Poststempels in Haarlem: deel 13: open-balkstempels en cilinderstempels, deel a

POSTSTEMPELS HAARLEM DEEL 13a

POSTSTEMPELS HAARLEM DEEL 13: OPENBALK- OF CILINDERBALKSTEMPELS (vanaf 1956) EN CILINDERSTEMPELS (vanaf 1969).

Ton Dietz, Dik de Geus, Jan Groenendijk en Ronald Notenboom, met medewerking van Cees Jansen ( Nederlandse Academie voor Filatelie.

13-1: Haarlem Typenraderstempel met Open Balk (Openbalkstempel of Cilinderbalkstempel)

Vanaf 1956 kregen sommige postkantoren en postagentschappen in Haarlem een typenraderstempel met open balk en die bleven meestal gebruikt tot 1969.

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie.

HAARLEM 4: Opgeleverd door De Munt op 15 juni 1956. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 20 juni 1956. Gebruiksperiode vanaf 21 juni 1956 en was eind 1979 nog in gebruik.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 6: Opgeleverd door De Munt op 15 juni 1956. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 20 juni 1956. Gebruiksperiode vanaf 21 juni 1956 en was eind 1979 nog in gebruik.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM-STATION 8: Vervaardigd door Numerofa in april 1960. Het openbalk(cilinderbalk)stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 17 april 1963. Gebruiksperiode van 18 april 1963 tot en met 31 december 1967.

Verzameling Dik de Geus. Haarlem Station-8 openbalkstempel (10 juli 1967) en een gelegenheidsstempel voor Stuif Stuif 3 t.e.m. 21 juli 1967. NVPH 461 en 465 (2x).

HAARLEM-STATION 14: Opgeleverd door De Munt op 18 april 1956. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 5 mei 1956 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 6 mei 1956 tot en met 31 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM-STATION 15: Opgeleverd door De Munt op 18 april 1956. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 5 mei 1956 en vernietigd op 16 januari 1968. Gebruiksperiode van 6 mei 1956 tot en met 31 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM-PRINSES BEATRIXPLEIN 1: Vervaardigd door Numerofa in juli 1960. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 20 juli 1960. Gebruiksperiode vanaf 21 juli 1960 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Prinses Beatrixplein-1 naar Heemstede, verstuurd in 1964. NVPH 625 uit 1954 en 805 uit 1963 (uit de serie kinderzegels).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Prinses Beatrixplein-1 naar Heemstede, verstuurd in 1982 op 21 oktober. NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM-BELGIëLAAN 1: Vervaardigd door Numerofa in april 1963. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd goedgekeurd en verstrekt op 17 april 1963. Gebruiksperiode vanaf 22 april 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende briefkaart van Haarlem Belgiëlaan-1 naar Haarlem, verstuurd op 22 april 1963. Openbalkstempel. Briefkaart 8c opdruk op 6c Juliana, bijgefrankeerd met NVPH 623 uit 1953.

HAARLEM-MR CORNELISSTR. 1: Opgeleverd door De Munt op 4 december 1956. Het openbalkstempel (of cilinderbalkstempel) werd verzonden op 12 december 1956. Gebruiksperiode vanaf 1 januari 1957 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Mr Cornelisstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 2 januari 1957, met NVPH 465 uit 1953 (2x) en 466 uit 1954 (2x).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Mr Cornelisstraat-1 naar Amsterdam, verstuurd in 1978. Gefrankeerd met NVPH 1108a en 1109a uit 1976 en met 954 uit 1972.

HAARLEM-DECKERSTRAAT 1: Opgeleverd door De Munt op 21 december 1951. Het openbalk(cilinderbalk)stempel werd verzonden op 2 januari 1952 en vernietigd op 12 januari 1972. Gebruiksperiode van 3 januari 1952 tot en met 31 december 1956.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Deckerstraat-1 naar Haarlem, verstuurd op 21.1.1952. Gefrankeerd met zomerzegels uit 1951, NVPH 568, 569 en 571.

Verzameling Ronald Notenboom. Brief van Haarlem-Deckerstraat 1 naar Den Haag, aangetekend verstuurd op 21 november 1952, met NVPH 462 (2x) uit 1947 en 521 uit 1949, samen 17c. In het stempel ‘Drukwerk Aantekenen’ is de oude schrijfwijze van ‘aanteekenen’ aangepast.

HAARLEM-GEUSEVESPERSTRAAT-1: Opgeleverd door De Munt op 21 november 1952. Het openbalk- of cilinderbalkstempel werd verzonden op 24 november 1952 en vernietigd op 19 november 1970. Gebruiksperiode van 1 december 1952 tot en met 31 december 1962.

