Haarlem bloemenstad, deel c

Haarlem bloemenstad deel c

Dit is het vervolg van Haarlem bloemenstad, deel b.

 1. De instituties rondom de bloemen- en bollensector

 • Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Afd Haarlem

 • Alg. Vereeniging voor Bloembollencultuur, afd. Overveen-Bloemendaal

 • Vereniging de Hyacinth, Groep hyacinthenkweekers der Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur te Haarlem

 • Bloembollenexport-organisatie

 • Erste Blumenzwiebelszüchter Genossenschaft

 • Toulon Van der Koog, rechtsbijstand

 • Contract ter Bestrijding van den Handel in Afgesneden Narcissenbloemen

 • Kweekersblad. Orgaan van het Hollandsch Bloembollenkweekers Genootschap

 • Katholieke Land- en Tuinbouwbond (KLTB of LTB)

 • Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond

Haarlem: Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Afd Haarlem (Schoterweg 18)

Bron: Delcampe. Briefkaart van Leiden naar Haarlem, 25/26 november 1879 (kleinrondstempels). Met bikkelvormig bestellersstempel A.7.

Verzameling Jan Groenendijk. Briefkaart binnen Haarlem, met kleinrondstempel 17 aug 1891.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart 2½ cent binnen Haarlem, met kleinrondstempel 5 juni 1894 en bestellersstempel B.13.

Verzameling David Haug, Treinstempel Amsterdam-Antwerpen E, 26 april 1897. Briefkaart naar Haarlem met aankomststempel Grootrond en bestellersstempel G35.

Verzameling Dick Kerkvliet. Post binnen Haarlem met Bestellersstempel C.23 en Grootrondstempel 24 September 1897, met SEP kopstaand.

Verzameling David Haug, van Lisse naar Haarlem 1, 13/15-12 1906. Lange balk stempel Haarlem 1 met arcering.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-5 te ’s-Gravenhage, retour afzender 22/7/1927.

Verzameling Ronald Notenboom: “Adreskaart voor het innen van een kwitantie (postale handeling). Gedateerd 20 februari 1932 met 3 stempels: reklamestempel Lisse, Z-stempel, datumstempel en een kwitantie-belastingzegel. De kwitantie bedraagt fl. 32,25, dit betreft 32 gulden contributie, fl. 0,15 inningskosten en fl. 0,10 voor het belastingzegel”.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd door de “Ondervakgroep ‘Export van Bloembollen’ Haarlem” (Kenaupark 29-31) aan de Amsterdamse Bank in Amsterdam, in 1952.

Alg. Vereeniging voor Bloembollencultuur, afd. Overveen-Bloemendaal

Bron: Delcampe.. Briefkaart van Overveen naar Haarlem, verstuurd op 3 maart 1892 en met bestellersstempel F.12

Haarlem: Vereniging de Hyacinth, Groep hyacinthenkweekers der Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur te Haarlem

Verzameling Dick Kerkvliet.

Haarlem: Bloembollenexport-organisatie Wilhelminastraat 13

Bron: Delcampe: “Firma envelop Haarlem 1935 – Bloembollenexport”.

Haarlem: Erste Blumenzwiebelszüchter Genossenschaft

Verzameling Jan Groenendijk. Briefkaart van Haarlem naar Wiesbaden Duitsland. Haarlem 24 10 1912. Machinestempel over de breedte van de kaart.

Haarlem, Toulon Van der Koog, rechtsbijstand o.a. voor de bloemenhandel

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-13 naar Hannover Duitsland, verstuurd op 30 december 1920.

Haarlem: Contract ter Bestrijding van den Handel in Afgesneden Narcissenbloemen. Wilhelminastraat 13.

Door Dik de Geus overgenomen uit het Rondzendverkeer Poststukken van OHvZ en geplaatst in Spaarnepost September 2019 met als tekst: “een aangetekende brief met roodfrankering van 5-7-1939 die geweigerd werd door de geadresseerde”. Haarlem 5.7.1939. Roodfrankering 15c. Ook een speciaal ontvangststempel Lisse 19 VII 1939.

Haarlem: Kweekersblad. Orgaan van het Hollandsch Bloembollenkweekers Genootschap. Wagenweg 1.

Bron: Delcampe: Poststempel Haarlem 12, 23 juni 1917.

Haarlem: Katholieke Land- en Tuinbouwbond (KLTB of LTB), Dreef 22, Postbus 4402.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem 26 III 1976. Roodfrankering met 50c.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem 19.VIII.1982. Roodfrankering met 70c.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem 16.1.1985. Roodfrankering 70c.

