Postkantoren van Haarlem deel d

Postkantoren van Haarlem deel d

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel c.

HAARLEM Californiëplein, postagentschap vanaf 1973. Gestopt vóór de overname door PostNL in 2011.

Bron: Google maps in april 2019.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Calforniëplein

Aanduiding

Cilinderstempel

TNT-Post

1

1973-

2007-2011

2

1973-

2007-2011

3

1973-


4

1973-


5

1975-


6

1979-


Cilinderstempels

Haarlem-Californiëplein 1 Het stempel werd opgeleverd op 9 maart 1973, verstrekt op 20 maart 1973 en op 9 april 1973 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd in 1985 van Haarlem Californiëplein 1 naar Heemstede, gefrankeerd met NVPH 113 uit 1979 (3x) en NVPH 1241 uit 1982 (5x), bij elkaar 6,50 gulden.

Haarlem-Californiëplein 2. Het stempel werd opgeleverd op 9 maart 1973, verstrekt op 20 maart 1973 en op 9 april 1973 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Interne post Haarlem, aangetekend verstuurd vanuit Haarlem Californiëlaan 2, in 1978, met NVPH 953 en 945 (2x) uit 1969 en 1971, bij elkaar 4,25 gulden.

Haarlem-Californiëplein 3, Het stempel werd opgeleverd op 9 maart 1973, verstrekt op 20 maart 1973 en op 9 april 1973 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met poststempel van Haarlem-Californiëplein 3 naar Heemstede in 1982, gefrankeerd met NVPH 1113 UIT 1979 en 1247 (2x) uit 1982, samen 6,50 gulden.

Haarlem-Californiëplein 4. Het hamerstempel werd opgeleverd op 9 maart 1973, verstrekt op 20 maart 1973 en op 9 april 1973 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Verstuurd in 1985. Aangetekende brief van Haarlem-Californiëplein 4 naar Heemstede, gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1982, van 6,50 gulden.

Haarlem-Californiëplein 5: Het stempel werd opgeleverd op 14 juli 1975 en verstrekt op 13 augustus 1975.

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

Haarlem-Californiëplein 6: Het stempel werd opgeleverd op 20 april 1979 en verstrekt op 9 mei 1979.

(Uit stempelboek)

Nog geen illustratie gevonden van een poststuk.

TNT Post Haarlem-Californiëplein 1 en 2

Californiëplein 16, Status 2007: Postkantoor (Bijpostkantoor) (Opgeheven: na 2007). (adres in 2007: eigen vestiging Postkantoren BV).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Californiëplein 1, 26 Mrt 2007. NVPH 2467 uit 2006.

Verstrekt door Cees Jansen, deels uit collectie BvM en met dank aan Klaas Keessen voor twee afdrukken van 01 JUN 2007.

Aantekenstrookjes HAARLEM Californiëplein

Verzameling Ronald Notenboom. Gebruikt in 1978 (Cp) en 1985 (CP)

Foutief geschreven: “Calforniëpeln”. Verzameling Ronald Notenboom. Gebruikt in de jaren ’70.

HAARLEM Mr Cornelisstraat, postagentschap in 1926-1927 en van 1957 tot 1982.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noord.

Overzicht van de poststempels gebruikt op de Meester Cornelisstraat

Aanduiding

Kortebalkstempel

Openbalkstempel

1

1926-1927

1956-1982

Kortebalkstempel

HAARLEM-Mr. CORNELISSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 13 oktober 1926. Het stempel werd verzonden op 15 oktober 1926. Gebruiksperiode 15 november 1926 tot en met 29 oktober 1927.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Mr. Cornelisstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 29 april 1927. Gefrankeerd met NVPH Roltanding R8 (2x) uit 1925 en een kinderzegel uit 1926, NVPH 199.

Openbalk- of cilinderbalkstempel, HAARLEM-MR CORNELISSTR. 1 Opgeleverd door De Munt op 4 december 1956. Het stempel werd verzonden op 12 december 1956. Gebruiksperiode vanaf 1 januari 1957 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Mr Cornelisstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 2 januari 1957, met NVPH 465 uit 1953 (2x) en 466 uit 1954 (2x).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Mr Cornelisstraat-1 naar Amsterdam, verstuurd in 1978. Gefrankeerd met NVPH 1108a en 1109a uit 1976 en met 954 uit 1972.

Aantekenstrookjes HAARLEM Mr Cornelisstraat

Verzameling Ronald Notenboom (gebruikt in 1927, resp. 1957).

HAARLEM Generaal Cronjéstraat, postagentschap vanaf 2007

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op de Generaal Cronjéstraat

Aanduiding

TNT Post

PostNL

naam

2007-2011

In 2014

Haarlem 7


In 2017

TNT Post Haarlem-Generaal Cronjéstraat 1

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Generaal Cronjéstraat 1. 25 Nov 2008. NVPH 2467 uit 2006.

Generaal Cronjéstraat 67ZW69ZW. Gevestigd vóór juli 2008: Postkantoor (adres 2016: Bruna).

Verstrekt door Cees Jansen. Collectie BvM.

PostNL Haarlem-Generaal Cronjéstraat. PostNL agentschap. Later: Haarlem-7.

Generaal Cronjéstraat 67-69. Postkantoor; adres 2017: Bruna Baars. Bron: Cees Jansen

HAARLEM Deckerstraat, postagentschap van 1952 tot en met 1956

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Deckerstraat

Aanduiding

Openbalkstempel

1

1952-1956

Openbalkstempel, HAARLEM-DECKERSTRAAT 1 Opgeleverd door De Munt op 21 december 1951. Het stempel werd verzonden op 2 januari 1952 en vernietigd op 12 januari 1972. Gebruiksperiode van 3 januari 1952 tot en met 31 december 1956.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Deckerstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 21.1.1952. Gefrankeerd met zomerzegels uit 1951, NVPH 568, 569 en 571.

Verzameling Ronald Notenboom. Brief van Haarlem-Deckerstraat 1 naar Den Haag, aangetekend verstuurd op 21 november 1952, met NVPH 462 (2x) uit 1947 en 521 uit 1949, samen 17c. In het stempel ‘Drukwerk Aantekenen’ is de oude schrijfwijze van ‘aanteekenen’ aangepast.

Aantekenstrookje HAARLEM Deckerstraat

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1952.

HAARLEM Drossestraat, PostNL, agentschap na 2011, later HAARLEM 19

Overzicht van de poststempels die gebruikt zijn op Haarlem Deckerstraat

Aanduiding

PostNL

naam

Vanaf 2011?

Haarlem 19

In 2017

Bron: Google maps in april 2019. Aan de westelijke kant van Haarlem centrum.

PostNL stempel

Haarlem-Drossestraat: Drossestraat 22. Pakketpunt; adres in 2017: Bruna Raaks V.O.F. Werd Haarlem-19. Bron: Cees Jansen.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel e.
versie 21-07-2019