Postkantoren van Haarlem deel c

Postkantoren van Haarlem deel c

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel b.

HAARLEM Baljuwslaan (Baljuwstraat), bijpostkantoor van 1968 tot 1985.

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Baljuwslaan/Baljuwstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

Roodstempel

1

Vanaf 1968


2

Vanaf 1968


3

Vanaf 1968


Naam (Baljuwsstraat en Baljuwslaan)


In ieder geval in 1981-85

Cilinderstempel

Haarlem-Baljuwslaan-1 Het stempel werd verstrekt op 14 december 1967 en op 1 januari 1968 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende dienstbrief van Haarlem Baljuwslaan-1, verstuurd in 1969.

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief van Haarlem Baljuwslaan-1 naar Haarlem, verstuurd in 1972. Gefrankeerd met NVPH 948 (3x, uit 1971) en 957 (uit 1970).

Bron: Delcampe. Haarlem-Baljuwslaan 1, 1978, met NVPH 1137-1140 (Amphilex 1977), en NVPH 1167-1170 (Kinderzegels 1978), met ook blok NVPH 1171.

HAARLEM-BALJUWSLAAN 2: Het stempel werd verstrekt op 14 december 1967 en op 1 januari 1968 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Baljuwslaan-2, 14 II 1968. NVPH 637 uit 1954 (2x).

HAARLEM-BALJUWSLAAN 3: Het stempel werd verstrekt op 14 december 1967 en op 1 januari 1968 in gebruik genomen.

(Uit stempelboek)

Roodstempels Baljuwstraat en Baljuwslaan

Haarlem-Baljuwstraat/Baljuwslaan, eerstedagenveloppe, 20 mei 1981. Verzameling Dik de Geus. Roodstempel 0065 cent.

Verzameling Jan Groenendijk, aangetekend verstuurd op 20 V 1981 (eerste dag van uitgifte loketstroken). Roodstempel Haarlem Baljuwstraat 0550 cent.

Verzameling Dik de Geus, Haarlem-Baljuwslaan met aantekenstrookje; 21.09.1982. Roodstempel 0650 cent.

Verzameling Ronald Notenboom, aangetekende brief van Haarlem Baljuwslaan naar Heemstede, verstuurd op 28 juli 1985. Roodstempel 0650 cent.

Voorbeeld van een Aantekenstrookje gebruikt op HAARLEM Baljuwslaan

Verzameling Ronald Notenboom. Gebruikt ca 1977.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem naar Heemstede met poststempel Haarlem 27 van 18 II 1986 en aantekenstrookje Haarlem Baljuwslaan, terwijl het (bij)postkantoor daar toen al was gesloopt. Gefrankeerd met NVPH 1113 uit 1979 en 6x 1241 uit 1982.

HAARLEM: Prinses Beatrixplein, Postagentschap vanaf 1 juli 1960.

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Schalkwijk.

Overzicht van de Poststempels gebruikt op HAARLEM Prinses Beatrixplein

Aanduiding

Openbalkstempel

TNT-Post

PostNL

1

1960 tot na 1983naam


2007-2011

?

Haarlem-8In 2017

Openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) Haarlem-Prinses Beatrixplein-1 Vervaardigd door Numerofa in juli 1960. Het stempel werd verzonden op 20 juli 1960. Gebruiksperiode vanaf 21 juli 1960 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Prinses Beatrixplein-1 naar Heemstede, verstuurd in 1964. NVPH 625 uit 1954 en 805 uit 1963 (uit de serie kinderzegels).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Prinses Beatrixplein-1 naar Heemstede, verstuurd in 1982 op 21 oktober. NVPH 1250 uit 1982.

TNT Post Haarlem-Prinses Beatrixplein

Prinses Beatrixplein 37. Status 2007: Postagent. (adres in 2016: Tabakspeciaalzaak Ebbeling).

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Prinses Beatrixplein 1, 26 Mrt 2007. NVPH 2136 uit 2002 en 2319 uit 2005.

Verstrekt door Cees Jansen, Collectie BvM; met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van -8 JUN 2007.

PostNL Haarlem-Prinses Beatrixplein, PostNL agentschap, later: Haarlem 8.

Prinses Beatrixplein 37 (Parkwijk). Postkantoor; adres in 2017: Tabakspeciaalzaak Ebbeling. Bron: Cees Jansen

Aantekenstrookje HAARLEM Prinses Beatrixplein

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1971.