Verzameling Jan Groenendijk, fragment van enveloppe.

Haarlem: Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond. Zaanenstraat 18.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem 05 6 1954. Roodfrankering 02 cent. En achterzijde.

 1. De Kunstbloemensector

Haarlem: P.L. Engelenberg, kunstbloemen

Bron: Delcampe: “1907 Rader HAARLEM-1 .. P.L. Engelenberg Fabriek kunstbloemen (BV)”.

Haarlem: Kunstbloemenfabriek J. Ph. Bakker (Olieslagerslaan 36)

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd vanuit Haarlem Plein naar Duitsland.

 1. Beelden van bloembollenvelden

Haarlem

Passepartout Haarlem op briefkaart

Bron: ansichtskartenversand: verstuurd van Haarlem naar Amsterdam op 17 april 1904.

Verzameling Jan Groenendijk: Hyacintenvelden bij Haarlem.

1905: Haarlem. Omstreken. Hiacinthenvelden (knik met scheurtje 3mm onder) postcardsfrom.nl

1907: Haarlem. Hiacinthenvelden bij Haarlem

1909: Haarlem. Omst. Hiacinthenvelden Bron: postcardsfrom.nl

1903: Haarlem. Tulpenveld by Haarlem postcardsfrom.nl

Haarlem. Tuinversiering met Bloembollen. Groeten uit het Bollenland (hoekjes onder zwart gemaakt)

1911: Haarlem. Groeten uit het Bollenland>

Bron: postcardsfrom.nl.

Bron: entoen.nu: “Ansichtkaart van Haarlemse bollenvelden. Noord-Hollands Archief, Collectie Kennemer Atlas.”.

Heemstede

1901: Heemstede. Hyacinthenveld aan de Kerklaan (hoekjes, scheurtje boven 4mm) Bron: postcardsfrom.nl

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Tulpenveld aan de weg van Heemstede (verstuurd 1905).

Heemstede. Tulpenvelden Heerenweg – Ingang ‘Groenendaal’ postcardsfrom.nl

Bron: entoen.nu: “Bollenpracht in park Groenendaal in Heemstede. Noord-Hollands Archief, Collectie Kennemer Atlas.”.

Hillegom

Bron: Delcampe. Hillegom: Hyacinthen- (en Tulpen-)velden (1905)

Bron: Delcampe. Hillegom: bij Huize Wildlust, 1905

Bron: Delcampe. Hillegom 1907

Bron: Delcampe. Hillegom: Tuinversiering met bloembollen (1908)

Bron: Delcampe. Hillegom 1909

Bron: Delcampe. Hillegom 1912

Bron: Delcampe.

Bron: Delcampe. Hillegom: Hiacintenvelden met Villa Sonnevanck

Overveen

Bron: eBay. Overveen; bloembollenvelden

Bron: Delcampe. Overveen: Tulpenvelden.

Bron: Delcampe: Overveen: Tulpenvelden. Verstuurd vanuit Haarlem naar Italië, in 1932.

Bloemen uit Overveen! Met trein en tram. Militair verstuurde kaart (portvrijdom) op 13 IV 1915 vanuit Overveen-1 naar Schoonhoven. Verzameling Rob van Putten.

Bron: Delcampe. Overveen: “hiacintenvelden”. Verstuurd 1911.

Bron: Delcampe. Overveen: Hyacinthenveld. Verstuurd 1905.

Bron: Delcampe: Overveen. Hyacintenveld aan de ‘Rampelaan’. (nu Ramplaan).

Verzameling Jan Groenendijk: Hyacintenveld te Overveen (aan de Rampelaan).

Verzameling Jan Groenendijk. Bloembollen velden met uitzicht op het Ramplaankwartier in toen nog Overveen.

Bron: Dordtsekaart.nl: Overveen: Hyacintenvelden Zandvaartpad.

Bron: Delcampe. Overveen: Hyacinthenvelden. Verstuurd in 1911 van Overveen-1 naar Amsterdam.

Verzameling Dick Kerkvliet. Lange Balk Haarlem-7; 1915; naar Amsterdam. Ansichtkaart ‘Groeten uit de Bollenvelden’ (Overveen).

Bron: eBay: “BOLLENLAND IN Overveen NORTH HOLLAND NETHERLANDS PAYS BAS IMAGE CHROMO”.

Bron: Delcampe. Overveen: Hyancinthenveld met de R.K. Kerk.

