Postkantoren van Haarlem deel e

Postkantoren van Haarlem deel e

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel d.

HAARLEM Duinoordstraat, postagentschap van 1973-1976 en na 1982, maar gestopt vóór 2007.

Bron: Google maps in april 2019. In Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Duinoordstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1973-1976

2

Na 1982

Cilinderstempel

Haarlem-Duinoordstraat-1. Het stempel werd verstrekt op 19 september 1973, terugontvangen op 24 juni 1977 en vernietigd op 11 juli 1977. Gebruiksperiode van 20 september 1973 tot en met 27 augustus 1976.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Duinoordstraat 1 naar Heemstede. Postzegel verwijderd.

Haarlem-Duinoordstraat-2.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief, verstuurd van Haarlem-Duinoordstraat 2 naar Emmerich in 1993, met NVPH 1241 uit 1982 en 1252 uit 1990, samen 8,50 gulden.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende (zwerf)brief van Haarlem Duinoordstraat naar Heemstede, verstuurd in 1989 met poststempel Haarlem 14. Gefrankeerd met NVPH 1110 uit 1976, 1241 en 1249 uit 1982 en 1377 (Europazegel) uit 1987.

Aantekenstrookjes HAARLEM Duinoordstraat

Verzameling Ronald Notenboom. No 416 gebruikt in 1983; No 661 in 1989.

HAARLEM Eksterlaan, postagentschap na 2007, tot en met 2012

Bron: Google maps in april 2019. Noordelijke deel van Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Eksterlaan

Aanduiding

Cilinderstempel

1

1973-1976

2

Na 1982

TNT Post Haarlem-Eksterlaan

Eksterlaan 80, Status 2007: Postagent (Opgeheven: na oktober 2009), maar in 2012 nog functionerend, (adres in 2007: Bruna)

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Eksterlaan 1, 28 mrt 2007. NVPH 2485 uit 2007.

Verstrekt door Cees Jansen, Collectie BvM; met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van 08 JUN 2007.

HAARLEM Engelenburg, postagentschap vanaf 1985 of al vanaf 1980?

Bron: Google maps in april 2019. Engelenburg ligt in de Molenwijk, Schalkwijk Zuid (Haarlem Zuidoost).

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Engelenburg

Aanduiding

Cilinderstempel

PostNL

1

Vanaf 1985 (1980?) tot vóór 2007?


naam


2016-2017

Haarlem 6


2018

Geen TNT-Post stempels gerapporteerd tussen 2007-2011.

Cilinderstempel Haarlem-Engelenburg-1

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Engelenburg 1 naar Leiderdorp, verstuurd in 1988, met NVPH 1113a uit 1979 en 1249 uit 1982, samen 7,00 gulden.

PostNL agentschap Engelenburg

Haarlem-Engelenburg: Engelenburg 70. Status na 2007: Postkantoor. (adres in 2016: Jumbo). Werd Haarlem-6. Bron: Cees Jansen.

Aantekenstrookjes HAARLEM Engelenburg

Verzameling Ronald Notenboom. No 172 gebruikt in 1980. No 147 in 1994 (nieuw lettertype).

HAARLEM Eysinkweg, PostNL agentschap na 2014, later HAARLEM 12

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op de Haarlem Eysinkweg

Aanduiding

PostNL

naam

2014-16?

Haarlem 12

In 2017

PostNL

Haarlem-Eysinkweg: Eysinkweg 63-65. Gevestigd na 2014: Pakketpunt. (adres in 2016: Karwei). Werd Haarlem-12. Bron: Cees Jansen.

HAARLEM Gedempte Herensingel, postagentschap vanaf 1987, maar gestopt vóór 2007.

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Gedempte Herensingel

Aanduiding

Cilinderstempel

1

Vanaf 1987

2

In ieder geval in 1993

Cilinderstempel

Haarlem-Gedempte Herensingel-1

Verzameling Ronald Notenboom, Aangetekende brief van Haarlem Ged. Herensingel 1 naar Heemstede, verstuurd in 1987. Gefrankeerd met NVPH 1251 uit 1986.

Haarlem-Gedempte Herensingel-2

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Ged. Herensingel 2 naar Veendam, verstuurd in 1993. Met NVPH 1244 en 1251, beide uit 1986.

TNT Post Gedempte Herensingel

Postbussen

Aantekenstrookje HAARLEM Ged. Herensingel

Verzameling Ronald Notenboom. Gebruikt in 1993.

HAARLEM Gedempte Oude Gracht, bijpostkantoor, in ieder geval vanaf 1982

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Gedempte Oude Gracht

Aanduiding

Cilinderstempel

TNT Post

1


2007-11

2

In 1982

2007-11

3

In 1985

2007-11

4

In 1985

2007-11

5

In 1988 en 2002


6

In 1993


7

?


Cilinderstempel

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-2

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Gedempte Oude Gracht 2 naar Heemstede, verstuurd in 1982, met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-3

VerzamelingRonald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Gedempte Oude Gracht 3 naar Heemstede, verstuurd in 1985 (?), met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-4

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Gedempte Oude Gracht 4 naar Heemstede, verstuurd in 1985, met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-5

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Gedempte Oude Gracht 5 naar Heemstede, verstuurd in 1988, met NVPH 1110 uit 1976, 1247 (2x) uit 1982 en 1411 uit 1988, bij elkaar 7,00 gulden

Bron: Delcampe: Een ‘priority’ brief, verstuurd van Haarlem Gedempte Oude Gracht 5 naar India in 2002. Gefrankeerd met NVPH 1713 uit 1997 en 2034 uit 2002, samen 162c.

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-6

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Gedempte Oude Gracht 6 naar ‘s Gravenhage, verstuurd in 1993, met NVPH 1244 en 1251, beide uit 1986, samen 8,50 gulden.

HAARLEM-Gedempte Oude Gracht-7

Nog geen illustratie gevonden

TNT Post Haarlem-Gedempte Oude Gracht 1, 2, 3 en 4

Gedempte Oude Gracht 2, Status 2007: Postkantoor (Bijpostkantoor) (Opgeheven: na september 2009) (adres in 2007: eigen vestiging Postkantoren BV).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Gedempte Oude Gracht 4, 29 Mrt 2007. NVPH 2478 uit 2006.

Verstrekt door Cees Jansen. Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007. Stempel uit collectie BvM.

Verstrekt door Cees Jansen. Collectie BvM; met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007; en met dank aan Hans van Dooremalen voor de afdruk van 02 JUN 2009.

Verstrekt door Cees Jansen. Collectie BvM; met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van 08 JUN 2007.

Verstrekt door Cees Jansen. Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007.

Aantekenstrookjes HAARLEM Gedempte Oude Gracht

Verzameling Ronald Notenboom. No 334 gebruikt in 1985.No 6501 in 1994.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel f.
versie 21-07-2019