HAARLEM Belgiëlaan, postagentschap van 1963 tot 1987

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de Poststempels gebruikt op HAARLEM Belgiëlaan

Aanduiding

Openbalkstempel

Cilinderstempel

1

1963 tot na 1979


2


Vanaf 1972 tot 1987

Openbalkstempel, Haarlem Belgiëlaan-1

HAARLEM-BELGIËLAAN 1 Vervaardigd door Numerofa in april 1963. Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 17 april 1963. Gebruiksperiode vanaf 22 april 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende briefkaart van Haarlem Belgiëlaan-1 naar Haarlem, verstuurd op 22 april 1963. Openbalkstempel. Briefkaart 8c opdruk op 6c Juliana, bijgefrankeerd met NVPH 623 uit 1953.

Cilinderstempel

Haarlem-Belgiëlaan-2; het stempel werd opgeleverd op 15 februari 1972 en verstrekt op 24 februari 1972.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Belgiëlaan-2 naar Haarlem, verstuurd in 1976. Gefrankeerd met NVPH 945 (7x) en 949, beide uit 1971, samen 4,25 gulden.

Verstuurd in 1984. NVPH 1116 uit 1981, 1240 uit 1982 en 1245a uit 1982.

Voorbeeld van een Aantekenstrookje gebruikt op HAARLEM Belgiëlaan

Verzameling Ronald Notenboom, gebruikt in 1963.

HAARLEM Bingerweg, Post-NL agentschap, ook Haarlem-1

Bron: Google maps in april 2019. Haarlem Noordoost, in de Waarderpolder.

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Bingerweg

Aanduiding

PostNL

Naam

In ieder geval in 2017

Haarlem-1

In ieder geval in en na 2017

PostNL stempels

Haarlem-Bingerweg: Bingerweg 2. Gevestigd na 2007: Business Point (Bupo) (adres in 2016: Scolair V.O.F.). Werd Haarlem 1. Bron: Cees Jansen.

Bron: verzameling Ton Dietz; Het PostNL kantoor aan de Bingerweg is het huidige adres van de Postbus van OHvZ.

HAARLEM-Bloemendaal, bijkantoor 1883-1902.

Bijkantoor Bloemendaal, opgericht 5 jan. 1883. Vanaf oktober 1883 ressorterende onder Overveen. M.i.v. 1 juni 1894 weer bijkantoor van Haarlem tot aan de opheffing per 1.10.1902 toen Bloemendaal een volwaardig postkantoor werd.

Bron: WikiPedia

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Bloemendaal

Aanduiding

Gebruiksjaren

Kleinrond HAARL.BLOEMEND.

1883-1902

Grootrond HAARLEM (BLOEMENDAAL)

1898-1902

Na 1902: zie Poststempels Bloemendaal.

Kleinrondstempel Haarl.- Bloemend.

HAARL:BLOEMEND: Het bijpostkantoor Haarlem-Bloemendaal werd opgericht op 5 januari 1883 (Circulaire 1190). Volgens de aanvullingslijst nummer 11 van oktober 1883 behoorde dit bijpostkantoor onder het postkantoor Overveen. Een kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt op 2 januari 1883. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 11 augustus 1883.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart met Cijfer 2½ cent aan Boekhandelaar Van Gogh te Amsterdam vanuit Bloemendaal, met kleinrondstempel Haarl.-Bloemend. 15 Oct 1885 en aankomst- plus bestellersstempel Amsterdam.

Bron: PostHistorie: “Kleinrondstempel Haarl. – Bloemend: 1901. Haarlem Bloemendaal – Rotterdam 20.5.1901”. NVPH 55.

Verzameling David Haug. Kleinrondstempel Haarl. Bloemend. 27 september 1901, naar Haarlem, met ook ontvangststempel Haarlem van die datum. Beport met 6 ½ cent. NVPH 51.

Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal).

Het grootrondstempel met de benaming HAARLEM (BLOEMENDAAL) werd op 14 februari 1898 in gebruik genomen.

Verzameling David Haug. Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal) 5 augustus 1901, naar Amsterdam. NVPH 51.

Verzameling David Haug. Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal) 21 augustus 1901 op briefkaart naar Amsterdam. NVPH 51 (3x).Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel d.
versie 21-07-2019