Verzameling Jan Groenendijk: omstr. Haarlem: Hyacinthenvelden [in Overveen bij de R.K. Kerk].

Bron: Delcampe: Overveen: (R.K.) Kerk met Hiacintenvelden.

Schoten

1901: Schoten NH. Bloembollenveld ‘Spaarnhove’ (hoekvouw r.b., randen iest bijgesneden) postcardsfrom.nl

 1. Bloemententoonstellingen

Nationale Bloemententoonstelling Haarlem 1910

uit: De Groene Stad; een eeuw openbaar groen, door Maria van Vlijmen en Wim de Wagt. 2002, pagina 144. Weergegeven in: Librariana.

Speciaal korte-balkstempel:

Bron: ??? . NVPH 55 met Poststempel Nationale Bloemententoonstelling Haarlem, 17 april 1910.

Couvert Nationale Bloemententoonstelling Haarlem 1910 (Ruud van der Molen). Brief naar Lyon, met twee speciale stempels van de Nationale Bloemententoonstelling Haarlem 1910, verstuurd op 21 IV 1910. Bron: Librariana

Verzameling Jan Groenendijk. Voor- en achterzijde van een prentbriefkaart naar Winkel, met speciaal stempel van de Nationale Bloemententoonstelling Haarlem 1910: 19 V 1910.

Bron: Delcampe: Briefkaart gefrankeerd met 1 ½ cent met speciaal poststempel Nationale Bloemententoonstelling Haarlem 25 V 1910, gestuurd binnen Haarlem en met twee bestellersstempels.

Bron: Librariana. Briefhoofd van correspondentie van de nationale bloemententoonstelling in Haarlem 1910. Info: Librariana.

Verzameling David Haug. Prentbriefkaart: Nationale Bloemententoonstelling te Haarlem [1910]. Uitgeverij W.H. van Leeuwen, Haarlem. Ongebruikt.

Bron: Thuisbeurs KVR: “Haarlem Bloemententoonstelling Mei 1910 ansichtkaart Oud Haarlem. Kaartnummer: nh_11578 Staat : gebruikt Periode : voor 1920 Beschr. in 1910”.

Bron: postcardsfrom.nl: “Haarlem. Nat. Bloemententoonstelling 1910. Cafe Restaurant Bodega Terras (ronde hoeken)”.

Allemaal: postcardsfrom.nl

Librariana: “Koningin-moeder Emma bezoekt de Haarlemse Bloemententoonstelling in 1910 (Katholieke Illustratie, 23 april 1910)”.

Bloemententoonstelling Haarlem 1910 Sluitzegels

Bron: Librariana: “—Vijf in 1910 uitgegeven sluitzegels: ‘Bulbi Cultura’ 1860-1910, verschenen bij gelegenheid van bloemententoonstelling BulbiCultura in de Haarlemmerhout”.

Bron: eBay.

Bron: eBay: “Bloemen tentoonstelling zegels Bulbi Cultura Haarlem 1910”.

Bron: eBay: “Netherlands/Holland 1910 Haarlem Flowershow Jubilee x 2 Cinderellas MLH X509”.

Verzameling Dik de Geus; bestellersstempel 8 (D bestelling) op achterzijde brief met sluitzegel Bloemententoonstelling Bulbi Cultura, 1860-1910 en poststempel lange balk 1909 Haarlem-7.

Verzameling David Haug. Haarlem 6, 1910, met vignet van de Bulbi Cultura bloemententoonstelling in dat jaar.

Fotorapportage van de nationale bloemententoonstelling in Haarlem 1910

Bron: Librariana.

Foto genomen tijdens de voorbereidingen van de bloemententoonstelling Bulbi et Cultura in de Haarlemmerhout, 1910. Werklui van de Dienst Gemeenteplantsoenen planten bollen. De voorman met bolhoed houdt toezicht (Uit: De Groene Stad, 2002)>

Een der hoofdgebouwen van de FLORA in 1909 aanbouw voor de Nationale Bloemententoonstelling welke in het voorjaar van 1910 in Haarlem zal worden gehouden vanwege de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Dit gebouw is 40 meter lang en 20 meter breed en bestemd voor de inzendingen de drie tijdelijke tentoonstellingen, welke zullen worden gehouden van 23 tot 31 maart, van 15 tot 24 april en van 4 tot 12 mei. Door een tussengebouw wordt dit hoofdgebouw verbonden met een tweede, nog grotere zaal, waarvan de voorgevel ter breedte van 30 meter op het westen komt te liggen, ongeveer voor de door de gemeente te bouwen fontein en rechts ter zijde van het Paviljoen, wanneer men met het gezicht naar het Paviljoen staat.