Verzameling Ronald Notenboom. Fragmenten van brieven met poststempel Haarlem Geusevesperstraat 1, gestempeld op 1 XII 1952, respectievelijk met NVPH 518 uit 1949 en NVPH 522 uit 1951. De eerste ook met aantekenstrookje en speciaal stempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met poststempel Haarlem-Geusevesperstraat 1. Gebruikt op 22 december 1952. Naar Den Haag. NVPH 462 (2x) uit 1947 en 522 uit 1951.

HAARLEM-MUIDERSLOTWEG 1: Vervaardigd door Numerofa in mei 1963. Het openbalk- of cilinderbalkstempel werd goedgekeurd en verstrekt op 17 mei 1963. Gebruiksperiode vanaf 18 mei 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Dik de Geus. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg 1 naar Amsterdam, verstuurd op 19 V 1982 , met NVPH 1250a uit 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg (met poststempel 1) naar Zeist. Het hamercilinderstempel heeft een dubbele afdruk achtergelaten, zodat het lijkt alsof er 11 staat i.p.v. 1. Verstuurd op 15 AUG. 1974. NVPH 956 uit 1969.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Muiderslotweg (met poststempel 1) naar Rijswijk. Het hamercilinderstempel heeft een dubbele afdruk achtergelaten, zodat het lijkt alsof er 11 staat i.p.v. 1. Datum onleesbaar. NVPH 953 uit 1969.

Verzameling Dik de Geus. Haarlem-Muiderslotweg 1 juni 1978.

HAARLEM-MUIDERSLOTWEG 2: Vervaardigd door Numerofa in november 1963. Het openbalk- of cilinderbalkstempel werd door de Centrale Werkplaats (CWP) goedgekeurd en verzonden op 11 december 1963. Gebruiksperiode vanaf 12 december 1963 en was eind 1979 nog in gebruik.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM-SPARRENSTRAAT 1: Vervaardigd door Numerofa in juli 1958. Het openbalk- of cilinderbalkstempel werd verzonden op 14 augustus 1958 en vernietigd op 24 januari 1974. Gebruiksperiode van 15 augustus 1958 tot en met 31 mei 1973.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem-Sparrenstraat 1 (openbalkstempel) naar ’s-Hertogenbosch. NVPH 629 uit 1953.

13-2: Haarlem Cilinderstempels (of Hamerstempels)

In (en vanaf) 1969 werden de bestaande stempels vervangen door een cilinderstempel.

Cees Jansen geeft veel details in: Nederlandse Academie voor Filatelie. Hij gebruikt de term hamerstempels, omdat ze met een ‘hamer’ werden aangebracht.

HAARLEM 1: CBPK 1023. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Bron: eBay: “1981 – Envelop Zegelkoerier NPS 116 – 75 jaar ‘Op hoop van Zegels’ – Haarlem”. Speciaal stempel Tentoonstelling 70 jaar ‘Op Hoop van Zegels’ Haarlem 10-12 april 1981 op NVPH 1108 (1976) + 1201 (1980) en Haarlem-1 poststempel van 10 april 1981.

Verzameling Dik de Geus. Ter gelegenheid van de 75e viering van OHvZ, 10 april 1981, stadhuis Haarlem. Met gelegenheidsstempel en cilinderstempel Haarlem 1.

Verzameling Jan Groenendijk. Afwijkend cilinderstempel Haarlem-1 uit 1901. NVPH 1852 uit 1999 en 1933 uit 2000.

HAARLEM 2: CBPK 1024. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd van Haarlem 2 naar Heemstede, op 13 januari 1985.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd van Haarlem 2 naar Heemstede, op 25 februari 1986.

HAARLEM 3: CBPK 1025. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 5: CBPK 1026. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd van Haarlem 5 naar Heemstede.

HAARLEM 7: CBPK 1027. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 8: CBPK 1028. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderstempel Haarlem 8, verstuurd in 1986 naar Heemstede.

HAARLEM 9: CBPK 1029. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 7 oktober 1971 en verstrekt op 28 oktober 1971 ter vervanging van het afgekeurde langebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 10: CBPK 1030. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. Het stempel werd vermist sedert 2 februari 1975. In plaats van een stempel HAARLEM 10 werd een nieuw stempel besteld met de benaming HAARLEM-HARMENJANSWEG 5. Waarschijnlijk was HAARLEM 10 als extra stempel in gebruik op de betreffende besteldependance. Gebruiksperiode van 25 november 1969 tot en met 1 februari 1975.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 12: CBPK 1031. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd van Haarlem 12 naar Heemstede met onduidelijk poststempel.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekend verstuurd van Haarlem 12 naar Heemstede met onduidelijk poststempel.

