Treinstempels deel c

Treinstempels deel c

Dit is het vervolg van Treinstempels deel b.

Aanvullingen uit de verzameling van Jan Honkoop (OHvZ-lid)

Inleiding

In deel b staat een lijvig stuk over de treinstempels die gebruikt zijn op poststukken in, van en naar Haarlem. Daar zit een aantal poststukken bij uit verzamelingen van OHvZ leden, maar nog niet die van OHvZ-lid Jan Honkoop. Dat zijn er zo veel en ze geven zo veel interessante extra informatie dat we er een apart stuk van hebben gemaakt. Alle afbeeldingen zijn uit zijn verzameling.

Overigens staat er elders op de website een heel stuk over de ‘iconografie’ van het Haarlemse spoor op postzegels en van de stations van Haarlem en omgeving (en de treinroutes).

In dit stuk laten we vooral zien dat er op post naar Haarlem, Heemstede en andere plaatsen in de omgeving heel veel verschillende blokstempels zijn gebruikt van trajectaanduidingen elders in Nederland of zelfs vanuit het nabije buitenland (Aken bijvoorbeeld, of Emmerik).

Eo-filatelie

Haarlem, “met den spoortrein van vijf uur”, 1848.

Haarlem 22 jan.1848 op brief naar ’s-Gravenhage en op de brief geschreven: “van Haarlem 22njan.1848 met den spoortrein van vijf uur”.

Haarlem, “met den eersten spoortrein”, 1856.

Rood stempel Haarlem 15 1 1856 op brief naar ’s-Gravenhage en op de brief geschreven: “van Haarlem 15 juni 1856 met den eersten spoortrein”.

Trajectstempels: ‘takje’

Haarl.-Helder

Brief naarHaarlem met de trein verstuurd op 3 oktober 1876, met treinstempel Haarl.Helder, en op achterzijde bestellersstempel B.5, en aankomststempel Haarlem. Gefrankeerd met een postzegel van 1 cent (NVPH 15, uit 1869).

brief naar Haarlem vanuit Zandpoort (naamstempel) per trein Haarl. Helder 29 … 1874. Gefrankeerd met een postzegel van 1 cent (NVPH 15, uit 1869).

Zaandam-Uitgeest, met naamstempel Zaandijk

Brief uit Zaandijk (naamstempel) naar Haarlem,. met de trein verstuurd op 8november 1875, met treinstempel Zaandam-Uitg. en Franco stempel op Postzegel van 5c Willem III. Op achterzijde een aankomststempel Haarlem 8 nov 1875 en een Haarlems bestellersstempel D 5. Gefrankeerd met een postzegel van 5 cent (NVPH 19, uit 1872).

Trajectstempels Kleinrond

Haarl.-Bloemend.,

Haarlem-Bloemendaal, 23 november 1884, briefkaart naar Haarlem, met bestellersstempel E.7. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 2 ½ cent (identiek aan NVPH 33).

Haarlem-Bloemendaal, 2 oktober 1887, briefkaart naar Haarlem, met bestellersstempel D 21 op achterzijde. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 2 ½ cent (identiek aan NVPH 33 uit 1876).

Amsterdam-Antwerpen-B

postkaart uit België, vervoerd per trein op de lijn Antwerpen-Amsterdam B, 17 oktober 1897, met aankomststempel Haarlem en onleesbaar bestellersstempel. Gefrankeerd met een voorgedrukte Postkaartzegel uit België van 5 cent.

Amsterdam-Antwerpen D

Brief naar Velsen (aan de Burgemeester) met de trein verstuurd op 22 augustus 1909. Gefrankeerd met twee postzegels van 2 ½ cent (NVPH 55, uit 1899).

Antwerpen-Amsterdam F

Brief uit Delft naar Haarlem met de trein verstuurd op 29 1 1910, met treinstempel Amsterdam-Antwerpen F, en aankomststempel Haarlem 6 (langebalkstempel). . Gefrankeerd met een postzegel van 2 ½ cent (NVPH 55, uit 1899).