Aanleg van de Franse Tuin ter gelegenheid van Bulbi et Cultura in de Haarlemmerhout. Foto uit 1909

Foto van de int. bloembollententoonstelling in de Haarlemmerhout, 1910

Portretje van links H.J.Goemans en rechts Leonard A.Springer, architecten van de Nationale Bloemententoonstelling te Haarlem in 1910

De Franse Tuin tijdens de bloemententoonstelling Bulbi et Cultura in de Haarlemmerhout van 1910 met zicht op het Paviljoen waar de vlag uithangt. De barokke tuin en fontein zijn door de Dienst Gemeenteplantsoenen Haarlem nog tot 1913 gehandhaafd (foto uit: De Groene Stad, 2002).

Uit album Amsterdam-Haarlem mei 1910. Ter herinnering aan het Koninklijk Bezoek. Op weg naar de bloemententoonstelling in de Haarlemmerhout

Ter gelegenheid van de bloemententoonstelling van 1910 vond een bloemencorso plaats die op deze foto de Dreef passeren.

De expositie in de Haarlemmerhout duurde van maart tot mei 1910 en trok meer dan 163.000 bezoekers

Ansichtkaart van de int. Bloemententoonstelling in de Haarlemmerhout, 1910.

Narcissenbloei op de Nationale Bloemententoonstelling Haarlem in 1910

Bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan de Nationale Bloemententoonstelling in Haarlem 1910

Boven: bloemencorso in Haarlem 1910 en onder bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de bloemententoonstelling in de Haarlemmerhout.

Minister A.S.Talma (midden) bezoekt de bloemententoonstelling in Haarlem in 1910 geflankeerd door rechts mr.J.G.Patijn, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en links J. Korthals Altes, lid van Provinciale Staten in de provincie Noord-Holland

Interieur van de Nationale Bloemententoonstelling in 1910 te Haarlem (foto NHA)

Oorkonde van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (AVB), bij gelegenheid van de Nationale Bloemen Tentoonstelling 1910 uitgereikt aan de firma Van Tubergen in Haarlem

Bezoek van bestuurders en deelnemers van de FLORA 1910 aan het raadhuis van Heemstede. Op het balkon in het midden gastheer burgemeester D.E.van Lennep. Op het balkon van links naar rechts: jonkheer mr.Boreel van Hoogelanden, W.Swoboda, Graf Schwerin, John de Breuk, burgemeester van Lennep, E.H.Krelage. Beneden o.a. 1e rij 8,9 en 10 v.l.n.r. J.Ph.de Vilmorin, Madame de Vilmorin, Miss Willmott. Derde ij vijfde van rechts mr.J.C.de Marez Oyens.

Bezoek deelnemers FLORA Haarlem aan raadhuis Heemstede en de auto’s en deelnemers in Noordwijk vanwege een lunch in het ‘Hof van Holland’ (Katholieke Illustratie, 1910)

Na de Flora in de Haarlemmerhout van 1910 bezocht prins Hendrik ook het raadhuis in Heemstede op uitnodiging van burgemeester Van Lennep.

Bezoek koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Heemstede en Groenendaal, 26 mei 1910

Oude ansichtkaart van het wandelpark Groenendaal

Het molentje van Groenendaal vanuit de lucht gezien

Bloemencorso 1919

Bron: postcardsfrom.nl: “Bloemencorso 1919”.

Bron: Thuisbeurs KVR: “Haarlem Bloemencorso 26 april 1919 . ansichtkaart. Oud Haarlem Kaartnummer: nh_8396 Staat : nieuw Periode : voor 1920”.

Bron: Thuisbeurs KVR: “Haarlem Bloemencorso 26 april 1919 . ansichtkaart Oud Haarlem. Kaartnummer: nh_8395 Staat : nieuw Periode : voor 1920”.

Bron: Thuisbeurs KVR: “Haarlem Bloemercorso 26 april 1919 ansichtkaart. Oud Haarlem Kaartnummer: nh_14123 Staat : nieuw Periode : voor 1920”.

Bron: Thuisbeurs KVR: “Haarlem Bloemercorso 26 april 1919 ansichtkaart. Oud Haarlem. Kaartnummer: nh_14122 Staat : nieuw. Periode : voor 1920”.

Bloemententoonstelling in 1925

Bron: eBay: “Early Poster Stamp Netherlands Haarlem Flower Show 1925”.