HAARLEM 13: CBPK 1032. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 14: CBPK 1033. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 20: CBPK 1034. Het cilinderstempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

HAARLEM 21: CBPK 1035. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Verzameling Dik de Geus

HAARLEM 22: CBPK 1036. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Verzameling Jan Groenendijk, Haarlem 22, 20 V 1983. NVPH 1238 uit 1982 (4x).

HAARLEM 23: CBPK 1037. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Bron: eBay: “Veldpost: 100 Jaar Ripperdakazerne Haarlem (1984)”. NVPH 1314 uit 1984, met poststempel Veldpost-14 en Haarlem-23, beide van 30 oktober 1984.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Schouwtjesplein naar Heemstede, met poststempel Haarlem 23, verstuurd op 5 XII 1989. Gefrankeerd met NVPH 1251 uit 1986.

HAARLEM 24: CBPK 1038. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 25: CBPK 1039. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 26: CBPK 1040. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 27:

Verzameling Ronald Notenboom. Poststempel 18 II 1986 Haarlem 27. Aangetekende brief van Haarlem naar Heemstede met aantekenstrookje Haarlem Baljuwslaan, terwijl het (bij)postkantoor daar toen al was gesloopt. Gefrankeerd met NVPH 1113 uit 1979 en 6x 1241 uit 1982.

HAARLEM 28: CBPK 1042. Het cilinderstempel werd verstrekt op 14 december 1967. Het stempel werd vermist sedert 10 februari 1976. Gebruiksperiode van 15 december 1967 tot en met 9 februari 1976.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 29: CBPK 1043. Het cilinder (hamer)stempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 30: CBPK 1044. Het cilinder(hamer)stempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Verzameling Dik de Geus

HAARLEM 31: CBPK 1045. Het cilinder(hamer)stempel werd verstrekt op 14 december 1967.

Bron: eBay: “1969 – Netherlands cover Stamps Day Nr.2 with NVPH 931 – Haarlem”. Postzegel uit 1969, met poststempel Haarlem van 11 oktober 1969 en stempelvlag van de ‘Dag van de Postzegel’ van dat jaar.

Bron: eBay: “Envelop 21 okt 1974 Haarlem (stempeltype CB)”. NVPH 465, uit postzegelboekje (x2) + NVPH 940 (uit postzegelboekje), met Poststempel Haarlem 31.

Bron: eBay : Haarlem 31

HAARLEM 32: CBPK 1046. Het cilinder(hamer)stempel werd verstrekt op 14 december 1967. Het stempel werd vermist sedert 10 juli 1972. Gebruiksperiode van 15 december 1967 tot en met 9 juli 1972.

Nog geen illustratie gevonden.

HAARLEM 33:

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem naar Bloemendaal, verstuurd op 1 II 1982 met aantekenstrookje Mr Cornelisstraat en poststempel Haarlem 33. Dit poststempel is op diverse locaties gebruikt.

HAARLEM 34:

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem naar Vianen, verstuurd op 7 IX 1984 met aantekenstrookje Hannie Schaftstraat en poststempel Haarlem 34. Dit poststempel is op meerdere locaties gebruikt. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1982.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief binnen Haarlem, met aantekenstrookje Haarlem Marsmanplein (Hlm M) en poststempel Haarlem 34, verstuurd op 9 II 1987. Gefrankeerd met OHvZ 1251 uit 1986. Het poststempel Haarlem 34 werd op diverse locaties gebruikt.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief van Haarlem Santpoorterstraat (aantekenstrookje Hlm Sa) naar Heemstede met poststempel cilinder Haarlem 34. Dit poststempel is op diverse locaties in gebruik geweest. Gefrankeerd met NVPH 1250 uit 1982.

HAARLEM 35:

Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderbalkstempel Haarlem 35 met aantekenstrookje Expeditie Briefpost. Naar Heemstede. NVPH 1113 uit 1976 en 1241 en 1245 (beide uit 1982).

HAARLEM 36:

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem 36 28 VII 1986.

HAARLEM 37:

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem 37, 22 V 1986.

HAARLEM 38:

Bron: Delcampe

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem 38, 16 ix 1985.

VC-HAARLEM-1

Verzameling Dik de Geus
Voor het vervolg zie: Openbalkstempels en cilinderstempels, deel b.
versie 20-09-2019