Postkantoren van Haarlem deel f

Postkantoren van Haarlem deel f

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel e.

HAARLEM Geusevesperstraat, postagentschap van 1952 tot 1963.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Geusevesperstraat

Aanduiding

Openbalk- of Cilinderbalkstempel

1

1952-1962

Openbalk- of cilinderbalkstempel Haarlem-Geusevesperstraat-1. Opgeleverd door De Munt op 21 november 1952. Het stempel werd verzonden op 24 november 1952 en vernietigd op 19 november 1970. Gebruiksperiode van 1 december 1952 tot en met 31 december 1962.

Verzameling Ronald Notenboom. Fragmenten van brieven met poststempel Haarlem Geusevesperstraat 1, gestempeld op 1 XII 1952, respectievelijk met NVPH 518 uit 1949 en NVPH 522 uit 1951. De eerste ook met aantekenstrookje en speciaal stempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met poststempel Haarlem-Geusevesperstraat 1. Gebruikt op 22 december 1952. Naar Den Haag. NVPH 462 (2x) uit 1947 en 522 uit 1951.

Aantekenstrookje HAARLEM Geusevesperstraat

Verzameling Ronald Notenboom.

HAARLEM Grote Houtstraat, postagentschap vanaf 2009

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de gebruikte poststempels in HAARLEM Grote Houtstraat

Aanduiding

TNT Post

PostNL

naam

ór 2010 tot 2011

In 2013 en 2014

Haarlem 18


In 2017

TNT Post Haarlem-Grote Houtstraat

Grote Houtstraat 185: Gevestigd vóór januari 2010: Postkantoor (adres in 2016: PostNL / Post & Office)

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Grote Houtstraat 3, 6 Apr 2010. NVPH 2467 uit 2006.

PostNL Haarlem-Grote Houtstraat, PostNL agentschap, later: Haarlem-18.

Grote Houtstraat 112: Gevestigd na 2014: Pakketpunt (Opgeheven: in 2016). (adres in 2016: Blokker). Bron: Cees Jansen.

Bron: Delcampe: “MAXIMUM CARD 2013 NETHERLANDS – ST. BAVO CHURCH HAARLEM BY BERCKHEYDE CP ORIGINAL”. Poststempel Haarlem Grote Houtstraat.

HAARLEM Frans Halsstraat, bijpostkantoor. Geopend op 2 mei 1910. Verplaatst naar Schoterweg 8 juli 1935.

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op HAARLEM Frans Halsstraat

Aanduiding

Langebalkstempel

Kortebalkstempel

1

1910-1935


2

1910-1935


3


1916-1935

Langebalkstempel

HAARLEM FR.HALSSTR. 1 Opgeleverd door De Munt in februari 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1910 en terugontvangen op 18 juli 1935. Gebruiksperiode van 2 mei 1910 tot en met 8 juli 1935.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Fr. Halsstr. 1, verstuurd op 10 september 1910. NVPH 51 uit 1899.

Verzameling David Haug. Postbewijs met langebalkstempel Haarlem Fr.Halssstraat 1, 28 X 1911. Ook met langstempel. NVPH 55 uit 1899.

Verzameling David Haug. Brief met langebalkstempel Haarlem Fr.Halssstraat 1, 23 V 1912, naar Hilversum, met NVPH 60 uit 1899 (ondersteboven op de brief geplakt).

HAARLEM FR.HALSSTR. 2 Vervaardigd door De Munt in april 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1910 en terugontvangen op 18 juli 1935. Gebruiksperiode van 2 mei 1910 tot en met 8 juli 1935.

Verzameling David Haug. Langebalkstempel Haarlem Fr. Halsstraat 2, 5 IX 1911. NVPH 51 uit 1899.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Frans Halsstraat 2 naar Duitsland, verstuurd op 31 oktober 1923. NVPH 62 (3x) uit 1899 en 122 uit 1923, samen 35c.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Fr. Halsstr. 2, gebruikt op 22 december 1925. Aangetekende brief van Haarlem Frans Halsstraat 2 naar Oostenrijk (Wenen). Gefrankeerd met NVPH 144 uit 1924, 153 uit 1924 en de kinderzegels uit 1925 (NVPH 166-168), samen 30,5c.

Verzameling Ronald Notenboom. Verstuurd in 1932 vanuit Haarlem Fr. Halsstr 2 op 4 oktober. Fragment van briefkaart met Veth 5c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Frans Halsstraat 2 naar Den Haag, verstuurd in 1934. Met NVPH 173 uit 1926 en 192 uit 1927.

Kortebalkstempel

HAARLEM-FRANS HALSSTRAAT 3 Opgeleverd door De Munt in januari 1916. Het stempel werd toegezonden op 27 januari 1916 en terugontvangen op 18 juli 1935. Gebruiksperiode van 28 januari 1916 tot en met 8 juli 1935.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd vanuit Haarlem Frans Halsstraat 3 naar Londen, op 19 augustus 1916. Geopend door de Britse censuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gefrankeerd met NVPH 55 (6x) uit 1899 en NVPH 57 uit 1901, samen 30c.

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekend verstuurd van Haarlem Frans Halsstraat 3 naar Brussel op 5 november 1918 met als verzendadres ‘Schoten Haarlem’. Briefkaart met Wilhelmina 5c aangevuld met NVPH 62 uit 1899.

Verzameling Ronald Notenboom, brief vanuit Haarlem Frans Halsstraat 3, aangetekend verstuurd op 7 februari 1921 naar Zaandam, retour gestuurd. NVPH 60 (2x) en 61, beide uit 1899.

Verzameling David Haug. Dienstbrief Defensie naar ’s-Gravenhage, met poststempel Haarlem-Frans Halsstraat 3, verstuurd in 1930.

Aantekenstrookjes HAARLEM Frans Halsstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1925)

HAARLEM Harmenjansweg, bestelkantoor vanaf 1983 tot vóór 2007.

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op HAARLEM Harmenjansweg.

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1973-

2

1973-

3

1973-

4

1973-

5

1975-

6

In 1983

Cilinderstempel

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 1. CBBD 0026. Het stempel werd opgeleverd op 26 oktober 1973 en verstrekt op 9 november 1973.

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 2: CBBD 0027. Het stempel werd opgeleverd op 26 oktober 1973 en verstrekt op 9 november 1973.

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 3: CBBD 0028. Het hamerstempel werd opgeleverd op 26 oktober 1973 en verstrekt op 9 november 1973.

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 4: CBBD 0029: Het hamerstempel werd opgeleverd op 26 oktober 1973 en verstrekt op 9 november 1973.

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 5: CBBD 0030. Het hamerstempel werd opgeleverd op 14 juli 1975 en verstrekt op 13 augustus 1975.

BESTELKT HAARLEM-HARMENJANSWEG 6

Bron: eBay: “Envelop 9 nov 1983 Bestelkt Haarlem Harmenjansweg 6 (stempeltype CB)”. NVPH 1238 (1982).

HAARLEM Heringaweg, PostNL agentschap na 2014, later Haarlem 9 (of 15?)

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op HAARLEM Heringaweg

Aanduiding

PostNL

naam

Na 2014

Haarlem 9 of 15

?

PostNL

Heringaweg 6. Gevestigd na 2014: Pakketpunt. (adres in 2016: Gamma). Werd Haarlem 9 of 15 (nog geen illustratie gevonden).

Bron: Cees JansenVoor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel g.
versie 21-07-2019