2 sluitzegels Int. Voorjaarsbloemententoonstelling maart-mei 1925 in Haarlem (Bron: librariana)

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Internationale Voorjaars-Bloemententoonstelling Heemstede 1925. Ansichtkaart van en naar Amsterdam.

Op Hoop van Zegels Rondzending poststukken, januari 2020. Internationale Voorjaars-Bloemententoonstelling Heemstede 1925. Onbeschreven ansichtkaart.

Op Hoop van Zegels Rondzending poststukken, februari 2020. Internationale Voorjaars-Bloemententoonstelling Heemstede 1925. Onbeschreven ansichtkaart.

Affiche Great Spring Flower Show Flora. Bron: librariana

Deel van door tuinontwerper D.F.Tersteeg tussen 1923 en 1925 ontworpen plattegrond van de Flora 1925, gevoegd bij de officiële gids/catalogus. Bron: librariana

Meer info: librariana.

Bloemententoonstelling 1935

Meer info: librariana : “Artikel uit het Haarlems Dagblad van 18 april 2018. Tentoonstelling Flora-materiaal van Ruud van der Molen uit Amstelveen”.

OHvZ rondzending poststukken maart 2020. Ansichtkaart met speciaal stempel van de Flora-Heemstede 15 maart – 19 mei 1935.

OHvZ rondzending poststukken maart 2020. Aangetekende brief met speciaal stempel en speciaal aantekenstrookje van de Heemstede ‘Flora’ 15 maart – 19 mei 1935.

Bloemen- en Lenteweek 1937

Speciaal stempel Tentoonstelling Opbloei B.E.L. Week (Bloemen- en Lenteweek), 1937

Verzameling Jan Groenendijk. Zie ook: Krantenviewer van het Noord–Hollands Archief

Bloemencorso’s vanaf 1947

Volgens Wikipedia worden er vanaf 1947 jaarlijkse bloemencorso’s gehouden: “Bloemencorso Bollenstreek is een bloemencorso in de Nederlandse Bollenstreek. Voor de aankleding wordt gebruik gemaakt van de daar in het voorjaar ruimschoots aanwezige bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en narcissen. Jaarlijks rijdt het corso op de eerste zaterdag na 19 april een 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem. De route loopt van Noordwijk via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek, Heemstede. De optocht eindigt in Haarlem, waar de praalwagens nog een dag te bezichtigen zijn. Op vrijdagavond voorafgaand aan corsozaterdag rijdt het corso verlicht door Noordwijkerhout. De optocht bestaat uit ongeveer twintig praalwagens en meer dan dertig met bloemen versierde automobielen. De stoet wordt op zijn tocht door de Bollenstreek begeleid door muziekkorpsen. Het eerste bloemencorso in de Bollenstreek werd in 1947 georganiseerd door een amarylliskweker uit Hillegom. Het corso groeide snel en ondervond in de jaren 1950 samen met de voorjaarsbloemententoonstelling Keukenhof steeds meer nationale en internationale belangstelling. Een halve eeuw lang waren vader en zoon Jos en Kees van Driel verantwoordelijk voor de corso-ontwerpen. Na het jaar 2000 kwam het ontwerp in wisselende handen. Van 2012 tot 2016 was Wilma Mesman artdirector; vanaf 2017 is dat Esther Noordermeer.”

Bron: wikipedia.

Bloemencorso 1948

Boer, Cees de (1918-1985) – Beeldbank Noord-Hollands archief: Collectie Collectie Fotoburo de Boer. Praalwagens tijdens het Bloemencorso van 1948 op de Jansbrug.

Boer, Cees de (1918-1985) – Beeldbank Noord-Hollands archief: Collectie Collectie Fotoburo de Boer. Een ladderwagen van de Brandweer neemt deel als praalwagen aan het Bloemencorso op de Grote Markt.

Bron: Boer, Cees de (1918-1985) – Beeldbank Noord-Hollands archief: Collectie Collectie Fotoburo de Boer. Praalwagen tijdens het bloemencorso in Sassenheim.

Bloemententoonstelling Heemstede 1953

Bron: entoen.nu: “Flora-tentoonstelling Programmaboekje van de Flora-tentoonstelling in park Groenendaal in Heemstede in 1953. Noord-Hollands Archief, Bibliotheek.

Bron: eBay: “cover-Netherlands-Flora-1953-Bloemententoonstelling-Flowers-Heemstede-Haarlem”. Speciaal machinestempel Flora 1953, gebruikt in Amsterdam op 26 IX 1952. Gefrankeerd met 20c (NVPH 591).

