Postkantoren van Haarlem deel g

Postkantoren van Haarlem deel g

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel f.

HAARLEM Hogerwoerdstraat, postagentschap van 1976 tot 1982

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op HAARLEM Hogerwoerdstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1976 tot vóór 2007

Cilinderstempel Haarlem-Hogerwoerdstraat-1 Het stempel werd opgeleverd op 10 november 1976 en verstrekt op 7 december 1976.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Hogerwoerdstraat 1 naar Haarlem, verstuurd in 1981. Gefrankeerd met NVPH 949, uit 1971, 955 (2x) uit 1972, 1109 uit 1976, en 1215 uit 1981, samen 5,50 gulden.

Aantekenstrookje HAARLEM Hogerwoerdstraat

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1981.

HAARLEM Italiëlaan, postagentschap vanaf 1987 en tot vóór 2011.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Italiëlaan

Aanduiding

Cilinderstempel

TNT Post

1

In 1987


naam


2007-2011

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Schalkwijk.

Cilinderstempel Haarlem-Italiëlaan 1.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Italiëlaan 1 naar Heemstede, verstuurd in 1987 met NVPH 1110 uit 1976, 1241 en 1249 beide uit 1982 en 1377 uit 1987, samen 7,00 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende dienstbrief verstuurd van Haarlem Italiëlaan door PTT Post naar Santpoort Noord, met stempel ‘Postagentschap Haarlem Italiëlaan Postbus 99340 2000NA Haarlem”.

TNT Post, Haarlem-Italiëlaan

Italiëlaan 155. Status 2007: Servicepunt (Opgeheven: na juni 2008). (adres in 2007: Drogisterij Takken).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Italiëlaan 3 mei 2007. NVPH 2485 uit 2007.

Bron: Cees Jansen.

Aantekenstrookje HAARLEM Italiëlaan

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1987.

HAARLEM Jelgersmastraat, postagentschap. Santpoorterstraat opgeheven 1.5.1949. Vervangen door Jelgersmastraat 16.11.1949. Opgeheven 16 juli 1951 wegens fraude postagent.

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Jelgersmastraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

1

1949-1951

Kortebalkstempel

HAARLEM JELGERSMASTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 11 november 1949. Het stempel werd toegezonden op 14 november 1949 en terugontvangen op 9 januari 1952. Het koppelteken tussen HAARLEM en JELGERSMASTRAAT ontbreekt. Gebruiksperiode van 16 november 1949 tot en met 16 juli 1951.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend briefstuk met poststempel Haarlem Jelgersmastraat 1, verstuurd op 16 november 1949 (1e dag). NVPH 474 uit 1947.

Verzameling Ronald Notenboom. Kortebalkstempel Haarlem Jelgersmastraat 1, 13 XI 1949, plus naamstempel. Aangetekende brief naar Den Haag. Gefrankeerd met NVPH 460 (2x) uit 1946 en 477 (2x) uit 1947, samen 17c.

Aantekenstrookje HAARLEM Jelgersmastraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1949).

HAARLEM Kleverlaan, postagentschap in 1949

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Noord

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Kleverlaan

Aanduiding

Kortebalkstempel

1

1949

Kortebalkstempel

HAARLEM-KLEVERLAAN 1 Opgeleverd door De Munt op 30 juni 1949. Het stempel werd toegezonden op 1 juli 1949 en terugontvangen op 7 oktober 1949. Gebruiksperiode van 2 juli 1949 tot oktober 1949.

Illustratie nog niet gevonden.

HAARLEM Kruistochtstraat, postagentschap 1947-1984

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Oost.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Kruistochtstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Cilinderstempel

1

1947-1969

1969 tot na 1982

2


1968 – ?

Kortebalkstempel

HAARLEM-KRUISTOCHTSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 24 september 1947. Het stempel werd toegezonden op 25 september 1947 en vernietigd op 8 juni 1970. Gebruiksperiode van 26 september 1947 tot en met 24 november 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Kruistochtstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 1 oktober 1947. Met NVPH 332 uit 1940, 478 uit 1947 en een zomerzegel uit 1947 (NVPH 490).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Kruistochtstraat 1 naar Apeldoorn, gefrankeerd met NVPH 626 uit 1957.

Cilinderstempel Haarlem-Kruistochtstraat 1 Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Kruistochtstraat 1 naar Heemstede, verstuurd in 1983. NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM-KRUISTOCHTSTRAAT 2: CBPA 0426. Het stempel werd verstrekt op 12 augustus 1968.

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

Aantekenstrookje HAARLEM Kruistochtstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1947).

HAARLEM Kruisweg, PostNL agentschap vanaf 2016, later: Haarlem-16

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Centrum, ten zuiden van Haarlem Station.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Kruisweg

Aanduiding

PostNL

Haarlem 16

2016-

PostNL

Haarlem-Kruisweg: Kruisweg 37. Gevestigd in 2016: Pakketpunt (adres in 2016: Cigo Jean Licot). Werd Haarlem-16. Bron: Cees Jansen.

HAARLEM Marsmanplein, postagentschap vanaf 1987

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Marsmanplein

Aanduiding

Cilinderstempel

PostNL

1

In 1998


2

In 1990-95


3

In 1988


naam


Vanaf 2012

Haarlem 3


In 2017

Cilinderstempel,

Haarlem-Marsmanplein 1

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief van Haarlem-Marsmanplein 1 verstuurd naar Heemstede, in 1998. NVPH 1252 uit 1990.

Haarlem-Marsmanplein 2

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief van Haarlem-Marsmanplein 2 verstuurd naar Heemstede, in 1990. Gefrankeerd met NVPH 1239 uit 1982, 1247 (2x) uit 1982 en 1452 uit 1990.

Verzameling Dik de Geus. Expresbrief verstuurd binnen Haarlem in 1992, vanuit Haarlem Marsmanplein 2, gefrankeerd met NVPH 1247 uit 1982 en 1251 uit 1986, samen 10,00 gulden.

Haarlem-Marsmanplein 3

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief van Haarlem-Marsmanplein 3, verstuurd naar Heemstede in 1988. Gefrankeerd met NVPH 1109 (2x), 1110 (beide uit 1976), 1247 uit 1982 en 1404 uit 1988.

PostNL Haarlem-Marsmanplein, PostNL agentschap, later: Haarlem-3

Marsmanplein 14. Status na 2007: Postkantoor (adres in 2016: Bruna). Bron: Cees Jansen.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief binnen Haarlem, met aantekenstrookje Haarlem Marsmanplein (Hlm M) en poststempel Haarlem 34, verstuurd op 9 II 1987. Gefrankeerd met NVPH 1251 uit 1986.

Haarlem-Mentonpassage, PostNL agentschap vanaf vóór 2012, later Haarlem-2.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Schalkwijk.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Mentonpassage

Aanduiding

PostNL

naam

Vanaf 2012

Haarlem 2

In 2018

PostNL

Menton Passage 9 (Winkelcentrum Schalkwijk) zie tevens Rivièradreef 28. Gevestigd vóór augustus 2012: Postkantoor (adres in 2012: Techador). Bron: Cees Jansen.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel h.
versie 21-07-2019