Amsterdam-Helder D

Briefkaart van Zaandam naar Velsen, per trein Amsterdam-Helder D, 19 oktober 1910 (?). Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Amsterdam-Helder VII

Briefkaart van Veendam naar Velsen, per trein Amsterdam-Helder VII, 13 maart 1917, met bestellersstempel Velsen ..4. Briefkaart zonder postzegel.

Almeloo-Apeldoorn D

Brief uit Borne naar Santpoort met de trein verstuurd op 29 september 1918, met treinstempel Almeloo-Apeldoorn, en bestellersstempel Velsen (Santpoort) A.5. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Blokstempels

Amsterdam Haarlem via Aalsmeer I

Briefkaart van Haarlemmermeer naar Haarlem, per trein met Amsterdam-Haarlem via Aalsmeer I, op 11 V 1934. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Amsterdam Haarlem via Aalsmeer III

Briefkaart naar Schoten (Generaal Cronjéstraat) met de trein Amsterdam-Haarlem via Aalsmeer III en met bestellersstempel D 156. Gefrankeerd met een postzegel van 7 ½ cent (NVPH 123 uit 1923).

Amsterdam-Rotterdam X (?)

met de trein Antwerpen-Rotterdam (X?) verstuurd van ’s-Gravenhage naar Haarlem, in 1914. Gefrankeerd met een postzegel van 1 cent en van 1 ½ cent cent (NVPH 51 en 53 uit 1899 en 1913).

Rotterdam-Amsterdam H

met de trein Rotterdam-Amsterdam H verstuurd van Leiden naar Haarlem, op 19 II 1917. Gefrankeerd met een postzegel van 3 cent (NVPH 57 uit 1901).

Amsterdam-Antwerpen VIII

Brief naar Haarlem, verstuurd met de Amsterdam-Antwerpen VIII trein op 30 1 1931. Gefrankeerd met een postzegel van 5 cent (NVPH 149 uit 1924).

Amsterdam-Antwerpen ?

Met de trein Antwerpen-Amsterdam (moment niet zichtbaar) verstuurd van Amsterdam naar Haarlem op 3 VI 1929 (?) en met bestellersstempel A.14. Gefrankeerd met een postzegel van 10 cent (NVPH 153 uit 1924).

Amsterdam-Helder VI

Per trein verstuurde briefkaart naar de Gemeentesecretaris van Heemstede, 30 IV 1917. Met bestellersstempel Heemstede A.3. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Amsterdam Uitgeest III

Briefkaart over de aankomst van goederen op het Station te Santpoort (H.IJ.S.M), aan de Burgemeester van Velsen, met treinstempel Amsterdam-Uitgeest III, op 31 IV 1917 en met een stempel in kastje ‘LOCAAL’ en bestellersstempel Velsen C.8. Gefrankeerd met een postzegel van 2 cent (NVPH 54 uit 1899).

Amsterdam-Uitgeest IV

Briefkaart van Santpoort naar Velsen, verstuurd per trein Amsterdam-Uitgeest IV op 21 VII 1918. Zonder postzegel verstuurd.

Bentheim-Amsterdam C

Brief van Hoenderloo naar Overveen, 17 1 1927. Met bestellersstempel Bloemendaal …3. Gefrankeerd met een postzegel van 10 cent (NVPH 153 uit 1924).

Apeldoorn-Amsterdam B

Brief naar Haarlem met de trein verstuurd op 21 IX 1917, met bestellersstempel Haarlem C.70. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Oldenzaal-Amsterdam D

Brief naar Haarlem met de trein verstuurd op 9 IV 1924, met bestellersstempel Haarlem ..104 op achterzijde. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 7 ½ cent (identiek aan NVPH 61 uit 1899).

Apeldoorn-Amsterdam D

Brief naar Haarlem met de trein verstuurd op 4 IV 1917. Gefrankeerd met een postzegel van 3 cent (NVPH 57 uit 1901).

Dokkum-Leeuwarden C

Brief naar Haarlem met de trein verstuurd op 18 VII 1923, met bestellersstempel A 102. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 7 ½ cent (identiek aan NVPH 61 uit 1899).