Rondzending poststukken OHvZ december 2019. Flora 1953 (te Heemstede). Voor- en achterzijde.

Rondzending poststukken OHvZ december 2019. Flora 1953 Heemstede. Voor- en achterzijde. Met stempel Flora en kortebalk poststempel Heemstede-4 14 V 1953.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Floragebouw tentoonstelling 1953.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Floratentoonstelling 1953, narcissen.

Voor de verdere ontwikkeling van de bloembollen- en bloemenbranch werden Aalsmeer en Lisse gaandeweg belangrijker dan Haarlem zelf, Aalsmeer vooral vanwege de veiling en Lisse vanwege de Keukenhof.

Aalsmeer, “Bloemencentrum van Europa”

“In reactie op de toegenomen macht van de tussenhandel, bundelen kwekers in Aalsmeer hun krachten. In december 1911 wordt veiling Bloemenlust opgericht; de veiling van de ‘exportbloemen’ vindt plaats in café Welkom. Daarnaast wordt op 5 januari 1912 de Centrale Aalsmeerse Veiling opgericht, waarbij 5 dagen later in café De Drie Kolommen de eerste bloemen onder de klok komen. Beide veilingen zien hun omzet jaarlijks groeien. De Centrale Aalsmeerse Veiling bereikt in 1918 als eerste een jaaromzet van 1 miljoen gulden.

De bloemen- en plantenexport groeit explosief. De sector zit dringend verlegen om een nieuw veilingcomplex met voldoende ruimte om uit te breiden. Tegen deze achtergrond besluiten de veilingen Bloemenlust en de Centrale Aalsmeerse Veiling te fuseren. De fusie is een feit op 6 maart 1968. De organisatie gaat verder als Bloemenveiling Aalsmeer.

In 1972 wordt een nieuw veilingcomplex aan de Legmeerdijk in gebruikgenomen. Het complex heeft een omvang van negen hectare. Verdere uitbreiding volgt. In 1999 nemen Bloemenveiling Aalsmeer en haar klanten de eerste delen van VBA-Zuid in gebruik. Deze locatie bevindt zich aan de andere zijde van de provinciale weg N231. Zeven jaar later, in 2006 worden de eerste plannen bekend voor VBA-Oost. VBA-Oost kent een omvang van 36 hectare. De bouw start naar verwachting in 2009. Het centrale veilinggebouw heeft anno 2007 een oppervlakte van rond de 860.000 m² en is daarmee het grootste overdekte handelsgebouw ter wereld.

Overige belangrijke mijlpalen zijn 1973, als de VBA introduceert dat aanvoerders hun producten voortaan ook kunnen verhandelen via een bemiddelingsbureau en 2006 wanneer internationaal lidmaatschap wordt geïntroduceerd. Als eerste veiling ter wereld stelt Bloemenveiling Aalsmeer het lidmaatschap open voor internationale leden; bedrijven die zijn gevestigd in landen buiten de EU (bedrijven uit EU-lidstaten konden al wel lid worden). In korte tijd melden zich zo’n honderdvijftig internationale leden.

Royal FloraHolland is ontstaan uit een aantal fusies. In 1987 gingen Bloemenveiling Westland en Bloemenveiling Berkel en Omstreken samenwerken in een coöperatie. In 1990 fuseerden beide veilingen volledig en gingen samen verder onder de naam Bloemenveiling Holland. Op 1 januari 2000 fuseerden Bloemenveiling ’t Noorden en Bloemenveiling Flora. Bloemenveiling ’t Noorden nam toen de naam Bloemenveiling Flora aan. Twee jaar later, in januari 2002, fuseerden Bloemenveiling Flora en Bloemenveiling Holland tot FloraHolland. Weer een half jaar later werd de veiling ZON opgenomen in het geheel. In 2006 werd ook de Coöperatieve Boskoopse Veiling overgenomen. Onder de naam FloraHolland Boskoop BV werden de activiteiten voortgezet.

Op 26 oktober 2006 tekenden de besturen van destijds de twee grootste bloemenveilingen van Nederland, FloraHolland en de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) een intentieverklaring met als doel een fusie tussen beide organisaties. Op 21 augustus 2007 gaf de mededingingsautoriteit groen licht voor deze fusie. Op 19 september 2007 stemden de leden van beide coöperaties voor het samengaan. Per 1 januari 2008 fuseerden de twee coöperaties. De combinatie ging daarna verder onder de naam FloraHolland, gecombineerd met het tulp-logo van de VBA. Aalsmeer werd toen de hoofdvestiging. De combinatie bestaat nu uit drie exportveilingen, drie regioveilingen, een bemiddelingsbureau en een sourcing (import-)afdeling. Samen vormen ze de grootste bloemenveiling organisatie ter wereld, met een omzet van €4,5 miljard in 2015…In 2016 is de naam FloraHolland aangepast naar Royal FloraHolland”. Meer iformatie op wikipedia.

