIDERSLOTWEG 2 Vervaardigd door Numerofa in november 1963. Het stempel werd door de Centrale Werkplaats (CWP) goedgekeurd en verzonden op 11 december 1963. Gebruiksperiode vanaf 12 december 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Nog geen illustratie gevonden.

Aantekenstrookjes HAARLEM Muiderslotweg

Nr 70: Verzameling Ronald Notenboom.

Nr 530: Verzameling Dik de Geus.

HAARLEM Van Nesstraat, postagentschap vanaf 1936.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Van Nesstraat

Aanduiding

Kortebalk-stempel

Cilinderstempel

TNT Post

PostNL

1

1936-1969

1969 tot na 19882


1968 tot na 1991naam2007-2011


Haarlem 4
In 2017

Kortebalkstempel

HAARLEM-VAN NESSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 11 mei 1936. Het stempel werd verzonden op 12 mei 1936 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 15 mei 1936 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststuk van Haarlem- Van Nesstraat-1, verstuurd op 6 april 1939. NVPH 188 uit 1928.

Bron: Delcampe. Aangetekende brief van Haarlem Van Nesstraat 1 naar Brünn in Bohemen en Moravië, door de censuur geopend. NVPH 405, 409 (2x) beide uit 1943 en 413 ook uit 1943. Stempels onduidelijk.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Van Nesstraat 1 naar Haarlem, verstuurd in 1945 en gefrankeerd met de kinderzegels uit 1945 (NVPH 444-448).

Verzameling Ronald Notenboom. Brieffragment met een poststempel van Haarlem-Van Nesstraat 1, verzonden op 21.1.1957, met NVPH 624 uit 1954.

Cilinderstempel

Haarlem-Van Nesstraat 1. Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Van Nesstraat 1 naar Heemstede, verstuurd in 1988. Gefrankeerd met NVPH 1245 en 1250, beide uit 1982, samen 8,50 gulden.

Haarlem-Van Nesstraat 2 Het stempel werd verstrekt op 15 mei 1968.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Van Nesstraat 2 naar Zeist, verstuurd in 1972. Gefrankeerd met NVPH 942 en 945 uit 1972 en 953 uit 1969, samen 2,10 gulden.

Bron: Delcampe. Aangetekende brief van Haarlem Van Nesstraat 2 naar Den Haag, op 30 XI 1991, gefrankeerd met NVPH 1252 uit 1990.

TNT Post Haarlem-Van Nesstraat

Van Nesstraat 71. Status 2007: Servicepunt. (adres in 2016: Primera).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Van Nesstraat 4 mei 2007, NVPH 2467 uit 2006.

Verstrekt door Cees Jansen, collectie BvM, Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007.

PostNL Haarlem-Van Nesstraat, PostNL agentschap, later Haarlem-4

Van Nesstraat 71. Postkantoor; adres in 2017: Primera Veldman. Bron: Cees Jansen

Aantekenstrookjes HAARLEM Van Nesstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1945 resp. 1957).

Verzameling Ronald Notenboom, nr 825 gebruikt in 1972 (“Van Nesstraat); nr 408 gebruikt in 1988 (“v. Nesstraat”).

HAARLEM Plein, bijpostkantoor vanaf 1 juli 1901. Op 18 januari 1932 verplaatst naar de Tempeliersstraat. Tot 1953 heette het huidige Houtplein ‘Plein’, of ‘het Plein’.

Met dank aan Maarten Poldermans, ingetekend op de kaart van Nautz uit 1822. Voordat het Houtplein Plein heette kom je het tegen als ’t Pleyn buyten de Grote Houtpoort’, dat in een verponding uit 1734 eenvoudig ‘Plijn’ genoemd werd. En, de oudste omschrijving is ‘der Tempelen kerckhoff ofte Sint Janskerckhoff an die Groote Houtpoort’.

Deze kaart is uit 1904 (eveneens met dank aan Maarten Poldermans), waarop duidelijk ‘Plein’ staat aangegeven.

Bron: Delcampe, Gebruikt in 1931.

Prentbriefkaart uit: "Haarlem in oude ansichten". Cor Wiegel, 1967, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, p. 62, met de tekst “Op nr 15 was een bijkantoor van het post- en telegraafkantoor”. Cor Wiegel was indertijd secretaris van de Vereniging "Haerlem". Met dank aan Cor Fortgens.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Plein

Aanduiding

Grootrondstempel

Langebalkstempel

Haarlem 11


1908-1932

2


1910-1932

3


1910-1932

4


1915-1932

Grootrondstempel Haarlem 1 = Plein

Verzameling David Haug. Grootrondstempel Haarlem 1 = Plein, 21 februari 1905. NVPH 60 uit 1899.

Langebalkstempel

HAARLEM PLEIN 1 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 14 maart 1908 en terugontvangen op 31 december 1932. Gebruiksperiode van 15 maart 1908 tot en met 18 januari 1932.

Verzameling Ronald Notenboom. Brieffragment met poststempels van Haarlem-Plein 1, aangetekend verstuurd op 28 juli 1909. NVPH 51 en 63, beide uit 1899.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Plein 1, 15.4.1911 en 11.2.1915. NVPH 52 uit 1908 en 92 uit 1913.

Verzameling Dik de Geus. Een mislukte postreis van Haarlem naar Amerika en terug, september-november 1915. Poststempel op de voorzijde: Haarlem Plein 1; op de achterzijde: Haarlem-2. Aantekenstrookje Haarlem Plein. NVPH 70 uit 1899.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Plein (-1?) naar San Jose in de U.S.A. doorgestuurd naar California, in 1918. Door de Amerikaanse censuur geopend. NVPH 62 en 63 uit 1899.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Plein 1 op postbewijs, 12 II 1919. NVPH 55 uit 1899.

HAARLEM PLEIN 2 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 februari 1910 en terugontvangen op 31 december 1932. Gebruiksperiode van 1 maart 1910 tot en met 18 januari 1932.

Verzameling David Haug. Haarlem Plein 2, 13 jui 1912. NVPH 57 uit 1901.

HAARLEM PLEIN 3 Opgeleverd door De Munt op 21 juli 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1910 en terugontvangen op 31 december 1932. Gebruiksperiode van 24 juli 1910 tot en met 18 januari 1932.

Verzameling Ronald Notenboom. Langebalkstempel Haarlem Plein 3, aangetekend verstuurd in 1913 naar Amsterdam. NVPH 62 (2x) uit 1899.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling : “95, 20ct bruin (5x), 96, 25ct lichtblauw en 98, 1gld wijnrood op pakketkaart (vertikale vouw) van Haarlem naar Hongarije met aankomststrook op achterzijde, 1915”. Haarlem Plein 3. NVPH 95 (5x), 96 en 98, bij elkaar 2,25 gulden.

HAARLEM PLEIN 4 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en terugontvangen op 31 december 1932. Gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot en met 18 januari 1932.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Plein 4, juli 1923. NVPH 75 uit 1914.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Plein 4, 29 X 1926. NVPH 157 uit 1924 en 163 uit 1926.

Langstempel

Verzameling David Haug. Langstempel Haarlem Plein. NVPH 61 uit 1899.

Aantekenstrookjes HAARLEM Plein

Verzameling Ronald Notenboom (Gebruikt in 1913, resp. 1918).Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel i.
versie 21-07-2019