Arnhem-Zwolle II

Per trein verstuurde briefkaart naar de stadsbibliotheek van Haarlem, 19 V 1913. Met bestellersstempel Haarlem A.85. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 3 cent (identiek aan NVPH 57 uit 1901).

Oostvoorne-Spijkenisse II

Per trein verstuurde briefkaart naar de stadsbibliotheek van Haarlem, 13 IV 1928. Zonder postzegel verstuurd.

Burgh-Steenbergen II

Brief van Zierikzee naar Haarlem, 17 XII 1927. Met bestellersstempel Haarlem A 123. Gefrankeerd met een postzegel van 6 cent (NVPH 178 uit 1926).

Groningen-Leeuwarden ?

Brief van Rijperkerk (Ryptsjerk) in Friesland naar Haarlem, 1948? Gefrankeerd met een postzegel van 10 cent (NVPH 478 uit 1947).

..-Emmerik III

Briefkaart van Amsterdam naar Heemstede, 15 1 1917, met bestellersstempel Heemstede D.5. Gefrankeerd met een postzegel van 3 cent (NVPH 57 uit 1901).

Hengelo-Arnhem A

Briefkaart aan het Gemeentebestuur van Heemstede, 22 VI 1918, per trein vervoerd, en met bestellersstempel Heemstede C.1. Gefrankeerd met een postzegel van 2 ½ cent (NVPH 55 uit 1899).

Aken-Maastricht

Postblad verstuurd per trein van Simpelveld naar Heemstede, 24 9 1917. Gefrankeerd met een voorgedrukte briefkaartzegel van 5 cent (NVPH 60 uit 1899).

Bilthoven. Nederl. Spoorwegen

Expresbrief van Bilthoven naar Haarlem, 26 VIII 1935, met spoorwegzegel op achterzijde van 10 cent. Verder gefrankeerd met een postzegel van 6 cent en twee van 5 cent (NVPH 178 en 177 uit 1926).

Enkhuizen-Amsterdam-B

Brief van Enkhuizen naar Haarlem, per trein (treinstempel Enkhuizen-Haarlem 7 XII 1927) en met bestellersstempel E.23. Gefrankeerd met een postzegel van 7 ½ cent (NVPH 179 uit 1927).

Enkhuizen-Amsterdam E

Briefkaart met de trein Enkhuizen-Amsterdam E verstuurd naar Haarlem op 5 IV 1933. Gefrankeerd met een postzegel van 5 cent (NVPH 177 uit 1926).

Amsterdam-Arnhem-II

Verstuurd per trein naar Burgemeesters en Wethouders van Haarlem, met treinstempel Amsterdam-Arnhem II, op 23 X 1926 en met hoofdbestellersstempel 3. Gefrankeerd met twee postzegels van 1 cent (NVPH 144 uit 1924).

Overige poststukken uit de geschiedenis van het postvervoer per trein

Transport per spoor en stoomboot door de Firma Koens te Haarlem

Telegram verstuurd met de H.IJ. S. M in 1892 vanuit Vogelenzang.

Vrachtbrief uit 1916 van de H.IJ.S.M.

vrachtbrief van Rotterdam naar Haarlem, goederenstation, met treinzegel van 40 cent, 31 december 1936.

vrachtbrief van Eindhoven/Almelo naar Haarlem, goederenstation, met treinzegel van 40 cent, 1929?

Vrachtbrief NS 16 november 1961

goederen- en veeverzekeringszegels op vrachtvervoer per trein van Driebergen naar Haarlem, 19 mei 1968.

Met de trein vanuit Amsterdam verstuurde persfoto’s aan het Haarlems Dagblad, op 5 januari 1982. Met NS zegel van 35 cent en postzegel van 30 cent (NVPH 624 uit 1953).

Met de trein verstuurd naar Haarlem, op 31 mei 1968, met treinstempel Culemborg (2x) en NS zegel van 35 cent naast roodstempel.

Samenstelling: Ton Dietz, april 2020.versie 25-05-2020