Bron: ansichtskartenversand: Aalsmeer, Bloemencentrum van Europa. Ansichtkaart van Leiden naar Duitsland, verstuurd in 1954.

Bron: ansichtskartenversand : Aalsmeer: Centrale Aalmeersche Veiling.

Bron: ansichtskartenversand : Aalsmeer Interieur Bloemenveiling.

In 1950 was Aalsmeer al druk bezig het (inter)nationale centrum te worden van de bloemenbranche, zoals blijkt uit onderstaande enveloppe.

Verzameling Ronald Notenboom. Voor- en achterzijde. Aangetekend verstuurd van Haarlem Sparrenstraat naar Aalsmeer, op 11.1.1950, met op de achterzijde een stempel Aalsmeer Bloemencentrum 12.1.1950 en Haarlem-Station 3 van 14.1.1950. En op voorzijde ‘retour afzender’.

Bron: Delcampe : Brief van Herman Eickhoff’s Import-Exportbedrijf Aalsmeer, gefrankeerd met 20 cent naar Tsjechoslowakije (NVPH 506 2x) in of na 1948, met poststempel ‘Aalsmeer Bloemencentrum’.

Bron: Delcampe: Brief van de Coöperatieve Tuinbouwbank “Aalsmeer”, naar Assen , verzonden op 25 I 1968 en gefrankeerd met 20 cent (NVPH 621 uit 1954) met stempel ‘AALSMEER BLOEMENCENTRUM /CENTRE OF FLOWERS’.

Bron: Delcampe: Gelegenheidsenveloppe i.v.m. 25 jaar Nationale Bloemen Vaktentoonstelling Aalsmeer, 4-8 november 1987. Gefrankeerd met 60 cent (NVPH 1230 uit 1981) en speciaal tentoonstellingsstempel. Ook een stempel van Aalsmeer-Legmeerdijk-1 van 4 XI 1987.

Keukenhof, geopend in 1950

“De Keukenhof is gevestigd op een gedeelte van het landgoed van Kasteel Keukenhof. Het Landgoed Keukenhof is ontstaan in 1642 toen er een hoekige hofstede ‘Keukenhof’ werd gebouwd in het keukenduin van slot Teylingen. Het keukenduin ontleent zijn naam aan het feit dat de opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee en allerlei kruiden en bessen bestemd waren voor de huishouding ofwel keuken van het slot Teylingen. Latere bewoners hebben de hofstede Keukenhof verbouwd tot het huidige met torens verfraaide Kasteel Keukenhof. In 1857 werd het park heringericht door de tuinarchitecten Zocher en Zn., die later ook het Vondelpark in Amsterdam ontwierpen.

In 1949 werd het noordelijke deel van het landgoed tot bloemententoonstelling ingericht, op initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse, W.J.H. Lambooy en een tiental vooraanstaande bloembollenkwekers, onder leiding van tuinarchitect W. van der Lee (1906-1984). Hij maakte de eerste tekeningen voor de bloembollententoonstelling Keukenhof. Na de opening in 1950 werd hij aangesteld als directeur. Voor zijn vakkundigheid in de opbouw van Keukenhof werd Van der Lee op 29 april 1969 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Lee bleef aan als directeur tot 1975. Inmiddels doen 91 zogenaamde hofleveranciers ieder jaar mee met de tentoonstelling. Sinds 1957 staat op het terrein de Keukenhofmolen. Sinds de laatste kasteelheer van het Landgoed Keukenhof, graaf J.C.E. van Lynden, in augustus 2003 is overleden, heeft de stichting Kasteel Keukenhof van de graaf de verantwoordelijkheid gekregen voor de instandhouding en exploitatie van het landgoed dat bestaat uit meer dan 230 hectare grond waarop 18 rijksmonumenten staan” Bron: Wikipedia . Zie ook: youtube.

Bron: Delcampe. : Brief van Lisse naar Purmerend, gefrankeerd met 10 cent (NVPH 182 uit 1926), met stempel 3 VIII 1926 Lisse Centrum Bloembollencultuur.

