Postkantoren van Haarlem deel b

Postkantoren van Haarlem deel b

Dit is het vervolg van: Postkantoren van Haarlem, deel a.

Bijkantoren en Postagentschappen, op alfabetische volgorde

HAARLEM Floris van Adrichemlaan, postagentschap vanaf 1982. Vóór 2007 opgeheven.

Bron: Google maps april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM Floris van Adrichemlaan

HAARLEM Floris van Adrichemlaan

Cilinderstempel

1

In 1983, 1985 en 1988

Het postagentschap aan de Floris van Adrichemlaan gebruikte een cilinderstempel met aanduiding 1 na 1982. We geven drie voorbeelden van het gebruik, alle drie uit de jaren ’80. Bij de introductie van poststempels met TNT Post in 2007 functioneerde dit agentschap al niet meer en ook PostNL heeft dit agentschap niet in haar lijst staan.

Cilinderstempel Floris van Adrichemlaan-1

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Floris van Adrichemlaan-1 naar Heemstede. Verstuurd in 1983. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1962.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Floris van Adrichemlaan-1 naar Noordwijk, verstuurd in 1985. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1962.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Floris van Adrichemlaan-1 naar Heemstede, verstuurd in 1989. Gefrankeerd met NVPH 1251 uit 1986.

Voorbeeld van een aantekenstrookje HAARLEM F. v. Adrichemlaan

Verzameling Ronald Notenboom. Gebruikt in 1983.

HAARLEM Aerdenhout, bijpostkantoor, vanaf 1 december 1908 tot 1939, toen het een volwaardig postkantoor werd. Zie daarvoor elders: AERDENHOUT (postkantoor).

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op HAARLEM-Aerdenhout

HAARLEM-Aerdenhout

Langebalkstempel

Kortebalkstempel

1

1908-1917 en 1917-1939

1917-1939 (en 1939)

2


1917-1939 (en 1939)

Daarnaast is een langstempel bekend.

Langebalkstempel

HAARLEM AERDENHOUT 1 Opgeleverd door De Munt op 1 augustus 1908. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 augustus 1908. Gebruiksperiode van 1 december 1908 tot en met 3 januari 1917.

Stempelboek Haarlem-Aerdenhout 1, met illustratie van het stempel op briefkaartfragment met Cijfer 1 1/2c.

Verzameling David Haug. Haarlem Aerdenhout 1, Langebalkstempel, 2.1.1909. NVPH 51.

Bron: eBay. Poststempel Haarlem Aerdenhout 1, 27.5.1911.

Bron: eBay: “1914 pakketkaart Haarlem > Piotrkow/Petrikau via Kattowitz; nvph 63 + 98”. Poststempel Haarlem Aerdenhout 1, 6 september 1914.

HAARLEM-AERDENHOUT 1 KBBK 0108 Opgeleverd door De Munt op 4 december 1916. Het stempel werd verzonden op 3 januari 1917. Gebruiksperiode van 4 januari 1917 tot en met 31 oktober 1939.

Verzameling Ronald Notenboom, Poststempel Haarlem Aerdenhout 1, 5 december 1916. Aangetekende brief naar Hongarije (Baranya). NVPH 70.

Kortebalkstempel

HAARLEM-AERDENHOUT 1 Opgeleverd door De Munt op 4 december 1916. Het stempel werd verzonden op 3 januari 1917. Gebruiksperiode van 4 januari 1917 tot en met 31 oktober 1939.

Verzameling Ronald Notenboom, Poststempel Haarlem Aerdenhout 1. Aangetekende briefkaart naar Duitsland, verstuurd in 1925. Briefkaart 7 1/2c opdruk op Wilhelmina 5c en verder bijgefrankeerd met NVPH 147 uit 1925, 150 (1925) en 153 (1924).

HAARLEM-AERDENHOUT 2 Opgeleverd door De Munt op 17 maart 1917. Het stempel werd verzonden op 22 maart 1917. Gebruiksperiode van 23 maart 1917 tot en met 31 oktober 1939.

Verzameling Ronald Notenboom, Brief van Mr. Troost uit Bentveld (Post Haarlem) vanuit Postkantoor Haarlem Aerdenhout-2 aangetekend verstuurd naar Utrecht in 1935.Gefrankeerd met NVPH 178 (2x, uit 1926) en 187 (uit 1929).

Verzameling David Haug. Kortebalkstempel Haarlem-Aerdenhout 1 en 2, 1923 en 1933. De afgebeelde postzegel van 25ct is NVPH 71.

HAARLEM-AERDENHOUT 1 en 2 Opgeleverd door De Munt op 17 september 1939. De stempels nummer 1 en 2 werden teruggezonden naar de Rijksmunt op 18 september 1939 en niet in gebruik genomen.

Haarlem-Aerdenhout Langstempel

Verzameling David Haug. NVPH 51.

Aantekenstrookjes HAARLEM Aerdenhout

Verzameling Ronald Notenboom, (op een brief uit 1916, resp. 1935)

HAARLEM Amsterdamstraat, postagentschap vanaf 1970.

Bron: Google maps in april 2019

Overzicht van de poststempels gebruikt op de HAARLEM Amsterdamstraat

Aanduiding

Cilinderstempel

TNT Post

PostNL

1

Vanaf 19702

Vanaf 1970naam


2007-2011

In 2014

Haarlem 14In 2017

Cilinderstempel

HAARLEM-AMSTERDAMSTRAAT 1: Het stempel werd opgeleverd op 17 augustus 1970 en verstrekt op 15 september 1970.

(Uit stempelboek)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Amsterdamstraat (met poststempel Haarlem 1 en aantekenstrookje HAARLEM A’str geschreven, verstuurd naar Haarlem op 3 augustus 1970. Gefrankeerd met NVPH 465 uit 1953, het postzegelboekje NVPH PB 7a en een zomerzegel uit 1970 (NVPH 967).

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Amsterdamstraat 1. Verstuurd in 1971. Gefrankeerd met NVPH 954 uit 1971.

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel Haarlem Amsterdamstraat 1. Aangetekend verstuurd in 1981. Gefrankeerd met NVPH 957 uit 1970 en 1113a uit 1979.

HAARLEM-AMSTERDAMSTRAAT 2:. Het stempel werd verstrekt op 10 februari 1971.

(Uit stempelboek)

Verzameling Jan Groenendijk. Poststempel Haarlem Amsterdamstraat 2, 20.10.1974. NVPH 954 uit 1971 (2x).

TNT Post Haarlem-Amsterdamstraat

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem-Amsterdamstraat 3 mei 2007. NVPH 2485 uit 2007.

HAARLEM (NH) Amsterdamstraat 15-17. Informatie Cees Jansen: Status 2007: Servicepunt-concessie (Opgeheven: na juni 2008). (adres in 2007: Bruna) TNTpost HAARLEM – AMSTERDAMSTRAAT (TS 0000) Met dank aan Klaas Keessen voor de afdruk van 08 JUN 2007. Amsterdamstraat 43. Gevestigd na juni 2008: Postkantoor (2016: Pakketpunt) (adres in 2016: Cigo Keun). Laatste vier stempelafbeeldingen collectie BvM. De postzegelillustratie is van een briefkaart met 0,44€.

PostNL agentschap Haarlem-Amsterdamstraat: Amsterdamstraat 43. Werd Haarlem-14.

Bron: Cees Jansen.

Aantekenstrookjes HAARLEM Amsterdamstraat

Verzameling Ronald Notenboom. No 2 gebruikt in 1970.Voor het vervolg zie Postkantoren van Haarlem, deel c.
versie 21-07-2019