Bron: ansichtskartenversand: Kasteel Keukenhof, 16 VIII 1933 en speciaal stempel Lisse Centrum Bloembollen.

Bron: Delcampe: “Ansichtkaart achterkant vanuit ‘Keukenhof’ Lisse, verzonden naar België, gefrankeerd met 5 cent (NVPH 465 uit 1953) met speciaal stempel van de NATIONAL FLOWERSHOW Keukenhof.

Lisse: centrum van de bloembollencultuur/ de Keukenhof

Bron: Delcampe: briefkaart van P. Joh. Weijenbergh, bloembollen en zaden te Lisse (‘bij Haarlem’) naar Enkhuizen, verzonden op 12 december 1893, gefrankeerd met 2 ½ cent (NVPH 33 uit 1876). Grootrondstempel Lisse en ontvangststempel Enkhuizen.

Bron: Delcampe: Brief naar Zweden, van Dr W.E. de Mol, Experimental Garden Nieuwenhuis Bros Ltd (toen al in het Engels!) “Welbedrogen” (dit werd niet vertaald…) in Lisse. Gefrankeerd met 12,5 cent (NVPH 185 uit 1928) en met stempel: Lisse Centrum Bloembollencultuur / Centre of the Bulb District, ook zelfs het stempel dus al deels in hetEngels.

Bron: Delcampe. Brief van Lisse naar Haarlem, gefrankeerd met 6 cent (NVPH 176 uit 1926) en sztempel Lisse Centrum Bloembollencultuur 15 XI 1934.

Bron: Delcampe: brief van M. Veldhuyzen Van Zanten & Zonen, Lisse Holland, met fraaie bedrijfsillustratie, naar Duitsland, 31 VIII 1927, gefrankeerd met 15 cent (NVPH 186 uit 1926) en met poststempel Lisse Centrum Bloembollencultuur.

Bron: Delcampe: brief van M. Veldzuyzen Van Zanten & Zonen NV naar Zweden, 1968? Gefrankeerd met 45 cent (NVPH 628 uit 1953) en met stempel Lisse Centrum Bloembollencultuur.

Bron: Delcampe.. Speciaal stempel: Lisse: Centrum van de Bloembollencultuur/ Centre of the Bulb District, verstuurd op 19 IV 1950 van Lisse naar Haarlem, met ook een speciaal violet stempel van de Keukenhof. Gefrankeerd met 2 ½ cent (NVPH 462 uit 1947).

Bron: ansichtskartenversand Keukenhof Lisse, PA.GKW Hillegom.

Bron: Trendy Men. (Russische site)

Trendy Men. (Russische site)

Bron: Postbeeld.

Bron: Delcampe. : persoonlijke postzegel uit 2019 met trein en bollenlandschap, waarschijnlijk ergens tussen Leiden en Heemstede.

Persoonlijke postzegels Keukenhof

OHvZ rondzending postzegels oktober 2019; verstuurd vanuit Amsterdam in februari 2013.

Bron: Postbeeld.

Tentoonstelling ‘Bloeiende Bollen’, in Museum Haarlem tot en met 26 augustus 2019 (HRLM stadsglossy, nummer 62, pagina 55)

Bij de ‘bloeiende bollen’- expositie in Haarlem zijn o. FLORA-memorabilia te zien uit de collectie van Ruud van der Molen uit Amstelveen (foto J.P.Teengs). Bron: librariana.

Voor een overzicht van foto’s en beschrijvingen over ‘de bloemenmeisjes van Haarlem’ zie: Noord-Hollands Archief.

2020: 65 jaar Bloemenmeisjes in Haarlem

“In 2020 bestaan ze 65 jaar: de Haarlemse Bloemenmeisjes. Sinds jaar en dag zijn zij actief als hostessen tijdens evenementen, bedrijfspresentaties, beurzen, openingen en andere bijeenkomsten. In de jaren ’80 en ’90 vlogen zij naar onder andere Japan en Florida om Haarlem te promoten. Nog steeds heten zij bezoekers welkom met een glimlach en een bloem, als teken van de Haarlemse gastvrijheid. Deze unieke Haarlemse traditie krijgt dit voorjaar bijzondere aandacht in een speciale kleine tentoonstelling over 65 jaar Bloemenmeisjes in Museum Haarlem. Deze pop up tentoonstelling vind je in het Gasthuis” (als het na de coronacrisis weer toegankelijk is….). Bron: Museum Haarlem.Voor het vervolg zie Haarlem bloemenstad, deel d.
versie 06-12-2022